Распространение инфекционных заболеваний среди скота и меры профилактики.

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
155-163
0

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Элмуродов, Б., Муминов, Г., & Набиева, Н. (2024). Распространение инфекционных заболеваний среди скота и меры профилактики. in Library, 2(2), 155–163. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/33679
Бозорбой Элмуродов, Ветеринарный научно-исследовательский институт

Директор Научно-исследовательского ветеринарного института, профессор, доктор ветеринарных наук

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В статье даны сведения о распространении инфекционных и инвазионных болезней скота, то есть бактериальных болезней, а также рекомендации животноводам и специалистам по профилактике и борьбе с болезнями.

Похожие статьи


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-26_Issue-2_April -2024

155

УДК: 619: 616. 981. 45: 571.1

ЧОРВАЧИЛИКДА ИНФЕКЦИОН КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ

ТАРҚАЛИШИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИ

Мўминов Ғ.М. -

мустақил тадқиқотчи.

Набиева Н. -

ветеринария фанлари фалсафа доктори.

Элмуродов Б.А. -

ветеринария фанлари доктори, профессор.

https://orcid.org/0009-0005-2516-9798

Ветеринария илмий тадқиқот институти

Аннотация:

Ушбу маколада чорва ҳайвонларининг инфекцион ва инвазион

касалликлари яьни бактериал касалликларни тарқалиш даражаси хамда
касалликларни олдини олиш ва қарши курашиш буйича чорва фермерларга ва
мутахасиссларга тавсиялар берилган.

Аннотация:

В статье даны сведения о распространении инфекционных и

инвазионных болезней скота, то есть бактериальных болезней, а также
рекомендации животноводам и специалистам по профилактике и борьбе с
болезнями.

Калит сўзлар:

инфекция, бактерия, микробиология, эпизоотология,

даволаш, олдини олиш, қарши курашиш, колибактериоз, сальмонеллёз ва
пастереллёз.


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 3-февралдаги ПФ-

6159-сонли «Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизимида замонавий
хизматлар кўрсатишни янада ривожлантириш”, 2020-йил 25-ноябрдаги ПҚ-
4899-сонли «Биотехнологияларни ривожлантириш ва мамлакатнинг биологик
хавфсизлигини таъминлаш тизимини такомиллаштириш бўйича комплекс чора-
тадбирлар тўғрисида»ги, 2022-йил 31-мартдаги ПҚ-187-сонли «Ветеринария ва
чорвачилик соҳасида кадрлар тайёрлашни тубдан такомиллаштириш
тўғрисида»ги, Вазирлар Маҳкамасининг 2018-йил 23-июлдаги 564-сонли
«Ветеринария дори воситалари ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари соҳамизни ривожлантиришда муҳим
аҳамият касб этмоқда.

Мамлакатимиз аҳолисининг гўшт ва сут маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини

тўла қондиришда чорва молларининг турли касалликлардан ҳимоялаш муҳим
ахамиятга эга. Бунда ветеринария тадбирларини ўтказиш катта рол ўйнайди.

Республикамиз қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоғи бўлган чорвачиликни

ривожлантиришга салмоқли ҳисса қўшиш ва уни етарли даражада маҳаллий
ресурслардан ишлаб чиқарилган ҳамда кенг доирада фойдаланиш мумкин бўлган
ветеринария дори-дармонлари билан таъминлаш бугунги кунда ветеринария


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-26_Issue-2_April -2024

156

фанининг муҳим вазифаларидан биридир. Маълумки, ҳайвонларнинг юқумли
касалликлари чорвачилик учун энг катта хавф бўлиб ҳисобланади ва соҳанинг
ривожланиши, юқори рентабелликка эришишига тўсқинлик қилади. Чунки,
юқумли бактериал касалликларда касалланиш ва ўлиш даражаси юқори,
касаллик жуда оз вақтда, кенг ҳудудга тарқалади, олдини олиш ва даволаш каби
тадбирларга кўплаб маблағ сарфланади. Шунинг учун, чорвачилик
хўжаликларида бактериал юқумли касалликларнинг эпизоотологиясини
ўрганиш, олдини олиш ва даволаш воситаларини яратиш муҳим аҳамиятга эга.
Табиатнинг

ўзгарувчан

иқлимий

вазиятлари,

ветеринария-санитария

қоидаларининг бузилиши юқумли касалликларнинг хуруж қилишига олиб
келади. Ёш моллар рационида оқсиллар, углеводлар, ёғлар, макро-
микроэлементларнинг етишмаслиги каби ҳолатлар ҳам юқумли касалликларнинг
пайдо бўлишида асосий сабаблардан бири ҳисобланади. Ветеринария хизмати
тизимида биологик ва биокимёвий препаратларнинг етишмаслиги муаммони
янада чуқурлаштириб, юқумли касалликларнинг кенгроқ тарқалишига сабабчи
бўлади.

Ҳайвонларни ўз вақтида тўғри ва сифатли озиқлантириш, уларни

ветеринария кўригидан ўтказиш, яъни диспансеризация қилиш, касал молларни
ўз вақтида ажратиш ва уни даволаш, гўнгни чиқариш ва зарарсизлантириш,
молхоналарда мунтазам равишда дезинфекция, дератизация ва дезинсекция
чораларини ўтказиб туриш, молларни зоогигиеник талаблар асосида парвариш
қилиш, уларда кунлик моцион бўлишига эришиш, яйловларни алмаштириб
туриш ва фермаларда озиқа (дағал хашак, тўйимли омихта ем, витаминга бой
беда ва ҳўл ўт) базасини яратиш, сунъий қочириш ишларини ташкил этиш,
диагностик текширишлар режасини бажарилишини назорат этиш каби ишларни
бажариш ҳайвонларни соғлом сақлашнинг асосий омиллари ҳисобланади.
Фермага ташқаридан юқумли касаллик қўзғатувчиларининг кирмаслиги учун
аввало фермага алоқаси йўқ кишиларни, бегона барча турдаги ҳайвонларни
киритилиши, уларнинг маҳсулотларини (тери, жун, сут ва гўшт) олиб кириш
таъқиқланади. Автотранспорт кирадиган йўлга дезобарьер, одамлар кирадиган
йўлакка, молхоналарга кириш жойларида дезотўшама ўрнатиш ва уларга
дезинфекторлар билан доимо ишлов бериб туриш талаб этилади. Фермадаги
барча ишчи ва хизматчиларни махсус кийим-кечак, пойафзал ва шахсий гигиена
материаллари билан таъминлаш талаб этилади. Фермада албатта касал
ҳайвонларга тез ёрдам кўрсатиш учун яхши жиҳозланган, ветеринария
препаратлари

(дори-дармонлар,

биопрепаратлар,

дезинфектантлар,

инсектоакарицидлар, дератизация препаратлари, антгельминтиклар) билан
таъминланган ветеринария пунктлари бўлиши шарт.

Сўнгги йилларда юкумли бактериал касалликларни ва инвазион

касалликларнинг тарқалиш даражаси ўрганилди ва қуйидагилар кузатилди.


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-26_Issue-2_April -2024

157

Республиканинг чорвачилик хўжаликларида бузоқ, қўй, қўзи, парранда ва
мўйнали ҳайвонларнинг касалланиши ва бактериал инфекцияларнинг тарқалиши
Қашқадарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах ва Сирдарё вилоятлари чорвачилик
хўжалик ва комплексларида ўрганилди. Жами 820 бош бузоқлар, 4550 бош қўй,
қўзилар ҳамда 4900 бош товуқ ва жўжалар, ҳамда 5220 бош қуёнлар кўрикдан
ўтказилди. Ушбу хўжаликлардан жами 975 бош ҳайвон ва паррандалардан
олинган патологик намуналар бактериологик текширилди. Бактериологик
текширишлар натижасида ушбу ҳайвонлар, паррандалар ва қуёнларнинг
пастереллёз,

колибактериоз,

сальмонеллёз,

стрептококкоз,

брадзот,

энтеротоксемия, геморрагик септицемия касалликлари билан касалланиши
аниқланди.

Илмий тадқиқотларимиз натижаларига кўра, Республика чорвачилик

хўжаликларида турли бактериал касалликлар учраб турмоқда. Чорва ҳайвонлари
асосан пастереллёз, колибактериоз, стрептококкоз, сальмонеллёз, брадзот ва
энтеротоксемия касалликлари билан касалланмоқда. Таъкидлаш лозимки,
текширилган 28 та хўжаликдан 26 тасида турли инфекцион касалликлардан
(пастереллёз, колибактериоз, стрептококкоз, брадзот, энтеротоксемия,
қуёнларнинг геморрагик септицемия касалликларидан) носоғлом ҳисобланади.

Бузоқларни касалланиши асосан 5 та хўжаликда, қўй ва қўзиларнинг

касалланиши асосан 7 та хўжаликда, паррандаларнинг касалланиши 3 та
хўжаликда, қуёнларнинг касалланиши 3 та хўжаликда учраши кузатилиб,
улардан 5 та хўжаликда пастереллёз касаллиги, 2 тасида колибактериоз, 1 та
хўжаликда брадзот ва 1 та хўжаликда энтеротоксемия, 4 та хўжаликда
сальмонеллёз касаллиги, 2 та хўжаликда эса стрептококкоз касаллиги билан
касалланганлиги аниқланди.

Қашқадарё, Жиззах, Самарқанд, Навоий ва Сирдарё вилоятларида

қорамоллар ва қўйларнинг пастереллёз, колибактериоз ва сальмонеллёз
касалликлари, Жиззах ва Қашқадарё вилоятлари хўжаликларида қўйларнинг
брадзот, энтеротоксемия ҳамда пастереллёз, стрептококкоз касалликлари
учраши кузатилди. Паррандаларнинг пуллороз ва пастереллёз касаллиги
Самарқанд вилояти паррандачилик хўжаликларида жўжалар орасида учраши
аниқланди. Ушбу касалликлар асосан 5 кунликдан 3 ойгача бўлган паррандалар
орасида, баъзан катта ёшли ҳайвонлар ҳамда паррандаларда ҳам учрамоқда.

Республикамиз чорвачилик хўжаликларида юқумли касалликларнинг

тарқалиш даражасини таҳлил қилганимизда, қуйидаги ҳолатлар кузатилди. №1-
диаграммадан кўриниб турибдики, Қамаши тумани “Қизил тепа” фермер
хўжалигида қўйларнинг пастереллёз касаллиги билан касалланиши 20,6 фоиз,
умумий касал ҳайвонлар сонидан ўлим даражаси 11,2 фоизни ташкил этди.
Шунингдек, Деҳқонобод тумани “Асадбек” ф/х қўйларининг колибактериоз
касаллиги билан касалланиши ўртача 2,0 фоизни ташкил этиб, умумий касал


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-26_Issue-2_April -2024

158

хайвонлар сонидан ўлим даражаси 1,6 фоизни ташкил этди. Қашқадарё
вилоятининг Чироқчи тумани “Шўрқудуқ” м.ф.й.га қарашли қўйларда
энтротоксемия касаллигини кўпроқ учраши аниқланди. Жиззах вилояти Арнасой
тумани “Сангзор” ф/х. (шахсий) қўйларида пастереллёз касаллиги билан
касалланиши 16,6 фоизни, касал ҳайвонлар сонидан ўлим даражаси 2,2 фоизни
ташкил этди. Шунингдек, Жиззах вилояти Фориш тумани “Руслан эко травер”
хўжалиги майда шохли ҳайвонлари орасида колибактериоз касаллигини учраши
аниқланди.

Самарқанд вилоятининг Тойлоқ тумани “Қўрғонча” м.ф.й.да жойлашган

“Сиёб-Шавкат-Орзу” фермер хўжалиги паррандалари орасида сальмонеллёз
касалликлари билан касалланиши 0,6 фоизни, шундан ўлим даражаси 0,2 фоизни
ташкил этди. Шунингдек, Пастдарғом тумани “Самарқанд ихлос” МЧЖ
корхонасига қарашли паррандалар орасида сальмонеллёз (пуллороз) билан
касалланиш 15,0 фоизни, шундан ўлим даражаси 20,0 фоизни ташкил этди.
Нуробод тумани “Nurbuloq Musaffo Diyor” ф/х қарашли бузоқлар орасида
колибактериоз касаллиги билан касалланиши 6,0 фоиз, шундан ўлим даражаси
6,6 фоиз учраши кузатилди. Навоий вилояти Қизилтепа тумани “Амон Авез” ф/х
қўйларининг пастереллёз касаллиги билан касалланиши 2,5 фоизни, ўлим
даражаси 0,6 фоизни ташкил этди. Сирдарё вилояти Боёвут тумани “Қаҳрамон
келажаги Нурмуҳаммад” МЧЖ корхонасига қарашли қуёнлар орасида
геморрагик септицемия касаллигининг учраши 8,3 фоизни, касал ҳайвонлар
сидан ўлим даражси 10 фоизни ташкил этди.

Диаграмма №1.

Вилоятларда пастереллёз, колибактериоз ва сальмонеллёз

касалликларининг тарқалиш даражаси.


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-26_Issue-2_April -2024

159

Республикамизда чорвачилик билан шуғулланувчи барча фермер, ширкат

хўжалиги мутахассисларига қўйидаги чора тадбирларни ўтказишни тавсия
этамиз:

- молхона, қўйхона ва паррандалар турадиган жойлар гематопиноз,

бовиколёз, саркоптоз, псороптоз, рипицефалёз касалликлари қўзғатувчиларига
қарши инсектоакарицид препаратлари яьни маҳаллий циперметриннинг 25
фоизли концентрат эмульсиясидан тайёрланган 0,015-0,02%-ли ишчи
эмульсияси билан дезинсекция ва дезакаризация қилиниши лозим.

- буғоз сигирлар ва қўйлар колибактериоз, сальмонеллёз ва пастереллёз

касалликларига қарши кечиктирилмасдан тегишли вакциналар билан
йўриқномага асоан қўйлар биринчи марта 2 мл, икккинчи марта 3 мл.дан ва
қорамоллар биринчи марта 3 мл, иккинчи марта 5 мл.дан (14 кун оралиғи билан
такроран) тери остига эмлаш зарур;

- қўйларнинг ўта хавфли брадзот ва энтеротоксемия касалликларини олдини

олиш учун қўйлар 1 мл.дан мускул орасига вакцина билан эмланса мақсадга
мувофиқдир;

- итлар қутуриш касаллигига қарши универсал вакцина билан 2 мл.дан

мускул орасига эмланади;

- қорамол ва майда шохли ҳайвонларнинг фасциолёз ва дикроцелиоз

касалликларини олдини олиш ва даволаш учун альбендазол, альбен каби
антигельминтиклар билан йўриқномага асосан фойдаланиш.

Ҳайвонларни ўз вақтида тўғри ва сифатли озиқлантириш, ветеринария

кўригидан ўтказиш, яъни диспансеризацияни тўлиқ ва атрофлича ўтказиш,
клиник кўрикдан ўтказиш, касал молни ўз вақтида ажратиш, гўнгни чиқариш ва
зарарсизлантириш, молхоналарни дезинфекция, дератизация қилиш, молхоналар
зоогигиеник талабларга жавоб беришини назорат қилиш, яйловларни кўрикдан
ўтказиш, моцион ва озиқа базасини яхшилаш, сунъий қочириш ишларини
яхшилаш, ҳар чоракда диагностик текширишларни режасини тузиш,
молбоқарларни махсус кийим-кечак, пойафзал ва шахсий гигиена предметлари
билан таъминлаш каби ишлар ўтказиш зарур. Биринчи ёрдам кўрсатиш
мақсадида жойлардаги ветеринария пунктлари керакли ветеринария
препаратлари билан (ветеринария биопрепаратлари билан вакцина, қон
зардоблари, дезинфектантлар ва антгельминтиклар билан) таъминланиши керак.

Чорвачилик комплексларидаги қорамолларни сақлаш, кўпайтириш ҳамда

мазкур касалликлардан бартараф этиш учун қуйидагиларни амалга ошириш
тавсия этилади:

1.

Қорамолларни тўйимли, витаминли озиқалар билан боқиш: бунинг учун

уларнинг рационига витамин ва оқсилга бой бардани қўшиб бериш зарур. У
сутни кўпайтириб, қорамоллар иштаҳасини очиб, ҳазм системасини тиклайди.

2.

Молларни ўз вақтида ветеринария кўригидан ўтказиб туриш зарур.


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-26_Issue-2_April -2024

160

3. Молхоналарни ва моллар яйраб юрадиган жойларни гўнгдан тозалаш ва

уни биотермик зарарлантиришни ташкил этиш.

4.Фермага ва ҳар бир молхонага кириш жойларида дезабаръер, дезамат

ташкил этиш.

5. Касалликни одини олиш учун дезинфекция, дератизация ишларини

ташкил этиш керак.

6. Яйратиш майдончаларини мунтазам гўнгдан тозалаш, туёқ ораларига нам

гўнг тўпланишига йўл қўймаслик.

7. Туёқлари касалланган хайвонларни тирик вазнига караб гентамицин ёки

окситетрациклин антибиотиги билан мускул орасига 100 кг тирик вазнига 5
мл.дан инеъкция килиб, туёқларни 1:500 нисбатдаги фурациллин эритмаси билан
эрталаб ва кечқурун ювиб туриш.

8. Соғлом қорамоллар сақланадиган жойлар 5%-ли формалин эритмаси

билан дезинфекция қилиш, имконият даражасида жойларни қуруқ сақлаш,
соғинга олиб кириш ва олиб чиқишда туёқларни зарарланишидан сақлаш керак.

9. Сигирлардан туғилган бузоқларни алоҳида ажратиш, уларни 4 ой

давомида онаси сути билан, 2 ой давомида она сутидан тайёрланган обрат
ичириш мақсадга мувофиқ.

Бироқ, шу ўринда алоҳида таъқидлаш керак-ки, хориждан келтирилган ва

келтирилаётган наслли молларни соғлом сақлаш, улардан кутилган
маҳсулотларни олиш учун тўғри парваришлаш, бенуқсон зооветеринария
хизматларини ташкил этиш лозим.

Четдан келтирилган моллар учун зоогигиеник талабларга мос молхона ва

яйраш майдонлари тайёрланиши, уларнинг атрофи деворлар билан ўралиб
кириш жойларида дезобаръерлар бўлиши лозим.

Фойдаланилаган адабиётлар руйхати:

1.

Булханов Р.У. Пяснянский И.В., Мирзаев Б.Ш. Естественная резистентность
и иммуногенез у вакцинированных животных.// В. Кн.; Научно обеспечение
ветеринарного благополучия животноводства Узбекистана-Самарканд.,
1996. С-38-39.

2.

Сытдиков А.К., Бурлуцкий И.Д. Вопросы этиологии колибактериоза и
сальмонеллеза телят в промышленных комплексах”. Труды УзНИВИ, Том
31, 1981, с 24.

3.

Малахов Ю.А., Душук Р.В. Специфическая профилактика и диагностика
бактериалных болезней животных. //ж.Ветеринария, 2014 №1. С35. Россия.

4.

Егорова Н.И., Мусаев А.К., Жусупов Г.К., Биологические свойства
вакцинного штамма В-0086 Salmonella Dublin 13-20 после длительного
хранения.// Сборник научных трудов КазНИВИ Алматы., 2012 с.105-109.

5.

Эльмурадов, Б. А. (2003). Смешанные инфекции телят.

Ветеринарная

патология

, (2), 52-53.


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-26_Issue-2_April -2024

161

6.

Sh, N., Elmurodov, B. A., & Eshburiev, S. B. (2022). TUXUM YONALISHDAGI
TOVUQLAR

MAHSULDORLIGIGA

NOVAMIX

PREMIKSINING

TASIRI.

AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY

JURNALI

, 476-479.

7.

Элмуродов, Б. А., Турдиев, А. К., & Набиева, Н. Куёнчилик укув
кўлланма.

Самарканд-2018

, 72-73.

8.

Navruzov, N. I., Elmurodov, B. A., & Mamadullaev, G. K. (2021). THE ROLE OF
CHITOSAN IN THE PATHOMORPHOLOGY AND IMMUNOPROPHYLAXIS
OF COLIBASILLOSIS OF CALVES.

9.

Navruzov, N. I. The Role of Immunostimulants in the Prevention of Colibacillosis,
Salmonellosis and Pasteurellosis in Calves.

International Journal on Integrated

Education

,

3

(8), 232-234.

10.

Navruzov, N. I., & Elmurodov, B. A. THE ROLE OF CHITOSAN SUCCINATE
IN COLIBACILLOSIS OF CALVES AND THE EFFECT ON THE IMMUNE
SYSTEM.

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

, 50.

11.

BA, E., NI, N., HU, M., & FM, K. (2023). Pathomorphological Changes in Poultry
Pasteurellios, Pullorosis and Colibacteriosis Diseases.

12.

Nabieva, N. A., & Profissor, B. E. V. (2023). PATHOGISTOGRAM OF
PASTEURELLOSIS OF RABBITS.

European International Journal of

Multidisciplinary Research and Management Studies

,

3

(01), 92-98.

13.

Nabieva, N. A., Elmurodov, B. A., & Aktamov, U. B. (2022). Biochemical
Changes in Blood in Rabbit Pasteurella’s.

Texas Journal of Medical Science

,

13

,

115-118.

14.

Элмуродов, Б. (2022). Ветеринария илм-фанининг истиқболлари ва соҳани
ривожлантиришдаги

муҳим

вазифалар.

Перспективы

развития

ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности

,

1

(2),

462-464.

15.

Элмуродов, Б., & Исмоилов, У. (2022). Молодняк животных в районах
приаралья течение колибактериоза и сальмонеллеза.

Перспективы развития

ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности

,

1

(1),

233-235.

16.

Набиева, Н., Элмуродов, Б., & Сайдуллаев, А. (2022). Эпизотология
пастереллиоза кроликов.

Перспективы развития ветеринарной науки и её

роль в обеспечении пищевой безопасности

,

1

(1).

17.

Элмуродов, Б., & Исмоилов, У. (2022). Текст научной работы на тему
Течение

колибактериоза

и

сальмонеллеза

молодняка

в

Приаралье.

Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в

обеспечении пищевой безопасности

,

1

(2), 307-309.

18.

Султанова, И., & Элмурадов, Б. (2022). Течение и бактериологическое
течение сальмонеллы у кроликов методы проверки.

Перспективы развития

ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности

,

1

(2),

187-191.

19.

Эльмурадов, Б. (2022). Перспективы ветеринарии и важные задачи развития
отрасли.

Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении

пищевой безопасности

,

1

(1), 9-12.


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-26_Issue-2_April -2024

162

20.

Elmurodov, B. A., Navruzov, N. I., & Kiyamova, Z. N. (2022). Intervention of
Bacterial Diseases in Poultry.

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL

ENGINEERING AND AGRICULTURE

,

1

(4), 8-12.

21.

Мамадуллаев, Г., Элмуродов, Б., Джураев, О., Джуракулов, О., & Файзиев, У.
(2022).

Рифизостреп–новый

комбинированный

препарат

против

микобактерий туберкулёза.

in Library

,

22

(2).

22.

Элмуродов, Б. А., & Эшбуриев, С. Б. (2021). ТОВУҚЛАРДА МИНЕРАЛЛАР
АЛМАШИНУВИ

БУЗИЛИШЛАРИНИНГ

КЛИНИК

БЕЛГИЛАРИ.

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

,

1

(1).

23.

Муродов, Х., Элмуродов, Б., Шодиева, У., & Ахмедов, Б. (2021).
Профилактика и лечение инфекционного ларинготрахеита птиц.

in

Library

,

21

(2).

24.

Ахмадалиева, Л. Х., Элмуродов, Б. А., & Орипов, А. О. (2021). ПРАВОВАЯ
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И ЭКОСИСТЕМ В НИИ
ВЕТЕРИНАРИИ.

ББК 40.0 П78

, 378.

25.

Эльмурадов, Б. А., Наврузов, Н., & Курбонов, Ф. (2019).
Патологоанатомические изменения при смешанных бактериальных
инфекциях птиц.

26.

Эльмурадов, А., & Эльмурадов, Б. А. (2019). Содержание нуклеиновых
кислот в стенках двенадцатиперстной кишки у каракульских овец различного
возраста и в разные сезоны года.

27.

Duskulov, V. M., Elmuradov, B., & Meyliev, M. (2018). Highly profitable sector
of beekeeping.

Veterinary Medicine

,

12

.

28.

G’aniyev, I., & Elmuradov, B. A. (2008). Course and clinical signs of sheep
pasteurellosis. In

Four. ilm.-amal. konf. ma'r. text collection. Samarkand

(pp. 94-

96).

29.

Элмуродов, Б. А. (2005). Клинические изменения при смешанных
бактериальных инфекциях птиц.

30.

Azamov, V., Elmurodov, B., Parmanov, J., & Abdalimov, S. (2004). Changes in
the intestinal system in colibacillosis. In

Proceedings of the Third Republican

Scientific-Practical Conference, Samarkand

(pp. 9-12).

31.

Elmuradov, B. A. (2002). Detection of mixed bacterial infections in calves.

Journal

of Agriculture of Uzbekistan. Tashkent

,

3

, 63.

32.

Элмуродов, Б. А., Турдиев, А. К., & Набиева, Н. Қуёнчилик ўқув
қўлланма.

Самарқанд-2018

, 72-73.

33.

Алламуродова, М., Киямова, З., & Элмуродов, Б. А. (2024).
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЖИВОТНЫХ.

World scientific research journal

,

25

(1), 128-133.

34.

Набиева, Н. А., & Элмуродов, Б. А. (2024). ҚУЁНЛАР ПАСТЕРЕЛЛЁЗИНИ
ДАВОЛАШДА АНТИБИОТИКЛАР САМАРАДОРЛИГИ.

World scientific

research journal

,

25

(1), 134-140.

35.

Navruzov, N. I., Kiyamova, Z. N., & Elmurodov, B. A. (2024). SALMONELLA
PULLOROM GALLINARIUM BILAN ZARARLANGAN JO ‘JALARDA
PATOMOFOLOGIK

O

‘ZGARISHLAR.

World

scientific

research

journal

,

25

(1), 141-151.


background image

World scientific research journal

www.wsrjournal.com Volume-26_Issue-2_April -2024

163

36.

Элмуродов, А. А., Абдуллаева, Ю. У., & Абдуллаева, С. А. (2023).
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕМЕННЫХ КЛУБНЕЙ СОРТОВ
КАРТОФЕЛЯ

IN

VITRO

В

УСЛОВИЯХ

ЗЕРАВШАНСКОЙ

ДОЛИНЫ.

Бюллетень науки и практики

,

9

(1), 173-181.

37.

Elmurodov, B. A., Abdalimov, S. H., & Sheralieva, I. D. Diseases of young animals
Samarkand 2016.

38.

Elmurodov, B. A., Pulotov, F. S., Axmedov, B. N., & Murodov, X. U. (2024).
INSECTICIDAL EFFECT OF THE ALPHA-SHAKTI PREPARATION
AGAINST

FLIES

AND

PATHORS.

Web

of

Teachers:

Inderscience

Research

,

2

(3), 250-256.

39.

Kiyamova, Z. N., & Elmurodov, B. A. (2024). POTOMORPHALOGICAL
DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF PULLOROSIS AND STREPTOCOCCOS
DISEASES IN POULTRY.

Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and

Nursing

,

2

(3), 79-84.

40.

Элмуродов, Б., Хамракулов, Н., & Эшбуриев, С. (2022). Симптомы и
гематологические показатели нарушений кальциевого и фосфорного обмена
у цыплят-несушек.

in Library

,

22

(2), 15-17.

41.

Navruzov, N. I., & Elmurodov, B. A. (2024). “BUZOQ, QO ‘ZI VA CHO ‘CHQA
BOLALARINING

KOLIBAKTERIOZ

VA

SALMONELLYOZ

KASALLIKLARIGA QARSHI ASSOTSIATSIYALANGAN GOA FORMOL
VAKSINA” NING BUZOQLAR ORGANIZMIGA TA’SIRI.

World scientific

research journal

,

26

(1), 73-76.

42.

Navruzov, N. I., & Elmurodov, B. A. CALVES AND THE EFFECT ON THE
IMMUNE SYSTEM.

43.

Элмуродов Б. А. и др. Инновационные вакцины для профилактики
пастереллеза кроликов и других животных //Современные достижения в
решении актуальных проблем агропромышленного комплекса: материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 100-
летию Института экспериментальной ветеринарии им. СН Вышелесского
(Минск, 15-16 сентября 2022 г.). – С. 282-284.

44.

Elmurodov, B. A., Kh, A. S., Navruzov, N. I., & Sheraliyeva, I. D. (2016). Diseases
of cubs.

Библиографические ссылки

Булханов Р.У. Пяснянский И.В., Мирзаев Б.Ш. Естественная резистентность и иммуногенез у вакцинированных животных.// В. Кн.; Научно обеспечение ветеринарного благополучия животноводства Узбекистана-Самарканд., 1996. С-38-39.

Сытдиков А.К., Бурлуцкий И.Д. Вопросы этиологии колибактериоза и сальмонеллеза телят в промышленных комплексах”. Труды УзНИВИ, Том 31, 1981, с 24.

Малахов Ю.А., Душук Р.В. Специфическая профилактика и диагностика бактериалных болезней животных. //ж.Ветеринария, 2014 №1. С35. Россия.

Егорова Н.И., Мусаев А.К., Жусупов Г.К., Биологические свойства вакцинного штамма В-0086 Salmonella Dublin 13-20 после длительного хранения.// Сборник научных трудов КазНИВИ Алматы., 2012 с.105-109.

Эльмурадов, Б. А. (2003). Смешанные инфекции телят. Ветеринарная патология, (2), 52-53.

Sh, N., Elmurodov, B. A., & Eshburiev, S. B. (2022). TUXUM YONALISHDAGI TOVUQLAR MAHSULDORLIGIGA NOVAMIX PREMIKSINING TASIRI. AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI, 476-479.

Элмуродов, Б. А., Турдиев, А. К., & Набиева, Н. Куёнчилик укув кўлланма. Самарканд-2018, 72-73.

Navruzov, N. I., Elmurodov, B. A., & Mamadullaev, G. K. (2021). THE ROLE OF

CHITOSAN IN THE PATHOMORPHOLOGY AND IMMUNOPROPHYLAXIS OF COLIBASILLOSIS OF CALVES.

Navruzov, N. I. The Role of Immunostimulants in the Prevention of Colibacillosis, Salmonellosis and Pasteurellosis in Calves. International Journal on Integrated Education, 3(8), 232-234.

Navruzov, N. I., & Elmurodov, B. A. THE ROLE OF CHITOSAN SUCCINATE IN COLIBACILLOSIS OF CALVES AND THE EFFECT ON THE IMMUNE SYSTEM. СБОРНИК ТЕЗИСОВ, 50.

BA, E., NI, N., HU, M., & FM, K. (2023). Pathomorphological Changes in Poultry Pasteurellios, Pullorosis and Colibacteriosis Diseases.

Nabieva, N. A., & Profissor, B. E. V. (2023). PATHOGISTOGRAM OF PASTEURELLOSIS OF RABBITS. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 3(01), 92-98.

Nabieva, N. A., Elmurodov, B. A., & Aktamov, U. B. (2022). Biochemical Changes in Blood in Rabbit Pasteurella’s. Texas Journal of Medical Science, 13, 115-118.

Элмуродов, Б. (2022). Ветеринария илм-фанининг истиқболлари ва соҳани ривожлантиришдаги муҳим вазифалар. Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(2), 462-464.

Элмуродов, Б., & Исмоилов, У. (2022). Молодняк животных в районах приаралья течение колибактериоза и сальмонеллеза. Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(1), 233-235.

Набиева, Н., Элмуродов, Б., & Сайдуллаев, А. (2022). Эпизотология пастереллиоза кроликов. Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(1).

Элмуродов, Б., & Исмоилов, У. (2022). Текст научной работы на тему Течение колибактериоза и сальмонеллеза молодняка в Приаралье. Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(2), 307-309.

Султанова, И., & Элмурадов, Б. (2022). Течение и бактериологическое течение сальмонеллы у кроликов методы проверки. Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(2), 187-191.

Эльмурадов, Б. (2022). Перспективы ветеринарии и важные задачи развития отрасли. Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности, 1(1), 9-12.

Elmurodov, B. A., Navruzov, N. I., & Kiyamova, Z. N. (2022). Intervention of Bacterial Diseases in Poultry. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE, 1(4), 8-12.

Мамадуллаев, Г., Элмуродов, Б., Джураев, О., Джуракулов, О., & Файзиев, У. (2022). Рифизостреп–новый комбинированный препарат против микобактерий туберкулёза. in Library, 22(2).

Элмуродов, Б. А., & Эшбуриев, С. Б. (2021). ТОВУҚЛАРДА МИНЕРАЛЛАР АЛМАШИНУВИ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ КЛИНИК БЕЛГИЛАРИ. ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА, 1(1).

Муродов, Х., Элмуродов, Б., Шодиева, У., & Ахмедов, Б. (2021). Профилактика и лечение инфекционного ларинготрахеита птиц. in Library, 21(2).

Ахмадалиева, Л. Х., Элмуродов, Б. А., & Орипов, А. О. (2021). ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И ЭКОСИСТЕМ В НИИ ВЕТЕРИНАРИИ. ББК 40.0 П78, 378.

Эльмурадов, Б. А., Наврузов, Н., & Курбонов, Ф. (2019). Патологоанатомические изменения при смешанных бактериальных инфекциях птиц.

Эльмурадов, А., & Эльмурадов, Б. А. (2019). Содержание нуклеиновых кислот в стенках двенадцатиперстной кишки у каракульских овец различного возраста и в разные сезоны года.

Duskulov, V. M., Elmuradov, B., & Meyliev, M. (2018). Highly profitable sector of beekeeping. Veterinary Medicine, 12.

G’aniyev, I., & Elmuradov, B. A. (2008). Course and clinical signs of sheep pasteurellosis. In Four. ilm.-amal. konf. ma'r. text collection. Samarkand (pp. 94-96).

Элмуродов, Б. А. (2005). Клинические изменения при смешанных бактериальных инфекциях птиц.

Azamov, V., Elmurodov, B., Parmanov, J., & Abdalimov, S. (2004). Changes in the intestinal system in colibacillosis. In Proceedings of the Third Republican Scientific-Practical Conference, Samarkand (pp. 9-12).

Elmuradov, B. A. (2002). Detection of mixed bacterial infections in calves. Journal of Agriculture of Uzbekistan. Tashkent, 3, 63.

Элмуродов, Б. А., Турдиев, А. К., & Набиева, Н. Қуёнчилик ўқув қўлланма. Самарқанд-2018, 72-73.

Алламуродова, М., Киямова, З., & Элмуродов, Б. А. (2024). ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ. World scientific research journal, 25(1), 128-133.

Набиева, Н. А., & Элмуродов, Б. А. (2024). ҚУЁНЛАР ПАСТЕРЕЛЛЁЗИНИ ДАВОЛАШДА АНТИБИОТИКЛАР САМАРАДОРЛИГИ. World scientific research journal, 25(1), 134-140.

Navruzov, N. I., Kiyamova, Z. N., & Elmurodov, B. A. (2024). SALMONELLA PULLOROM GALLINARIUM BILAN ZARARLANGAN JO ‘JALARDA PATOMOFOLOGIK O ‘ZGARISHLAR. World scientific research journal, 25(1), 141-151.

Элмуродов, А. А., Абдуллаева, Ю. У., & Абдуллаева, С. А. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕМЕННЫХ КЛУБНЕЙ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ IN VITRO В УСЛОВИЯХ ЗЕРАВШАНСКОЙ ДОЛИНЫ. Бюллетень науки и практики, 9(1), 173-181.

Elmurodov, B. A., Abdalimov, S. H., & Sheralieva, I. D. Diseases of young animals Samarkand 2016.

Elmurodov, B. A., Pulotov, F. S., Axmedov, B. N., & Murodov, X. U. (2024). INSECTICIDAL EFFECT OF THE ALPHA-SHAKTI PREPARATION AGAINST FLIES AND PATHORS. Web of Teachers: Inderscience Research, 2(3), 250-256.

Kiyamova, Z. N., & Elmurodov, B. A. (2024). POTOMORPHALOGICAL DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF PULLOROSIS AND STREPTOCOCCOS DISEASES IN POULTRY. Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing, 2(3), 79-84.

Элмуродов, Б., Хамракулов, Н., & Эшбуриев, С. (2022). Симптомы и гематологические показатели нарушений кальциевого и фосфорного обмена у цыплят-несушек. in Library, 22(2), 15-17.

Navruzov, N. I., & Elmurodov, B. A. (2024). “BUZOQ, QO ‘ZI VA CHO ‘CHQA BOLALARINING KOLIBAKTERIOZ VA SALMONELLYOZ KASALLIKLARIGA QARSHI ASSOTSIATSIYALANGAN GOA FORMOL VAKSINA” NING BUZOQLAR ORGANIZMIGA TA’SIRI. World scientific research journal, 26(1), 73-76.

Navruzov, N. I., & Elmurodov, B. A. CALVES AND THE EFFECT ON THE IMMUNE SYSTEM.

Элмуродов Б. А. и др. Инновационные вакцины для профилактики пастереллеза кроликов и других животных //Современные достижения в решении актуальных проблем агропромышленного комплекса: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Института экспериментальной ветеринарии им. СН Вышелесского (Минск, 15-16 сентября 2022 г.). – С. 282-284.

Elmurodov, B. A., Kh, A. S., Navruzov, N. I., & Sheraliyeva, I. D. (2016). Diseases of cubs.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов