Число категорий: 57

Все категории

Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований
Замонавий психологияда эгоизмнинг назарий ва методологик масалалари Мақолада хорижлик ва маҳаллий тадқиқотчиларнинг эгоизм тушунчасининг моҳиятига оид қарашлари муҳокама қилинади. Адабиётларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, эгоизм ҳозирги кунгача энг кам ўрганилган шахсий хусусиятлардан бири бўлиб қолмоқда ва эгоизмнинг мазмуни ва моҳияти ҳақида илмий ғояларда умумий фикр мавжуд эмас. Бугунги кунда эгоизмнинг моҳиятини ўрганиш ва тушунишда турли хил тенденциялар мавжуд: у шахсий хусусиятлар, характер хусусиятлари ва инстинктлари, шунингдек унинг эҳтиёжлари, йўналиши, қадриятлари билан бир қаторда синоним тушунча ҳисобланади. Кўпгина тадқиқотчилар худбинликни ўрганиш учун аналитик стратегиялардан фойдаланадилар. Бизнинг фикримизча, ушбу тадқиқотлар ушбу хусусиятни яхлит ўрганиш йўлидаги биринчи қадам сифатида қаралиши мумкин.
Ю. Қораева
107-113
17   3