Центр исламской цивилизации – основа Третьего Возрождения

Направления: История
Тип источника: Конференция
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
CC BY f
721-728
0
0
Поделиться
Шамсиева M., & Саидалиев H. (2023). Центр исламской цивилизации – основа Третьего Возрождения. Актуальные проблемы истории Узбекистана, 1(1), 721–728. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/history-of-uzbekistan/article/view/16564
М Шамсиева, Ферганский государственный университет

Доцент кафедры истории Узбекистана, кандидат исторических наук

Х Саидалиев, Ферганский государственный университет

студентка 4 курса исторического факультета

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В данной статье описываются изменения, происходящие в Узбекистане. Речь пойдет о Новом Узбекистане, Третьем Возрождении. Также данаинформация об исламской цивилизации и Центре исламской цивилизации, его целях и задачах, его структуре.


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

721

Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 2019 йил 9 октябрь.

06/19/5847/3887-сон.

12.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси

Президенти ҳузуридаги давлат хизматини ривожлантириш агентлиги

фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 3 октябрдаги

ПҚ-4472-сонли Қарори / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси,

2019 йил 4 октябрь. 07/19/4472/3906-сон.

13.

Ўзбекистон

Республикаси

Президентининг

“Ўзбекистон

Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат хизмати тизимини тубдан

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 3 октябрдаги ПФ-

5843-сонли Фармони / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси,

2019 йил 4 октябрь. 06/19/5843/3900-сон

14.

Ўзбекистон

Республикаси

Президентининг

“Ўзбекистон

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси

тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони. – Тошкент: Адолат, 2018. – Б. 4-6.

15.

https://vacancy.argos.uz.

ISLOM SIVILIZATSIYASI MARKAZI - UCHINCHI RENESSANS

POYDEVORI

Shamsiyeva M.X.

Fargʻona davlat universiteti

O‘zbekiston tarixi kafedrasi dotsenti v.b., PhD

Saydaliyev H.N

Fargʻona davlat universiteti

Tarix fakulteti 4-bosqich talabasi

saydaliyevhosilbek525@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Oʻzbekistonda yuz berayotgan oʻzgarishlar. Yangi

Oʻzbekiston, Uchinchi Renessans haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, Islom sivilizatsiyasi haqida
va unga tayangan holda tashkil qilinayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi, unimg maqsad-
vazifalari, uning tarkibiy tuzilishi haqida ma’lumotlar beriladi.

Kalit soʻz va iboralar: Yangi Oʻzbekiston, Uchinchi Renessans, Islom sivilizatsiyasi

markazi, “Ma’rifat va diniy bagʻrikenglik”rezolutsiyasi, Shoazim Minovarov, Usmon Qurʼoni,
ilmiy-ma’rifiy maskan.

Аннотация: В данной статье описываются изменения, происходящие в

Узбекистане. Речь пойдет о Новом Узбекистане, Третьем Возрождении. Также дана


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

722

информация об исламской цивилизации и Центре исламской цивилизации, его целях и
задачах, его структуре.

Ключевые слова и фразы: Новый Узбекистан, Третье Возрождение, Центр

исламской цивилизации, резолюция «Просвещение и веротерпимость», Шоазим
Миноваров, Усман Коран, научно-образовательный центр.

Annotation: This article describes the changes taking place in Uzbekistan. New

Uzbekistan, the Third Renaissance will be discussed. Also, information is given about Islamic
civilization and the Center of Islamic Civilization, its goals and tasks, and its structure.

Key words and phrases: New Uzbekistan, Third Renaissance, Center of Islamic

Civilization, "Enlightenment and Religious Tolerance" resolution, Shoazim Minovarov, Usman
Qur'an, scientific and educational center.

Yangi

Oʻzbekiston

yangi

imkoniyatlar

mamlakatidir.

Amalga

oshirilayotgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy-ma’rifiy islohatlar natijasida

yurtimiz yangi taraqqiyot bosqichiga ko‘tarildi. Aytish joizki, Oʻzbekiston

mustaqil davlat sifatida nufuzli xalqaro tashkilotlarning teng huquqli subyektiga

aylanib, tinchlik, bag‘rikenglik, millatlararo totuvlik borasida yuritayotgan siyosati

orqali dunyo hamjamiyatida o‘z o‘rniga ega bo‘lmoqda.

Xususan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev 2017-yil

19-sentyabrda BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida ishtiroki va unda

muhim huquqiy hujjat – BMTning “Ma’rifat va diniy bagʻrikenglik” deb

nomlangan maxsus rezolutsiyasini qabul qilinishi haqidagi taklifi zamirida yer

sharida barchaning ta’lim olish huquqini ta’minlashga, savodsizlik va jaholatga

barham berishga koʻmaklashish yotadi.

Ushbu rezolutsiya bagʻrikenglik va oʻzaro hurmatni qaror toptirish, diniy

erkinlikni ta’minlash, e’tiqod qiluvchilarning huquqini himoya qilish, ularning

kamsitilishiga yoʻl qoʻymaslikka koʻmaklashishga qaratilgan

[5: 62].

Movarounnahr zamini ilm-fan beshigi hisoblanadi. Bu muqaddas zamin

koʻplab dunyo sivilizatsiyasiga ulkan hissa qoʻshgan allomalarni tarbiyalagan.

Musulmon Sharqida ilm-fan va madaniyat yuksak darajada ravnaq topgan IX-XII,

XIV-XV asrlar tarixga Renessans – Uygʻonish davri nomi bilan kirdi

[1].

Bugun yurt kelajagi boʻlgan yoshlarni ajdodlarimiz yaratgan ilmiy merosga

sadoqat ruhida tarbiyalash va ularning davomchisi sifatida qoʻllab-quvvatlash

maqsadida koʻplab OTM lar, akademiyalar, ilmiy-tadqiqot institutlari va


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

723

markazlari tashkil qilindi. Jumladan, 2017-yilda Prezident Sh. Mirziyoyevning

tashabbusi bilan Buxoroda Ismoil al-Buxoriy nomli madaniy markaz, Termizda

Imom at-Termiziy nomidagi madaniy markaz, Toshkentda Islom sivilizatsiya

markazining tashkil etilishi ahamiyatga molikdir

[6: 316].

2017-yil 21-aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Olmazor tumaniga

tashrifi chogʻida Hazrati Imom (Hastimom) majmuasida Islom madaniyati

markazini tashkil etish taklifini bildirgan edi. Dastlab islom madaniyati markazi

nomini olgan boʻlsa, keyinchalik u madaniy, ma’rifiy, ilmiy, diniy ilmlarni keng

miyosda oʻrganadigan markaz boʻlishi koʻzlanganligi bois shu yilning sentyabr

oyida uning nomi islom sivilizatsiyasi markaziga oʻzgartirildi.

Islom sivilizatsiyasi Allohning yagona Kitobi – Qur’oni Karimga

asoslangan yagona sivilizatsiyadir. Ushbu sivilizatsiyaga ilk oʻrta asrlarda

Qur’ondagi va hadislardagi ilm, tinchlik va bunyodkorlikka da’vatlardan ruhlangan

Xitoydan Ispaniyagacha boʻlgan hududda istiqomat qilgan mutafakkirlar va

olimlar asos soldilar.

XIV-XVI asrlarda Amir Temur va temuriylar davrida qoʻlga kiritilgan ilm-

fan va madaniyat sohasidagi yutuqlar islom sivilizatsiyasining ikkinchi bosqichi

uchun zamin yaratdi. Oʻz oʻrnida bugungi kunda tashkil etilgan Islom

sivilizatsiyasi markazi uchun tamal toshi boʻlib xizmat qildi.

Islom madaniyati markazi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining

“Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oʻzbekistondagi Islom

madaniyati markazini tashkil etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 2017-yil 23-

iyundagi PQ-3080-son qaroriga asosan tashkil etilgan

[1].

Oʻzbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi “Uchinchi Renessans –

Yangi Oʻzbekiston” gʻoyasini keng targʻib qiluvchi, mamlakat tarixining yangi

yuksalish davridagi yutuqlarini ilmiy asosda oʻrganuvchi, uni keng jamoatchilikka

yetkazib beruvchi hamda moddiy-madaniy meros namunalari, islom dini bilan

bogʻliq qadimiy va boy an’analarni targʻib qiluvchi ilmiy-ma’rifiy maskan boʻlib

xizmat qilishi shubhasiz.


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

724

Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu muassasa

xalqimizning boy oʻtmishini, ilm-maʼrifat rivojiga qoʻshgan katta hissasini

namoyon etadigan yaxlit majmua boʻldi. Hamma oʻz tarixini ulugʻlaydi. Lekin

bizning yurtimizdagidek boy oʻtmish, buyuk qomusiy allomalar yetishib chiqqan

yurt sanoqli. Ular yaratgan ilmiy merosni chuqur oʻrganishimiz, xalqimizga,

dunyoga yetkaza bilishimiz kerak. Bu markazga kelgan odam ulkan merosimiz

haqida toʻla tasavvurga ega boʻlishi, katta maʼnaviyat olib ketishi zarur.

Hozirda markazga filologiya fanlari doktori, professor Shoazim Minovarov

rahbarlik qilmoqda. Markazning umumiy maydoni 7 gektarni tashkil qilib, uning 4

gektar qismida markaz binosi joylashgan. Uning toʻrt tomonida 4 ta darvoza

joylashgan. Ularning peshtoqlariga ilmli, ma’rifatli boʻlishga chaqiruvchi

hadislardan namunalar yozish taklifini yurtboshimiz bu yerga tashriflarida birida

berib oʻtadi. Shunga asoslanib, markazning asosiy darvozasi peshtoqiga ilm olish

farz ekanligi haqidagi hadis bitilgan. Binoning markazida sharq me’morchiligiga

xos gumbaz barpo etildi. Markaz 3 qavatdan iborat boʻlib, Birinchi qavatda muzey

ombori, qadimiy qoʻlyozma va osori-atiqalarni saqlash hamda restavratsiya qilish

xonalari, nashriyot va kitob doʻkonlari joylashgan. Ikkinchi qavatdagi ulkan foye

markaziga Usmon Qurʼoni joylashtirildi. Shuningdek, bu yerda Islom sanʼati

muzeyi, 435 kishiga moʻljallangan konferensiya zali mavjud. Koʻrgazmalarda

Oʻzbekiston tarixi davrlar boʻyicha, har bir asr, har bir allomaga oid manbalar va

ashyolar asosida namoyish etiladi.

Uchinchi qavatdan esa 100 mingtagacha qoʻlyozmalar fondida ega

kutubxona, axborot-resurs markazi, ilmiy kafedralar va maʼmuriy xonalar

joylashgan.

Markaz faoliyatining asosiy maqsadi - e’tiqodi islom dini bogʻliq boy va

noyob merosni ilmiy asosda har tomolama chuqur oʻrganish, yurtimizdan yetishib

chiqqan buyuk alloma va mutafakkirlarning hayoti va ilmiy-ijodiy faoliyati haqida

yaxlit tasavvur uygʻotish, ular bilan xalqimiz va jahon jamoatchiligini keng

tanishtirish, xalqaro miqyosda dinlararo va sivilizatsiyalaro muloqotni yoʻlga


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

725

qoʻyish, islom dinining insonparvarlik mohiyatini ochib berish, jaholatga qarshi

ma’rifat bilan kurashish, yosh avlodni gumanistik gʻoyalar milliy gʻurur va iftixor

ruhida tarbiyalashdan iborat.

2021-yil

16-iyuldagi

Oʻzbekiston

Respublikasi

Prezidentining

“Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oʻzbekistondagi Islom

sivilizatsiyasi markazi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qoʻshimcha

chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-5186-son qarori negizida qiyidagi vazifalar

belgilandi:

“Uchinchi Renessans - Yangi Oʻzbekiston” gʻoyasini keng targʻib

qilish;

mamlakat tariхining yangi yuksalish davridagi yutuqlarini ilmiy

asosda oʻrganish, uni keng jamoatchilikka yetkazib berish;

moddiy madaniy meros namunalarini, islom dini bilan bogʻliq

qadimiy va boy an’analarni targʻib qilish.

Markazning yangilangan asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi:

muqaddas islom dini bilan bogʻliq boy merosni ilmiy tadqiq etish,

uning Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi rivojidagi oʻrnini innovatsion usullar orqali

targʻib qilish;

Oʻzbekistonda yuz bergan umummilliy yuksalishlar, tarixiy

renessanslarning ildizlari va mazmun-mohiyatini mamlakat aholisi, ayniqsa,

yoshlarga yetkazish boʻyicha zarur choralarni koʻrish;

buyuk ajdodlarning jahon tamadduni, diniy va dunyoviy ilmlar

rivojiga qoʻshgan hissasini eng zamonaviy usullar va vositalar orqali yoritib

borish;

yoshlarni ilm-ma’rifatga da’vat etadigan, milliylik va diniylik

oʻrtasidagi uygʻunlik mohiyatini keng targʻib qilishga qaratilgan media

mahsulotlar, ilmiy ishlanma va tavsiyalarni tayyorlash;


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

726

ziyorat turizmining ilmiy asoslari boʻyicha yetarli nazariy bilim va

amaliy koʻnikmalarga ega gid-tarjimonlarni tayyorlash hamda ularning malakasini

tizimli oshirib borishni ta’minlash;

ilm-fanning jadal taraqqiyotini koʻrsatib beruvchi sermazmun

eksponatlar fondi, qoʻlyozma va zamonaviy nashrlardan iborat boy kutubxonalar

tizimini shakllantirish hamda ularning jahon muzeylari va kutubxonalari

tarmogʻiga ulanishini ta’minlash;

Oʻzbekiston xalqining islom sivilizatsiyasiga qoʻshgan hissasi

boʻyicha fundamental tadqiqotlar dasturlari va ilmiy loyihalarni ishlab chiqish va

ularning amalga oshirilishini qoʻllab-quvvatlash;

islom sivilizatsiyasini tadqiq etish sohasining dolzarb ilmiy-nazariy va

uslubiy masalalariga bagʻishlangan konferensiyalar, simpoziumlar, koʻrgazmalar

va ilmiy ma’ruzalar, seminar-treninglar, tanlovlar va boshqa madaniy-ma’rifiy

tadbirlarni doimiy tashkil etib borish;

islom sivilizatsiyasi yoʻnalishida amalga oshirilgan yangi tadqiqotlar

natijalaridan ilmiy jamoatchilikni xabardor qilib borish, respublika muzeylari va

kutubxonalarida ishlayotgan xodimlarning kasbiy salohiyatini oshirish boʻyicha

ilmiy-amaliy va uslubiy treninglarni yoʻlga qoʻyish;

.

islom tarixi va madaniyati yoʻnalishiga oid bilimlarni oshirish,

qadimiy qoʻlyozma, toshbosma va tarixiy hujjatlarni konservatsiya va restavratsiya

qilish, qogʻoz, muqovasozlik, xattotlik san’atini tiklash, islom manbalarini

oʻrganish boʻyicha oʻquv kurslari va Kitobat ilmi maktabini tashkil etish;

“Uchinchi Renessans – Yangi Oʻzbekiston” gʻoyasining mazmun-

mohiyatini, jumladan, uning ilm-fan rivoji, dinlararo va millatlararo

bagʻrikenglikni ta’minlashdagi roli va ahamiyatini jamoatchilik orasida keng

targʻib qilish

[2].

Xulosa qilib aytganda, bugun Islom sivilizatsiyasi markazi jahonning yana

bir ilmiy tadqiqotlar markaziga aylandi. Undan nafaqatlar mahalliy, balki xalqaro

doiradagi tadqiqotchilar ham hech qanday toʻsiqlarsiz foydalanishi mumkin.


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

727

Bugungi globallashuv zamonida u ilm, madaniyat, ma’rifat tarqatuvchi vazifasini

bajarmoqda. Bu markaz yaqin kelajakda Yangi Oʻzbekistonning poydevori boʻlib

xizmat qiladi.

Shu oʻrinda davlat rahbarimizning quyidagi fikrlarini keltirib oʻtish joiz:

“Bugun biz intilayotgan Yangi Oʻzbekistonni, Uchinchi Renessansni poydevorini

bunyod etish – bu shunchaki orzu emas. Bu – aniq strategik maqsad va umumxalq

harakatiga aylanib borayotgan beqiyos amaliy jarayondir. Ishonamanki, bunday

ulkan jarayonning natijasi ham, albatta, ulkan boʻladi”

[3: 19-20].

Yagona maqsad asosida yanada hamjihat boʻlib, tinimsiz oʻqib-oʻrgansak,

ishimizni mukammal va unimli bajarsak, zamonaviy bilimlarni egallab, oʻzimizni

ayamasdan mehnat qilsak, albatta, hayotimiz va jamiyatimiz oʻzgaradi,

dunyoqarashimiz oʻzgaradi va shular orqali avlodlarimizga munosib meros,

rivojlangan davlatni qoldira olamiz.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar

1.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasi

Vazirlar Mahkamasi huzurida Oʻzbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazini

tashkil etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 2017-yil 23-iyundagi PQ-3080-

son

qaro

ri.

2.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasi

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oʻzbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi

faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar

toʻgʻrisida”gi 2021-yil 16-iyuldagi PQ-5186-son qarori.

3.

Mirziyoyev SH.M. Yangi Oʻzbekiston

taraqqiyot strategiyasi. –

T.:“Oʻzbekiston”,2022. – B, 416.

4.

Gʻoibnazarov Shuhrat. Islom terrorizmga qarshi. – T.: “Oʻzbekiston”,2021.

– B,320.

5.

Alimov U.I. “Ma’rifat va diniy bagʻrikenglik” oʻzaro ishonchni rivojlantirish

borasidagi rezolutsiyasi barqarorlik asosi

“Bagʻrikenglik – oʻzaro ishonchni

rivojlantirishning vositasi sifatida” xalqaro ilmiy anjuman. – T.:2018. – B. 61-63.


background image

Actual problems of the history of Uzbekistan / Актуальные проблемы истории Узбекистана

728

6.

Botirov B.M, Mahmudov S.A. Oʻzbekiston – IHT: Barqaror rivojlanish va

taraqqiyot

yoʻlidagi

hamkorlik

“Bagʻrikenglik

oʻzaro

ishonchni

rivojlantirishning vositasi sifatida” xalqaro ilmiy anjuman. – T.:2018. – B,315-317

7.

Siddiqova

R.B.

Talaba

yoshlarda

bagʻrikenglikni

shakllantirish

“Bagʻrikenglik – oʻzaro ishonchni rivojlantirishning vositasi sifatida” xalqaro

ilmiy anjuman. – T.:2018. – B, 277-279.

8.

Radjabova M.Z. Islom dinining bagʻrikenglik tamoyillari

“Bagʻrikenglik –

oʻzaro ishonchni rivojlantirishning vositasi sifatida” xalqaro ilmiy anjuman. –

T.:2018. – B,167-170.

Internet manbalari:

1.

www.Cisc.uz

2.

www.lex.uz

3.

www.gazeta.uz

4.

www.kun.uz

FARG‘ONA VILOYATIDA MUSIQA MAKTABLARI QURILISHI VA

REKONSTRUKSIYA QILINISHI TARIXIDAN

Alimova N.O.

FDU, O‘zbekiston tarixi kafedrasi dotsenti, PhD

Akbarova N.A.

O‘zbekiston tarixi mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bolalar musiqa

va sanʼat maktablarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ularning faoliyatini yanada
yaxshilash bo‘yicha 2009-2014 yillarga mo‘ljallangan davlat dasturi to‘g‘risida”gi PQ-910-
sonli Qaror va “Bolalar musiqa va san’at maktablari faoliyatini yanada takomillashtirish
bo‘yicha 2016-2020-yillarga mo‘ljallangan davlat dasturi to‘g‘risida”gi PQ-2435-sonli
Qarorlar ijrosi yuzasidan Farg‘ona viloyati musiqa maktablarida amalga oshirilgan
bunyodkorlik va rekonstruktsiya ishlari va uning yo‘lga qo‘yilishiga oid ma’lumotlar yoritilgan.

Kalit so‘z va iboralar: ta’lim tizimi, musiqiy ta’lim, ruhan sog‘lom, milliy urf-odat,

umumbashariy qadriyatlar, musiqiy tarbiya, san’at tarbiyasi, bolalar musiqa va san’at
maktablari, rekonstruksiya, davlat dasturi, jamg‘arma.

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы создания и реконструкции

музыкальных школ Ферганской области в рамках исполнения задач, определенных в
Постановлениях Президента республики Узбекистан № ПП-910 “О государственной
программе укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения
деятельности детских школ музыки и искусства на 2009-2014 годы” и № ПП-2435 “О

Библиографические ссылки

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Oʻzbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazini tashkil etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 2017-yil 23-iyundagi PQ-3080- son qarori.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oʻzbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi 2021-yil 16-iyuldagi PQ-5186-son qarori.

Mirziyoyev SH.M. Yangi Oʻzbekiston ⎯ taraqqiyot strategiyasi. – T.:“Oʻzbekiston”,2022. – B, 416.

Gʻoibnazarov Shuhrat. Islom terrorizmga qarshi. – T.: “Oʻzbekiston”,2021. – B,320.

Alimov U.I. “Ma’rifat va diniy bagʻrikenglik” oʻzaro ishonchni rivojlantirish borasidagi rezolutsiyasi barqarorlik asosi“Bagʻrikenglik – oʻzaro ishonchni rivojlantirishning vositasi sifatida” xalqaro ilmiy anjuman. – T.:2018. – B. 61-63.

Botirov B.M, Mahmudov S.A. Oʻzbekiston – IHT: Barqaror rivojlanish va taraqqiyot yoʻlidagi hamkorlik“Bagʻrikenglik – oʻzaro ishonchni rivojlantirishning vositasi sifatida” xalqaro ilmiy anjuman. – T.:2018. – B,315-317

Siddiqova R.B. Talaba yoshlarda bagʻrikenglikni shakllantirish “Bagʻrikenglik – oʻzaro ishonchni rivojlantirishning vositasi sifatida” xalqaro ilmiy anjuman. – T.:2018. – B, 277-279.

Radjabova M.Z. Islom dinining bagʻrikenglik tamoyillari“Bagʻrikenglik – oʻzaro ishonchni rivojlantirishning vositasi sifatida” xalqaro ilmiy anjuman. – T.:2018. – B,167-170.

Internet manbalari:

www.Cisc.uz

www.lex.uz

www.gazeta.uz

www.kun.uz

Hepagreen - восстановление нормальной работы печени Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович MUVI24 - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека >METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана