Вернуться к Подробностям о статье Ti̇murlulardaki̇ tari̇h yazim geleneği̇ni̇n farkli yüzü: Gülbeden Begüm ve Hümayunnâmesi̇ Скачать Скачать PDF