Kopyoqlikning ta‘rifi haqida

CC BY f
321-322
41
9
Поделиться
Артикбоев, А. (2022). Kopyoqlikning ta‘rifi haqida. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 321–322. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5073
Абдуллаазиз Артикбоев, Ташкентский государственный транспортный университет

f.m.f.d., professor

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Ключевые слова:

Аннотация

Ushbu maqolada rus matematigi, akademik Aleksandr Danelovich Aleksandrovning kopyoqliklarga bergan ta‘rifi va uning ilmiy faoliyati haqida bayon qilingan


background image

321

3.

Габасов Р., Кириллова Ф.М. Основы динамического программирования. Минск,

Изд. БГУ. -1975.

4.

Конюховский П. В. Математические методы исследования операций. С.-Пт.: Изд.

Питер.- 2001.

5.

Otaqulov S., Musayev A. Iqtisodiyotdagi matematik usullar. O‗quv qo‗llanma.

Toshkent, ―Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa-uyi‖. 2020.

6.

Черноморов

Г.А.

Теория

принятия

решений.

Юж.-Рос.гос.техн.ун-т.

Новочеркасск: Ред.журн.Изв. вузов.Электомеханика». - 2002.


KO‗PYOQLIKNING TA‘RIFI HAQIDA

Artikboev Abdullaaziz

f.-m.f.d., professor, Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya:

Ushbu maqolada rus matematigi, akademik Aleksandr Danelovich

Aleksandrovning ko‗pyoqliklarga bergan ta‘rifi va uning ilmiy faoliyati haqida bayon qilingan.

Kalit so‗zlar:

ko‗pyoq, ko‗pyoq ta‘rifi, ko‗pyoqliklar.


Geometriya fanining tarixiy shakllaridan biri ko‗pyoqlar tushunchasidir. Qadimda Evklid

davridayoq muntazam ko‗pyoqlik va ularga tegishli xossalar yaxshi o‗rganilgan. Ploton
ko‗pyoqliklari deb atalgan beshta muntazam ko‗pyoqliklar eradan avvalgi 360 – yillardayoq
Timed traktatlarida yozilgan. Ammo ko‗pyoqliklar nazariyasining asosiy qonunlari rus
matematigi,

akademik

Aleksandr

Danelovich

Aleksandrov

tomonidan

yaratilgan.

A.D.Aleksandrov tomonidan yozilgan ―Qavariq ko‗pyoqliklarning ichki geometriyasi‖ deb
nomlangan monografiya uning 1935 - 1945 yillarda olgan ilmiy natijalarini o‗z ichiga olgan[1].
Bu davrdagi ilmiy natijalari uchun A.D.Aleksandrov davlat mukofotiga sazovor bo‗lgan.
So‗ngra ―Qavariq ko‗pyoqliklar ‖ deb nomlangan ikkinchi monografiyasi, ko‗pyoqliklar
nazariyasining asosini tashkil etadi.

Keltirilgan ikki monografiyada to‗la geometriyada ko‗pyoqliklar ketma – ketligi, silliq

sirtlarga intilishida, ko‗pyoqliklarga doir geometrik kattaliklar bilan qanday bog‗liqlikda
bo‗lishini ilmiy asoslab berdi.

A.D.Aleksandrovning ko‗pyoqliklar nazariyasi matematikaning boshqa bo‗limlari va

hisoblash matematikasining chiziqli programmalash usullari rivojlanishining asosi bo‗lib xizmat
qiladi.

Bu yil 4 avgustda akademik A.D.Aleksandrov tug‗ilgan yilining 110 yilligi

nishonlanadi. Men akademik A.D.Aleksandrovning (uni hamkasb va shogirdlari shunday atar edi
) 20 asrning buyuk geometrik olimi ekanligini e‘tirof etgan holda, uning o‗ta kamtar va mashhur
inson bo‗lganligini aytishni istar edim. Chunki uning 1992 yili Gertsen nomidagi Sank-
Peterburg universitetining malaka oshirish faoliyatida qilgan ma‘ruzasidan hayratlanganman.

Ko‗pyoqlik qanday ta‘riflanadi? – degan savolga ―Afsuski men ham aniq ta‘rif bera

olmasam kerak‖ – deb javob bergan edi. Ha A.D.Aleksandrovning ilmiy ishlari bilan
tanishsangiz, ko‗pyoqliklar nazariyasining qanchalar ko‗p qirrali hayotiy tushunchalar bilan
bog‗liq, ilmiy – amaliy natijalarga boy tadqiqot ekanligini tasavvur qilasiz.

Afsuski umumiy o‗rta ta‘lim maktabi dasturi va xatto oliy o‗quv yurtlarida ko‗pyoqliklar

bilan bog‗liq faqat sodda tushunchalar bilan tanishganmiz. O‗ylaymanki A.D.Aleksandrovning


background image

322

yuqorida keltirilgan ikki monografiyasi bilan tanishish har qanday matematik uchun,
ko‗pyoqliklar olamining qanchalar keng ekanini bilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1.

A.D.Aleksandrov ―Внутреннея геометрия выпуклих многограннинов‖, Москва.

Наука. 1948 г.;

2.

A.D.Aleksandrov ―Выпуклие многогранники‖, Москва. Наука. 1950 г.;

3.

Aкадемик A.D.Aleksandrov ―Воспоминание Публикатции Материалы‖. М.

―Наука‖ 2002 г.


CHORAK AYLANALAR OILASI BOʻYICHA INTEGRAL GEOMETRIYA MASALASI

Aktamov Husan Sanaqulovich

SamDU Oʻzbekiston-Finlandiya pedagogika Instituti oʻqituvchisi

Annotatsiya.

Bu ishda yo‘lakda maxsuslikka ega boʻlgan vazn funksiyali aylanalar oilasi

boʻyicha funksiyani tiklash masalasi qaralgan. Yechimning yagonaligi teoremasi isbotlangan.
Qoʻyilgan masalaning yechimi kuchsiz nokorrekt ekanligi koʻrsatilgan va turgʻunlik bahosi
olingan.

Kalit soʻzlar.

Integral geometriya, ko‘pxilliklar oilasi, Fur‘e almashtirishlari, finit

funksiya.

Integral geometriya masalalari ishlab chiqarishda, komyuter va tibbiyot tomografiyalarida

keng qo‘llaniladi.


Integral geometriya rivojlanishining yangi davri 1966 yildan boshlandi.. Xusisiy hosilali

differensial tenglamalar uchun ko‘p o‘lchamli bir qator teskari masalalar, integral geometriya
masalasiga keltirilgan holda, chuqur qo‘llaniladigan natijalari talab oshishini tasdiqlovchi
tomografik usullarini rivojlantirish integral geometriya masalasining dolzarbligini anglatadi.
Birinchilardan bo‘lib M.M. Lavrentev va V.G. Romanovlar tomonidan bir qator giperbolik
tenglamalar uchun teskari masalalar integral geometriya masalalaridan kelib chiqishini
ko‘rsatdilar [1]. Ular bu yo‘nalish bo‘yicha mavjud birinchi natijalarni olishgan.

Integral geometriya masalasining markaziy muammolaridan biri bu qandaydir

ko‘pxilliklarda aniqlangan funksiyani uning qandaydir kichik o‘lchamdagi ko‘pxilliklar oilasi
bo‘yicha integrali orqali topish masalasidir.

Volter tipli bo‘lmagan masalalar M.M. Lavrent‘ev va A.L. Buxgeym ishlarida qaralgan [2-

3].

Maxsuslikka ega bo‘lgan vazn funksiyali Volter tipli kuchsiz nokorrekt integral geometriya

masalalari Akr.H. Begmatov ishlarida o‘rganilgan [3-7].

Tekislikda parabolalar oilasi bo‘yicha uzilishga ega bo‘lgan vazn funksiyali integral

geometriya masalalari Akr.H. Begmatov, Z.H. Ochilov ishlarida o‘rganilgan [8].

Quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

 

 

 

2

2

2

,

,

,

;

,

:

0

x y

R

R R

x y

y

 

2

,

: 0

,

D

x y

R

y

h h

 

 

2

,

: 0

D

x y

R

y

h

)}

,

(

{

y

x

P

2

R

dagi aylanalar oilasi bo‘lsin. Ixtiyoriy egri chiziqlar oilasi bo‘yicha

)

,

(

y

x

P

quyidagi munosabat bilan aniqlanadi:

Библиографические ссылки

A.D.Aleksandrov “Внутренней геометрия выпуклих многогранников”, Москва. Наука. 1948 г.;

A.D.Aleksandrov “Выпуклие многогранники”, Москва. Наука. 1950 г.;

Академик A.D.Aleksandrov “Воспоминание Публикатции Материалы”. М. “Наука” 2002 г.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов