Ta‘lim jarayonilarida kahoot platformasidan foydalanish

CC BY f
182-184
103
25
Поделиться
Абдурахманов, Р., & Мамиралиев, А. (2022). Ta‘lim jarayonilarida kahoot platformasidan foydalanish. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 182–184. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5287
Р Абдурахманов, Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Kompyuter ilmlari va dasturlashtirish‖ yoʻnalishi magistranti 

Акмаль Мамиралиев, Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Kompyuter ilmlari va dasturlashtirish‖ yoʻnalishi magistranti 

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu maqolada zamonaviy axborot texnologiyalari va aloqa vositalaridan o'quvjarayonida foydalanish muhokama qilinadi. Kahootplatformasiga o'quv jarayonini yaxshilaydigan amaliy vosita sifatida qarashga alohida e'tibor beriladi. Mazkur platformaning inkoniyatlari o'quvchilarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshirishdagi afzalliklari ta'kidlanadi. Amaliy mashg'ulotlarda qo'llash natijalaridan kelib chiqib Kahoot platformasi haqiqatan ham sifatli ta’lim olishda juda ham samarali degan xulosaga kelishimizga imkon beradi.

Похожие статьи


background image

182

Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-
10, August 2019
3.

Narzillo Mamatov, Nilufar Niyozmatova, Abdurashid Samijonov Software for

preprocessing voice signals International Journal of Applied Science and Engineering Vol.18(1)
https://doi.org/10.6703/IJASE.202103_18(1).006
4.

Narzillo, M., Abdurashid, S., Parakhat, N., Nilufar, N. 2019. Automatic speaker

identification by voice based on vector quantization method, Int. J. Innov. Technol. Explor. Eng.,
8, 2443–2445.
5.

Narzillo, M., Abdurashid, S., Parakhat, N., Nilufar, N. Karakalpak speech recognition with

CMU sphinx, Int. J. Innov. Technol. Explor. Eng., 8, 2446–2448.
6.

M. H. Savoji, "A robust algorithm for accurate end pointing of speech," Speech

Communication, pp. 45–60, 1989.
7.

Wiedecke, B., Narzillo, M., Payazov, M., Abdurashid, S. 2019. Acoustic signal analysis and

identification, Int. J. Innov. Technol. Explor. Eng., 8, 2440–2442.
8.

Nilsson M., Ejnarsson M. Speech recognition using hidden Markov model // 2002. Degree

of Master of Science in Electrical Engineering. Blekinge Institute of Technology. Karlskrona:
Kazerntryckriet AB, 2002.
9.

Aida-Zade К. R. Investigation of combined use of MFCC and LPC features in speech

recognition systems / К. R. Aida-Zade, C. Ardil, S. S. Rustamov. World Acad. of Sci., Eng. and
Technol. 2006.

TA‘LIM JARAYONILARIDA KAHOOT PLATFORMASIDAN FOYDALANISH

Ilmiyrahbar: Abduraxmanov R.A.

Mamiraliyev Akmal Sayfidinovich

Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali ―Kompyuter ilmlari va dasturlashtirish‖

yoʻnalishi magistranti

Annotatsiya:

Ushbu maqolada zamonaviy axborot texnologiyalari va aloqa

vositalaridan o'quv jarayonida foydalanish muhokama qilinadi.

Kahoot platformasiga o'quv jarayonini yaxshilaydigan amaliy vosita sifatida qarashga

alohida e'tibor beriladi. Mazkur platformaning inkoniyatlari o‗quvchilarning intellektual va
ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, o‗qishga bo‗lgan ishtiyoqini oshirishdagi afzalliklari
ta‘kidlanadi. Amaliy mashg'ulotlarda qo'llash natijalaridan kelib chiqib Kahoot platformasi
haqiqatan ham sifatli ta'lim olishda juda ham samarali degan xulosaga kelishimizga imkon
beradi.

Kalit soʻzlar:

Kahoot, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari; ta'lim jarayoni; o'quv

platformasi; ilova; o‘yin metodlari; dasturiy ta'minot va apparat vositalari.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining faol rivojlanishi ta'lim jarayoniga tobora

ko'proq yangi o'qitish usullarini yaratish va joriy etishni nazarda tutadi. Kompyuterlar,
smartfonlar va Internet bizning kundalik va professional hayotimizning ajralmas qismiga
aylandi. An'anaviy o'qitish usullari hozirgi talabalarda qiziqish va motivatsiyani yo'qotadi. Shu
munosabat bilan ta‘lim tizimi zamonaviy talablarga moslashishi, axborot texnologiyalari
yutuqlarini hisobga olgan holda o‗qitishning faol usullaridan foydalangan holda yangi o‗qitish
usullarini shakllantirishi va rivojlantirishi zarur.[1]

Ta'lim jarayoniga o'yin usullarini joriy etish amaliy malakalarni, fikrlash va mantiqni

rivojlantiradi, shuningdek, materialni o'rganish samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari,
o'yin elementlari o'quvchilarning ta'lim jarayoniga jalb qilish darajasini oshiradi.

Internet resurslari va o‗quvchilar smartfonlari yordamida samarali interaktiv ta‘lim

muhitini tashkil etish mumkin. Shunday manbalardan biri Kahoot.com hisoblanadi.

Kahoot bilan ishlash uchun siz Internetga ulangan shaxsiy kompyuter, noutbuk,

planshet yoki smartfondan foydalanishingiz mumkin.


background image

183

1-rasm. Yangi Kahoot hosil qilish oynasi

Kahoot - onlayn testlar va so'rovlar yaratish imkonini beradi. Bundan tashqari matnga

qo'shimcha ravishda Kahoot rasmlar, grafiklar, jadvallar, shuningdek, audio va video kontentni
yuklash imkoni mavjuddir. Talabalar savollarga Internetga ulangan istalgan qurilmadan javob
berishlari mumkin. Ushbu resursning ajoyib afzalligi natijalarni saqlash qobiliyatidir, shunda
kelajakda o'qituvchi kelgusi o'quv yili uchun o'quv materialining mazmunini tahlil qilishi va
qayta ko'rib chiqishi mumkin. Shuningdek, talabalar uchun qaysi mavzularni o'rganishda
qiyinchilik tug'dirishini aniqlash mumkin. O‗rganilayotgan material yuzasidan bilimlarni sinab
ko'rish uchun turli interaktiv testlar va so'rovlardan foydalanib, o'quv jarayonini hayajonli va
dinamik ko‘rinishda amalga oshiradi.[3]

2-rasm. Kahoot interfeysi

Bundan tashqari mazku platforma jamoaviy ta'lim vositasi bo‘lib, uni samarali ishlatish

uchun ishtirokchilar jamoasi kerak. Viktorina yaratish bir necha daqiqa davom etadi va
jarayonning o'zi juda oddiy va hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Viktorina tayyor bo'lishi
bilan o'qituvchi o'yinni joylashtiradi va uni talabalarga taqdim etadi. Bunda ishtirokchilar bitta
ekran oldiga yig‗ilishadi va o‗yin kodidan foydalanib o‗z qurilmalaridan o‗yinga kirishadi.
Savollarga javoblarning to'g'riligi va reaksiya tezligi ballarga aylantiriladi va muntazam
ko‗rsatib boriladi. Har bir savoldan keyin ekranda eng ko'p ball to'plaganlarning ismlari
ko‘rinib turadi. O'qituvchi istalgan vaqtda pauza qilishi va agar talabalar javob berishga
qiynalsa savolga izoh berishi mumkin bo‘ladi.[2]

Kahoot xizmati bilan ishlashga tayyorgarlik va tashkil etish bosqichma-bosqich amalga

oshiriladi:

- mavzuni aniqlash, test uchun mos savollarni o'ylab ko'rish va yozish;
- testga qo'shiladigan rasmlarni tanlash;
- test yaratish;
- maxsus kod yordamida talabalarni testga ulash.


background image

184

Kahoot oraliq bilimlarni sinab ko'rish va materialni mustahkamlash bilan birga yangi

mavzuni kiritish va bu bo‘yicha muhokamalarni amalga oshirish uchun qulay vositadir.

Ushbu platforma istalgan mavzuda va istalgan tilda topshiriqlaringizni tuzish imkonini

beradi, yoki ilovaning boshqa foydalanuvchilari tomonidan ilgari yaratilgan millionlab
vazifalarni o'z ichiga olgan kutubxonada tayyor tematik test yoki so'rovni tanlashingiz
mumkin.

O‗qitishda qator afzalliklarga ega bo‗lgan yangi axborot-kommunikatsiya

texnologiyalaridan foydalanish, o‗quv jarayonini yangicha tashkil etish imkonini beradi, uning
amaliy yo‗nalishini oshiradi va o‗quvchilarning intellektual salohiyatni rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.

Царев Р.Ю. Применение Kahoot! при геймификации в образовании // International

Journal of Advanced Studies. – 2017. - № 1 – С. 9 – 17.
2.

Козина Е.С. Геймификация профессиональной деятельности как эффективный

инструмент мотивации персонала современной организации // Современные проблемы
науки и образования. 2015.
3.

Лазутова Н.М., Волкова И.И. Этическое и игровое в установках коммуникаторов

разных поколений // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных
наук). 2013. № 11. – С. 285–291.
4.

Личаргин Д.В., Кузнецов А.С., Царев Р.Ю. Активные методы обучения в рамках

инициативы CDIO по направлению «Программная инженерия» // Современные проблемы
науки и образования. 2014. № 3.


СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ

А.Мавлянов, С.К.Уринбаев

Филиал Астраханского государственного технического университета

в Ташкентской области

Аннотация:

В данной статье рассматриваются организация учебных занятий и

всех их форм, существующая традиционная система обучения, организация и управление
и развитие учебных занятий в высших учебных заведениях, подготовка
квалифицированных и конкурентоспособных кадров в США, Германии, Японии, Франции.

Ключевые слова

:

знания, уменые, навыки, социально-экономический,

проектирование, информация, учебная занятия, либерализация, квалифицированный
специалист, адаптация, механизм, конкуренция и т.д.

Для социально-экономического развития страны необходимо организовать

подготовку квалифицированных специалистов на базе производственного обучения,
ознакомить специалистов с достижениями новой техники и технологий в соответствии с
требованиями производства. Для этого необходима современная организация и
управление учебным процессом, уделить достаточное внимание проектированию, в том
числе научный подход к основным видам этого процесса, повысить внимание педагогов к
изучению его форм и масштабов, создать систему точного и эффективного планирования
учебных занятий. Важно участвовать в исследованиях, направленных на решение
проблем, разрабатывать и внедрять другие меры, повышающие эффективность обучения
[1].

Положительное решение перечисленных выше проблем в образовательном

процессе во многом зависит от профессионального потенциала, навыков, уровня
подготовки и целеустремленности педагогов, их отношения к работе по обучению и
воспитанию подрастающего поколения.

Библиографические ссылки

Царев Р.Ю. Применение Kahoot! при геймификации в образовании// International Journal of Advanced Studies. - 2017. - № 1 - C. 9 - 17.

Козина E.C. Геймификация профессиональной деятельности как эффективный инструмент мотивации персонала современной организации // Современные проблемы науки и образования. 2015.

Лазутова Н.М., Волкова И.И. Этическое и игровое в установках коммуникаторов разных поколений // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 2013. № 11.-С. 285-291.

Личаргин Д.В., Кузнецов А.С., Царев Р.Ю. Активные методы обучения в рамках инициативы CDIO по направлению «Программная инженерия» // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов