Умумий овқатланиш тизимидаги ўзгаришлар ва муаммолар (xix аср охири-xx аср ўрталарида)

CC BY f
592-594
13
4
Поделиться
Насиров, Б. (2022). Умумий овқатланиш тизимидаги ўзгаришлар ва муаммолар (xix аср охири-xx аср ўрталарида). Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 592–594. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5352
Бунёд Насиров, Ўзбекистон Миллий университетининг Жиззах филиали

PhD, доцент, Ижтимоий фанлар кафедраси мудири 

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Совет ҳокимияти йилларида умумий овқатланиш тизимининг анъанавий фаолиятида янги йўналишлар пайдо бўлди. 1940 йилларгача умумий овқатланиш тизими бир неча бўлимлар томонидан бошқарилган бўлиб, улар ўз навбатида нархларнинг хилма-хиллигида муҳим роль ўйнаган ва турли бўлимларнинг умумий овқатланиш корхоналарида хизмат кўрсатиш маданияти учун шароит яратган. Бироқ 20-асрнинг 70-80 йилларида совет ҳукумати умумий овқатланиш тизимини ривожлантириш бўйича бир қатор чора-тадбирлар кўрди, бироқ ишлар кўлами ўша даврда аҳолининг ўсиб бораётган талабларини қондира олмади.

Похожие статьи


background image

592

Рис. 1. Подходы в современной теории конкурентных преимуществ

Список литературы:

1.

Абрамян Э. Promotion как современная маркетинговая коммуникация //

Маркетинговые коммуникации. - 2014.

2.

Агапова Марина Андреевна: Управление конкурентными преимуществами

предприятия // КНЖ. 2017. №3 (20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-
konkurentnymi-preimuschestvami-predpriyatiya-2

3.

Акмаева, Р. И. Инновационный менеджмент малого предприятия / Р.И. Акмаева. -

М.: Феникс, 2012.

4.

Архангелский, Г. А. Организация времени. От личной эффективности к развитию

фирмы / Г.А. Архангелский. - М.: Питер, 2015.


УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР ВА МУАММОЛАР

(XIX АСР ОХИРИ-XX АСР ЎРТАЛАРИДА)

Насиров Бунѐд Уралович

PhD, доцент.

Ўзбекистон Миллий университетининг Жиззах филиали,

―Ижтимоий фанлар‖ кафедраси мудири

Annotation:

During the years of Soviet power, new directions appeared in the traditional

activities of the catering system. Until the 40s of the XX century, the catering system was
managed by several departments, which, in turn, played an important role in the diversity of
prices and created conditions for the culture of providing services in catering establishments of
different departments. However, even in the 70s and 80s of the twentieth century, the Soviet
government took some measures to develop the catering system, but the scale of work could not
satisfy the growing demands of the population at that time.

Keywords:

system, public catering, service, kitchen, "socialist life style", Union

republics, norm, place.


Умумий овқатланиш тизими фаолияти аҳоли кундалик турмушида муҳим аҳамият

касб этади. Муассасадаги хизмат кўрсатиш маданияти, таомларнинг турлари, нархи ва
сифати бу масалада алоҳида ўринга эга. Таъкидлаш лозим, умумий овқатланиш тизимида


background image

593

XIX аср охирларидан XXI аср бошигача бўлган давр оралиғида трансформация
жараѐнларини кўришимиз мумкин.

XIX аср охирги чорагидан ўлкада турли кўринишдаги емакхоналар (ресторан,

―харчевня‖, ―столовая‖, кафе ва бошқ.) қатор ўзгаришлар рўй берди. Ташкил этилган
ошхоналарда бильярд, ресторанларда мусиқачиларнинг бўлиши каби янгиликларни кириб
келганини кўриш мумкин эди.

Совет ҳукумати томонидан мамлакатда умумий овқатланиш тизимни йўлга

қўйишда хориж тажрибаси ўрганишга эътибор қаратилган. Шу мақсадда, ХХ аср 20-
йиллар ўртасида совет мамлакати томонидан доктор Велинкин Буюк Британия ва АҚШга
хизмат сафарига юборилган [1: эл.ресурс]. 1934 йил совет давлати озиқ-овқат саноати
вазири А.Микоян озиқ-овқат маҳсулотларини кенг кўламда ишлаб чиқаришни амалга
ошириш, янги технологияларни ўзлаштириш ва тажриба олиш мақсадида Америкага
ташриф буюрган [2: эл.ресурс].

Аҳолининг маиший турмуш шароитини яхшилашда ўзбек халқининг қадимдан

севимли, дардлашадиган, суҳбат қурадиган маскан-чойхоналарнинг ўзига хос ўрни бор.
ХХ асрнинг 30-йиллардаѐқ чойхоналарда турли мавзуларда маърўзаларни ташкил қилиш,
газета ва журналларни ўқиш ишлар кенг кўламда олиб борилган.

Совет ҳокимияти ўз ғояларини аҳолига сингдиришда улар учун узоқ даврдан буѐн

анъанавий бўлган чойхоналардан усталик билан фойдаланишга ҳаракат қилган. Уларда
турли мавзуларда маърузалар ўтказиш, газета ва журналларни ўқиш ишлари кенг кўламда
олиб борилган. Қизил чойхоналарни жадал суръатлар билан ўсиши натижасида, 1937 йил
республикада уларни сони 3437 тани ташкил этган. Шу ўринда Бухоро вилоятида -700 та
бўлган. Бухоро вилоятидаги қизил чойхоналарда бир йилда 4176 та маъруза ва нутқлар
ўқилган, 445 та спектакльлар, 482 та кино сеанслар ҳамда 126 та ташаббускор тўгараклар
фаолият олиб боришган. 47 та қизил чойхонада 109 та тўгараклар ташкил этилиб, бу
тўгаракларга 2652 нафар кишилар жалб қилинганлар. 1939 йил 1 январ ҳолатида,
Ўзбекистондаги қизил чойхоналар сони 4073 тани ташкил этди [3: -Б.180.] 1942 йил
Самарқанд вилоят компартия раҳбариятига шаҳар ҳудудида жойлашган Ўзбекистон
Қишлоқ хўжалик институти, Москва Зоотехниклик институти, Москва Режалаштириш
институти ва К.А.Тимирязев номидаги Москва Қишлоқ хўжалиги Академияси
маъмурияти мурожжат қилиб, ушбу олий ўқув юртлари талабалари учун (1400 нафар)
хизмат кўрсатаѐтган 11-сон марказлашган ошхонани маҳсулотлар билан таъминоти
қониқарсиз аҳволда эканлиги, бунинг оқибатида ошхона керакли маҳсулотларни
бозорлардан ўзлари сотиб олишаѐтганлиги бу эса ўз навбатида таомларнинг жуда
қимматилигига олиб келганлигини маълум қилишган. Шунингдек, кўпгина талабалар
умуман степендия олмаслигини, степендия олаѐтган талабалар ҳам бу ошхонада таом
истеъмол қилишга қодир эмаслигини кўрсатиб ўтилган [4: 38-в.].

Бундан ташқари, умумий овқатланиш трестига [5] қарашли бўлган ошхона ва

ресторанлар фаолияти Самарқанд шаҳар кенгаши депутатлари томонидан кўздан
кечирилганда, уларни озиқ-овқат маҳсулотлари билан ѐмон даражада таъминланганлиги,
мижозларга хизмат кўрсатишда тарелка, қошиқ, пичоқ каби ошхона анжомлари
етишмаслиги, ошхоналар фаолиятига оид кўплаб шикоятлар мавжудлиги, мижозларни
таомларни узоқ вақт кутиб қолиши, хизмат кўрсатувчиларни қўполлиги ҳамда ошхоналар
санитария ҳолати мутлақо талабига жавоб бермаслиги каби салбий жараѐнлар аниқлаган
[6: 11-13-в.]. Энг ачинарлиси, депутатлар томонидан кузатув мобайнида кўплаб
ошхоналарда қошиқни йўқлиги натижасида мижозлар таомларни қўлларида тановвул
қилаѐтганликлари кузатилган [7: 13-14-в.].

ХХ асрнинг 50- йилларнинг иккинчи ярми 60-йиллар бошида умумий овқатланиш

тизимида автоматлаштириш масаласига эътибор қаратилган. Турли кафе-автоматлар
вужудга кела бошлади [8: -Б. 97-100].

1960 йилларда республикадаги бир қанча вилоятларда умумий овқатланиш тизимни

ривожлантириш, моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, янги бинолар барпо этиш ҳамда


background image

594

умумий овқатланиш муассасаларини тегишли муаммоларини бартараф этишда
жойлардаги

маҳаллий

ҳукумат

раҳбарларининг

эътиборсизлик

билан

ѐндошаѐтганликлари соҳага салбий таъсир ўтказган. Шу даврда республикадаги завод ва
фабрикалардаги ошхоналарда бир ўринга Иттифоқда белгиланган меъѐр бўйича 6 киши
ўрнига, 11 киши тўғри келган [9: 59-в.].

Республиканинг Андижон, Самарқанд ва Бухоро каби шаҳарларидаги овқатланиш

муассасаларида эса 1000 кишига 12 тагача, Ўзбекистон бўйича бундай очиқ
муассасаларда 1000 кишига 13 та ўриндиқ тўғри келган [10: 70-в.].

Совет даврида умумий овқатланиш тизимида эътиборга олинмаган омиллар ўз

вақтида аҳолининг эътирозига кўзга ташланди [11: -Б. 5834-5841].
―Социалистик турмуш тарзи‖ни шакллантириш мақсадида, Ўзбек ҳалқини хонадонларда
таом

тайѐрлашларини

чеклаш,

бунинг

ўрнига

ресторан

ҳамда

кафеларда

овқатланишларини йўлга қўйиш белгиланганди. Бир неча сабабларга кўра бу борадаги
режа ҳам аҳоли орасида кенг урфга кирмади. Бизнингча бунга асосий сабаблардан бири,
Ўзбекистонда аксарият маҳаллий аҳоли азалдан бўш вақтини оила даврасида ўтказишни,
тушлик ѐки кечки овқатни ҳам ўз оиласида тановвул қилишни одат қилганлиги бўлса,
иккинчи ўринда мавжуд овқатланиш муассасалари ўз фаолияти бўйича аҳолининг
талабига деярли жавоб бермаганлиги, учинчи ўринда эса аҳолининг ресторан, кафе ҳамда
ошхоналарда овқатланишлари учун эса албатта моддий маблағни кам миқдорида
бўлганлиги эди.

Фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати:

1.

Моторина Т. Ещѐ раз про советский общепит. (Электрон ресурс:

http://back-in-

ussr.com/2016/12/esche-raz-pro-sovetskiy-obschepit.html

)

2.

Советский общепит-интересные моменты. (Электрон ресурс:

https://strana-

sssr.net/статьи/советский-быт/советский-общепит-интересные-моменты.html

)

3.

Бешимов Р. Победа культурной революции в кишлаках Узбекистана (1933-1941

года) По материалам Бухарской и Самаркандской областей. Дисс... канд. ист. наук –
Ташкент. 1963. – С. 180.

4.

СВДА, 1647-фонд, 1-рўйхат, 19-иш, 38- варақ.

5.

Таркибида Самарқанд шаҳри бўйича 2та ресторан, 19 та ѐпиқ турдаги ошхона, 3

та очиқ турдаги ошхона, 10 та

тамаддихона, 36 та мактаб ошхонаси ҳамда 31 та

муассасалар ошхонаси бўлган.

6.

СВДА, 1647-фонд, 1-рўйхат, 997-иш, 11-13- варақлар.

7.

СВДА, 1647-фонд, 1-рўйхат, 997-иш, 13-14- варақлар.

8.

Ильющенко Д.В. Культура советского общепита в 1970-х-1980-х годах:

достижения и проблемы// Вестник МГУКИ, 2015. 2 (64). – Б.97-100.

9.

Ўз МА, Р.91-фонд, 11-рўйхат, 298-иш, 59- варақ.

10.

Ўз МА, Р.91-фонд, 11-рўйхат, 427-иш, 70- варақ.

11.

Nasirov, B. U., & Boltaeva, M. J. Genesis And Transformation Of The Public

Catering System In Uzbekistan During The Soviet Period. Turkish Online Journal of Qualitative
Inquiry (TOJQI) Volume, 12, 5834-5841.


ЮКСАК АҲЛОҚИЙ ФАЗИЛАТЛИ АВЛОДНИ ШАКЛЛАНТИРИШ- ФУҚАРОЛИК

ЖАМИЯТИ РИВОЖИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Ортиқов Олим Хамидович

ЎзМУ Жиззах филиали ―Ижтимоий фанлар‖

кафедраси катта ўқитувчиси

Абдурасулова Диѐра Жалиловна

Библиографические ссылки

Моторина Т. Ещё раз про советский общепит. (Электрон ресурс: http://back-in-ussr.com/2016/12Zesche-raz-pro-sovetskiy-obschepit.html)

Советский общепит-интересные моменты. (Электрон ресурс: https://strana-555г.пеГ/статьи/советский-быт/советский-общепит-интег>есные-моменты.1Пт1)

Бешимов Р. Победа культурной революции в кишлаках Узбекистана (1933-1941 года) По материалам Бухарской и Самаркандской областей. Дисс... канд. ист. наук -Ташкент. 1963.-С. 180.

СВДА, 1647-фонд, 1-руйхат, 19-иш, 38-варак.

Таркибида Самарканд шахри буйича 2та ресторан, 19 та ёник турдаги ошхона, 3 та очик турдаги ошхона, 10 та тамаддихона, 36 та мактаб ошхонаси хамда 31 та муассасалар ошхонаси булган.

СВДА, 1647-фонд, 1-руйхат, 997-иш, 11-13- вараклар.

СВДА, 1647-фонд, 1-руйхат, 997-иш, 13-14-вараклар.

Ильюшенко Д.В. Культура советского общепита в 1970-x-l980-х годах: достижения и проблемы// Вестник МГУКИ, 2015. 2 (64). - Б.97-100.

Уз МА, Р.91-фонд, 11-руйхат, 298-иш, 59-варак.

Уз МА, Р.91-фонд, 11-руйхат, 427-иш, 70-варак.

Nasirov, В. U., & Boltaeva, М. J. Genesis And Transformation Of The Public Catering System In Uzbekistan During The Soviet Period. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume, 12, 5834-5841.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов