Apellyatsiya instansiyasi xorij tajribasida

CC BY f
217-226
5
2
Поделиться
Садриддинова, Л., & Суюнова, Д. (2023). Apellyatsiya instansiyasi xorij tajribasida. Цифровизация деятельности судов: текущие и перспективные задачи, 1(1), 217–226. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/digitalization-activity-courts/article/view/16633
Л Садриддинова, Ташкентский государственный юридический университет

аспирант

Д Суюнова, Ташкентский государственный юридический университет

профессор

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Jinoyat-protsessual faoliyatning bir turi o’laroq, apellyatsiya tartibida ish yuritish tegishli vazifalarni bajarish va ijtimoiy ahamiyatga ega bo’lgan maqsadlarga erishishga da’vat etilgan . Apellyatsiya tartibida ish yuritishning vazifasi ko’p rejali bo’lib, moddiy va protsessual qonunchilikka rioya qilish, uni ijro etish va qo’llashga doir quyi turuvchi sudlar amaliyotining shakllanishiga ta’sir ko’rsatish uchun birinchi instansiya sudida yo’l qo’yilgan xatolarni tuzatishdan iborat bo’lib, shaxsning huquq va erkinliklarini, qonuniy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgandir.

Похожие статьи


background image

217

L.

H.SADRIDDINOVA

1

, D.J.SUYUNOVA

278 279

APELLYATSIYA INSTANSIYASI XORIJ TAJRIBASIDA

Jinoyat-protsessual faoliyatning bir turi o’laroq, apellyatsiya

tartibida ish yuritish tegishli vazifalarni bajarish va ijtimoiy ahamiyatga
ega bo’lgan maqsadlarga erishishga da’vat etilgan . Apellyatsiya tartibida
ish yuritishning vazifasi ko’p rejali bo’lib, moddiy va protsessual
qonunchilikka rioya qilish, uni ijro etish va qo’llashga doir quyi turuvchi
sudlar amaliyotining shakllanishiga ta’sir ko’rsatish uchun birinchi
instansiya sudida yo’l qo’yilgan xatolarni tuzatishdan iborat bo’lib,
shaxsning huquq va erkinliklarini, qonuniy manfaatlarini himoya qilishga
qaratilgandir.

Bizning qonunchiligimiz Romano-German huquq tizimiga mansub

hisoblanadi. Romano-German huquq tizimining Anglo-Sakson huquq
tizimidan farqi shundaki, bu tizimning jinoyat ishini yuritishda
qonunchilikning o’rni ustun turadi. O’zbekiston Respublikasi kontinental
huquq tizimiga kiradi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-iyuldagi

“Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov
samaradorligini oshirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi
Farmonining ijrosini ta’minlash maqsadida sud qarorlarining qonuniyligi,
asosliligi va adolatliligini qayta ko’rib chiqish tartibini ilg’or xorijiy
tajribadan kelib chiqqan holda takomillashtirish, fuqarolar uchun odil
sudlovga erishish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida islohotlar
qilishni nazarda tutadi.

Davlatimiz rahbarining “bir sud - bir instansiya” tamoyilining ilgari

surilishi sud qarorlarini qayta ko’rish tizimida yillar davomida to’planib
kelingan muammolarning hal qilinishiga ayni muddao bo’lib, ushbu
tizimni tubdan ko’rib chiqishga asos soldi. Unga ko’ra, xalqaro
standartlarga mos ravishda uch bosqichli sud tizimi yaratiladi. Ya’ni
birinchi instansiya - tuman, shahar sudlari, ayrim toifadagi murakkab
ishlar bo’yicha - viloyat sudlari, apellyatsiya instansiya - viloyat
darajasidagi sudlar, kassatsiya instansiyasi - Oliy sud.

Yuqori sudlarning sud qarorlarini qayta ko’rib chiqish vakolatlari

nazorat funksiyalariga ega, chunki ular jinoyat ishlarini shikoyat yoki
protest asosida ko’rib chiqadilar. Shu bilan birga, apellyatsiya, kassatsiya

278

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

279

Toshkent davlat yuridik universiteti professori 210


background image

instansiyalari sudlari jinoyat ishini shikoyat yoki protest bilan
cheklanmasdan, jinoyat ishini to’liq hajmda tekshiradilar. Yuqori
sudlarning ushbu nazorat vazifasi "revizion tartibi" deb nomlanadi.

U.To’xtasheva asosli ravishda ta’kidlaganidek, "ushbu sudlar

o’zlarining faoliyatida “reviziya” tamoyillari mavjudligi bilan
belgilanadigan nazorat vakolatlariga ham ega. Yuqori instansiya sudlari
shikoyat va protestlar asosida ishni ko’rib chiqayotganda nafaqat
surishtiruv, tergov va birinchi instansiya sudlari tomonidan qonunga rioya
etilishini tekshiradi, balki nazorat funksiyalarini ham amalga oshiradilar”.
(1. Jinoyat protsessida apellyatsiya. U.A.To‘xtasheva.)

Anglo-Sakson huquq tizimidagi hukmlarni qayta ko’rib chiqish

instituti Raymond Legerning so’zlariga ko’ra, ingliz jinoiy - protsessual
tizimi haqli ravishda munosib model hisoblanadi, chunki u shaxsiy
erkinlik uchun qulay shakllarni yaratgan va ming yillar davomida
muzlatilmagan bo’lsa ham, o’ziga xosligini saqlab qolgan dunyodagi eng
yaxshi tizim.

Anglo-sakson huquq tizimi jinoyat protsessiga nisbatan umumiy

huquq va adolat qonunini ajratib turadi. Bu tizim tahlili shuni ko’rsatadiki,
jinoyat -protsessual huquqining asosiy manbai - sud pretsedenti. Sud
pretsedenti - bu aniq ish bo’yicha qabul qilingan, ruxsat beruvchi
xarakterga ega bo’lgan va shunga o’xshash ishlarni ko’rib chiqishda qonun
manbai sifatida ishlatiladigan sud qarori. Pretsedentlar faqat yuqori sudlar
tomonidan belgilanadi, hamma sudlar tomonidan emas.

Anglo-Sakson huquq tizimining eng yorqin vakili Buyuk

Britaniyadir. Bu mamlakatning sud tizimi qurilmaning nisbiy
murakkabligi bilan ajralib turadi

Angliya sud qarorlarini qayta ko’rib har qanday usul bir murojaat,

deyiladi va bu apellyatsiya faktini anglatadi: Ingliz jinoyat protsessida
jinoyat ishlari bo’yicha turli sudlarning qarorlariga shikoyat qilish va
ko’rib chiqishning barcha usullari odatda apellyatsiya deb ataladi.

Buyuk Britaniyada apellyatsiya instansiyasi sud ish yurituvi tahliliga

e’tibor qaratadigan bo’lsak, bu davlatning huquq tizimi yaxlit tizim
sifatida emas, balki uning hududlaridan kelib chiqib turlicha shakldagi
tizim sifatida shakllangan. Bu davlat quyidagi hududlardan tashkil topgan:
Angliya, Uels, Shotlandiya va Shimoliy Irlandiya. Har bir hududning
boshqalaridan ko’p yoki kam farqlanadigan o’z jinoyat- protsessual
qonunchiligi shakllangan.

Angliya va Uelsda apellyatsiya tushunchasi mamlakatdagi

murojaatning barcha shakllarini o’z ichiga qamrab oladi. Ayrim


background image

219

kontinental mamlakatlarning huquq tizimi o’z davlatida murojaat qilish
erkinligini cheklaydi. Angliya va Uels mamlakatlarida esa apellyatsiya
shikoyati berilishidan oldin, sudning apellyatsiya berish uchun ruxsati
kerak bo’ladi. Shikoyat jarayoni bir nechta belgilangan hujjatlar bilan
tartibga solinadi.

Shuni ta’kidlash lozimki, Angliya va Uelsda qonuniy kuchga

kirmagan birinchi instansiya sudining hal qiluv qarori ustidan shikoyat
berish instituti quyidagi xususiyatlarni ham o’z ichiga qamrab oladi:

1)

shikoyat qilish darajasida bo’lmagan ayrim sud qarorlarining

mavjudligi (kichik jinoyatlar uchun);

2)

qabul qilingan qarorlarning aksariyati ustidan shikoyat qilinishi

uchun ruxsatning zarurligi;

3)

apellyatsiya sudi, agar "sud hukmi qonun talablariga zidligi"

aniqlansa, ishni qayta ko’rib chiqish uchun birinchi instansiya sudiga
qaytarish huquqiga ega ekanligi;

4)

sud qarorlari ustidan shikoyatlarni ko’rib chiqayotgan ayrim

instansiyalar sud instansiyalari emas, balki ma’muriy organlar bo’lib, ular
yuridik ma’lumotga ega bo’lmagan shaxslarni o’z ichiga olishi
mumkinligi (Misol uchun: Jinoyat ishlari bo’yicha komissiya, Lordlar
palatasi);

5)

magistratura sudining qarorlari asoslanmaganligi va natijada

ularga shikoyat qilish qiyin ekanligi;

6)

ishni ikkinchi instansiya sudida ko’rib chiqishda dalillarni faqat

sud qarori bilan o’rganish mumkin ekanligi;

7)

apellyatsiya jarayoni ko’p bosqichli ekanliligi ( apellyatsiya

uchun ruxsat olish, rad etishga ham shikoyat qilinishi, shundan keyingina
shikoyat berish mumkinligi); bundan tashqari, apellyatsiya jarayonini
tartibga soluvchi qoidalarning kodifikatsiya qilinmagan ekanligi bilan
o’ziga xoslik kasb etadi.

Buyuk Britaniya yuridik protsessining yana bir o’ziga xos xususiyati

shundaki, hukmlarga shikoyat qilish erkinligi cheklangan. Murojaat
qonuniyligi va amal qilishini tekshirishini talab qilish partiyalar vakolatiga
kiradi. O’zbekiston, Qozog’iston, Rossiya, shu jumladan, MDH
mamlakatlari, bir qator apellyatsiya sohasida jinoyat protsessida farqli
o’laroq, ingliz sudida apellyatsiya berish imkoniyati murojaat hisoblanadi,
bu sudning apellyatsiya faktini asosli deb topish to’g’risidagi qaroriga
bog’liq. Sud bu talabni qondirishi yoki rad etishi mumkin.

Apellyatsiya berish va sud qarorlarini qayta ko’rib chiqishning

barcha usullarining kombinatsiyasi apellyatsiya shikoyatlarining aniq

212


background image

220

turlarini tasniflashga olib keldi, bu esa o’z navbatida apellyatsiya berish
huquqini amalga oshirishni murakkablashtiradi. Buning sababi shundaki,
apellyatsiya turiga qarab, u yoki bu apellyatsiya usulining protsessual
rejimi ham ajralib turadi.

Shuni ta’kidlash kerakki, apellyatsiya sudida yangi dalillar faqat

hukmni bekor qilish uchun zarur bo’lgan hollarda ko’rib chiqilishi
mumkin. Bunday holda, ishni birinchi instansiya sudida yangidan ko’rib
chiqish to’g’risida qaror qabul qilinadi.

Apellyatsiya sudi apellyatsiyani ko’rib chiqish natijasida ham

hukmni bekor qilishga, ham ishni birinchi instansiya sudining yangi
instansiyasiga yuborishga haqli. Bunday qaror yangi dalillar paydo
bo’lgan taqdirda qabul qilinishi mumkin; ishni dastlabki ko’rib chiqish
paytida yo’l qo’yilgan jiddiy xatolarni aniqlagandan so’ng.

Apellyatsiya sudi ushbu turdagi apellyatsiyani qanoatlantirish

to’g’risida qaror qabul qilganda, jazoga shikoyat qilingan taqdirda, jazoni
yengillashtirish yoki uni boshqasi bilan almashtirish huquqiga ega.
Yomon tomonga burilishni taqiqlash tamoyili tufayli, yangi tayinlangan
jazo, avvalgi jazodan og’irroq bo’lmasligi kerak.

Apellyatsiya sudi, shuningdek, “venire de novo” buyrug’ini

chiqarish huquqiga ega bu so’z lotincha - "yana qaytish" degan ma’noni
beradi. Buyruq faqat protsessual buzilish aniqlangan taqdirda berilishi
mumkin, bu esa butun sud muhokamasining haqiqiy emasligiga olib
keladi. Bu buyruqning chiqarilishi natijasida o’tkazilgan sud jarayoni va
uning jarayonida qabul qilingan qarorlar bekor qilinadi. Ammo ayblov
tarafi ishni birinchi instansiyada ko’rib chiqish uchun ishni sudga qayta
yuborishga haqli.

Keyingi apellyatsiya turi - prokuratura apellyatsiyasi. Ingliz

huquqshunoslarining fikricha, ayblovchiga oqlov hukmi ustidan shikoyat
qilish huquqini berish va yengil jazo berish “non bis idem” tamoyilini
buzish bilan barobardir, ya’ni bir jinoyat uchun ikki marta
jazolanolmaysiz. Prokurorning “venire de novo” buyrug’ini chiqarishni
talab qilish huquqi bu qoidadan yagona istisno edi. Shuni ta’kidlash
kerakki, bu huquq mahkumning ahvolini og’irlashtirish maqsadida emas,
balki jinoyat ishini ko’rib chiqishning protsessual tartibi jiddiy
buzilganligiga sudning e’tiborini jalb qilish maqsadida ishlatilgan.

Sud 1988-yilda Jinoiy adliya to’g’risidagi qonun orqali Bosh

prokurorga toj sudining hal qiluv qarori ustidan shikoyat qilish huquqini
berdi. Prokuratura 1996-yilgi "Jinoyat -protsessual va tergov
to’g’risida"gi qonunni qabul qilib, oqlov hukmi ustidan shikoyat qilish


background image

221

huquqini oldi. Ammo faqat oqlov hakamlar hay’ati yoki guvohlarga
ortiqcha bosim natijasida qilingan deb taxmin qilish uchun asos bo’lsa.
Agar shikoyat qanoatlantirilsa, prokuror umumiy qoidalarga muvofiq
jinoyat ishini qayta ochishga haqli. Bunday apellyatsiyaning o’ziga xosligi
prokuror shikoyati Oliy sudga yuborilganligi bilan ta’kidlanadi.

Birinchi instansiya sudlari chiqargan hukmlar ustidan shikoyat

qilingan taqdirda, toj sudi va Oliy sudning qirolicha o’rindig’iga shikoyat
qilish mumkin. Valiahd sudida sudlanuvchi, agar aybini tan olmasa,
aybdor qaror va hukm ustidan shikoyat qilishi mumkin. O’z aybini tan
olgan sudlanuvchi faqat jazoni yengillashtirish yuzasidan shikoyat qilish
huquqiga ega. Prokuror magistratura sudlarining hukmlari ustidan
shikoyat qilish huquqidan mahrum.

Bu huquq tizimida apellyatsiya berish muddati ham boshqacha. Bu

yerda 21 kun, agar sud jazo tayinlashni aybdorlik to’g’risidagi qaror qabul
qilingan paytdan kechiktirsa bu jazo tayinlangan paytdan boshlab hisoblab
chiqiladi. Shuni ta’kidlash kerakki, bu muddat uzaytirilishi mumkin.
Shuningdek, jinoyatni ko’rib chiqish komissiyasiga muddatni uzaytirish
to’g’risida ariza berishingiz mumkin. Komissiya mahkum mahkamaning
soddalashtirilgan tartibda aybini tan olgan yoki tan olmaganligidan qat’i
nazar, valiahd sudiga bunday ishni qayta ko’rib chiqishni buyurishi
mumkin.

Yangi sud jarayoni natijasida Crown Court Magistratura sudi

qarorini o’zgartirish, to‘ldirish yoki bekor qilish huquqiga ega. Ta’kidlash
joizki, valiahd sudi ham ishni yangidan ko’rib chiqish uchun yuborishga
haqli edi. Shuningdek, Crown Courtni chetlab o’tib, Oliy sudning Royal
Bench bo’limiga murojaat qilish imkoniyati mavjud. Bu yerda shikoyat
qilish erkinligi ham cheklangan, biroq ayni paytda himoyachilar ham,
ayblovchilar ham shikoyat qilish huquqiga ega. Apellyatsiya faqat
qonuniy asosda mumkin.

Oxirgi apellyatsiya instansiyasi - Lordlar palatasi Murojaatlarni

ko’rib chiqishning o’ziga xos xususiyati shundaki, u tomonlarning
manfaatlariga emas, balki butun Angliya huquq tizimi manfaatlariga javob
beradi. Ya’ni sud amaliyotining normalarini yaratish, o’zgartirish va
to’ldirish maqsadida faoliyat yuritadi. Birlashgan Qirollikdagi 2005-
yildagi konstitutsiyaviy islohotlar natijasida 2009-yilda Buyuk
Britaniyaning alohida Oliy sudi tuzildi, unga Lordlar palatasining sud
funksiyalari topshirildi va faqat Angliya, Shimoliy Irlandiya va Uels
uchun Oliy sud maqomiga ega bo’ldi. (2.Konstitutsiyaviy islohot: Buyuk
Britaniya Oliy sudi 2009 yil 17-yanvar)

(3.Konstitutsiyaviy islohotlar to'g'risidagi qonun 2005 yil" Buyuk


background image

222

Britaniya parlamenti aktlari 24 mart 2005)

Shunday qilib, Buyuk Britaniyada amalda bo’lgan sud qarorlarini

qayta ko’rib chiqish usullari tizimini tahlil qilish quyidagi xulosalar
chiqarishimizga imkon beradi:

ishni yuqori sudlarda ko’rib chiqish sharti - shikoyat, keyinchalik

protestdir;

apellyatsiya berish huquqi va imkoniyati ziddiyatli hisoblanadi,

masalan, Angliyada, apellyatsiya berish, shuningdek, sud uni ko’rib
chiqishni boshlashdan oldin apellyatsiya faktini asosli deb tan olishiga
bog’liq;

ayblov va himoyachiga sud qarorlari ustidan shikoyat qilishning

turli huquqlari berilgan (himoyalanish qulayroq holatda);

ishni apellyatsiya tartibida yoki boshqa shaklda ko’rib chiqishda,

yomon tomonga burilishni taqiqlash prinsipi qo’llaniladi. Mahkumning
pozitsiyasining yomonlashuvi faqat prokurorning protesti yoki
jabrlanuvchining shikoyati bo’lsa mumkin.

Angliya va O’zbekiston Respublikasi yuqori instansiyalarining bir-

biridan tubdan farq qilishini yuqorida batafsil ko‘rib o‘tgan bo‘lsakda,
Angliya va O’zbekiston Respublikasi yuqori instansiyalari o’rtasidagi,
bazi o’xshashliklar quyidagilardan iboratdir:

Ikkala davlatda ham ham apellyatsiya instansiyasi mavjud;

hayatda ko’rilishi bir xil holat;

hukm chiqarish jarayonida ovozga qo’yilishi holati rais tomonidan

sudyalar o’rtasida ikkala davlat yuqori instansiya sudlarida ham mavjud.

Amerika Qo’shma Shtatlari jinoyat-protsessual qonunchiligida

jinoyat ishlarida, apellyatsiya sudlari odatda aniq isbotga ega masalalarni
ko’rib chiqmaydi. Ushbu instansiyada ishni ko’rib chiqish tartibi
O’zbekiston Respublikasida bo’lgandek butun Respublika uchun
majburiy bo’lgan qonunlar bilan emas, balki har bir shtatning qonunlari
bilan tartibga solinadi. Ba’zi bir davlat qonunlarida ayrim isbotlangan aniq
xato qayta ko’rib chiqish uchun asos bo’la olmaydi. Shu sababli ikkinchi
instansiya sudi ishni mohiyatan ko’rib chiqmasdan, qarorni qabul qilgan
sudga qayta ko’rib chiqish uchun yuboradi. Bu xilma-xillik apellyatsiya
jarayonining mamlakatdagi turli xil shakllari, jamiyatda kamida ikki
darajali (ba’zi shtatlarda uch yoki to’rt darajali) apellyatsiya sudlari
tizimining mavjudligi bilan bog’liq.

Mamlakatda shtatlar doirasida oraliq apellyatsiya sudlari va

shtatlarning oliy sudlari mavjud. Federallik doirasida esa, okrug
apellyatsiya sudlari va AQSh Oliy sudi mavjud. Sud ishni apellyatsiya
shikoyati doirasida ko’rib chiqadigan bo’lsa-da, ishni tintuv, tekshirish


background image

223

tartibida ko’rib chiqish huquqiga ega bo’lmaydi. Apellyatsiya jarayonida
ayblov ishida ishtirok etgan ayblovchining davlat vakili apellyatsiya
berish huquqiga ega, uni yo’llagan shaxs esa, bunday huquqqa ega emas.
Tomonlar apellyatsiya shikoyati berish to’g’risida xabarnomani qaror
chiqargan sudga o’n kun ichida, ayblovchi - o’ttiz kun ichida yuborish
huquqiga

ega.

Ushbu

bildirishnomada

qarordagi

har

qanday

qoidabuzarliklarning qisqacha mazmuni bo’lishi kerak. Bundan tashqari
yangi dalillar va materiallarni cheklovlarsiz taqdim etishga ruxsat beriladi.
So’ngra, xabarnoma yuborilgan kundan boshlab qirq kun ichida, shikoyat
beruvchining fikriga ko’ra, ishni ko’rib chiqish paytida yo’l qo’yilgan
qoidabuzarliklarning batafsil asoslari bilan to’liq shikoyat yuboriladi.

Shunday qilib, Qo’shma Shtatlardagi apellyatsiya tizimi

O’zbekiston Respublikasi sud tizimidan tubdan farq qiladi va shuning
uchun ham ayrim apellyatsiya protseduralarining huquqiy tartibga
solinmaganligi sababli, ularni taqqoslash mumkin bo’lmagan holatlarni
yuzaga keltiradi.

Belorussiya Respublikasida birinchi instansiya sudining sud

qarorlari ustidan faqat kassatsiya tartibida shikoyat qilish mumkin.
Mamlakatda

apellyatsiya

tartibi

mavjud

emas.

Belorussiya

Respublikasida Oliy sudning hukmlari ustidan shikoyat qilinishi mumkin
emas. Kassatsiya instansiyasi birinchi instansiya sudining yakuniy
qarorini o’zgartirishga, shuningdek uni bekor qilishga va birinchi
instansiya qaror chiqargan sudga qayta ko’rib chiqish uchun yuborishga
haqlidir. Bu o’rinda esa, sud shikoyat dalillari bilan bog’liq bo’lmagan
holda ishni reviziya tartibida tekshirish huquqiga ega hisoblanadi.
Tomonlar kassatsiya instansiyasiga faqat tergov bilan olinib bo’lmaydigan
qo’shimcha materiallarni taqdim etish huquqiga ega. Sud majlisida dalillar
o’rganilmaydi. Bunday holda sud quyidagilarga haqlidir:

1)

sud-psixiatriya ekspertizasini tayinlash;

2)

mavjud va qo’shimcha ravishda taqdim etilgan ish materiallari

asosida qo’shimcha va takroriy ekspertiza tayinlash;

3)

ayblanuvchining shaxsini tavsiflovchi hujjatlar va boshqa

ma’lumotlarni talab qilish.

Shunday qilib, Belorussiya Respublikasining jinoiy protsessida

apellyatsiya tartibi mavjud emas. Birinchi instansiya sudining qonuniy
kuchga kirmagan qarorlarini ko’rib chiqish tizimida faqat kassatsiya
tartibi mavjuddir.

Germaniya Federativ Respublikasining jinoyat protsessida qonuniy

kuchga kirmagan hukmlarga nisbatan apellyatsiyaning ikki turi mavjud -
apellyatsiya va qayta ko’rib chiqish (reviziya). Sud qarori ustidan


background image

224

apellyatsiya tartibi sud hukmi e’lon qilingan kundan e’tiboran bir hafta
ichida shikoyat qilinishini o’z ichiga oladi. Agar sudlanuvchi sud hukmi
chiqarilganda yo’q bo’lsa, u holda sudlanuvchiga hukm nusxasi
topshirilgan kundan boshlab belgilangan muddat ichida chiqarilgan hukm
ustidan shikoyat qilishi mumkin. Shikoyat, ishni ko’rib chiqqan birinchi
instansiya sudiga yozma yoki og’zaki tarzda, shikoyat mazmuni
bayonnomaga kiritilgan holda taqdim etiladi. Himoyachi ayblanuvchi,
sudlanuvchi yoki mahkumning roziligisiz apellyatsiya berish huquqiga
ega emas. Shu bilan birga, shikoyat matniga shikoyat berish muddati
o’tganidan keyin yoki sud qarorining nusxasini topshirgandan keyin yana
bir hafta ichida qo’shimcha asoslarni kiritishga ruxsat beriladi. Agar
shikoyat kerakli dalillarni o’z ichiga olgan bo’lsa, hukm ularning
chegaralari doirasida tekshiriladi. Agar dalillar to’liq ko’rsatilmagan
bo’lsa, yangi dalillarni taqdim etishga ruxsat beriladi. Birinchi instansiya
sudining kamchiliklarini aniqlashda apellyatsiya sudi ishni mohiyatan
ko’rib chiqishi zarurdir. Sudlov qoidalari buzilgan taqdirdagina ishni
birinchi instansiya sudiga qaytarish mumkin. Bunday holda, ish uni ko’rib
chiqish vakolatiga ega sudga yuboriladi.

Germaniya Federativ Respublikasida apellyatsiya protseduralari

O’zbekiston Respublikasida mavjud bo’lgan apellyatsiya tizimidan farq
qiladi. Shu o’rinda Germaniyadagi ikkinchi instansiya sudida ish
yuritishning o’ziga xos xususiyatlarini sanab o’tish maqsadga muvofiqdir:

1)

apellyatsiya shikoyati berish muddati sud qarori chiqarilgan

kundan boshlab bir hafta, sud majlisida bo’lmagan sudlanuvchi uchun esa,
hukm nusxasi topshirilgan kundan boshlab shu muddatda amal qiladi;

2)

shikoyat yozma va og’zaki shaklda berilishi mumkin;

3)

ikkinchi instansiya sudi har qanday holatda ham ishni birinchi

instansiya sudiga qaytarmasdan, mohiyatan ko’rib chiqishga majburdir
(yurisdiktsiya qoidalarini buzishdan tashqari);

4)

apellyatsiya sudi tomonidan dalillarni o’rganish birinchi

instansiya sudi qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi.

Fransiyaning huquq tizimida sudga shikoyat qilish va qayta ko’rib

chiqishning bir necha usullari mavjud. Fransiya oppozitsiyasi (qarshilik)
qonunbuzarlik va huquqbuzarlik holatlarida sirtdan chiqarilgan qonuniy
kuchga kirmagan hukmlarga nisbatan apellyatsiya shikoyatini ko’rib
chiqadi. Fransiya sudida sudlanuvchi oppozitsiya yoki apellyatsiya
tartibida shikoyat berish usulini tanlash huquqiga ega. Shikoyat qilishning
ushbu ikki usuli bir-birini istisno qiladi.

Oppozitsiya hukm bilan tanishgan kundan boshlab o’n kun ichida

da’vo qilish mumkinligini belgilaydi.


background image

225

Fransiyadagi

apellyatsiya

protsessining

O’zbekiston

Respublikasidagi tizimdan farqi shundaki, fransuz modeliga ko’ra ishni
birinchi instansiya sudiga qaytarish va qayta ko’rib chiqishga yo’l
qo’yilmaydi. Kichik jinoyatlar bo’yicha qarorlar ustidan shikoyat
qilishning iloji yo’qligi ham fransuz modelining o’ziga xos belgisidir.
Ushbu xususiyat apellyatsiya tartibida ko’rib chiqishning ko’pgina
Yevropa modellari uchun odatiy holdir.

Shunday qilib, apellyatsiya protsessining fransuz modeli quyidagi

o’ziga xos xususiyatlarga egadir:

1)

birinchi instansiya sudining qonuniy kuchga kirmagan qarorlari

ustidan shikoyat qilishning ikki turi mavjud - qarshilik va shikoyat
(oppozitsiya va apellyatsiya);

2)

sud barcha guvohlarni bevosita so’roq qilishga majbur emas, u

faqat

birinchi

instansiya

sudida

berilgan

ko’rsatuvlarining

bayonnomalarini o’rganishga haqlidir;

3)

mamlakatda "og’irlashtiruvchi tomonga burilishni taqiqlash"

prinsipi amal qiladi;

4)

ikkinchi instansiya yangi dalillarni to’plash va tekshirish

huquqiga ega;

5)

kichik jinoyatlar to’g’risidagi ishlar ustidan shikoyat qilinmaydi;

Rossiya Federatsiyasida jinoyat-protsessual qonunchiligi tahlil

qilinganda, birinchi bosqich sudining hukmi qonuniy kuchga kirmasdan
turib 10 sutka ichida keltirilgan shikoyat va protest asosida apellyatsiya
tartibida, qonuniy kuchga kirgandan so’ng 6 oy ichida keltirilgan shikoyat
va protest asosida kassatsiya tartibida ko’rib chiqiladi. Apellyatsiya va
kassatsiya tartibida ko’rilgan ish yuzasidan keltirilgan shikoyatlar nazorat
tartibida qayta tekshiriladi. Rossiya Federatsiyasida hukmlarning
qonuniyligi, asosliligi hamda adolatliligini tekshirish uchun apellyatsiya
instansiyasida ishning ko’rish muddati oqilona muddat bilan belgilanadi.
Bizning mamlakatda esa, bu muddat ishni ko’rish boshlangandan boshlab
ikki oydan oshmasligi lozimligi bilan chegaralanadi.

Qozog’iston Respublikasining jinoiy protsessida apellyatsiya

muddati hukm yoki qaror e’lon qilingan kundan boshlab o’n besh kunni
tashkil etadi. Hibsda bo’lgan mahkumga ham hukm yoki qarorning
nusxasi topshirilgan kundan boshlab shu kabi muddat belgilanadi.
Shikoyat yoki protest nusxalari apellyatsiya berish huquqiga ega bo’lgan
barcha shaxslarga yuboriladi. Bundan tashqari, ushbu shaxslarga mazkur
hujjatlarning elektron nusxalari bilan qaror qabul qilgan sudning internet-
resursi orqali tanishish imkoniyatining ham mavjudligi to’g’risida xabar
beriladi. Tomonlarga shikoyat yoki protestga o’z e’tirozlarini yozma


background image

226

ravishda yoki elektron hujjat shaklida taqdim etish muddati ko’rsatilgan
holda berish huquqi tushuntiriladi. Keltirilgan mazkur talablar Rossiya
Federatsiyasida mavjud bo’lgan talablarga mos keladi. Qozog’iston
mamlakatida apellyatsiya shikoyatini ko’rib chiqish muddati ish kelib
tushgan kundan boshlab bir oygacha uzayishi mumkin. Agar yangi
hukmni chiqarish uchun asoslar yetarli bo’lsa, ish apellyatsiya kelib
tushgan kundan boshlab ikki oydan kechiktirmay ko’rib chiqilishi talab
etiladi. Zaruriy talablarga qarab, belgilangan muddat bir oygacha
uzaytirilishi mumkin.

Sud apellyatsiya ishi doirasidan chiqib ketishga, shu jumladan

shikoyat yoki norozilik kelib tushmagan shaxslarga nisbatan ishni qayta
ko’rib chiqishga haqlidir. Apellyatsiya jarayonida sud birinchi instansiya
sudida o’rganilgan dalillarni qayta tekshirmaydi, agar kerak bo’lsa, yangi
taqdim etilgan materiallar va dalillarni o’rganishi mumkin. Xulosa qilib
aytganda, Qozog’iston Respublikasida apellyatsiya tizimi quyidagi
xususiyatlarni o’z ichiga qamrab oladi:

1)

apellyatsiya muddati 15 kunni tashkil etadi;

2)

shikoyatga e’tirozlar Internet-resurs orqali yuborilishi mumkin;

3)

sud dalillarni qayta tekshirmaydi, lekin ish materiallarini

tekshiradi;

4)

sud ishni birinchi instansiya sudiga faqat jinoyat-protsessual

qonunchiligi sezilarli darajada buzilgan taqdirda qaytaradi, boshqa
hollarda u ishni mustaqil ravishda ko’rib chiqadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa o’rnida shuni aytib o’tish

kerakki, bugungi kunda ko’plab xorijiy davlatlarda jinoyat ishlarini
apellyatsiya tartibida ko’rishning turi mavjud bo’lib, ammo har bir
davlatning qonunchiligi va ish yuritish tartibi turlicha olib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.

Жасур, Н. Е. Ъ. М. А. Т. О. В., and Феруза СИДИКОВА.

"ЖИНОИЙ ИШЛАР БЎЙИЧА СУД ЖАРАЁНИДА СЎРОҚ ҚИЛИШ
УСЛУБИЯТИНИНГ МАҚСАДИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ." ЮРИСТ
АХБОРОТНОМАСИ 1.1 (2020): 95-103.


Библиографические ссылки

Жасур, Н. Е. Ъ. М. А. Т. О. В., and Феруза СИДИКОВА. "ЖИНОИЙ ИШЛАР БЎЙИЧА СУД ЖАРАЁНИДА СЎРОҚ ҚИЛИШ УСЛУБИЯТИНИНГ МАҚСАДИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ." ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ 1.1 (2020): 95-103.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу