MS SHAREPOINT VA OFFICE 365 PLATFORMASINING RIVOJLANISHI VA KENGAYISHI

Направления: Транспорт
Тип источника: Конференция
doi
 
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
Отрасль знаний
CC BY f
105-107
29
14
Поделиться
Xalmedova, L. (2022). MS SHAREPOINT VA OFFICE 365 PLATFORMASINING RIVOJLANISHI VA KENGAYISHI. Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте, 1(1), 105–107. https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-pp105-107
0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu maqolada MS Sharepoint va Office 365 platformasining rivojlanishi va kengayishi masalasi muhokama qilinadi. Tashkilot ma’lumotlarini boshqarishda MS Sharepoint 2019 va Office 365 platformasi muhiti tanishtirib o‘tilgan.


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)


105

2.

Доросинский Л.Г.,

Зверева О.М.

Информационние

технологии

поддержки жизненного цикла изделия. Ульяновск: Зебра, 2016. – С. 243.

3.

Мазур И.И. Управление проектами. / И.И. Мазкур, Шапиро Н.Г.

Ольдерогге. – М.: Омега – Л, 2004. – С. 405.

4.

Кузнецов С.Л.

Современные

технологии

документационного

обеспечения управления ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2017 г. – С. 470.

5. Muminov B.B., Dauletov Yu. Classification and Mathematical Model of

Electronic Document Circulation Systems International Journal of Advanced
Research in Science Engineering and Technology. Vol. 7,

– PP. 15142–15150.

Issue 10, October 2020.

6.

Мўминов Б.Б., Даулетов А.Ю. “KUTUBXONA.UZ” Илмий услибий журнал

№ 1 (49) 2021 – Б. 38–44.


MS SHAREPOINT VA OFFICE 365 PLATFORMASINING

RIVOJLANISHI VA KENGAYISHI

Lola XALMEDOVA

,

Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent,

O‘zbekiston

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-pp105-107

Annotatsiya:

Ushbu maqolada MS Sharepoint va Office 365 platformasining

rivojlanishi va kengayishi masalasi muhokama qilinadi. Tashkilot ma

’lumotlarini

boshqarishda MS Sharepoint 2019 va Office 365 platformasi muhiti tanishtirib
o‘tilgan.

Kalit s

o‘zlar:

Microsoft Sharepoint, portal, biznes, veb-sahifa, elektron ofis,

saytlar, Ofis 365.

Dunyoda SharePoint yoki Office 365 ni

o‘rnatish soni juda katta, lekin ulardan

foydalanishning nozik jihatlari haqida ma

’lumot yetarli emas. Bundan tashqari,

SharePoint 2016 uchun korxonalarning rejalari haqida ma

’lumot kamroq [1, 2, 3].

Avvalo, Microsoft Sharepoint 2019 ning funksional tuzilishining imkoniyatlarini bilish
zarur [4]:

– biznes razvedkasi – biznes ma’lumotlarini yaxshiroq tushunish, qabul qilish

orqali ongli qarorlar qabul qilish: Excel server elektron jadvallari va ma

’lumotlarni

vizualizatsiya qilish, hisobot markazi, BI veb-qismlari, asosiy ishlash k

o‘rsatkichlari /

asboblar paneli);

– hamkorlik – hamkorlikning sodda va intuitiv qilinishi: hujjatlar, vazifalar,

kalendarlar, bloglar, Wiki, elektron pochta integratsiyasi, loyihalarni boshqarish, Lite,
Outlook integratsiyasi, oflayn hujjatlar / r

o‘yxatlar);

– portal – ma’lumotlarga, jarayonlarga va odamlarga bog‘langan va rolga

asoslangan kirishni ta

’minlash: korporativ portal shabloni, sayt katalogi, shaxsiy

saytlar, ijtimoiy tarmoqlar, maxfiylikni nazorat qilish;


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

106

– qidiruv – odamlarga darhol taqdim etish, kerakli ma’lumotlarni olish va kerakli

odamlar bilan bo

g‘lanish: korxonaning kengayishi, kontekstga bog‘liqligi, kerak

b

o‘lgan odamlar va biznes ma’lumotlarini topish;

– kontentni boshqarish – korporativ kontentning to‘liq aylanishini boshqarish:

siyosat va ish oqimlari orqali hujjatlar, yozuvlar va veb-kontentni kompleks
boshqarish;

– biznes shakllari (ish oqimi shakllari, veb-shakllari) – muhim biznes

ma

’lumotlarini olish va jarayonlarni avtomatlashtirish: frontal mavjudlik, LOB

harakatlari, SSO ulanishi asosidagi rich va veb-shakllari;

– Windows SharePoint platformasi – SharePoint platformasi: ish sohalari,

boshqaruv, xavfsizlik, saqlash, topologiya, model sayti).

Hozirgi davrda SharePoint mutaxassislari

o‘rtasida so‘rov o‘tkazilib, korxonalar

mashhur dasturiy platformadan qanday foydalanayotganini aniqlashdi. S

o‘rov

biznesda SharePoint va Office 365 dan maksimal darajada foydalanadigan
odamlarga qaratildi. Namuna quyidagicha taqsimlandi:

– arxitektorlar – 35%;
– ishlab chiquvchilar – 32%;
– IT mutaxassislari – 28%;
– loyiha menejerlari – 6%.
Tadqiqot shuni k

o‘rsatdiki, ko‘pchilik tashkilotlar Microsoftning zamonaviy va

eski dasturlaridan keng foydalanadi. Misol uchun, kompaniyada SharePoint
2007 dan foydalanadigan HR b

o‘limi bo‘lishi mumkin, shu bilan birga, savdo va

marketing Office 365 tomonidan quvvatlanadi va butun biznes hujjatlar ustida
hamkorlik qilish uchun SharePoint Onlinedan foydalanadi. Hisobot shuni k

o‘rsatadiki,

kompaniyalar, umuman,korxona miqyosida yagona platformadan foydalanmaydi.


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)


107

SharePointning qaysi versiyasi biznesda ishlatiladi? Tahlil qilinishicha, bitta

kompaniyaning turli b

o‘linmalari mahalliy va murakkab dasturiy ta’minotning turli

versiyalaridan foydalanishi mumkinligini tasdiqlaydi. SharePointdan foydalanadigan
korxonalar, odatda, yirik korxonalardir. Office 365ga

o‘tish bu yerda hali unchalik

keng tarqalgan emas, chunki bunday murakkab platforma ular uchun eng katta
qiymatdan uzoq hisoblanadi.

“Bizning tadqiqotimiz shuni ko‘rsatadiki, aksariyat tashkilotlar hozirda bir nechta

SharePoint yoki Office 365 platformalaridan foydalanadilar. K

o‘pgina “gibrid”

tashkilotlar eski platformalardan foydalanishda davom etmoqda. “Mahalliy, gibrid yoki
t

o‘liq murakkab muhitlardan foydalanish to‘g‘risida”gi qaror biznes bo‘linmasi yoki

umuman jamoaning

o‘ziga xos ehtiyojlari bilan chambarchas bog‘liq”, dedi Eining.

Tashkilotlarning SharePointning yangi versiyalariga

o‘tishi uchun qaror qabul

qilish jarayonida biznes ehtiyojlarini qondirish uchun sozlash juda zarur. Oddiy qilib
aytganda, dasturiy ta

’minot qanchalik moslashtirilgan bo‘lsa, migratsiya shunchalik

qiyin b

o‘ladi. Ammo mijozlar uchun yechimlar, o‘zgartirishlar va sozlashlarni ishlab

chiqish imkoniyati ishlab chiquvchilarni iloji boricha

o‘ziga jalb qiladi. Bu ularga

qutidagi mahsulotni olish va uni oxirgi foydalanuvchi tajribasi uchun sozlash imkonini
beradi. Ammo Office 365 ning paydo b

o‘lishi odatiy yechimlarni loyihalashning

an

’anaviy usulini o‘zgartirdi.

SharePointni joylashtirish sur

’ati butunlay tanlagan tashkilot turiga va platforma

turiga bo

g‘liq. Masalan, tibbiyot sohasida shaxsiy ma’lumotlarning xavfsizligi va

himoyasiga muvofiq internetda joylashtirish xavfli b

o‘lgan katta miqdordagi shaxsiy

ma

’lumotlar mavjud.Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, sog‘liqni saqlash tashkilotlarining

atigi 35 foizi Office 365 yoki SharePoint Onlinedan foydalangan. Aksincha, konsalting
firmalarining kirish darajasi 79% ni tashkil qiladi. Holbuki, Microsoft SharePoint
mur

akkablikka asoslangan xizmat boʻlib, u tashkilotlarga quyidagi maqsadlarda

tarkib, bilim va ilovalarni almashish va boshqarishga yordam beradi:

– jamoa ishini kuchaytirish;
– ma’lumotni tezda topish;
– tashkilot bo‘ylab muammosiz hamkorlik qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR R

O‘YXATI:

1.

Guliamova M.K., & Aliev R.M. (2021). Database Concept, Relevance and

Expert Systems. Scientific and Educational Areas Under Modern Challenges,
2021.

– PP. 125–127. Чебоксары: SCC “Interaktiv plus”.

2.

Tokhirov E., Aliev R. Improving the braking distance of the train before level

crossing // InterConf.

– 2020.

3.

Aliev R. Analysis of controling the state of track sections on lines with speed

and high-speed train traffic // DIZWW. 2021.

– № 14.

4.

SharePoint 2010: evolyutsiya https://www.intranetno.ru/.

5.

https://techexpert.ua/ru/home-ru.

6.

https://www.microsoft.com/.

7.

https://www.i-sys.ru/.


Библиографические ссылки

Guliamova M.K., & Aliev R.M. (2021). Database Concept, Relevance and Expert Systems. Scientific and Educational Areas Under Modern Challenges, 2021. - PP. 125-127. Чебоксары: SCC “Interaktiv plus”.

Tokhirov E., Aliev R. Improving the braking distance of the train before level crossing // InterConf. - 2020.

Aliev R. Analysis of controling the state of track sections on lines with speed and high-speed train traffic // DIZWW. 2021. - № 14.

SharePoint 2010: evolyutsiya https://www.intranetno.ru/.

https://techexpert.ua/ru/home-ru.

https://www.microsoft.com/.

https://www.i-sys.ru/.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу