Zilzilaga chidamli binolarning konstruktiv elementlari

CC BY f
185-189
0
0
Поделиться
Бердимуродов, А., & Собирова, З. (2023). Zilzilaga chidamli binolarning konstruktiv elementlari. Сейсмическая безопасность зданий и сооружений, 1(1), 185–189. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/seismic-safety-buildings/article/view/27589
А Бердимуродов, Ташкентский Архитектурно-Строительный Институт
помощник
З Собирова, Ташкентский Архитектурно-Строительный Институт
помощник
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Статья относится к строительной отрасли, то есть к реконструкции, реставрации или строительству сейсмостойких зданий и находится в зоне риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Вертикальные нагрузки при использовании многослойных виброизоляционных опор на этих объектах, горизонтальные нагрузки при сейсмической активности необратимы и вызывают критические искажения или минимальные деформации.


background image

185

10.

Machmudov, S. M., and Sh Kh Samieva. "QUANTITATIVE ASSESSMENT

OF THE RELIABILITY OF THE SYSTEM" FOUNDATION-SEISMIC ISOLATION
FOUNDATION-BUILDING"." Central Asian Journal of STEM 2.2 (2021): 445-452.

11.

Махмудов, С. М., and Ш. Х. Самиева. "КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

СЕЙСМОИЗОЛИРУЮЩИХ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ." НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ
КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ (2021): 36-38.

ZILZILAGA CHIDAMLI BINOLARNING KONSTRUKTIV ELEMENTLARI.

assistent A.E. Berdimurodov, assistent Z.A. Sobirova

Toshkent arxitektura – qurilish universiteti, O’zbekiston

Annotatsiya: Maqola qurilish sohasiga tegishli, ya’ni zilzilaga chidamli binolarni

rekonstruksiya qilish, tiklash yoki qurish va favqulodda vaziyatlar xavfi zonasida joylashgan.
Ushbu ob’ektlarda ko‘p qatlamli vibratsiyali izolyatsion tayanchlardan foydalanish paytida
vertikal yuklar, seysmik faollik paytida gorizontal yuklar qaytarilmas va kritik buzilish yoki
minimal deformatsiyalanadi.

Kalit so‘zlar: Xavf, deformatsiya, favqulodda vaziyat, vibratsiyali izolyator, zilzilaga

chidamli binolar va tuzilmalar.

Аннотация: Статья относится к строительной отрасли, то есть к

реконструкции, реставрации или строительству сейсмостойких зданий и находится в
зоне риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Вертикальные нагрузки при
использовании многослойных виброизоляционных опор на этих объектах,
горизонтальные нагрузки при сейсмической активности необратимы и вызывают
критические искажения или минимальные деформации.

Ключевые слова: Опасность, деформация, аварийность, виброизолятор,

сейсмостойкие здания и сооружения.

Annotation: the article concerns the construction sector, that is, the reconstruction,

restoration or construction of earthquake-resistant buildings and is located in the emergency
risk zone. Vertical loads during the use of multilayer vibrating insulating supports on these
objects, horizontal loads during seismic activity are irreversible and cause critical distortion
or minimal deformation.

Key words: Danger, deformation, emergency, vibration insulator, earthquake-resistant

buildings and structures.

Kirish

. Hozirgi vaqtda mustahkamlangan bino va inshootlarni qurish, shamol yuklarining

ta’siriga chidamliligini oshirish zilzilaviy tumanlardagi qurilishlarda dolzarb vazifadir.
Zilzilaviy tumanlarda yuklar ta’siriga binoning chidamliligini oshiradigan elementlar
joylashtirish orqali hal qilinadi, ushbu ob’ektlarda ko‘p qatlamli vibratsiyali izolyatsion
tayanchlardan foydalanish paytida vertikal yuklar va faol idrok etish seysmik faollik paytida
gorizontal yuklar qaytarilmas va kritik buzilish yoki minimal deformatsiyalanadi. Bu sharoitda
bino yoki inshootning seysmik ishonchliligi va xavfsizligi, favqulodda vaziyatlar, shuningdek
shamol yuklari ta’sirida ularning zaifligini kamaytirish va zilzilalarning seysmik xavfsizligini,
chidamliligini oshirishga to‘g‘ri keladi. Ko‘rib chiqilayotgan ob’ektlarni qurish usuli
quyidagilarni o‘z ichiga oladi. Vibratsiyali izolyatorlar va quvvat moslamalarini ostiga
joylashtirish binoning yuqori tuzilishi bilan to‘xtash orqali vaqtincha unga tayanadigan,
vibratsiyali izolyatorlarni quvvat bilan qurishga olib kelish kerak. Yuqori strukturaning
poydevordan ajralishi bilan ish holatidagi moslamalar, bundan tashqari tebranish izolyatorlari
va quvvat moslamalari ochiq joylarda joylashtiriladi. Yuqori tuzilmaning pastki bo‘shliqlari
yuqori tuzilish va siqilgan holatda tebranish izolyatorlarini o‘rnatadi. Elastik kuchlar tufayli
ajralishdan keyin, yuqori tuzilishdagi tebranish izolyatorlari tayanchdan chiqariladi. Tebranish
izolyatorlarini ish holatiga keltirish quyidagi hollarda amalga oshiriladi.


background image

186

Rasm 1.

Zilzilaga chidamli bino

tuzilishining umumiy ko‘rinishi:

1-vibratsiyali zolyatsiyalangan

poydevor; 2-tebranish izolyat-siyasi

tizimiga ega vertikal qo‘llab-

quvvatlovchi tuzilma-lar; 3-vibratsiyali

izolyatsiya tizimiga ega gorizontal

qo‘llab-quvvatlovchi tuzilmalar; 4-ichki

qismlar; 5-binoning tomi;

6-mustahkamlangan eshiklar;

7-kuchaytirilgan deraza teshik-lari.

Binoning ichki qavatidagi qirimi

elastik

asosda

amalga

oshiriladi

(rasm.2).

Vibro-dempfer

bilan

mustahkamlangan o‘rnatish plitasi,

binoning ostki plitasiga o‘rnatiladigan beton material, bo‘shliqli pollar, gidroizolyatsiya
materiallari yuk ko‘taruvchi devorlarga nisbatan bo‘shliq bilan binolarga o‘rnatish plitasining
samarali tebranish izolatsiyasini ta’minlash uchun barcha yo’nalishlarda vibro-dempfer
materiallari o‘rntiladi. Ular binoning yuk ko‘taruvchi devorlariga fazoviy tizim bilan
biriktirilgan joylari gorizontal joylashgan tebranish izolyatorlaridan tashkil topgan. Tebranish
izolyatsiyasi statik va dinamik yuklarni sezadigan, vertikal ravishda joylashtirilgan.

Rasm 2

. Binoning ichki qavatidagi qirimi.

2-vertikal ko’rinishdagi devor, 8-o‘rnatish plitasi, 9-bino ostki plitasiga o‘rnatiladigan beton

material, 10-bo‘shliq, 11-issiqlik izolyatsiya materiallari, 12-gidroizolyatsiya materiallari,

14;15-gorizantal ravishda joylashtirilgan tebranish izolyatorlari, 16- vertikal ravishda

joylashtirilgan tebranish izolyatori.

Bu tebranish izolyatorlari statik va dinamik yuklarni sezadigan, vertikal ravishda

joylashtirilgan.

Binoning ostida temir-beton plitaning tebranish izolyatsiyasi sxemasi keltirilgan (3-

rasm). Binoning elementlarini bir-biriga bog‘lagan temir-beton plitalardan iborat vibratsiyali
himoya qilishning cheksiz varianti bo‘lgan va quyidagilarni o‘z ichiga olgan. Bino elementlari
o'z-o‘zidan, kamida to‘rtta rezina tebranish izolyatori metall plita va temir-beton plita o‘rtasida
o‘rnatiladi. U binoning ostida joylashgan bo‘lib, bir vaqtning o‘zida to‘liq bajarilgan, kamida
sakkizta chiziqli poydevor bloklari, ular o‘ziga xos himoya vositasi bo‘lib, metall plitalarning
har biriga teng kamida uchta temir-beton ustun-tayanchlarga o‘rnatilgan.


background image

187

Rasm 3.

Binoning ostida temir-beton plitaning tebranish izolyatsiyasi sxemasi.

23-temir-beton plita, 24- rezina tebranish izolyatori, 25- metall plita, 26-binoning

ostida joylashgan poydevor bloklari, 27; 28- chiziqli poydevor bloklari, 29- ustun-tayanch

bloklar, 30-qum yostiqlar, 31- tensorezistorli sensorlar.


Vibratsiyali izolyatorlarning cho‘kishini nazorat qilish, qum yostiqlari metall

ajratiladigan plitalarga o‘rnatilgan. Elastik materialdan tayyorlangan tebranish izolyatorlarining
har biri bir-biriga qattiq rezina plitalardan iborat bo‘ladi. Ular yuqori va pastki sirtda joylashgan
teshiklari orqali amalga oshiriladi. Shashka taxtasi naqshidagi tebranish izolyatori vibratsiyali
izolyatorlarning shakli kvadrat yoki to‘rtburchak bo‘lishi mumkin. Har bir chiziqli poydevor
bloklari temir-beton plitadan iborat bo‘lib, qum yostiqlari ostiga o‘rnatiladi. Kauchuk tebranish
izolyatorlari tensorezistorli sensorlar bilan o‘rnatiladi. Ular vibratsiyali izolyatorlarning
cho‘kishini nazorat qiladi.

Rasm 4.

Vibratsiyali izolyatorning umumiy ko'rinishi va tebranish izolyatorining A-A qismi.

32; 33-vibratsiyali izolyator, 34- vibratsiyali izolyator teshiklari.

Binoni gorizontal tebranishlardan himoya qilish uchun, yerga tarqalgan tebranish

izolyatsiyasi tizimiga mos keladi. Shu maqsadda butun binoning umumiy qismiga qo‘llab-
quvvatlovchi devor o‘rnatiladi. Vibratsiyali izolyatorlar orqali yuk ko‘taruvchi devorlar
o‘rnatilgan. Vibro-izolyatsiya qilingan binoning dizayni, qattiqlikni oshiradi. Binoning pastki
qavati fazoviy ramka shaklida qilingan. Ramkaga bir-birining ustiga chiqadigan monolit temir-
beton konstruktsiyalarning (rasmda ko‘rsatilmagan) tuzilishi quyidagilarni ta’minlaydi va
qo‘llab-quvvatlash tufayli uning pasayishini qoplaydigan binoning mustahkamligi oshiradi.
Vibratsiyali izolyatorlarda xuddi shu maqsadda eshik ustidagi belbog’lar kuchaytiriladi va
konstruktsiyalar mustahkam bo‘lishi uchun, boshqa teshiklar bilan (rasmda ko‘rsatilmagan)
poydevor lentali xoj shaklida qilinadi.

Poydevor plitasidan yuqoriga ko‘tarilgan taxminan 50 sm balandlikdagi burmalar

qopqoq bilan vibratsiyali izolyatorlarning har biri mustahkam, bir-biriga bog‘langan kauchuk


background image

188

plitalar bilan yuqori va pastki sirtda joylashgan teshiklari orqali joylashtiriladi. Shamollatish,
elektr va boshqalarni o‘rnatish joylari, podvaldagi uskunalar kirish shartlaridan tanlangan
vibratsiyali izolyatorlarga (rasmda ko‘rsatilmagan), ularni o‘rnatish va demontaj qilish, tovush
to‘lqinlarining to‘ldirilgan faol bo‘shliqlari bilan o‘zaro ta’siri, yonmaydigan ovoz yutgich,
yuqori chastotali shovqinlarni o‘chirishga olib keladi. Bo‘shliqlarning mavjudligi tufayli yuzasi
ko‘payadi. Natijada tovushni yutish koeffitsienti oshadi.

АДАБИЁТЛАР:

1.

Дурнев Р.А., Кочетов О.С., Иванова О.Ю. Сейсмостойкая конструкция здания

// Заявка на изобретение № 2012102738. Опубликовано 10.08.2013. Бюллетень
изобретений № 22.

2.

Khakimov, Gayrat Akramovich. "The nature of the change in the connectivity of

moistened loess soils during vibration."

American Journal of Applied Science and

Technology

2.06 (2022): 26-41.

3.

Дурнев Р.А., Кочетов О.С., Иванова О.Ю., Авгуцевичс А.Х. Способ

повышения сейсмостойкости кирпичной стеновой панели // Заявка на изобретение №
2012104582. Опубликовано 20.08.2013. Бюллетень изобретений № 23

4.

Аюбов Э.Н., Омельченко М.В., Кочетов О.С., Тараканов А.Ю., Скубак Н.Ю.,

Поляков И.А. Сейсмостойкое сооружение // Патент РФ на полезную модель № 131036.
Опубликовано 10.08.2013. Бюллетень изобретений № 22.

5.

Khakimov G.A., Samiyeva Sh.Kh., Muminov M.A., Berdimurodov A.E.

DEFORMATION OF MOISTENED LOESS FOUNDATIONS OF BUILDINGS UNDER
STATIC AND DYNAMIC LOADS European Journal of Research Development and
Sustainability (EJRDS) ISSN: 2660-5570 Vol.3 No.12,December 2022, pages:44-48.

6.

Khakimov G.A., Abduraimova Kh.R.,Muminov A.A.,Berdimurodov A.,Sobirova Z.

CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND STRUCTURES IN DIFFICULT SOIL
CONDITIONS AND SEISMIC REGIONS OF THE REPUBLICS OF CENTRAL ASIA.
INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE. IBAST,Volume 3,Issue 6,June
2023,pages: 315-319, ISSN :2750-3402.

7.

Khakimov G.A.,Samiyeva Sh.Kh.,Muminov A.A.,Berdimurodov A.E.,Muminov

J.A. COMPACTION OF LOESS BASES OF BUILDINGS AND STRUCTURES, AS WELL
AS BULK SOILS AROUND THE FOUNDATION USING VIBRATORY ROLLERS IN
SEISMIC AREAS.GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH
JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol.11,Issue 04,April (2023), pages: 307-311.

8.

Хакимов, Ғ., Мўминов, А., Бердимуродов, А., & Туляганов, З. (2023).

ЭНЕРГИЯТЕЖАМКОР ВА ПАСТ ЭНЕРГИЯ ЭҲТИЁЖЛИ ЗАМОНАВИЙ БИНОЛАР
ҚУРИЛИШИНИНГ ЖАҲОН АМАЛИЁТИ ВА УНДАН ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА
ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Talqin va tadqiqotlar, 1(19).

9.

Khakimov, Gayrat. "NEW GENERATION BUILDINGS THAT EFFECTIVELY

USE ENERGY AND THEIR UZBEK EXPERIENCE."

International Bulletin of Engineering

and Technology

3.2 (2023): 74-78.

10.

Khakimov, G. A. "Changes in the Strength Characteristics of Glinistx Soils under

the Influence of Dynamic Forces International Journal of Engineering and Advanced
Technology, IJEAT."

Exploring innovation

(2020): 639-643.

11.

Khakimov, Gayrat Akramovich. "CHANGES IN PLASTIC ZONES IN LESS

BASES UNDER SEISMIC VIBRATIONS." Journal of Nev Zealand, 742-747.

12.

Khakimov, Gayrat, et al. "INFLUENCE OF HUMIDITY ON CHANGES IN THE

STRENGTH

CHARACTERISTICS

OF

LESS

SOILS

UNDER

SEISMIC

INFLUENCE."

International Bulletin of Engineering and Technology

3.6 (2023): 274-281.

13.

Khakimov,

Gayrat.

"FORMATION

AND

DEVELOPMENT

OF

SEISMOPROSADOCHNOY

DEFORMATION

AND

UVLAJNYONNYKH


background image

189

LYOSSOVYKH OSNOVANIYAX ZDANII SOORUJENI."

International Bulletin of Applied

Science and Technology

3.6 (2023): 1339-1345

14.

Хакимов, Г. А., et al. "РАЗВИТИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

ЛЁССОВЫХ ГРУНТОВ В ПОДФУНДАМЕНТНОЙ ЧАСТИ ОСНОВАНИЯ ПРИ
СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ."

GOLDEN BRAIN

1.1 (2023): 130-135.

15.

Gayrat, Gayrat Khakimov, and Khadicha Abduraimova. "INCREASING

DAMAGE TO STABILITY OF BUILDINGS ERECTED ON LESS SOILS IN SEISMIC
AREAS, DEPENDING ON SOME FACTORS."

International Bulletin of Engineering and

Technology

3.9 (2023): 61-69.

16.

Akramovich, Khakimov Gayrat, and Islamova Nargiza Abdukarimovna. "MAIN

ASPECTS OF ENERGY CONSERVATION IN CIVIL ENGINEERING."

Open Access

Repository

9.4 (2023): 116-123.

17.

Юсупов Р.Р., Шарипов Ш.Б., Ражапбаев Қ.Р. Темирбетон йиғма каркасли

бинонинг техник ҳолати ва зилзилабардошлиги УУК: 693.95 Toshkent, 4, 2021
Библиографические ссылки

Дурнев Р.А., Кочетов О.С., Иванова О.Ю. Сейсмостойкая конструкция здания // Заявка на изобретение № 2012102738. Опубликовано 10.08.2013. Бюллетень изобретений № 22.

Khakimov, Gayrat Akramovich. "The nature of the change in the connectivity of moistened loess soils during vibration." American Journal of Applied Science and Technology 2.06 (2022): 26-41.

Дурнев P.A., Кочетов O.C., Иванова О.Ю., Авгуцевичс А.Х. Способ повышения сейсмостойкости кирпичной стеновой панели // Заявка на изобретение № 2012104582. Опубликовано 20.08.2013. Бюллетень изобретений № 23

Аюбов Э.Н., Омельченко М.В., Кочетов О.С., Тараканов А.К)., Скубак Н.Ю., Поляков И.А. Сейсмостойкое сооружение // Патент РФ на полезную модель № 131036. Опубликовано 10.08.2013. Бюллетень изобретений № 22.

Khakimov G.A., Samiyeva Sh.Kh., Muminov M.A., Berdimurodov A.E. DEFORMATION OF MOISTENED LOESS FOUNDATIONS OF BUILDINGS UNDER STATIC AND DYNAMIC LOADS European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS) ISSN: 2660-5570 Vol.3 No. 12,December 2022, pages:44-48.

Khakimov G.A., Abduraimova Kh.R.,Muminov A.A.,Berdimurodov A.,Sobirova Z. CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND STRUCTURES IN DIFFICULT SOIL CONDITIONS AND SEISMIC REGIONS OF THE REPUBLICS OF CENTRAL ASIA. INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE. 1BAST,Volume 3,Issue 6,June 2023,pages: 315-319, ISSN :2750-3402.

Khakimov G.A.,Samiyeva Sh.Kh.,Muminov A.A..Berdimurodov A.E.,Muminov J.A. COMPACTION OF LOESS BASES OF BUILDINGS AND STRUCTURES, AS WELL AS BULK SOILS AROUND THE FOUNDATION USING VIBRATORY ROLLERS IN SEISMIC AREAS.GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 11 .Issue 04,April (2023), pages: 307-311.

Хакимов, Ғ., Мўминов, А., Бердимуродов, A., & Туляганов, 3. (2023). ЭНЕРГИЯТЕЖАМКОР BA ПАСТ ЭНЕРГИЯ ЭҲТИЁЖЛИ ЗАМОНАВИЙ БИНОЛАР ҚУРИЛИШИНИНГ ЖАҲОН АМАЛИЁТИ ВА УНДАН ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Talqin va tadqiqotlar, 1(19).

Khakimov, Gayrat. "NEW GENERATION BUILDINGS THAT EFFECTIVELY USE ENERGY AND THEIR UZBEK EXPERIENCE." International Bulletin of Engineering and Technology 3.2 (2023): 74-78.

Khakimov, G. A. "Changes in the Strength Characteristics of Glinistx Soils under the Influence of Dynamic Forces International Journal of Engineering and Advanced Technology, IJEAT." Exploring innovation (2020): 639-643.

Khakimov, Gayrat Akramovich. "CHANGES IN PLASTIC ZONES IN LESS BASES UNDER SEISMIC VIBRATIONS." Journal of Nev Zealand, 742-747.

Khakimov, Gayrat, et al. "INFLUENCE OF HUMIDITY ON CHANGES IN THE STRENGTH CHARACTERISTICS OF LESS SOILS UNDER SEISMIC INFLUENCE." International Bulletin of Engineering and Technology 3.6 (2023): 274-281.

Khakimov, Gayrat. "FORMATION AND DEVELOPMENT OF SEISMOPROSADOCHNOY DEFORMATION AND UVLAJNYONNYKH LYOSSOVYKH OSNOVANIYAX ZDAN1I SOORUJENI." International Bulletin of Applied Science and Technology 3.6 (2023): 1339-1345

Хакимов, Г. A., et al. "РАЗВИТИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛЁССОВЫХ ГРУНТОВ В ПОДФУНДАМЕНТНОЙ ЧАСТИ ОСНОВАНИЯ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ." GOLDEN BRAIN LI (2023): 130-135.

Gayrat, Gayrat Khakimov, and Khadicha Abduraimova. "INCREASING DAMAGE TO STABILITY OF BUILDINGS ERECTED ON LESS SOILS IN SEISMIC AREAS, DEPENDING ON SOME FACTORS." International Bulletin of Engineering and Technology 3.9 (2023): 61-69.

Akramovich, Khakimov Gayrat, and Islamova Nargiza Abdukarimovna. "MAIN ASPECTS OF ENERGY CONSERVATION IN CIVIL ENGINEERING." Open Access Repository 9.4 (2023): 116-123.

Юсупов P.P., Шарипов Ш.Б., Ражапбаев Қ.Р. Темирбетон йиғма каркасли бинонинг техник холати ва зилзилабардошлиги УУК: 693.95 Toshkcnt, 4, 2021

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов