Nikkolo ammanitining “men va sen” asarida troplarning qo‘llanilishi

5
3
Поделиться
Эргашова B. (2022). Nikkolo ammanitining “men va sen” asarida troplarning qo‘llanilishi. Переводоведение: проблемы, решения и перспективы, (1), 321–324. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/translation_studies/article/view/6111
Б Эргашова, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Italyan tili kafedrasi mudiri

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus