Gossipol va uning shiff asosi (ragosin)ni olish

CC BY f
23-27
0
0
Поделиться
Абдушукурова, Х., & Матчанов, А. (2024). Gossipol va uning shiff asosi (ragosin)ni olish . Современные тенденции в развитии науки: перспективы и практика, 1(1), 23–27. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/trends-development-science/article/view/29058
Хилола Абдушукурова, Гулистанский государственный университет
базовый докторант
Алимжон Матчанов, Академия наук Республики Узбекистан
Биоорганический химический институт, профессор.
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Mazkur maqolada mualliflar tomonidan so'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra gossipolning turli xil tuzilishga ega bo'lgan birlamchi aminlar bilan olingan hosilalari gossipolga nisbatan yuqori biologik faollikka ega ekanligini bilgan holda, ushbu tezisda gossipolning 4-aminoantipirin bilan olingan shiffasosini olish usullari va olingan birikmaning ayrim fizik-kimyoviy xususiyatlari to'g'risidagi ma’lumotlar berildi. Shuningdek, olingan birikmaning kimyoviy tuzilishi va tahlil natijalari keltirildi.


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

23

GOSSIPOL VA UNING SHIFF ASOSI (RAGOSIN)NI OLISH

Abdushukurova Xilola Kuchkarovna,

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

Matchanov Alimjon Davlatboyevich,

O

zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Bioorganik kimyo

Instituti b.f.d., professor

Annotasiya.

Mazkur maqolada mualliflar tomonidan soʻnggi yillarda olib

borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalariga koʻra gossipolning turli xil

tuzilishga ega

boʻlgan birlamchi aminlar bilan olingan hosilalari gossipolga nisbatan yuqori

biologik faollikka ega ekanligini bilgan holda, ushbu tezisda gossipolning

4-aminoantipirin bilan olingan shiff asosini olish usullari va olingan birikmaning

ayrim fizik-

kimyoviy xususiyatlari toʻgʻrisidagi ma’lumotlar berildi.

Shuningdek,

olingan birikmaning kimyoviy tuzilishi va tahlil natijalari keltirildi.

Kalit soʻzlar:

gossipol, polifenol, 4-aminoantipirin, shiff asosi, ragosin,

interferon induktorlari, immunomodulyator va immunosupressiv, texnik

gossipolning efirli eritmasi, gossipol sirka kislotasi.

Dunyoda farmatsevtika sohasi jadal rivojlanib borayotgan bir vaqtda

oʻsimliklar tarkibidan biologik faol moddalarni ajratib olish va samarali taʼsirga

ega boʻlgan, zararli taʼsirlari boʻlmagan dori vositalarini yaratishga boʻlgan ehtiyoj

ortib bormoqda. Shu sababli, suvda eruvchan va keng terapevtik taʼsirga ega

preparatlarni yaratish, ularning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish katta

ahamiyat kasb etmoqda.

K

oʻpgina oʻsimliklar tarkibida fenolli birikmalar uchraydi, ular miqdorining

oshib borishi oʻsimliklarning dorivorlik xususiyatlariga ham ta’sir etadi [1].

Gossipol spesifik polifenol birikma boʻlib, gʻoʻza oʻsimligining asosiy polifenolli

birikmasi hisoblanadi.

Gossipol ilk bor paxta yogʻidan ajratib olingan va uning

tuzilishi qator olimlar tomonidan oʻrganilgan [2,

3].

Gossipol paxta yogʼining sariq pigmenti hisoblanadi. U birinchi marta

Longmor tomonidan 1886-yilda [4] ohak bilan ishlov berilgan qora

paxta yogʼidan

ajratib olingan edi. 1899-yilda Marxlevskiy [5] gossipolni xuddi shu manbadan

ajratib oldi va texnik gossipolning efirli eritmasini sirka kislotasi yordamida qayta

ishlab, tozalab oldi. Natijada ularning oʻzaro taʼsir mahsuli –

gossipol sirka

kislotasi choʻkmaga tushdi. Gossipolni tozalashning bu usuli hanuzgacha

preparativ maqsadlarda qoʻllanilib kelinadi. Marxlevskiy gossipolning polifenolli

xususiyatlarini aniqladi, shuning uchun unga gossipium phenol

gossipol deya

nom berdi.


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

24

Gossipolning tuzilishini aniqlashga L. Marxlevskiy, F.E. Karrut, R.

А

dams,

Ye.P. Klark, I.E. Edvards va boshqa olimlarning xizmatlari singan. Garchi

gossipolning tuzilishi ustidagi izlanishlar uzoq vaqtdan beri davom etib kelgan

boʻlsada, uning toʻliq tuzilish formulasi oʻtgan asr 50

-yillarining oxiriga kelibgina

oʻrnatildi [6] 1938

-yilda

А

merikalik olim R.

А

dams gossipolning strukturasini

С

30

Н

30

О8 koʻrinishda belgilab, uni 2,2

-bi-8-farmil, 1, 6, 7-trigidroksi,

5-izopropil, 3-metilnaftalin deb nomladi [7] (1-rasm)

CH

3

H

3

C

OH

C

HO

HO

CH

H

3

C

CH

3

O

H

CH

H

3

C

CH

3

OH

OH

C

O

H

OH

1-rasm. Gossipolning tuzilish formulasi

Gossipol turli tabiatli aminobirikmalar bilan tez va oson reaksiyaga kirishib

shiff asoslarini hosil qiladi. Shu asnoda gossipol asosida turli xil yuqumli

kasalliklarni keltirib chiq

aruvchi virus va bakteriyalarga qarshi qoʻllanilayotgan

dori vositalarning sezuvchanligini oshirish xususiyatiga ega boʻlgan interferon

induktsiya qiluvchi moddalarni sintez qilish va ularni amaliy tibbiyot sohasida

qoʻllash muhim ahamiyatga ega. Gossipol polifunktsional birikma boʻlib, kimyoviy

jarayonlar natijasida kerakli mahsulotlar hosil qilish imkoniyatlariga ega boʻlgan

keng qoʻllaniladigan birikmalardan biri hisoblanadi[8].

Gossipol va uning hosilalari aktiv karbonil va gidroksil guruhlari tutgani

tufayli ularning reaksion qobiliyati ancha yuqori. Gossipol aminlar bilan osongina

ta’sirlashib Shiff

-asoslari hosil qiladi. Spirtlar va kislotalar bilan reaksiyaga

kirishib oddiy va murakkab efirlar hosil qiladi. Agar gossipolni inert atmosferada

suyuqlan

ish haroratidan yuqoriroq haroratgacha qizdirilsa, u oʻzidan ikki

molekula suv yoʻqotib angidrogossipolga aylanadi. Gossipol va angidrogossipol

aminlar, jumladan anilin, suyuq ammiak bilan reaksiyaga kirishib dianialin- va

diaminogossipol hosil qiladi va ikkovi ham oson gidrolizlanadi. Agar

dianilingossipol metillansa, u holda toʻq qizil rangli dimetilanilingossipol hosil

boʻladi. Bu birikmada metil guruhi azot atomiga birikkan boʻlib, gidrolizlanmaydi.

Bu esa reaksiya ketol formaga ketganini koʻrsatadi [8]

.

Ilgari biz 4-aminoantipirin hosilalari qatoridagi tuzilish va farmakologik

faollik oʻrtasidagi bog'liqlikni oʻrganib chiqdik [9,10]. Ushbu ish ushbu

tadqiqotlarning davomidir. 4-

aminoantipirinning azometin hosilalari oʻrganish


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

25

ob’yekti sifatida tanlandi.

Karbonil oʻz ichiga olgan komponent sifatida benzol

halqasining 2 va 4-

holatlarida turli oʻrinbosarlari boʻlgan benzaldegidlar

ishlatilgan [11].

4-

aminoantipiringa asoslangan azometinlarning ba’zilari ilgari adabiyotda

tasvirlangan [12-14], ularning farmakologik xususiyatlari haqida parcha-parcha

ma’lumotlar mavjud [15,16]; 4

-aminoantipirinning azometin hosilalari

yallig'lanishga qarshi faollik uchun sinovdan oʻtkazilmagan.

Ma’lumotlarga tayangan holda biz ham gossipol bilan 4

-aminoantipirin

purin asoslari bilan yangi shiff asoslarini sintez qildik. Gossipol moddasidan
0,1036 gr (0,0002 mol) tortib olib 50 ml li tubi yassi kolbaga soldik va uni eritish

uchun 10 ml xloroform qoʻshdik. Yaxshi erishi uchun uni magnitli aylantirgichda

30 daqiqa aylantirdik. Eri

tmadagi gossipolga nisbatan ikki marta koʻp miqdorda

0,054 gr (0,0004mol) 4-

aminoantipirin qoʻshdik va magnitli aylantirgichda 7 soat

60°C da qizdirib reaksiyani davom ettirdik. Reaksiya tugagandan soʻng eritma

xona haroratida choʻktirishga qoʻyib ketdik. Olingan choʻkmani poʻkakli filtrdan

oʻtkazib ajratib oldik. Choʻkma tarkibidagi reaksiyaga kirishmagan gossipolni

chiqarib yuborish uchun choʻkmani 3 marta benzolda yuvdik. Gossipol

qolmaganini tekshirish uchun yupqa qatlamli xromatografiya qildik. Gossipol

yoʻqligini tekshirgach choʻkma tarkibidagi reaksiyaga kirishmay qolgan

4-aminoantipirin chiqarib yuborish uchun uni benzol: atseton (1:1) sistemali

aralashma bilan ishlov berdik. Bunda hosil boʻlgan yangi shiff asosi choʻkmada

qoladi. Eritmaga 4-aminoan

tipirin oʻtadi. Choʻkmani filtrlab oldik va choʻkmani

atsetonda eritdik [17].

Gossipolga 4-aminoantipirin purin asosi bilan olingan shiff asosining

tuzilishi quyidagicha boʻladi:

2-Rasm: Gossipolning 4-aminoantipirin bilan olingan shiff asosining

tuzilish (RAGOSIN).


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

26

1-jadval

Olingan shiff asos((RAGOSIN)ning ayrim fizik-kimyoviy konstantalari

Radikal-R

Rangi

Eruvchanlik

TsuyuqoC

Rf

Reaksiya

unumi

%

Gr

1.

С11Н13N3O

Toʻk sariq rang

GUK: Xlorform

214-16

0.75* 85.3 1.7

Sistema:

*GUK: Xloroform (1:1)

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1.

Samilina I.A., Yakovlev G.P. Farmakognoziya.

M.: GEOTAR.

Media.

2013.

976 s.

2.

Baram N.I., Ismailov A.I. Biologicheskaya aktivnost gossipola i ego

proizvodnix // Ximiya prirodnix soedineniy. Tashkent, -1993.

–№3. –

S. 334

348.

3.

Nazarova I.P., Glushenkova A. I. Determination of the solubility of

gossypol // Chemistry of Natural Compounds. 1983.

V.19.

P. 779.

4.

Глушенкова А. И., Назарова И

.

П

.

Госсипол его производные и их

использавание. Ташкент: Фан, 1993. с.

5.

Метлицкий Л.В., Озерецковская О

.

Л

.

Фитоаллексины. М.,

1974. С. 121.

6.

Собиров З. Переработка хлопковых семян методом двукратной

экстракции. Диссертация на соис. канд.хим.наук. Тошкент, 1962.

7.

Назарова И.П., Ульченко Н.Т. Заборская И.Н., Глушенкова А.И.

Продукты изменения госсипола в метаноле.// Химия природ. Соедин.

1988. № 4. С. 590.

8.

Маркман А.Л. Ржехин В.П. Госсипол и его производные. М.: Пищ.

Пром

-

ть. 1965.с. 250.

9.

Т. П. Прищеп, «Фармакология и токсикология», № 1, 5

5, 1962.

10.

А. С. С а р а т и к о в, Г. М. Степнова, Е. В. Шмидт, J1. А. Ш а б р о в а,

JL Н Лаврентьева, Т. П. Прищеп. Изв. Сиб. отд. АН СССР, сер. биол.

-

мед.,

3, 12, 84, 1965.

11.

Е. В. Шмидт, т. И. Прищеп, н. А. Чернова. Азометиновые

производные

4

-

аминоантипирина

и

их

противовоспалительная

активность. Известия. Томского ордена октябрьской революции и ордена

трудового красного знамени политехнического института им. С. М. Кирова.

Том 250 107^

12.

К

п

о

г

г

L., Stolz F. Annalen der Chemie, 293, 58, 1896.

13.

Tiffeneau M, C, 1368, 1914, 1.

14.

Oohashi Tomij, Matsamara Gisasbi. РЖ Биохимия 20, '3912715, 1960.

15.

И Иванов, Д. Попов. Научные труды Высшего ветеринарно

-

мед, ин

-

та, 17, 189, 1966 (болг.); РЖ Хим. 9 ж., 260, 1968.


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

27

16.

Ҳ.К. Абдушукурова, К.Ж. Режепов, Р.С. Эсанов, А.Д. Матчанов.

Глицирризин кислотаси билан 1,1',6,6'

-

тетрагидрокси

-5,5'-

диизопропил

-

3,3'-

диметил

-7,7'-

диоксо

-8,8'-

диметин

-[4'', 4'''-

диимино

-(1'', 1'''-

дифенил

-

2'', 2''', 3'', 3'''-

тетраметил

-5'', 5'''-

дипиразолон)]

-

2,2'динафталиннинг

супрамолекуляр комплексларини олиш. №1/2023 Узбекский Научно

-

технический и производственный журнал Композиционные материалы

Ташкент –

2023. C. 25.

Библиографические ссылки

Samilina I.A., Yakovlev G.P. Farmakognoziya. - M.: GEOTAR. - Media. 2013.-976 s.

Baram N.I., Ismailov A.l. Biologicheskaya aktivnost gossipola i ego proizvodnix // Ximiya prirodnix soedineniy. Tashkent, -1993. -№3. - S. 334-348.

Nazarova I.P., Glushenkova A. I. Determination of the solubility of gossypol // Chemistry of Natural Compounds. 1983. - V.19. - P. 779.

Глушенкова А. И., Назарова И.П. Госсипол его производные и их использавание. Ташкент: Фан, 1993. с.

Метлицкий Л.В., Озерецковская О.Л. Фитоаллексины. М., 1974. С. 121.

Собиров 3. Переработка хлопковых семян методом двукратной экстракции. Диссертация на соис. канд.хим.наук. Тошкент, 1962.

Назарова И.П., Ульченко Н.Т. Заборская И.Н., Глушенкова А.И. Продукты изменения госсипола в метаноле.// Химия природ. Соедин. 1988. №4. С. 590.

Маркман АЛ. Ржехин В.П. Госсипол и его производные. М.: Пищ. Пром-ть. 1965.с. 250.

Т. П. Прищеп, «Фармакология и токсикология», № 1, 55,1962.

А. С. С а р а т и к о в, Г. М. Степнова, Е. В. Шмидт, J1. А. Ш а б р о в а, JL Н Лаврентьева, Т. П. Прищеп. Изв. Сиб. отд. АН СССР, сер. биол.-мед., 3,12, 84,1965.

Е. В. Шмидт, т. И. Прищеп, н. А. Чернова. Азометиновые производные 4-аминоантипирина и их противовоспалительная активность. Известия. Томского ордена октябрьской революции и ордена трудового красного знамени политехнического института им. С. М. Кирова. Том 250 107л

К п о г г L, Stolz F. Annalen der Chemie, 293, 58,1896.

Tiffeneau M, С, 1368,1914,1.

Oohashi Tomij, Matsamara Gisasbi. РЖ Биохимия 20, '3912715,1960.

И Иванов, Д. Попов. Научные труды Высшего ветеринарно-мед, ин-та, 17,189,1966 (болг.); РЖ Хим. 9 ж., 260,1968.

Ҳ.К. Абдушукурова, К.Ж. Режепов, Р.С. Эсанов, А.Д. Матчанов. Глицирризин кислотаси билан 1,1',6,6'- тетрагидрокси-5,5'-диизопропил-3,3'-диметил-7,7'-диоксо-8,8'-диметин-[4", 4'"-диимино-(1", 1"'-дифенил-2", 2'", 3", 3'"- тетраметил-5", 5"'-дипиразолон)]-2,2'динафталиннинг супрамолекуляр комплексларини олиш. №1/2023 Узбекский Научно-технический и производственный журнал Композиционные материалы Ташкент - 2023. С. 25.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов