Singulyar integral uchun lokal baholash

CC BY f
355-358
33
10
Поделиться
Мусаев, А., & Хасанов, Д. (2022). Singulyar integral uchun lokal baholash. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 355–358. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5091
Абдуманнон Мусаев, Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Amaliy matematika‖ kafedrasi dotsenti

Джаббор Хасанов, Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Amaliy matematika yoʻnalishi magistranti 

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu maqolada singulyar integralga trginometrik ko‘phadlar orqaliyaqinlashishini zichlikning lokal uzluksizlik moduli oqali baholangan

Похожие статьи


background image

355

1-rasm. LearningApps xizmatida tayyorlangan videoma‘ruzaga misol

Materialni taqdim etishning bunday formati talabalar tomonidan uni qanchalik yaxshi

o'rganganligini darhol kuzatish va uni mustahkamlash uchun keyingi ishlarni sozlash imkonini
beradi.

Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, talabalarga videoma'ruza tomosha qilish

jarayonida taqdim etiladigan topshiriqlar ham turli formatga ega bo'lishi mumkin: oddiy test
topshiriqlari, boshqotirmalar ko'rinishidagi nostandart elementlar va hokazo (2-rasm).

2-rasm. Videoma‘ruzaga topshiriq

Dars davomida, shuningdek, darsdan tashqari mashg‗ulotlarda o‗quvchilar bilimini

yangilash va nazorat qilish bosqichlarini tashkil etish bo‗yicha ushbu onlayn xizmatning
imkoniyatlari yanada qiziqroq. Buning sababi shundaki, unda nostandart (o'yin) shaklida
javoblar tanlovi bilan vazifalarni yaratishga imkon beruvchi juda ko'p turli xil andozalar mavjud.

Shunday qilib, o'quv jarayonida interaktiv mashqlarni yaratish bo'yicha onlayn

xizmatlardan foydalanish quyidagilarga imkon beradi: o'quv jarayonini o'quvchilarning shaxsiy
xususiyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda individuallashtirish; o'quv materialini o'quv
faoliyatining turli usullarini hisobga olgan holda tashkil etish; vizual idrokni kuchaytirish va
o'quv materialini o'zlashtirishni osonlashtirish; talabalarning kognitiv faolligini faollashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‗yxati:

1.

Ibragimova G.N. Interfaol o‗qitish metodlari va texnologiyalari talabalarning kreativlik

qobiliyatlarini rivojlantirish. I Monografiya.-T. ―Fan va texnologiyalar‖, 2016-y, 76-bet.

2.

Благовещенский, И. А. Технологии и алгоритмы для создания дополненной

реальности / И. А. Благовещенский, Н. А. Демьянков // Моделирование и анализ
информационных систем. – 2013. – Т. 20. – № 2. – C. 129–138.

3.

Sharipova Sadoqat, Ravshan Do'stov and Bahtiyor Po'latov. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ."

Журнал математики и информатики

2.1

(2022).

4.

Baxtiyor Sobirovich Po'latov, Bekzod Alimov, Abduraxim Nurulla o'g'li Fayzullayev

Mamirboy Norbek o'g'li Qo'ng'irov ― Matematikada uchinchi shaxs yumori‖ Academic research
in educational sciences, 2021, (1).


SINGULYAR INTEGRAL UCHUN LOKAL BAHOLASH

Musayev Abdumannon Ochilovich

Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ kafedrasi dotsenti

Hasanov Jabbor Fevziy oʻgʻli


background image

356

Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

―Amaliy matematika‖ yoʻnalishi magistranti

Annotatsiya:

Ushbu maqolada singulyar integralga trginometrik ko‘phadlar

orqaliyaqinlashishini zichlikning lokal uzluksizlik moduli oqali baholangan.

Kalit soʻzlar:

Singulyar integral,

funksiya uzluksizlik moduli, funksiyaning lokal

uzluksizlik moduli, nuqtaning – atrofi, eng yaxshi yaqinlashish.

Quyidagi singulyar integralni qaraymiz

bu erda

.

Ma‘lumki,

shart bajarilganda

funksiya uzluksiz va har bir nuqtada integral Koshining bosh qiymati

ma‘nosida mavjud, bu erda

funksiya funksiyaning uzluksizlik moduli.

kesmada berilgan

nuqtaning

atrofida berilgan

funksiyaning

uzluksizlik modulini quyidagicha aniqlaymiz:

funksiya lokal uzluksizlik modulini deyiladi.

Osonlik bilan ko‘rish mumkinki

.

Quyidagi belgilashni kiritamiz:

Agar shunday

trigonometrik ko‘phad mavjud bo‘lib,

munosobat o‘rinli bo‘lsa, u holda

miqdorga

funksiyaga

trigonometrik ko‘phad

bo‘yicha eng yaxshi yaqinlashish deyiladi[1].

kesmada tayin

nuqtaning

atrofida berilgan

funksiyaning eng

yaxshi yaqinlashish ham xuddi shunga o‘xshash kiritiladi:

Bu ishda trigonometrik ko‘phad qanday shartni qanoatlantirganda

lokal eng

yaxshi yaqinlashishning nolga intilish tezligi singulyar integralning

lokal uzluksizlik

modulinining nolga intilish tezligi bilan bir xil bo‘ladi. Bu savolga quyidagicha javob berish
mumkin.

Faraz qilaylik,

va

bo‘lsin.

nomerni shunday

tanlaymizki

tengsizlik o‘rinli bo‘lsin. U holda


background image

357

larni baholash uchun

tengsizligidan foydalanamiz. Endi ni baholaymiz

Endi quyidagi tengsizlikdan foydalayamiz:
Agar

- tartibi

dan katta bo‘lmagan trigonometrik ko‘phad bo‘lib va ixtiyoriy

uchun

tengsizligi bajarilsa, u holsa

uchun

tengsizligi o‘rinli

.

Bu tsadiq Bernshteyin tengsisligining lokal analogi deyiladi va undan foydalansak, u

holda quyidagi tengsislikni hosil qilamiz:

bo‘lgani uchun

bu erda

va

lardan foydalanilsa quyidagi tengsizlikni olamiz


background image

358

Shuning uchun,

Agar

ekanliligini hisobga olsak, u holda

Shunday qilib,

Teorema.

Agar

bo‘lib,

uchun

tengsizlik o‘rinli bo‘lsa, u holda quyidagi tengsizlik o‘rinli bo‘ladi[3].

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1.

Vallee Poussin Ch., de la. Lecons sur l‘approximation des functions d‘une variable

reelie. Paris, 1919;

2.

Гахов Ф.Д., Краевые задачи, изд. ―Наука‖, Москва(1977), 638 стр;

3.

Мусаев А.О., Ўзаро қўшма функцияларнинг локал модул узлуксизлиги ва

кўпҳадлар билан яқинлашиш орасидаги мунособатлар. Халқ хўжалиги тармоқлари ва
жамиятни ислоҳат даврида ривожлантириш муоммалари Тошкент,1998 ,№3,64-65 б.

Библиографические ссылки

Vallee Poussin Ch., de la. Lecons sur 1 approximation des functions d une variable reelie. Paris, 1919;

Гахов Ф.Д., Краевые задачи, изд. “Наука”, Москва(1977), 638 стр;

Мусаев А.О., Узаро кушма функцияларнинг локал модул узлуксизлиги ва куихадлар билаи якинлашиш орасидаги мунособатлар. Халк хужалиги тармоклари ва жамиятии ислох,ат даврида ривожлаитириш муоммалари Тошкент,1998 ,№3,64-65 б.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов