Equisetum arvense – tabobat gavhari

CC BY f
261-262
24
6
Поделиться
Курбанова, М. (2022). Equisetum arvense – tabobat gavhari. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 261–262. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5310
Мехрибону Курбанова, Ozbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali Biotexnologiya yonalishi

talabasi

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Dorivor oʼsimliklar xom-ashyosiga boʼlgan ehtiyojlarni mahalliy florada mavjud boʼlgan yoki oʼzga hududlar florasiga tegishli introdutsent oʼsimliklarni respublikamizning tuproq va iqlim sharoitida plantatsiya holida yetishtirish hisobiga qondirish va eksportbop dorivor oʼsimliklar tanlash dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Shu sabab xalq tabobatida ishlatiladigan dorivor giyohlardan farmasevtika sohasida turli dorilar va kapsulalar ishlab chiqarishni amalga oshirish kerak.

Похожие статьи


background image

261

прочности. При повышении температуры массы от 70

о

С и выше изделия получаются

дефектными с трещиной.


EQUISETUM ARVENSE – TABOBAT GAVHARI

Kurbanova Mehribonu Baxadir qizi

O‗zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali

―Biotexnologiya‖ yo‗nalishi talabasi

Annotatsiya:

Dorivor oʼsimliklar xom-ashyosiga boʼlgan ehtiyojlarni mahalliy florada

mavjud boʼlgan yoki oʼzga hududlar florasiga tegishli introdutsent oʼsimliklarni
respublikamizning tuproq va iqlim sharoitida plantatsiya holida yetishtirish hisobiga qondirish
va eksportbop dorivor oʼsimliklar tanlash dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Shu sabab
xalq tabobatida ishlatiladigan dorivor giyohlardan farmasevtika sohasida turli dorilar va
kapsulalar ishlab chiqarishni amalga oshirish kerak.

Kalit so‗zlar:

Equisetum arvense, xususiyatlari, yashash muhiti, xususiyatlari, etishtirish.

Equisetum arvense

- bu Equisoceae oilasiga mansub sudraluvchi ildizpoyali ko‗p yillik

o‗simlik. Oʼsimlik cho‗l va yarim choʼl tumanlardan tashqari hamma yerda uchraydi. Asosan,
ariq boʼylarida, qumli oʼtloqlarda, butalar orasida, oʼrmonlarda va ekinzorlarda oʼsadi. Yoz
oylarining oʼrtalarida oʼsimlikning yer ustki qismi, yozgi spora hosil qilmaydigan poyasi yerdan
5 sm balandlikda oʼrib olinadi

.

O‗simlik tarkibida 5% gacha ekvizetonin saponini hamda nikotin, ekvizetin alkaloidlari,

flavonoidlardan: kempferol, kvertsetin, 0,03-0,19% S vitamini, 4,7 mg% karotin, olma, oksalat
va 25% gacha silikat kislotalari boʼladi. Flavonoidlardan tashqari kersetin, izokersetin, kersetin
3-O-glyukozid, kersetin 3-O- (6-O-malonilglyukozid) va kaempferol 3-O-glyukozid va terenler
1,8 sineol, linalool, timol va kofur. Bulardan tashqari, mahsulot tarkibida oshlovchi, achchiq
moddalar va smolalar uchraydi.

Equisetum arvense

tayyorlangan choy qoʼrgʼoshin bilan zaharlanganda ziddi-zahar

sifatida ham ichiladi. Bunday choy organizmdagi barcha chiqindi(shlak)larni haydab
chiqaradi.Equisetum arvenseli choy oddiy choy kabi damlab tayyorlanadi. Qaynatmasi esa
quyidagicha tayyorlanadi: quritib maydalangan giyohdan 4 osh qoshiq olib, ogʼzi bekiladigan
sirli idishga solinadi. Ustiga 200 ml qaynoq suv solib damlanadi.Idishningogʼzini bekitib,
damlamani yarim soat davomida suv hammomida qizdirish lozim.Soʼngra 10 daqiqa dam oldirib,
dokadan oʼtkazib filьtrlanadi.Kamaygan qaynatma qaynoq suv bilan 200 ml ga yetkaziladi.
Qaynatmadankuniga 2-3 marta ovqatdan bir soat keyin 50-100 ml dan ichiladi.Аbu Аli ibn Sino
quritilmaganequisetum arvense olingan shira bilan yaralarni davolagan, quritilib maydalangan
oʼtiga sharobqoʼshib tayyorlangan tindirmani jigar shishiga, qon aralash ich ketganda hamla
istisqo (yurak, buyrakning kasallanishi yoki faoliyatining susayishi natijasida tana toʼqimasida
sariq

suv

toʼplanishi)

kasalliklarini

davolashda

ishlatgan.Xalq

tabobatida

choyi

dezinfektsiyalovchi vosita sifatida angina va ogʼiz boʼshligʼi kasalliklarida gʼargʼara qilinadi.
Burundan yoki tish oldirganda qon ketganda choy bilan chayilsa, bir necha daqiqada qon oqishi
toʼxtaydi. Bavosilda va bachadondan bemavrid qon ketganda, qon toʼxtatuvchi sifatida choyi
ichiladi. Qovuq boʼshashib qolganda, oyoqlar koʼp terlaganda va qon tomirlar kengayganda
vanna qilinadi.Bolgariya xalq tabobatida qirqboʼgʼim buyrak va qovuqda qum paydo boʼlganda,
revmatizm, qon bosimi oshganda, podagrada ham ishlatiladi.

Kosmetikada ham qoʼllaniladi. Terining yiringliyaralariga, husunbuzar toshganda

salfetkaga qirqboʼgʼim choyi shimdirilib bogʼlab qoʼyilsa shifo boʼladi.Choyi bilan har haftada
2-3 marta bosh yuvilsa, soch oʼsishi tezlashadi va toʼkilishi kamayadi, qazgʼoq paydo boʼlmaydi.
Yozgi poyasining yer ustki qismi may oyidan oʼroq bilan oʼrib olinadi va bostirma ostida yoki
chordoqda yoyib quritiladi. Silikat tarkibida yuqori bo‗lganligi sababli u suyak to‗qimalari,
kollagen, shilliq qavat va boshqa ichki to‗qimalarning regeneratori sifatida ishlatiladi. Boshqacha


background image

262

qilib aytganda, silika osteoporozni davolash uchun foydali bo‗lib, organizmning ichki
to‗qimalarida kaltsiyni aniqlash va saqlashga yordam beradi.Boshqa tomondan, organizm
tomonidan kaltsiyning yuqori darajada singishi va mavjudligi qon tomirlaridagi yog'li
qatlamlarni himoya qiladi. Shu tarzda, u yurak-qon tomir sog'lig'iga ta'sir qiluvchi lipidlar
metabolizmiga yordam beradi.

Qadimdan ma‘lum bo‗lgan bu ko‗zga tashlanmaydigan bu o‗simlikni yetishtirish va

eskporrt qilishni yo‗lga qo‗yish lozim. Undan farmasevtika sohasida turli dorilar va kapsulalar
ishlab chiqarishni amalga oshirish kerak . Bundan tashqari oziq-ovqat, kasmetika sohalarida ham
krem sifatida foydalanish usullarini ishlab chiqish lozim. Buning natijasida aholi salomatligini
taminlash, insonlarni tabiiy vositalarga bo‗lgan ehtiyojini kamaytirishga erishiladi.

Foydanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1.

Abduraimov O.C., Maxmudov A.B., Mamatqulova I.E., Erdonov Sh. ―Turkiston tog

tizmasida tarqalgan Elwendia Boiss (Apiaceae) turkumi turlari‖Xorazm Ma‘mun Akademiyasi
Axborotnomasi.2021.6-son

http://mamaun.uz/uz/page/56

2.

Abduraimov O.C., Narxadjayeva A., Maxmudov A.B., Mamatqulova I.E ―O‗zbekiston

florasidagi

madaniy

o‗simliklar

yovvoyi

ajdodlarining

ozuqabob

turlari‖Qar.DU

xabarlari.2021.3-son

3.

L.X. Yoziev, N.Z. Аrаbovа ‗‗DORIVOR OʼSIMLIKLАR‘‘ Toshkent 2017

4.

Kurbanova M.B ―Zafaron (crocus sativus)-ziravorlar sultoni‘‘

5.

Equisetum arvense L. / Horsetail (2017) Bask pazandalik markazi. Qayta tiklandi:

bculinarylab.com

6.

Equisetum arvense (ot dumi) (2018) O‗simliklar entsiklopediyasi. Qayta tiklangan:

avogel.es

7.

Equisetum arvense L. (2016) CONABIO. Biologik xilma-xillikni bilish va ulardan

foydalanish bo‗yicha milliy komissiya.

8.

Equisetum arvense. (2019). Vikipediya, Bepul entsiklopediya. Qayta tiklangan:

es.wikipedia.org

9.

Equisetum arvense L. (2004) Asturnatura JB. Qayta tiklangan: asturnatura.com

10.

Fuertes Sotelo, J.V. (2014) Otquyruq o‗simlikining terapevtik afzalliklarini o‗rganish

(Equisetum arvense L.) Universidad Católica de Cuenca. Biofarmatsiya fakulteti. 62 bet. (Tezis).

11.

Leon, B. (2012). Otquyruq (Equisetum, Equissaceae) tijoratlashtirildi va Perudan

eksport qilindi. Peru Biology Journal, 19 (3), 345-346.

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ФЛОРАСИДАГИ

TULIPA

.

L

ТУРКУМ

ВАКИЛЛАРИНИНГ ЭНДЕМ ВА КАМЁБ ТУРЛАРИ

Мамадалиева Собира Баҳодир қизи

Фанлар академияси хузуридаги Тошкент Ботаника боғи

«Табиий флора ўсимликлари интрoдукция» си

кичик илмий ходими

Тургунов Мирабдулла Дехканович

Фанлар академияси хузуридаги Тошкент Ботаника боғи

«Табиий флора ўсимликлари интрoдукция»си лаборатория мудири

Aннотация:

Cурхондарѐ вилояти флорасига мансуб Tulipa L.туркуми

вакилларининг тарқалиш ареали, ботаник тавсифи ноѐб, эндем ва муҳофазага муҳтож
турлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар:

Tulipa L., релект ўсимликлар, эндем турлар.

Библиографические ссылки

Abduraimov O.C.. Maxmudov A.В.. Mamatqulova IE., Erdonov Sh. “Turkiston tog* tizmasida tarqalgan Elwendia Boiss (Apiaceae) turkumi turlari”Xorazm Ma’num Akademiyasi Axborotnomasi.2021 6-son http://mamaun.uz/uz/page/56

Abduraimov ОС., Narxadjayeva A., Maxmudov A.B.. Mamatqulova I E “0‘zbekiston florasidagi madaniy o'simliklar yowoyi ajdodlarimng ozuqabob turlari'Qar.DU xabarlari.2021 3-son

L.X. Yoziev, N.Z. Arabova “DORIVORO’SIMLIKLAR'’ Toshkent 2017

Kurbanova M B "Zafaron (crocus satr-us)-ziravorlar sultoni”

Equisetum arvense L. / Horsetail (2017) Bask pazandalik markazi. Qayta tiklandi: bculinarylab. com

Equisetum arvense (ot dumi) (2018) 0‘simliklar entsiklopediyasi. Qayta tiklangan: avogel.es

Equisetum arvense L. (2016) CONABIO. Biologik xilma-xillikni bilish va ulardan foydalanish bo'yicha nnlliy komissiya.

Equisetum arvense. (2019). Vikipediya. Bepul entsiklopediya. Qayta tiklangan: es.wikipedia.org

Equisetum arvense L. (2004) Astumatura IB. Qayta tiklangan: astumatura.com

Fuertes Sotelo. J.V. (2014) Otquyruq o'simlikining terapevtik afzalliklarini o'rganish (Equisetum arvense L.) Universidad Catolica de Cuenca. Biofarmatsiya fakulteti. 62 bet. (Tezis).

Leon. В (2012). Otquyruq (Equisetum. Equissaceae) tijoratlashtirildi va Perudan eksport qilindi. Peru Biology Journal. 19 (3), 345-346.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов