Ветеринария илм-фанининг истиқболлари ва соҳани ривожлантиришдаги муҳим вазифалар

CC BY f
462-464
59
10
Поделиться
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Мақолада ветеринария илмий тадқиқот институтида охирги беш йилда амалга оширилган илмий тадқиқот ишларининг натижалари, олимлар томонидан яратилган тавсиялар, патентлар, қўлланма ва йўриқномалар чоп этилганлиги ёритилган.

Похожие статьи


background image

462

УДК: 619.616.989

ВЕТЕРИНАРИЯ ИЛМ-ФАНИНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА СОҲАНИ

РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ МУҲИМ ВАЗИФАЛАР

Элмуродов Б.А.,

вет.фан. доктори Ветеринария илмий тадқиқот институти

Аннотация: Мақолада ветеринария илмий тадқиқот институтида

охирги беш йилда амалга оширилган илмий тадқиқот ишларининг натижалари,

олимлар томонидан яратилган тавсиялар, патентлар, қўлланма ва

йўриқномалар чоп этилганлиги ёритилган.

Калит сўзлар: Илф-фанни ривожлантириш, диверсификациялаш,

ветеринария дори-дармонлари,, иммунология, микробиология, туберкуллёз,

бруцеллез, пастереллёз.


Ветеринария илмий тадқиқот институтида Ўзбекистон Республикаси

Президентининг 2019 йил 28-мартдаги “Ветеринария ва чорвачилик соҳасида

давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ПФ-5696-сонли Фармони, ҳамда “Ўзбекистон Республикаси

Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси фаолиятини

ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ–4254-сонли қарорида белгиланган топшириқлар

ижросини таъминлаш борасида ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Илм-фанни 2030 йилгача

ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони билан

тасдиқланган “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” ҳамда
“Илм-фан соҳаси ва илмий-тадқиқот ишларини 2021-2030 йилларда

молиялаштириш ҳажмини кенгайтириш ва молиялаштириш манбаларини

диверсификациялашнинг мақсадли параметрларига эришиш буйича комплекс

чора-тадирлар режаси”да белгиланган топшириқ ва чора-тадбирларни амалга
оширилишини таъминлаш, институтнинг илмий-инновацион фаолияти

самарадорлигини ошириш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Илмий

тадқиқотлар

натижасида

махаллий

штамлар

асосида

қорамолларнинг тейлериоз касаллигига қарши вакцинанинг реактогенлик ва

иммуногенлик хусусиятлари ишлаб чиқилди. Шунингдек, қишлоқ хўжалик

ҳайвонларининг колибактериоз, пастереллёз ва сальмонеллёз касалликларига

қарши маҳаллий поливалентли ГОА формол вакцинанинг самарадорлиги
ўрганилди ва унинг таъсир фаоллиги 100 фоизгача бўлиши аниқланди. Қишлоқ

хўжалик ҳайвонларининг бруцеллёз касаллигига қарши қон зардобининг миллий

стандарти ишлаб чиқилди. Қорамолларнинг туберкуллёз касаллигига қарши
“Биомайрин” препаратининг самарадорлиги ўрганилди.

Қишлоқ

хўжалик

ҳайвонлари

қутуриш

касаллигининг

вирус

штаммларидан референс ва вакцина штаммлари олишига эришилди. БВ-А-КХ-
2018-8 лойихаси асосида ветеринария биопрепаратларини тайёрлашда
фойдаланиладиган микроорганизмлар штаммларининг биологик, морфологик,

иммунологик хусусиятлари ўрганилиб, 12 тасига паспортизация қилиш услуби

ишлаб чиқилди.


background image

463

ЎзФАнинг УМК Институти билан ҳамкорликда яратилган маҳаллий,

Навои Азот ИБда ишлаб чиқарилган

“Альсус”

препарати Жиззах вилоятининг

“Golden territоriya”

МФЖда

9000 бош

қўй-эчкиларда тадбиқ қилинди.

Госсипренли озуқавий қўшимчаларни бевосита фермер хўжаликлари шароитида
синаш тажрибаларига тайёргарлик ишлари амалга оширилди. Қишлоқ хўжалик
ҳайвонларининг

хафли

паразитоз

ва

табиий

ўчоқли

трансмиссив

касалликларидан муҳофаза қилишнинг янги экологик безарар ва самарали
услуби ишлаб чиқилди. Шунингдек,

“Фоспренил”

ва

“Мексидол”

препаратларининг организмга захарлилик даражаси ўрганилди.

Институт олимлари томонидан охирги беш йилда

30 дан ортиқ

ишланмалар яратилиб,

14 та патент

олинди,

10

дан ортиқ

монография

,

5 та

дарслик,

20

дан ортиқ

тавсияномалар

,

30 та

қўлланма

ва

40 та

йўриқнома,

шунингдек,

300 дан

ортиқ

илмий-оммабоп мақолалар

чоп этилди. Докторант-

тадқиқотчиларни тайёрлаш ва устоз-шогирд мактабини яратиш соҳасида

12 та

фан доктори

6 та

фалсафа доктори

диссертация ишлари ёқланди.

Жадвал №1. Институтда 2016-2021 йилларда чоп этилган илмий ишлар

Йи

ллар

Ярат

и

л

-

ган

ве

те

р

и

ар

и

я

п

р

еп

ар

ат

-ла

р

и

Пат

ен

т-

ла

р

М

он

о-

гр

аф

и

яла

р

Т

авс

и

я-

лар

У

слубий

қ

ўллан

-

малар

Йўр

и

қ

омалар

Илмий мақолалар

Хори

ж

и

й

М

Д

Х

да

Р

ес

п

уб

-ли

к

ад

а

2016

3

2

1

4

4

5

3

2

47

2017

2

-

3

5

8

6

2

3

65

2018

3

3

2

4

5

4

4

7

71

2019

2

2

4

6

9

5

8

5

96

2020

3

3

2

5

11

8

5

8

114

2021

3

3

3

10

10

12

8

12

145


Сунги йилларда институт олимлари томонидан

16 турдаги

ишланмалар

(вакцина, диагностикум ва бошқ.) ярятилиб,уларни ишлаб чиқаришда жорий
этиш хисобига 2016-2021 йиллар давомида

700 дан

ортиқ

хўжаликлар

билан

жами

4,2 млрд сўмлик

шартномалар имзоланди ҳамда республика фермер

хўжаликларида мазкур касалликларнинг олди олиниб келинмоқда.

Охирги йилларда институт олимлари томонидан ўтказилган илмий

тадқиқотлар натижасида қуйидагиларга эришилди: – “Зообиоценозларни
биологик мақбуллаштириш усуллари” ишлаб чиқилди;

– Ўзбекистонда қорамолларнинг тейлериоз касаллигига қарши маҳаллий

штаммлар

асосида

“Қорамолларнинг

тейлериоз

касаллигига

қарши

вакцина”нинг илмий асослари яратилди;

– Чорва хайвонларининг пастереллёз, колибактериоз ва сальмонеллёз

касалликларига қарши ГОА формол вакцина яратилди;

– Чорва ҳайвонларининг бруцеллёз касаллигини аниқловчи сутда “ҳалқали

реакция” учун рангли антиген яратилди;


background image

464

– Чорва ҳайвонларининг юқумли, юқумсиз ва паразитар касалликларига

қарши махаллий биопрепаратлар, диагностикумлар яратилди;

– Асалари, қуён ва балиқ касалликларига ташхис қўйиш, даволаш ва

олдини олиш буйича тавсиялар ишлаб чиқилди ва амалиётга жорий этилди;

– Ўта хафли касалликлар (қутуриш, бруцеллёз, туберкуллёз, куйдирги,

оқсил, қорасон) касалликларининг олдини олиш, ташхис қўйиш борасида дунё
ветеринария фаниининг янги услублари ўрганилди.

Хулоса ва таклифлар:

Институтда мавжуд бўлган илмий салоҳият ва

ресурслардан оқилона фойдаланиш натижасида қишлоқ хўжалик ҳайвонлари ва
паррандаларининг юқумли, юқумсиз ва паразитар касалликларига ташхис қўйиш
ва олдини олишнинг замонавий услублари яратилди.Чорва ҳайвонлари
махсулотлари

ва

ветеринария

препаратларини

назорат

қилиш,

стандартлаштириш хамда сертифекатциялаш услублари ишлаб чиқилди.

Ветеринария

соҳасида

молекуляр-биологик

(ген

инженерияси),

вирусологик (ҳужайралар культураси), иммунологик ва генетик услубларни
ўрганиш эвазига юқори самарадорликка эга экологик тоза ветеринария
махсулотларини яратиш услублари ўрганилди. Республикада эпизоотик
барқарорликни сақлаш, янги турдаги касалликларни ўрганиш, чет давлатлардан
хавфли касалликларнинг кириб келишини олдини олиш чора-тадбирлари ишлаб
чиқилди.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов