Доривор ўсимлик Сistanchesнинг токсико- фармакологик хусусиятлари

CC BY f
39-43
1
Поделиться
Маматова , Н., Рахимова , Н., & Агзамова , Н. (2023). Доривор ўсимлик Сistanchesнинг токсико- фармакологик хусусиятлари . Актуальные проблемы современной фармакотерапии, 1(1), 39–43. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems-modern-pharmacotherapy/article/view/21062
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Cistanches Herba – ушбу доривор ўсимликдан Хитой
анъанавий тиббиётида буйрак етишмовчилиги, импотенция, аёллар
бепуштлиги, патологик ажралма ва оғриқли ҳайз, кексаларда қабзиятни
даволашда кенг фойдаланиб келинади. Мазкур доривор ўсимликнинг
фармакологик таъсирлари кенг қамровли бўлиб, Цистанхе доривор ўтининг
табобатда кенг қўлланилишига қарамасдан унинг таркибидаги қатор
эхинакозид, актеозид ва полиумозид каби фаол ингридиентлари алоҳида ҳар
томонлама тизимли ўрганилмаган. Хитой фармакологиясига киритилган
Cistanche deserticola и Cistanche tubulosa доривор ўсимликларининг сувли экстрактлари устида солиштирма тадқиқотлар олиб борилмаганлиги туфайли мазкур доривор Cistanches Herba ўсимлигининг фармакотерапевтик эффектларидан янада кенгроқ фойдаланиш имкониятини чегаралайди.


background image

«Актуальные проблемы современной фармакотерапии»

Республиканская научно

-

практическая конференция

39

ДОРИВОР ЎСИМЛИК

СISTANCHES

НИНГ

ТОКСИКО

-

ФАРМАКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Маматова Н.М., Рахимова Н.Ф., Агзамова Н.В.

Тошкент педиатрия тиббиёт институти,

Тошкент давлат стоматология институти

Аннотация.

Cistanches Herba

ушбу доривор ўсимликдан Хитой

анъанавий тиббиётида буйрак етишмовчилиги, импотенция, аёллар

бепуштлиги, патологик ажралма ва оғриқли ҳайз, кексаларда қабзиятни

даволашда кенг фойдаланиб келинади. Мазкур доривор ўсимликнинг

фармакологик таъсирлари кенг қамровли бўлиб, Цистанхе доривор ўтининг

табобатда кенг қўлланилишига қарамасдан унинг таркибидаги қатор

эхинакозид, актеозид ва полиумозид каби фаол ингридиентлари алоҳида ҳар

томонлама тизимли ўрганилмаган. Хитой фармакологиясига киритилган

Cistanche deserticola и Cistanche tubulosa доривор ўсимликларининг сувли
экстрактлари устида солиштирма тадқиқотлар олиб борилмаганлиги

туфайли

мазкур

доривор

Cistanches

Herba

ўсимлигининг

фармакотерапевтик

эффектларидан

янада

кенгроқ

фойдаланиш

имкониятини чегаралайди.

Калит сўзлар.

Cistanches Herba, фенилэтаноид гликозид, иридоид,

фармакологик хусусият, антидепрессант.

МАҚСАД

Cistanches Herba

доривор ўсимлигидан олинган кимёвий

бирикмаларнинг фармакологик эффектларини ўрганиш бўйича олиб

борилган тадқиқотлар шарҳини таҳлил этиш.

МАТЕРИАЛ ВА МЕТОДЛАР

Биокимёвий ва фармацевтик тадқиқотлар натижаси шуни

кўрсатадики, C. deserticola и C. tubulosa доривор ўсимлигидан ажратиб

олинган 7 турдаги кимёвий бирикмалар фенилэтаноид гликозидлари (ФГ),

иридоидлар, лигнанлар, альдитлар, олигосахаридлар, полисахаридлар

ва

эфир мойлари умумий фармакотерапевтик самарадорликка масъул

ҳисобланади [3]. Эхинакозид (ECH), актеозид, изоактеозид ва

2'-

ацетилактеозид Cistanches Herba доривор ўсимлигининг асосий фаол

бирикмалари ва маркерлари бўлиб, улар антиоксидант, нейропротектор ва
кардиоактив таъсирлар ва бошқа кенг биологик таъсир доирасига эга. Олиб

борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Cistanches Herba доривор

ўсимлиги ҳар иккала турининг биологик фаоллиги турлича экани

аниқланган, бироқ уларнинг айнан бир хилда кечаётган

касалликларни


background image

«Актуальные проблемы современной фармакотерапии»

Республиканская научно

-

практическая конференция

40

даволаш хусусиятига эга эканлиги номаълумлигича қолган. Фенилэтаноид

гликозидларининг аниқ типлари B, C, D ва E цистанозидлар, фақат

C. deserticolaда топилган, бироқ бошқа ECH ва актеозид, C. Tubulosa доривор

ўсимлигида юқори концентрацияда

учраши аниқланган. Кучли чарчоқ,

гипоксия ёки нейродегенератив касалликлар билан кечадиган турли

клиник ҳолатларда ФГларнинг фармакотерапевтик таъсири ҳам турлича

бўлади [3,

7,

8]. Икки турдаги доривор ўсимликнинг бир хил касалликларга

турлича терапевтик таъсир этишининг асосий омиллари ва қон айланиш

тизимига сўрилган кимёвий бирикмаларнинг таркибий қисмларидаги

фарқнинг бор ёки йуклиги номаълумлигича колмоқда. Шундан келиб

чиқиб, C. Deserticolaнинг турли метаболитларини аниқлашга нисбатан

эҳтиёж мавжудлигича қолмоқда.

Олимлар томонидан олиб борилган тадқиқот натижалари шуни

кўрсатадики, ФГлар энг кўп топилган бирикмалар бўлиб, иридоидлар ва

лигнанлар каби бошқа кимёвий бирикмалар эса жуда кам ҳолатларда

топилган. Эҳтимол бу қуйидаги икки оила Chistanche Herbaнинг сувли

экстракти оғиз орқали қабул қилингандан сўнг, қонга яхши

сўрилмаганлигидандир. Бундан ташқари, тадқиқот натижасида илгари бу
икки турда аниқланмаган 10 та метоболит аниқланган. Шулардан, 4 таси

иридоидлар билан боғлиқ метаболитлар бўлиб, каламушларнинг

дозаланган

пещоб

намуналарида

аниқланган.

Биологик

актив

иридоидларнинг кенг қамровли яллиғланишга қарши ва гепатопротектор

таъсири ҳақида маълумотлар берилган [10,

11]. Шунинг учун, иридоид ва

уларга боғланган метаболитларга келажакдаги тадқиқотларда кўпроқ

эътибор қаратиш лозим.

Cistanches Herba туриларидан бири Cistanche tubulosaнинг ичак

микробиоти гомеостазини тиклаш орқали, башорат қилиб бўлмайдиган
сурункали стресс (CUS) чақирилган каламушларда антидепрессант

самарадорлиги тасдиқланган.

Олиб борилган тадқиқотлар муҳокамасида,

C. Tubulosa

нинг

метаболик профилини нормал ва CUS кўзғатилган депрессив модел

каламушларда,

in vitro

ва

in vivo

ўрганишга ҳаракат қилинган ва махсус

услуб ёрдамида

C. Tubulosa

экстракти

(CTE) нормал ва CUS каламушларида

ошқозон ичак метоболизми in vitro баҳоланган. Шу билан бирга, CTEнинг

метоболизми нормал ва CUS томонидан қўзғатилган депрессив модел

каламушларнинг сийдик ва нажасида ҳам

in vivo

ўрганилган. Оддий ва CUS

каламушларида метаболизм жараёнида

in vitro

ва

in vivo

жами 20 ва

26 метоболитлар тавсифланган [1].

C. Tubulosa

экстракти

(СТЕ) фенилэтиноид гликозид (ФГ) ва иридоид

гликозидлар нормал ва депрессив модел каламушларнинг ичак

микробиотларида in vitro агликон парчаланиш маҳсулотларигача

метаболизмга учраган. ФГ ва иридоид гликозидларнинг парчаланган


background image

«Актуальные проблемы современной фармакотерапии»

Республиканская научно

-

практическая конференция

41

маҳсулотлари ва агликоннинг II фаза метоболитлари каламуш пешоб ва

нажасида асосий метаболитларни ташкил этган. Бундан ташқари,

депрессив модел каламушларнинг ичак микробиотларида иккиламчи

гликозид ва агликонларни ҳосил қилиш метаболик хусусияти, нормал

каламушларга нисбатан анча заиф бўлган, бу ҳолатни депрессив модел

каламушларнинг микробиотлари томонидан ишлаб чиқарадиган

тартибсиз гликозидгидролазага боғлаш мумкин [1]. Ушбу тадқиқот

натижалари метаболик жараённи ва антидепресант хусусиятларининг

терапевтик механизмини тушуниш учун асос яратади.

ХУЛОСА

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида in vitro ва in vivo нормал ва

CUS қўзғатилган депрессив модел каламушларда

C. Tubulosa

экстракти

метаболитларини текшириш ва аниқлаш учун қўлланилган

UPLC-Q-TOF-MS

техникаси ишлаб чиқилган. Солиштирма таҳлилларнинг натижалари шуни

кўрсатадики, СТЕ нормал ва депрессив модел каламушларнинг ичак

микробиотларида

фенилэтиноид гликозид (ФГ), иридоид гликозидлар ва

агликонгача парчаланганлиги аниқланган. СТЕ оғиз орқали юборилгандан

сўнг, агликоннинг II фаза метаболитлари, ФГ ва иридоид гликозидларнинг

парчаланган маҳсулотлари асосан каламушларнинг пешобида топилган

.

Депрессив модел каламушларнинг ичак микробиотларида иккиламчи

гликозид ва агликонларни ҳосил қилиш метаболик хусусияти, нормал

каламушлар ичак микробиотига нисбатан анча заифлигини кўрсатган, бу

ҳолатни депрессив модел каламушларнинг микробиотлари томонидан

ишлаб чиқарадиган тартибсиз гликозидгидролазага боғлаш мумкин. Олиб

борилган тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики,

C. Tubulosa

экстрактининг

келгусида

потенциал

антидепрессант

сифатида

самарадорлигини ўрганишнинг янги истиқболларини очади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1.

J Yang Li, Ying Peng, Mengyue Wang, Guisheng Zhou, Yulong Zhang, Xiaobo

Li // Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 131 (2016) 364

372.

2.

Турсунов

Ж

.

И

.,

Ибрагимов

А

.

А

.,

Курбанов

Б

.

И

.

Макро

-

и

микроэлементный

состав

Cistanche Mongolica G.Beck // Universum:

химия

и

биология

:

электрон

.

научн

.

журн. 2020. № 9(75).

3.

Y. Jiang, P.-F. Tu, Analysis of chemical constituents in Cistanche species, J.

Chromatogr. A 1216 (2009) 1970

1979.

4.

Растительные ресурсы, России и сопредельных

государств, Част II,

Санкт

-

Петербург «Мир и Семья –

95» ,1996г, 289

-

стр

5.

Zhifei Fu, Xiang Fan, Xiaoying Wang, Xiumei Gao. Cistanches Herba: An

overview of its chemistry, pharmacology, and pharmacokinetics property Journal

of ethnopharmacology Volume 219. 12 June 2018 Pages 233-247

6.

Флора Узбекистана, Том –V, Издательство академии наук Узбекской

ССР. Ташкент

-

1961, стр

-505


background image

«Актуальные проблемы современной фармакотерапии»

Республиканская научно

-

практическая конференция

42

7.

Y. Zhang, H. Wu, S.N. Wang, H.C. Zheng, Comparison on the kidney

nourishing and yang strengthening functions of three different species of herba

Cistanches, Chin. J. Chin. Mater. Med. 19 (1994) 169

171

8.

M. Deng, J.Y. Zhao, P.F. Tu, Y. Jiang, Z.B. Li, Y.H. Wang, Echinacoside

rescues the SHSY5Y neuronal cells from TNF-induced apoptosis, Eur. J.

Pharmacol. 505 (2004) 11

18.

9.

Кист А.А., Данилова Е.А., Осинская Н.С. Достижения лаборатории

активационного анализа Института ядерной физики Академии наук

Республики Узбекистан. //Микроэлементы в медицине. № 17 (1), 2016., стр.

45-50

10.

T. Morikawa, Y. Pan, K. Ninomiya, K. Imura, D. Yuan, M. Yoshikawa, T.

Hayakawa, O. Muraoka, Iridoid and acyclic monoterpene glycosides,

kankanosides L M, N, O, and P from Cistanche tubulosa, Chem. Pharm. Bull. 58

(2010) 1403

1407.

11.

Z.-D. Nan, M.-B. Zhao, K.-W. Zeng, S.-H. Tian, W.-N. Wang, Y. Jiang, P.-F.

Tu, Anti-inflammatory iridoids from the stems of Cistanche deserticola cultured

in Tarim desert, Chin. J. Nat. Med. 14 (2016) 61

65

12.

Кузнецов Р.А. Активационный анализ.

-

М., 1974.–

343с.

13.

Мухитдинова,

Мавджуда

Имадовна,

Балхия

Артиковна

Карабекова,

and

Рихси Абдумаляновна Азизова. "Влияние пищи на

эффективность фармакотерапии." Наука и образование: сохраняя прошлое,

создаём будущее.

2017.

14.

Мухитдинова,

Мавджуда

Имадовна,

Балхия

Артиковна

Карабекова,

and

Рихси Абдумаляновна Азизова. "Влияние пищи на

эффективность фармакотерапии." Наука и образование: сохраняя прошлое,

создаём будущее.

2017.

15.

Агзамова, Назифа Валиевна, Гулайим Полатовна Балтаниязова,

and

Гулноза

Умаровна

Усманбекова.

"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

БРОНХОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ."

Интернаука

19-1 (2018): 28-29.

16.

Карабекова, Б., Мухитдинова, М., & Азизова, Р. (2023). Проблемы

рационального

использования

лекарственных

средств.

Журнал

биомедицины и практики, 7(3/1), 134

-139. https://doi.org/10.26739/2181 -

9300-2021-3-20

17.

Азизова, Р., Шерова, З., & Валиева, Т. (2023). Изучение

антипиретической и анальгетической эффективности и переносимости

нестероидных противовоспалительных средств. Актуальные проблемы
педиатрической фармакологии, 1(1), 29

-31.

18.

Шерова, З.

Н., Шаабидова, К. Ш., & Малянова, Н. Т. (2018).

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПНЕВМОНИЯХ У

ДЕТЕЙ. In Инновационные подходы в современной науке (pp. 31

-34).


background image

«Актуальные проблемы современной фармакотерапии»

Республиканская научно

-

практическая конференция

43

19.

Азизова, Р., & Шерова, З. (2023). Рациональная реабилитационная

терапия

больных,

перенесших

COVID-

19

с

бронхолегочными

заболеваниями. Актуальные проблемы педиатрической фармакологии,

1(1), 77-78.

20.

Касымова, Ш. Ш., and Г. Э. Хакбердиева. "Использование новых

педагогических технологии в преподавании клинической фармакологии."

НАУКА РОССИИ: ЦЕЛИ

И ЗАДАЧИ. 2021.

21.

Мавлянова, Н. Т., & Агзамова, Н. В. (2023).

CLINICAL AND ECONOMIC

ANALYSIS AND ITS POSSIBILITIES IN THE EVALUATION OF THE USE OF

ANTIBACTERIAL DRUGS. УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, (SI

-1).

22.

Менликулов, П. Р., Маматова, Н. М., Файзиева, Н. Н., Горбунова, И. Г.,

& Турсунов, Д. Ш. (2010). Характеристика отношения студенческой

молодежи к табакокурению. Наркология, 9(12), 57

-61

Библиографические ссылки

J Yang Li, Ying Peng, Mengyue Wang, Guisheng Zhou, Yulong Zhang, Xiaobo Li // Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 131 (2016) 364–372.

Турсунов Ж.И., Ибрагимов А.А., Курбанов Б.И. Макро- и микроэлементный состав Cistanche Mongolica G.Beck // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2020. № 9(75).

Y. Jiang, P.-F. Tu, Analysis of chemical constituents in Cistanche species, J. Chromatogr. A 1216 (2009) 1970–1979.

Растительные ресурсы, России и сопредельных государств, Част II, Санкт-Петербург «Мир и Семья – 95» ,1996г, 289-стр

Zhifei Fu, Xiang Fan, Xiaoying Wang, Xiumei Gao. Cistanches Herba: An overview of its chemistry, pharmacology, and pharmacokinetics property Journal of ethnopharmacology Volume 219. 12 June 2018 Pages 233-247

Флора Узбекистана, Том –V, Издательство академии наук Узбекской ССР. Ташкент -1961, стр-505

Y. Zhang, H. Wu, S.N. Wang, H.C. Zheng, Comparison on the kidney nourishing and yang strengthening functions of three different species of herba Cistanches, Chin. J. Chin. Mater. Med. 19 (1994) 169–171

M. Deng, J.Y. Zhao, P.F. Tu, Y. Jiang, Z.B. Li, Y.H. Wang, Echinacoside rescues the SHSY5Y neuronal cells from TNF-induced apoptosis, Eur. J. Pharmacol. 505 (2004) 11–18.

Кист А.А., Данилова Е.А., Осинская Н.С. Достижения лаборатории активационного анализа Института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан. //Микроэлементы в медицине. № 17 (1), 2016., стр. 45-50

T. Morikawa, Y. Pan, K. Ninomiya, K. Imura, D. Yuan, M. Yoshikawa, T. Hayakawa, O. Muraoka, Iridoid and acyclic monoterpene glycosides, kankanosides L M, N, O, and P from Cistanche tubulosa, Chem. Pharm. Bull. 58 (2010) 1403–1407.

Z.-D. Nan, M.-B. Zhao, K.-W. Zeng, S.-H. Tian, W.-N. Wang, Y. Jiang, P.-F. Tu, Anti-inflammatory iridoids from the stems of Cistanche deserticola cultured in Tarim desert, Chin. J. Nat. Med. 14 (2016) 61–65

Кузнецов Р.А. Активационный анализ.-М., 1974.– 343с.

Мухитдинова, Мавджуда Имадовна, Балхия Артиковна Карабекова, and Рихси Абдумаляновна Азизова. "Влияние пищи на эффективность фармакотерапии." Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее. 2017.

Мухитдинова, Мавджуда Имадовна, Балхия Артиковна Карабекова, and Рихси Абдумаляновна Азизова. "Влияние пищи на эффективность фармакотерапии." Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее. 2017.

Агзамова, Назифа Валиевна, Гулайим Полатовна Балтаниязова, and Гулноза Умаровна Усманбекова. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРОНХОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ." Интернаука 19-1 (2018): 28-29.

Карабекова, Б., Мухитдинова, М., & Азизова, Р. (2023). Проблемы рационального использования лекарственных средств. Журнал биомедицины и практики, 7(3/1), 134-139. https://doi.org/10.26739/2181 -9300-2021-3-20

Азизова, Р., Шерова, З., & Валиева, Т. (2023). Изучение антипиретической и анальгетической эффективности и переносимости нестероидных противовоспалительных средств. Актуальные проблемы педиатрической фармакологии, 1(1), 29-31.

Шерова, З. Н., Шаабидова, К. Ш., & Малянова, Н. Т. (2018). ПРИМЕНЕНИЕ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПНЕВМОНИЯХ У ДЕТЕЙ. In Инновационные подходы в современной науке (pp. 31-34).

Азизова, Р., & Шерова, З. (2023). Рациональная реабилитационная терапия больных, перенесших COVID-19 с бронхолегочными заболеваниями. Актуальные проблемы педиатрической фармакологии, 1(1), 77-78.

Касымова, Ш. Ш., and Г. Э. Хакбердиева. "Использование новых педагогических технологии в преподавании клинической фармакологии." НАУКА РОССИИ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 2021.

Мавлянова, Н. Т., & Агзамова, Н. В. (2023). CLINICAL AND ECONOMIC ANALYSIS AND ITS POSSIBILITIES IN THE EVALUATION OF THE USE OF ANTIBACTERIAL DRUGS. УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, (SI-1).

Менликулов, П. Р., Маматова, Н. М., Файзиева, Н. Н., Горбунова, И. Г., & Турсунов, Д. Ш. (2010). Характеристика отношения студенческой молодежи к табакокурению. Наркология, 9(12), 57-61

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов