O‘zbekiston respublikasi prokuratura organlari tizimida tergov tuzilmalari faoliyatining tashkiliy- huquqiy asoslarini takomillashtirish

CC BY f
28-32
0
0
Поделиться
Индиаминов, Д. (2024). O‘zbekiston respublikasi prokuratura organlari tizimida tergov tuzilmalari faoliyatining tashkiliy- huquqiy asoslarini takomillashtirish. Современные тенденции в развитии науки: перспективы и практика, 1(1), 28–32. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/trends-development-science/article/view/29089
Джурабек Индиаминов, Генеральная прокуратура Республики Узбекистан
Прокурор Департамента по надзору за деятельностью следственных сетей прокуратур
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Mamlakatimiz hayotida qonunchilik tizimini isloh qilish borasidagi ishlar juda katta ahamiyat kasb etadi. Biroq islohotlar muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirilishi va yangi qonunlar xohlaganimizdek natijalarga olib kelishi uchun bosib o'tilgan yo'lni to'la aniqlash va idrok etish, o'z tariximizni anglab yetishimiz lozim. O'tmish bugungi kun va kelajak - bir-biri bilan chambarchas bog'langan mushtarak ildizlar bo'lib, biz tarixga qanchalik ko'p murojaat qilsak, bugun va ertaga nimalar qilishimiz kerakligini yanada ko'proq tushuna boramiz.


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

28

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PROKURATURA ORGANLARI

TIZIMIDA TERGOV TUZILMALARI FAOLIYATINING TASHKILIY-

HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Indiaminov Djurabek Sayitovich,

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi,

Prokuratura organlari tergov

tarmoqlari faoliyati ustidan nazorat boshqarmasi prokurori

mr.lawyer2011@mail.ru

Mamlakatimiz hayotida qonunchilik tizimini isloh qilish borasidagi ishlar

juda katta ahamiyat kasb etadi. Biroq islohotlar muvaffaqiyatli tarzda amalga

oshirilishi va yangi qonunlar xohlaganimizdek natijalarga olib kelishi uchun bosib

o‘tilgan yo‘lni to‘la aniqlash va idrok etish, o‘z tariximizni anglab yetishi

miz lozim.

O‘tmish bugungi kun va kelajak –

bir-

biri bilan chambarchas bog‘langan

mushtarak ildizlar bo‘lib, biz tarixga qanchalik ko‘p murojaat qilsak, bugun va

ertaga nimalar qilishimiz kerakligini yanada ko‘proq tushuna boramiz.

Ta’kidlab o‘tish joizki,

mamlakatimiz hayotida amalga oshirilayotgan

islohotlardan eng yirik va diqqatga sazovorlisi bu sud-huquq islohotlaridir.

Bunda, ayniqsa, mavjud qonunlarni hayotga so‘zsiz tatbiq etish va qo‘llash alohida

ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezi

denti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil

22-

dekabrdagi

O‘zbekiston

Respublikasi

Oliy

Majlisiga

yo‘llagan

Murojaatnomasida shu vaqtgacha huquqni muhofaza qiluvchi organlar va sud

idoralarining asosiy vazifasi aksariyat hollarda odamlarni jazolashdan iborat

bo

‘lib kelganligini, endilikda huquq

-

tartibot organlari xodimlari “tekshir

-

tekshir”

va “dedi

-

dedi” qabilidagi gaplar asosida javobgarlikka tortishlari qat’iyan man

etilishini aytib o‘tganlar.

О‘zbе

kist

о

n R

е

spublik

а

si Pr

е

zid

еntining “2022–

2026-yill

а

rg

а

m

о‘ljа

ll

а

ng

а

n

Y

а

ngi

О‘zbе

kist

о

nning t

а

r

а

qqiy

о

t str

а

t

е

giy

а

si t

о‘g‘risidа”gi Fа

rm

о

nid

а

“Huquqni

muhofaza qiluvchi organlarning yangi qiyofasini shakllantirish va ularning

faoliyatini xalq manfaatlari, inson qadr-qimmati, huquq va erkinliklarini samarali

himoya qil

ishga yo‘naltirish” deb nomlangan 17

-

maqsadida qonuniylikni qat’iy

ta’minlovchi, ochiq va adolatli prokuratura faoliyatining mustahkam huquqiy

asoslarini yaratish hamda “Qonun –

ustuvor, jazo

muqarrar” tamoyilini bosh

mezonga aylantirish, tezkor-qidiruv va tergov faoliyati ustidan nazoratni

kuchaytirish, fuqarolarning qadr-qimmati va erkinligini samarali himoya qilishning

ta’sirchan mexanizmlarini joriy etish, huquqni muhofaza qiluvchi organlarda

jinoyatlar haqida xabarlarni hisobga olish tizimini tubdan isloh qilish, jinoyatlarni
yashirish holatlarining oldini olishda zamonaviy usullardan foydalanish mazkur

yo‘nalishdagi oldimizda turgan eng muhim islohotlar ekanligi qayd qilingan.


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

29

Yangi O‘zbekiston sharoitida jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali

kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash amaliyotini sifat jihatidan yangi

bosqichga olib chiqish, ushbu yo‘nalishga ilg‘or xalqaro standartlar va zamonaviy

axborot texnologiyalarini keng joriy etish hamda huquqni muhofaza qiluvchi

organlarning yuqori mala

kali kadrlarga bo‘lgan ehtiyojini qondirish maqsadida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.11.2022

-

yildagi “Jinoyatlarni tergov

qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini

joriy etish to‘g‘risida”gi PF–

257-son Farmoni qabul qilinib, Bosh prokuratura

Akademiyasi negizida O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish

akademiyasi tashkil etilib, unda jinoyatlarni tergov qilish sohasida kadrlarni

amaliyot bilan uzviy bog‘liqligini ta’minlagan holda yagona yondashuv

asosida

tayyorlashga qaratilgan uzluksiz o‘quv tizimi yo‘lga qo‘yilishi belgilandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis va

O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida tergov sifatini oshirish bo‘yicha ham

tizimli choralar ko‘rish lo

zimligi, tergov shaxsni ayblash uchun emas, jinoyatni

fosh etish orqali haqiqatni aniqlash uchun ishlashi kerakligi, sudda ishlarni

ko‘rishda qatnashadigan alohida prokurorlar korpusi shakllantirilishi, endi

sudlarga jinoyat ishi faqat ayblov xulosasi bilan emas, balki himoyachining fikri

bilan birga qabul qilinishi, ayblanuvchining himoyachidan voz kechishi bo‘yicha

har bir holat prokuror, sud tomonidan sinchiklab o‘rganiladigan tizim joriy

qilinishi, vaqtinchalik saqlash hibsxonalariga olib kelingan barcha shaxslarni

hisobga olishning onlayn tizimi joriy etilishi, yuzni tanish uskunasi o‘rnatilishi

mazkur sohani rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari sifatida ko‘rsatib o‘tilgan.

Bosh prokuratura tarkibidagi “Prokuratura organlarida tergov tarmoqlari

faoli

yati ustidan nazorat boshqarmasi” va uning hududiy bo‘limlari prokuratura

organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv va dastlabki tergov, shuningdek,

Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish

departamenti organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv va

tezkor-

qidiruv harakatlarini o‘tkazilishida qonunlarning aniq va bir xilda

bajarilishi ustidan nazoratni olib boradi.

Shu bilan birga, tashkiliy uslubiy, axborot-tahliliy va nazorat tadbirlari

amalga oshiriladi. Boshq

arma tomonidan amalga oshiriladigan ishlar ko‘lamidan

kelib chiqib uning prokuratura organlari tizimida qanchalik ahamiyatli ekanligini

bilish qiyin emas. Jinoyatlarni tergov qilish har doim muhim va ahamiyatli

bo‘lgan. Prokuror, yoxud tergovchilar barcha davrlarda qonun himoyachisi bo‘lib

kelgan. Ammo ularning ham qonunlarga rioya qilishi ustidan kimdir yoki qaysidir

institut nazorat qilishi lozim. Fikrimizning isboti sifatida qadimgi Rim shoiri

Desim Yuniy Yuvenalning “Qo‘riqchilarni kim qo‘riqlaydi” dega

n iborasini

keltirish mumkin.

Jinoyat protsessi dalillarni to‘plash, tekshirish va baholash tergov

harakatlari orqali amalga oshiriladi. “Tergov harakatlari” atamasi jinoyat

-

protsessual qonunchiligimizda ko‘p bora qo‘llanilsa

-da, amaldagi qonunchilikda


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

30

us

hbu atamaga legal ta’rif berilmagan. Shunga qaramay olimlar tomonidan

mazkur atama xususida so‘z yuritilgan. G‘.A.

Abdumajidov, I.E. Bixovskiy,

S.A. Sheyfer kabi olimlar ayni shu mavzuda ilmiy izlanishlar olib borgan.

G‘.A.

Abdumajidovning ishlari “tergov

harakatlarini tergovchi tomonidan

o‘tkaziladigan barcha protsessual harakatlar deb tushunish mumkin” degan

so‘zlari bilan ham qadrli. I.E.

Bixovskiy tergov harakatlari haqida “tergovchining

hamda qonun bilan vakolat berilgan boshqa shaxsning dastlabki tergov

bosqichida hamda yangi ochilgan holatlarni tergov qilishda dalillarni aniqlash,

tekshirish, qayd etish va olib qo‘yishning jinoyat

-protsessual huquq asosida va

unga muvofiq ravishda amalga oshiradigan bilish faoliyati” degan ta’rifni beradi.

S.A. Sheyfe

r esa “tergov harakati instituti –

bu o‘rganib chiqiladigan hodisaning

izlarida aks ettirilgan isbotlash ma’lumotlarini har tomonlama, to‘la, xolisona

aniqlash va mustahkamlashga qaratilgan bilish, huquqni ta’minlash va tasdiqlash

tadbirlarini o‘tkazish as

oslari, ijro etish shartlari, mazmuni va shakllarini

belgilovchi huquqiy choralar tizimidir”, deb ta’kidlaydi. G‘.M.

Shodiyev “tergov

harakati

jinoyat-protsessual qonunida nazarda tutilgan protsessual harakat

bo‘lib, jinoyat ishi bo‘yicha isbotlash

predmeti hisoblanadigan holatlarni aniqlash

vositasi sifatida xizmat qiladigan daliliy ma’lumotlarni to‘plash, tekshirish va

baholashga qaratilgan harakatlardan iborat” degan ta’rifni ilgari suradi.

Yuqoridagi olimlarning barcha fikrlariga qo‘shilish maqsa

dga muvofiq.

Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan islohotlarning markazida bo‘lib

turgan prokuraturaning muhim tarkibiy tarmoqlari bo‘yicha bir qator taklif va

tavsiyalar berish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi bo‘yicha “Tergov

h

arakati” atamasiga legal ta’rif berilmagan bo‘lib, bu holat amaliyotda qator

tushunmovchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Shu sababli amaliyotdagi ehtiyojdan

kelib chiqqan holda “tergov harakati” atamasiga huquqiy ta’rif berish lozim

bo‘ladi. Shundan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat

-protsessual

kodeksining 87-moddasiga uchinchi qism sifatida quyidagi normani kiritish

maqsadga muvofiq bo‘ladi: “Tergov harakati –

ushbu kodeksda nazarda tutilgan

protsessual harakat bo‘lib, jinoyat ishi bo‘yicha isb

otlash predmeti

hisoblanadigan holatlarni aniqlash vositasi sifatida xizmat qiladigan daliliy

ma’lumotlarni to‘plash, tekshirish va baholashga qaratilgan harakatlardan

iborat”. Bunga qanday zarurat bor degan savol tug‘ilishi mumkin. Albatta,

tergovchining har bir harakati ustidan nazorat olib boriladi. Ammo tergov

harakatlari olib borilishi oqibatida shaxslarning huquqlari cheklanadi, bu esa

tergov harakatlari ustidan alohida tartibda nazoratni kuchaytirish lozim

ekanligini anglatadi. Shu sababli “tergov harakatlari” atamasiga qonunchilikda

ta’rif berib o‘tish lozim bo‘ladi.

Prokuratura organlari tergov tarmoqlari faoliyati ustidan nazorat sohasida

faoliyat olib boruvchi xodimlar soha-

mintaqa tamoyiliga binoan o‘ziga

biriktirilgan hududdagi quyi turuvchi pr

okuraturalarda ishlarning borishini to‘la


background image

«Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика»

31

va atroflicha o‘rganish maqsadida har oyda kamida bir marotaba muntazam

tarzda shaxsan tashrif buyurishi lozim. Bunda tergovga qadar tekshiruv

materiallari va jinoyat ishlarini bevosita o‘rganish imkoni bo‘ladi. Bu

tadbirni

“Tergov nazorati kuni” deya nomlab, mazkur tadbirni o‘tkazishni majburiy

ko‘rinishga keltirish uchun O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining tegishli

sohaviy buyruqlarida mustahkamlash kerak.

Prokuratura organlarida tergov tarmoqlari faoliyati ustidan nazoratni

tashkiliy-

amaliy tomonlama rivojlantirish ko‘p jihatdan xodimlar soni va

salohiyatiga bog‘liq. Shundan kelib chiqqan holda, boshqarma va uning hududiy

tarmoqlari tarkibiga yangi shtat birliklari ajratish va yangi xodimlar qabul qilish

lozim. Bu hozirgi kunda faoliyat olib borayotgan xodimlar zimmasidagi yuklamani

keskin kamaytirib, nazorat sifatining oshishiga olib keladi. Buning uchun

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.04.2017

-

yildagi “Ijtimoiy

-iqtisodiy

islohotlarni amalga oshirish, mamlakatni modernizatsiya qilish, inson huquq va

erkinliklarining ishonchli himoyasini ta’minlashda prokuratura organlarining

rolini kuchaytirish to‘g‘risida”gi PF–

5019-son Farmoni bilan tasdiqlangan

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tuzilmasiga “Prokuratura

organlarida tergov tarmoqlari faoliyati ustidan nazorat boshqarmasi”ga

ajratilgan 12 ta shtat birligini 28 taga oshirish, navbatchi qism uchun ajratilgan

3 ta shtat birligini 7 taga oshirishni nazarda tutuvchi o‘zgartirishni kiritish

m

aqsadga muvofiq bo‘ladi.

Jinoyatlar turlarining ko‘payib borishi huquqni muhofaza qiluvchi organlar

faoliyatini ham murakkablashtirmoqda. Ushbu murakkablikni inobatga olib,

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining O‘ta og‘ir jinoyatlarni tergov

qi

lish boshqarmasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent shahar, viloyatlar

va ularga tenglashtirilgan prokuraturalarning O‘ta og‘ir jinoyatlarni tergov qilish

bo‘limlari tarkibida kiberjinoyatlarni tergov qilish tarmog‘ini tashkil etish lozim.

Markazda v

a hududlarda mazkur tarmoq faoliyatini yo‘lga qo‘yib, tarmoqqa

axborot texnologiyalari sohasida bilim va ko‘nikmaga ega kadrlarni jalb etish
lozim. Bunda tarmoq uchun boshqarmaga va bo‘limlarga ajratilgan umumiy shtat

birliklaridan tashqari shtat birliklar

i ajratilishi ko‘zda tutilishi kerak.

Ashyoviy dalillarning saqlanishi, topshirilishi (qaytarilishi) va hisobi

yuritilishining, ashyolar saqlash xonasi saqlanishining belgilangan tartibiga rioya

etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish maqsadida yuqorida taklif etilgan

“Tergov nazorati kuni” doirasida mavjud holatni tekshirish lozim.

Har yili muntazam tarzda “Tergov amaliyoti” to‘plamini tayyorlash, uning

chop etilishi va nazorat ostidagi tergov tarmoqlariga yetkazilishini

tashkillashtirish vazifasini takomillashtirish lozim. Sababi kundan kunga tergov

sohasiga yangiliklar kirib kelmoqda. Ushbu yangiliklardan o‘z vaqtida boxabar
bo‘lish va amaliyotga o‘z vaqtida joriy qilish maqsadida “Tergov amaliyoti”

to‘plamini har chorak (uch oy) da tayyorlash va chop

etish lozim.


background image

"

Современные тенденции в развитии науки:

перспективы и практика

"

32

Shuni aytish mumkinki, prokuratura organlari tergov tarmoqlari faoliyati

ustidan nazorat sohasi jazo tizimi shakllanishidan boshlab to bugungi kungacha

bo‘lgan davrda dolzarb mavzu sifatida davlat boshqaruvining markazida bo‘lib

keldi. O‘zbek

iston Respublikasining yaqin yillardagi siyosatida ham prokuratura

organlari tergov tarmoqlari faoliyati ustidan nazorat tarmog‘i muhim rol o‘ynashi

reja qilingan. Bu esa sohada faoliyat olib borayotgan xodimlardan ulkan

mas’uliyat va faollik talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O‘zbekiston

Respublikasi Oliy Majlisiga yo‘llagan Murojaatnomasi.

2017-yil 22-dekabr.

Xalq so‘zi gazetasi;

2.

O‘zbekiston

Respublikasi

Prezidentining

“2022–

2026-yillarga

mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi

Farmoni. // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. 10.02.2023

-y.,

06/23/21/0085-son;

3.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jinoyatlarni tergov qilish

sohasida malakali kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini

joriy etish to‘g‘risida” Farmoni. // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi,

29.11.2022-y., 06/22/257/1049-son;

4.

Abdumadjidov G. Problemi sovershenstvovaniya predvaritelnogo

rassledovaniya (Otv. red. prof. I.F.Krilov).

Fan, 1975.

5.

Bixovskiy I.E. avtoref.

6.

Sheyfer S.A. Sledstvenniye deystviya. Sistema i protsessualnaya forma.

2

e izd. ispr. i dop.

M.: Yurlitinform, 2001.

7.

G‘.M.Shodiev. Tergov harakatlari ustidan prokuror va sud nazorati. O‘quv

qo‘llanma

.-T.: Bosh prokuratura Akademiyasi, 2019.

Библиографические ссылки

0'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga yo'llagan Murojaatnomasi. 2017-yil 22-dekabr. Xalq so'zi gazetasi;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g'risida"gi Farmoni. // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. 10.02.2023-y., 06/23/21/0085-son;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jinoyatlarni tergov qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risida” Farmoni. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.11.2022-y., 06/22/257/1049-son;

Abdumadjidov G. Problemi sovershenstvovaniya predvaritelnogo rassledovaniya (Otv. red. prof. I.F.Krilov). -Fan, 1975.

Bixovskiy I.E. avtoref.

Sheyfer S.A. Sledstvenniye deystviya. Sistema i protsessualnaya forma. 2-e izd. ispr. i dop. -M.: Yurlitinform, 2001.

G'.M.Shodiev. Tergov harakatlari ustidan prokuror va sud nazorati. O'quv qo‘llanma.-T.: Bosh prokuratura Akademiyasi, 2019.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов