XODIMLAR BO‘LIMI FAOLIYATI UCHUN DASTURIY TA’MINOT ISHLAB CHIQISH (O‘TY AJ “QUYUV-MEXANIKA ZAVODI” MISOLIDA)

Направления: Транспорт
Тип источника: Конференция
doi
 
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
Отрасль знаний
CC BY f
89-92
55
11
Поделиться
Julibekova, F., & Aliyev, M. (2022). XODIMLAR BO‘LIMI FAOLIYATI UCHUN DASTURIY TA’MINOT ISHLAB CHIQISH (O‘TY AJ “QUYUV-MEXANIKA ZAVODI” MISOLIDA). Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте, 1(1), 89–92. https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-pp89-92
Farangiz Julibekova, Toshkent davlat transport universiteti

MAT-1 guruh magistranti

Marat Aliyev, Toshkent davlat transport universiteti

texnika fanlari nomzodi, professor

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Xodimlar bo‘limi faoliyatini avtomatlashtirish, xodimlarning ma’lumotlar omborini yaratish va boshqarish, xodimlar haqida mos hisobotlarni yaratish.

Похожие статьи


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)


89

XODIMLAR B

O‘LIMI FAOLIYATI UCHUN DASTURIY TA’MINOT

ISHLAB CHIQISH (

O‘TY AJ “QUYUV-MEXANIKA ZAVODI”

MISOLIDA)

Farangiz JULIBEKOVA,

MAT-1 guruh magistranti, Toshkent davlat transport universiteti,

Toshkent,

O‘zbekiston

Marat ALIYEV,

texnika fanlari nomzodi, professor, Toshkent davlat transport universiteti,

Toshkent,

O‘zbekiston

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-pp89-92

Annotatsiya:

Xodimlar b

o‘limi faoliyatini avtomatlashtirish, xodimlarning

ma

’lumotlar omborini yaratish va boshqarish, xodimlar haqida mos hisobotlarni

yaratish.

Kalit s

o‘zlar:

avtomatlashtirilgan ish

o‘rni, xodimlar, lavozim, bo‘lim, tashkilot,

daraja, dasturiy ta

’minot.

Hozirgi murakkab va t

еz o‘zgaruvchan sharoitda har qanday boshqaruv

faoliyatida samarali axborot tizimlari hamda t

еxnologiyalaridan foydalanish ushbu

soha rivoji uchun sezilarli darajada ta

’sir ko‘rsatadi [1]. Vaholanki, xuddi shu axborot

texnologiyalari ishni osonlashtiradi va vaqtdan unumli foydalanish imkonini b

еradi [2].

Shuni qayd etish lozimki, boshqaruv faoliyatida axborot t

еxnologiyalaridan

foydalanish uzoq yillar avval boshlandi va ishlab chiqarish yoki boshqa
y

o‘nalishlarning ajratib bo‘lmas qismiga aylanib ulgurdi[3, 4]. Hozirgi kunga kelib esa

hayotimizni axborot texnologiyalarisiz tasavvur eta olmaymiz. Bu esa, albatta, insonni
yangi avtomatlashtiriladigan vazifa va jarayonlarni izlab topib ushbu sohani yanada
kengaytirishga undaydi.

Xodimlar bilan ishlash xizmati boshqaruvning eng muhim tuzilmalaridan biri

b

o‘lib, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, firmalar va boshqalarni xodimlar bilan

ta

’minlaydi. Ishchilarni, mutaxassislarni, davlat xizmatchilarini tayyorlash, qayta

tayyorlash, malakasini oshirishni tashkil etish, ishchilar va rahbarlarni attestatsiyadan
o‘tkazish, mehnat intizomini mustahkamlash, xodimlar almashinuvini kamaytirishga
qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshiradi, xodimlar b

o‘yicha ma’muriy hujjatlarni,

zarur statistik hisobotlarni tayyorlaydi [3]. Xodimlarni, shu jumladan, harbiy xizmatni
o‘tashga majbur bo‘lganlarni, kadrlar bo‘yicha ish yuritishni belgilangan tartibda
hisobga oladi, xodimlarga pensiya tayinlash uchun hujjatlarni rasmiylashtiradi,

o‘z

vakolatlari doirasidagi boshqa masalalarni hal qiladi[1].

Relyatsion ma

’lumotlar bazasi strukturasi sxemasini loyihalash.

Ushbu maqolada t

o‘plangan ma’lumotlarga muvofiq ma’lumotlar bazasi

jadvallarining tuzilish loyihasini keltirib

o‘taman. Maydonlarning nomlari, turlari,

o‘lchamlari va kalitlarni ko‘rsatadigan jadvallarning tuzilmalari 1-11-jadvallarda
keltirilgan.

Shaxsiy_kartochka_db jadval tuzilishi 1-jadvalda keltirilgan.


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

90

1-jadval shaxsiy_kartochka_db.

Katak tipi

Nomi

O‘lchami

Number

Tab_no

10

Number

Dep_id

10

Number

Position_id

10

Number

Town_id

10

Number

Nation_id

10

Number

Obr_Place_id

10

Number

Bir_place_id

10

Date

Birth_date

Varchar2

Adress

200

Varchar2

Spec_in_Diplom

100

Varchar2

Qualify

50

Varchar2

Diploma_num

20

Date

Diploma_date

Varchar2

Pas_ser_num

10

Varchar2

Passport_get_place

50

Work_place_db jadval tuzilishi 2-jadvalda keltirilgan. 2-jadval Work_place_db.

Katak tipi

Nomi

O‘lchami

Number

Wp_id

10

Number

Tab_no

10

Number

Dep_id

10

Number

Position_id

10

Date

Date_in

Date

Date_out

Varchar2

Stat_out

30

Department_db jadval tuzilishi 3-jadvalda keltirilgan. 3-jadval Department_db.

Katak tipi

Nomi

O‘lchami

Number

Dep_id

10

Varchar2

Dep_name

100

Position_db jadval tuzilishi43-jadvalda keltirilgan. 4-jadval Position_db.

Katak tipi

Nomi

O‘lchami

Number

Position_id

10

Varchar2

Position_name

70


Nation_db jadval tuzilishi 5-jadvalda keltirilgan. 5-jadval Nation_db.

Katak tipi

Nomi

O‘lchami

Number

Nation_id

10

Varchar2

Nation_name

50


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)


91

ObrPlace_db jadval tuzilishi 6-jadvalda keltirilgan. 6-jadval ObrPlace_db.

Katak tipi

Nomi

O‘lchami

Number

Obr_place_id

10

Varchar2

Obr_place_name

150

Varchar2

Obr_place_type

50

Person_db jadval tuzilishi 7-jadvalda keltirilgan. 7-jadval Person_db.

Katak tipi

Nomi

O‘lchami

Number

Tab_num

10

Varchar2

First_name

30

Varchar2

Surname

30

Varchar2

Lastname

30

Town_db jadval tuzilishi 8-jadvalda keltirilgan. 8-jadval Nation_db.

Katak tipi

Nomi

O‘lchami

Number

Town_id

10

Varchar2

Town_name

70

Department_db jadval tuzilishi 9-jadvalda keltirilgan. 9-jadval Department_db.

Katak tipi

Nomi

O‘lchami

Number

Id_WG

10

Number

Dep_id

10

Person_group_db jadval tuzilishi 10-jadvalda keltirilgan. 10-jadval

Person_group_db.

Katak tipi

Nomi

O‘lchami

Number

Dep_id

10

Number

Position_id

15

Number

Tab_num

15

Date

Date


Kompleksning texnik ta

’minoti

Ishlab chiqilgan dasturiy paketdagi texnik vositalar quyidagi vazifalarni hal qiladi:

tadqiqot obyektini tavsiflovchi dastlabki ma

’lumotlarni kiritish;

kiritilgan ma

’lumotlarni nazorat qilish va tahrirlash;

axborot transformatsiyasi (ma

’lumotlarni taqdim etish shaklini o‘zgartirish,

translyatsiya qilish, ma

’lumotlar strukturasini o‘zgartirish va boshqalar);

ma

’lumotlarni saqlash;

ish natijalarini k

o‘rsatish.

Kompleksning dasturiy ta

’minoti

Dasturiy ta

’minot – kerakli dasturiy hujjatlar bilan birga berilgan shaklda taqdim

etilgan dasturlar t

o‘plami.


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

92

Tizimli dasturiy ta

’minotga operatsion tizimlar kiradi. Operatsion tizimlar barcha

dasturlarning ishlashini va ularning texnik vositalar bilan

o‘zaro ta’sirini qo‘llab-

quvvatlaydi, shuningdek, foydalanuvchining kompyuterni umumiy boshqarishini
ta

’minlaydi[2]. Operatsion tizimning asosiy funksiyalari qatoriga quyidagilar kiradi:

kompyuter resurslarini boshqarish;

axborotni kiritish-chiqarishni ta

’minlash;

tashqi xotirada axborotni saqlashni tashkil etish;

tashqi qurilmalarga texnik xizmat k

o‘rsatish bilan bog‘liq ishlarni bajarish;

dastur bajarilishini nazorat qilish.

Ishlab chiqilgan dasturiy paketning optimal va barqaror ishlash rejimini

ta

’minlash uchun quyidagi dasturiy mahsulot talab qilinadi:

operatsion tizim -

Windows7 /….

XULOSA

Xodimlar b

o‘limi xodimi uchun ishlab chiqilgan avtomatlashtirilgan ish o‘rni

korxonadagi xodimlarni tez va samarali tarzda qayd etish imkonini beradi. Turli
r

o‘yxatga olish kitoblarida xodimning ma’lumotlarini (shaxsiy ma’lumotlar, ta’lim

ma

’lumotlari, pasport ma’lumotlari, mehnat daftarchasi ma’lumotlari) to‘ldirish bilan

bo

g‘liq muntazam ishlarni yo‘q qiladi. Tizimni ishlatish oson, qulay va ergonomik,

foydalanuvchidan dasturlash va maʼlumotlar bazasi nazariyasi sohasida hech
qanday maxsus bilim talab etilmaydi.

Xodimlar b

o‘limida foydalanish uchun yaratiladigan dasturiy ta’minot quyidagilarga

imkon beradi:

mehnat unumdorligini oshirish;

vaqtni tejash uchun;

xodimlarni hisobga olish jarayonini avtomatlashtirish;

xodimlar bazasini shakllantirish va saqlash;

hisobotlarni shakllantirish (tuzish) vaqtini qisqartirish;

ma

’lumotlarni qog‘ozsiz shaklda, qattiq diskda saqlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR R

O‘YXATI:

1. Aliev R.A Method for Controlling the Freedom of Track Sections by the Axle

Counting System International Journal of Innovative Research in Science,
Engineering and Technology (IJIRSET) 10 (5), 2021.

– PP. 5500–5503.

2. R. Aliev Analysis of controlling the state of track sections on lines with speed

and high-speed train traffi

c German International Journal of Modern Science № 14,

2021.

– PP. 57–58.

3.

O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi: Rasmiy nashr – O‘zbekiston

Respublikasi Adliya vazirligi. -

Toshkent: “Adolat”, 2020 y. – B. 272.

4. Bogdyuk V.M., Xodimlar b

o‘limi xodimining ish o‘rnini avtomatlashtirish

loyihasi: diplom loyihasi.

– Ukraina, 2002. – B. 113.

5. Ramazonova N.K., Kadrlar bilan ishlashni tashkil qilish:

O‘quv qo‘llanma.–-

Toshkent: “Faylasuflar” nashriyoti, 2014. – B. 136.

Библиографические ссылки

Aliev R.A Method for Controlling the Freedom of Track Sections by the Axle Counting System International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET) 10 (5), 2021. - PP. 5500-5503.

R. Aliev Analysis of controlling the state of track sections on lines with speed and high-speed train traffic German International Journal of Modern Science № 14, 2021. - PP. 57-58.

O’zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi: Rasmiy nashr - O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. -Toshkent: “Adolat”, 2020 y. - B. 272.

Bogdyuk V.M., Xodimlar bo’limi xodimining ish o’rnini avtomatlashtirish loyihasi: diplom loyihasi. - Ukraina, 2002. - B. 113.

Ramazonova N.K., Kadrlar bilan ishlashni tashkil qilish: O‘quv qo’llanma.--Toshkent: “Faylasuflar” nashriyoti, 2014. - B. 136.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу