MYSQLNI ISHLAB CHIQISH VA BOSHQARISH VOSITALARI

Направления: Транспорт
Тип источника: Конференция
doi
 
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
Отрасль знаний
CC BY f
196-198
91
33
Поделиться
Gulyamova, M., & Aliev, R. (2022). MYSQLNI ISHLAB CHIQISH VA BOSHQARISH VOSITALARI. Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте, 1(1), 196–198. https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-pp196-198
Malohat Gulyamova, Toshkent davlat transport universiteti

Transportda axborot tizimlari va texnologiyalari

Ravshan Aliev, Toshkent davlat transport universiteti

professor, Transportda axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasi

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Ключевые слова:

Аннотация

Ushbu maqolada MySQL ma’lumotlar bazalari bilan ishlash vositalarining eng ommaviy vositalari ko‘rib chiqildi va ularning afzalliklari sanab o‘tildi.

Похожие статьи


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

196

MYSQLNI ISHLAB CHIQISH VA BOSHQARISH VOSITALARI

Malohat GULYAMOVA,

Toshkent davlat transport universiteti. Transportda axborot tizimlari

va texnologiyalari

Ravshan ALIEV,

Toshkent davlat transport universiteti. Transportda axborot tizimlari

va texnologiyalari kafedrasi, professor

E-mail: alievravshan7@gmail.com

Marat ALIEV,

Toshkent davlat transport universiteti. Transportda axborot tizimlari

va texnologiyalari, professor

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-pp196-198

Annotatsiya:

Ushbu maqolada MySQL ma’lumotlar bazalari bilan ishlash

vositalarining eng ommaviy vositalari k

o‘rib chiqildi va ularning afzalliklari sanab

o‘tildi.

Kalit s

o‘zlar:

MySQL, Workbench, Navicat, PHPMyAdmin.

KIRISH

MySQL bazalarini boshqarish murakkab va kompleks jarayonni tashkil etadi. Uni

amalga oshirish uchun ixtisoslashtirilgan dasturlar yaratish talab etiladi. Bunday
dasturlar xoh endi ish faoliyatini boshlagan foydalanuvchilar b

o‘lsin, xoh tajribaga ega

b

o‘lgan dasturchilar bo‘lsin, MySQL bilan birdek samarali ishlash imkonini beradi.

Odatda, ularda ikkita alohida tarkibiy qismlar mavjud. Backend komponentlarida
maʼlumotlar relyatsion bazalariga kiritilgan maʼlumotlar joylashtiriladi. Frontend
komponentlari foydalanuvchilar interfeysi b

o‘lib, ularning foydalanishini o‘zi boshqaradi.

MySQL ning keng tarqalishi va ommaviylashishi sababli bugungi kunda bunday
dasturlar (instrumentlar) keng k

o‘lami namoyish etilmoqda. Bu tizim o‘zining qulayligi va

foydalanishda osonligi, hatto dasturlash bilimiga ega b

o‘lmagan foydalanuvchi ham

ishlatish imkoniga egaligi bilan ajralib, ommalashib bormoqda.

MySQL ma’lumotlar bazalari bilan ishlash uchun vositalar

Relyatsion ma’lumotlar bazasi (MB) – ma’lum bir algoritm bo‘yicha tartiblangan

ma’lumotlar majmuasidir. Vizual ravishda u jadval shaklida taqdim etiladi. SQL
(s

o‘rovlarni shakllantirish uchun maxsus til) tufayli ma’lumotlar olish, ma’lumotlar

bazalarini boshqarish, ular ustida amallar, administratsiyalash ishlari amalga oshadi.
Ularning faoliyati k

o‘pchilik teoriyasiga asoslangan bo‘lib, uning natijasida ko‘plab

obyektlarni bir butunga q

o‘shish mumkin. Axborot massivi to‘g‘ri tashkil etilganligini

ta’minlash uchun maxsus dasturiy ta’minotlardan foydalaniladi. MySQL boshqarish
dasturlari, xususan, quyidagi funksiyalarni bajarish imkonini beradi:

axborotni foydalanuvchiga zarur tartibda tuzish;

ma’lumotlarni boshqarish (o‘zgartirish, tuzatish, olib tashlash va boshqa);

zarur shaklda axborot olish uchun SQL s

o‘rovlarini shakllantirish;

zarur obyektlarni vizuallashtirish (masalan, jadvallar, diagrammalar va boshqa

shakllarda);


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)


197

ma’lumotlar bazasini tashkil qilish.

Foydalanuvchilar

o‘z ehtiyojlari va ish ko‘lamidan kelib chiqqan holda, MySQL

ma’lumotlar bazalarini ishlab chiqish va boshqarish uchun ko‘plab vositalardan
foydalanishlari mumkin. Bulardan eng mashhurlari Workbench, Navicat, PHPMyAdmin,
dbForge Studio for MySQL, HeidiSQL, SQL Maestro, EMS SQL Manager va h.k.

Workbench.

Mac OS, Windows va Linux kabi eng ommabop OSni qoʻllab-

quvvatlay oladigan Workbench bugungi kunda eng ommabop va keng tarqalgan
hisoblanadi. Mazkur instrument bepulligi hamda juda k

o‘p foydalanuvchilarga egaligi

k

o‘ra keng yoyilmoqda. Ko‘rsatilgan tizimning asosiy afzalliklari quyidagilarni tashkil

etadi:

ma’lumotlar bazasini to‘liq boshqarishni amalga oshirish imkonini beradigan qulay

asbob-uskunalarning mavjudligi;

bazadagi axborotni grafik tarzda taqdim etish imkoniyati;

bazadagi axborot massivini tahrirlash imkoniyati;

MBning k

o‘plab maydonlari o‘rtasida aloqalarni shakllantirish faoliyatining

mavjudligi;

Reverse Engineering vositasi yordamida serverda saqlanayotgan axborotdan

jadval tuzilmasini tiklash imkoniyati;

SQL tahrirchisi mavjudliligi va u orqali serverga s

o‘rovlar jo‘natib, ma’lumotlarni

jadval k

o‘rinishida olish mumkinligi.

Navicat.

Navicat dasturi hozirgi kunda juda ommabopdir. Workbenchdan farqli

o‘laroq pulli dasturdir. Navicat afzalliklari deb quyidagilarni ajratish mumkin:

ma’lumotni grafik shaklda olish imkonini beradigan so‘rovlar tahrirchisi mavjudligi;

hisobotlarni yaratish, shuningdek, ma’lumotlarni import qilish, eksport qilish va

nusxa olish imkoniyati mavjudligi;

vazifalarni rejalashtirish vositasining mavjudligi;

SSH va HTTP protokollari b

o‘yicha tunnellashtirish.

PHPMyAdmin.

PHPMyAdmin

mashhur, bepul va ochiq kodli dasturdir.

Ma’lumotlar bazasini SQL buyruqlarisiz ham boshqarish imkoniyatini beradi, bu yangi
foydalanuvchilar uchun juda qulay. Bundan tashqari, PHPMyAdmin dasturga mualliflik
ishlanmalarini joylashtirish imkonini beradi, chunki unda tegishli litsenziya mavjud.
PHPMyAdmin bu web-interfeys b

o‘lib, uning yordamida siz MySQL serverini

boshqarishingiz, buyruqlarni bajarishingiz hamda brauzer orqali jadvallar va ma’lumotlar
bazalari tarkibini k

o‘rishingiz mumkin:

kunlik vazifalar uchun optimal faoliyat tizimi;

server tomonidan (brauzer orqali) ishlaydi;

intensiv rivojlanish.

dbForge Studio for SQL Server

– SQL Server ma’lumotlarini boshqarish,

administratsiyalash, taqdim etish va tahlil qilish uchun t

o‘liq funksional ishlab chiqish

muhitidir. Uning yordami bilan oddiy ishlarni osonlikcha avtomatlashtirish va vaqtni
tejash mumkin b

o‘ladi. Bugungi kunda MySQL uchun dbForge Studioning uch nashri

mavjud: Express, Standard va Professional, bu esa kerakli vositani tanlash imkonini
beradi. MySQL uchun DbForge Studio pulli hamda bepul versiyalarda mavjud.

HeidiSQL

yana bir bepul dastur b

o‘lib, uni PHPMyAdminga muqobil hisoblasa

b

o‘ladi. Ushbu vosita quyidagi xususiyatlarni taqdim etadi:


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

198

buyruq qatori yordamida serverlarga ulanish;

ustunlarni, tashqi kalitlarni, shuningdek, triggerlarni va boshqalarni bir vaqtning

o‘zida tahrirlash bilan jadvallarni tiklash;

jadvaldagi ma’lumotlar massivini uchinchi tomon ma’lumotlar bazalari bilan

sinxronlashtirish.

SQL Maestro

для MySQL

– mashhur ma’lumotlar bazasini va tizimlarini

boshqarish hamda ishlab chiqish uchun vositadir. Foydalanuvchi uchun qulay grafik
interfeys SQL s

o‘rovlari va skriptlarini bajarish, foydalanuvchi imtiyozlarini boshqarish,

eksport qilish va ma’lumotlarning zaxira nusxalarini yaratish imkonini beradi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda , zamonaviy dasturchilar MySQL-ni boshqarish

uchun eng keng k

o‘lamli vositalarni taklif qilishadi, bu ma’lumotlar bazalari bilan

ishlaydigan har bir kishiga

o‘zining ish tajribasiga va kerakli funksionallikka mos

keladigan ilovalarni tanlash imkonini beradi. Yangi foydalanuvchilar uchun , odatda ,
bepul PHPMyAdmin, SQL Maestro yoki HeidiSQL ilovalari kabi dasturiy ta’minotni
o‘rganishni boshlashi va keyin esa Workbench yoki Navicat kabi kuchliroq vositalarga
o‘tish tavsiya etiladi. Har bir dasturiy vositaning o‘z foydalanuvchisi bo‘lib, har kim o‘ziga
qulay b

o‘lgan vositani tanlaydi.


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR R

O‘YXATI:

1. Guliamova M.K., & Aliev R.M. (2021). Database Concept, Relevance and

Expert Systems. Scientific and Educational Areas Under Modern Challenges, 2021.

PP. 125

–127. Чебоксары: SCC “Interaktiv plus”.

2.

Куликов С.C. Работа с MySQL, MS SQL Server и Oracle в примерах // практ.

пособие. – 2021. – С. 602.

3.

Калинин М.С. Создание и администрирование виртуальной модели базы

данных. // статья в сборнике трудов конференции. 2015. – С. 153–156.

4.

Мартишин С.А., Симонов В.Л. Проектирование и реализация баз данных

в СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench. // Учебное пособие. –2012.

ZAMONAVIY MA’LUMOTLAR BAZASI VA ULARNING TASNIFI

Malohat GULYAMOVA,

Toshkent davlat transport universiteti. Transportda axborot tizimlari

va texnologiyalari

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-pp198-201

Annotatsiya:

Maqolada ma

’lumotlar bazasining zamonaviy turlari o‘rganib

chiqildi, ularning afzalliklari va kamchiliklari k

o‘rildi hamda bayon etildi.

Kalit s

o‘zlar:

Ma

’lumotlar bazalari, SQL, NoSQL.

Kirish.

Ma’lumotlar bazasida (MB) saqlanadigan ma’lumotlar har qanday

ma’lumot bo‘lishi mumkin, masalan, ilova ma’lumotlari, mahsulot katalogi,
xaridorning shaxsiy ma’lumotlari, parollarning xash summasi. Ma’lumotlar bazasida
saqlanadigan ma’lumotlarni olish, shuningdek, bu ma’lumotlar ustida amallar bajarish
uchun ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi (matnda MBBT deb yuritiladi)

Библиографические ссылки

Guliamova M.K., & Aliev R.M. (2021). Database Concept, Relevance and

Expert Systems. Scientific and Educational Areas Under Modern Challenges, 2021. -PP. 125-127. Чебоксары: SCC “Interaktiv plus”.

Куликов С.С. Работа с MySQL, MS SQL Server и Oracle в примерах // практ. пособие. - 2021. - С. 602.

Калинин М.С. Создание и администрирование виртуальной модели базы данных. // статья в сборнике трудов конференции. 2015. - С. 153-156.

Мартишин С.А., Симонов В.Л. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench. // Учебное пособие. -2012.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу