Axborot xavfsizligiga oid xalqaro huquqiy hujjatlar va ularning tahlili

CC BY f
231-236
9
3
Поделиться
Игиталиев, О. (2023). Axborot xavfsizligiga oid xalqaro huquqiy hujjatlar va ularning tahlili. Цифровизация деятельности судов: текущие и перспективные задачи, 1(1), 231–236. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/digitalization-activity-courts/article/view/16635
О Игиталиев, Ташкентский государственный юридический университет

Магистрант специальности «Право СМИ»

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Axborot xavfsizligi (Information Security) tashkilotlarga raqamli huquq va analog huquqlarni, axborotni himoya qilish imkonini beradi. Xalqaro tashkilotlarning axborot xavfsizligi siyosati qisqacha “InfoSec” 286 287 deb nomlanadi va kriptografiya, mobil hisoblash, ijtimoiy media, shuningdek, xususiy, moliyaviy va korporativ ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan infratuzilma va tarmoqlarni qamrab oladi.


background image

231

O.H.YIGITALIYEV

1

AXBOROT XAVFSIZLIGIGA OID XALQARO HUQUQIY

HUJJATLAR VA ULARNING TAHLILI

Axborot xavfsizligi

(Information Security)

tashkilotlarga raqamli

huquq va analog huquqlarni, axborotni himoya qilish imkonini beradi.
Xalqaro tashkilotlarning axborot xavfsizligi siyosati qisqacha

“InfoSec”

286 287

deb nomlanadi va kriptografiya, mobil hisoblash, ijtimoiy media,

shuningdek, xususiy, moliyaviy va korporativ ma’lumotlarni o‘z ichiga
olgan infratuzilma va tarmoqlarni qamrab oladi. Boshqa tomondan,
kiberxavfsizlik ma'lumotlarni himoya qiladi, lekin faqat internetga
asoslangan tahdidlardangina himoya qiladi. Tashkilotlar turli sabablarga
ko‘ra axborot xavfsizligini amalga oshiradilar. Axborot xavfsizligining
asosiy maqsadlari odatda, kompaniya ma'lumotlarining maxfiyligi,
yaxlitligi va mavjudligini ta'minlash bilan bog‘liq hisoblanadi. Bu soha
ko‘plab sohalarni qamrab olganligi sababli, u ko‘pincha dastur xavfsizligi,
infratuzilma xavfsizligi, kriptografiya, hodisalarga javob berish,
zaifliklarni boshqarish va ofatlarni tiklash kabi turli xil xavfsizlik
choralarini amalga oshirishni o‘z ichiga oladi. Axborot xavfsizligi siyosati
quyidagi umumiy xavflarining oldini olish uchun tashkilotlarda axborot
xavfsizligi siyosati amalga oshiriladi: ijtimoiy muhandislik hujumlari,
kengaytirilgan doimiy tahdidlar

(APT),

ichki tahdidlar, tashqi taxdidlar,

cryptojackinglar, to‘lov dasturlari, man-in-the-middle

(MitM)

hujumlari,

bank operatsiyalariga hurujlar, shaxsiy ma’lumotlarni og‘irlash va
boshqalar

288

.

Xalqaro tashkilotlarda axborot xavfsizligi chora-tadbirlari quyidagi

tashkiliy jarayonlar orqali amalga oshiriladi: xavfsizlik hodisalari va
hodisalarni boshqarish

(SIEM),

ma'lumotlar yo‘qolishining oldini olish

(DLP),

intrusionlarni aniqlash tizimi

(IPS),

foydalanuvchi xatti-

harakatlari tahlili

(UBA),

blokcheyn kiber xavfsizligi, yakuniy nuqtani

aniqlash va javob berish

(EDR),

xavfsizlik holatini boshqarish

(CSPM)

va

boshqalar. Axborot xavfsizligini ta’minlash infratuzilma va tarmoq

286

Toshkent davlat yuridik universiteti “Ommaviy axborot vositalari huquqi” yo‘nalishi

magistranti

287

McCullagh K. Protecting “privacy” through control of “personal” data processing: A flawed

approach. International Review of Law, Computers & Technology. 2009. V. 23. N 1-2

1

Hunter J. An Information Security Handbook. London: Springer Verlag London Limited; 2001

2

Understanding Cybersecurity Law and Digital Privacy A Common Law Perspective 226


background image

232

xavfsizligi, audit va kibertestni o‘z ichiga olgan bir qator IT domenlarini
qamrab

oladi.

Bunda,

ruxsatsiz

foydalanuvchilarning

shaxsiy

ma'lumotlarga kirishini cheklash uchun autentifikatsiya va ruxsatlar kabi
vositalardan foydalanadi. Ushbu chora-tadbirlar ma'lumotni o‘g‘irlash,
o‘zgartirish yoki yo‘qotish bilan bog‘liq zararlarning oldini olishga
yordam beradi. Tashkilotlarda axborot xavfsizligi maqsadlari axborot
xavfsizligi bilan himoyalangan uchta asosiy maqsad mavjud, ular
birgalikda

CIA

deb nomlanadi

1

. Demak, axborotning maxfiyligi bu -

ma'lumotlar mazmunining maxfiyligini himoya qilish uchun ruxsatsiz
foydalanuvchilarning ma'lumotlarga kirishini oldini oladi. Tashkilotlarda
ma’lumotlar maxfiyligi kirish cheklovlari orqali saqlanadi. Maxfiylikning
buzilishi inson xatosi, qasddan almashish yoki zararli kirish tufayli sodir
bo‘lishi mumkin. Ma’lumotlar butunligi esa - ma'lumotlarning haqiqiyligi
va to‘g‘riligini ta'minlaydi. Butunlik ma'lumotni tahrirlash yoki
o‘zgartirish imkoniyatini cheklash orqali ta'minlanadi. Butunlikni
yo‘qotish analog ma'lumotlar atrof-muhit sharoitlaridan himoyalanmagan,
raqamli ma'lumotlar to‘g‘ri uzatilmagan yoki foydalanuvchilar
tasdiqlanmagan o‘zgarishlarni amalga oshirganda sodir bo‘lishi mumkin.
Axborotning mavjudligini ta’minlash - avtorizatsiya qilingan
foydalanuvchilarning ma'lumotlarga ishonchli kirishini ta'minlaydi.
Mavjudlik

kirish

tartib-qoidalarining

uzluksizligi,

ma'lumotlarni

zaxiralash yoki takrorlash, apparat va tarmoq ulanishlarini saqlash orqali
ta'minlanadi. Mavjudlikni yo‘qotish tabiiy ofatlar tufayli tarmoqlarga
hujum qilinganda yoki mijoz qurilmalari ishlamay qolganda sodir bo‘lishi
mumkin.

Axborot xavfsizligini xalqaro huquqiy jihatdan tahlil etishdan

ko‘zlangan maqsad esa,

global va mintaqaviy darajada xalqaro axborot

xavfsizligi kontsepsiyasini ko‘rib chiqish va uni amalga oshirishning
huquqiy

vositalarini

tahlil

qilish,

global

axborot

jamiyatida

munosabatlarni tartibga solish muammolarini tahlil qilish hisoblanadi

2

.

Bunda biz mantiqiy, qiyosiy-huquqiy, rasmiy-huquqiy, tizimli-tuzilmaviy
va muammoli-nazariy usullar orqali tadqiq etamiz. Bugungacha olib
borilgan ilmiy tadqiqot ishlari shuni ko‘rsatadiki, tadqiqotlar natijasida
global va mintaqaviy miqyosda xalqaro axborot xavfsizligini
ta'minlashning yagona konsepsiyasi ishlab chiqish kerakligini, uni global
miqyosda amalga oshirish uchun xalqaro huquqiy hujjatlarga ehtiyoj
borligi aniqlandi. Jahon miqyosida xalqaro shartnomalar va hujjatlar
loyihasini ishlab chiqish va qabul qilishda Yevropa Kengashining
kiberjinoyatchilik va shaxsiy hayotni himoya qilish tajribasidan


background image

233

foydalanish kerak

1

. Xalqaro tashkilotlar faoliyatida ularning axborot

xavfsizligi qonunchiligini birlashtirish va uyg‘unlashtirish funksiyalarini
amalga oshirish hamda milliy telekommunikatsiya operatorlari tomonidan
xalqaro va tashqi bozorlarga chiqish jarayonida o‘zaro hamkorlik qilish
mumkin. Jadal tarzda o‘sib borayotgan texnologik taraqqiyot zamonaviy
dunyoda tub o‘zgarishlarga olib keldi. Xalqaro munosabatlarda davlatlar
o‘rtasidagi aloqa tizimi o‘zgardi. Axborot- kommunikatsiya
texnologiyalarining

(AKT)

rivojlanishi jamiyat hayotining barcha

sohalariga, jumladan, iqtisodiyot, siyosat, ijtimoiy muammolar va
madaniyatga ta'sir ko‘rsatib, ularni axborot jamiyatini barpo etish
doirasida birlashtirdi

2

.

Hozirgi vaqtda axborotlashgan jamiyat va axborot xavfsizligi

kontseptsiyasi bir qator xalqaro hujjatlarda o‘z ifodasini topgan bo‘lib,
ular orasida “Axborot jamiyatini qurish: Yangi ming yillikda global
muammo” deb nomlangan Prinsiplar deklaratsiyasida (keyingi o‘rinlarda
2003-yil Deklaratsiyasi deb yuritiladi) va 2003-yil 12-dekabrdagi
“Axborot jamiyati bo‘yicha Butunjahon sammitining harakat rejasi”ni
aytib o‘tishimiz mumkin. Axborot jamiyati global axborot jamiyatiga
nisbatan umumiyroq tushuncha hisoblanadi. U bir davlat ichida yoki
mintaqaviy yoki global darajada tashkil etilishi mumkin. Global miqyosda
u global axborot jamiyati deb nomlanadi. 2003-yilda qabul qilingan
“Axborot jamiyatini qurish: Yangi ming yillikda global muammo” deb
nomlangan prinsiplar deklaratsiyasida

"kiberxavfsizlik" atamasi

faqat

kiberjinoyatlardan himoya qilishdan ko‘ra kengroq ma'noga ega degan
fikr berib o‘tilgan. Xususan, deklaratsiyada qayd etilishicha, sammit
ishtirokchilari Birlashgan Millatlar Tashkilotining axborot komunikatsiya
texnologiyalaridan

xalqaro

barqarorlik

va

xavfsizlikni

saqlash

maqsadlariga zid bo‘lgan hamda davlatlar ichidagi infratuzilma
yaxlitligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan maqsadlarda
potentsial foydalanishning oldini olish bo‘yicha faoliyatini qo‘llab-
quvvatlaydi va xalqaro hamkorlikni amalga oshiradi. Ushbu qoidalar
xalqaro axborot huquqining rivojlanayotgan tamoyilining amaldagi
tamoyillar bilan, ya'ni fikr, so‘z va axborot erkinligini amalga oshirish,
tinchlik va xalqaro xavfsizlikni mustahkamlashning muhim omili ekanligi
tamoyili bilan bog‘liqligini anglatadi

1

.

2000-yil avgust oyida Stenford universitetining bir guruh

tadqiqotchilari tomonidan kiberjinoyat va terrorizmdan himoyalanishni
kuchaytirish bo‘yicha xalqaro konvensiya loyihasini taqdim etdilar


background image

234

(Stenford loyihasi)

289 290

. Braun qurolli mojarolarda axborot tizimlaridan

foydalanishni tartibga soluvchi konvensiya loyihasini ishlab chiqdi. 2009-
yil 6-noyabrda Ma’lumotlarni himoya qilish va shaxsiy daxlsizlik
bo‘yicha komissarlarning xalqaro konferensiyasi “Maxfiylik va shaxsiy
ma’lumotlar standartlari” rezolyutsiyasini qabul qildi. Buning uchun u
global shartnoma loyihasini ishlab chiqish bo‘yicha ishchi guruh tuzdi va
uni ishlab chiqish me’zonlarini sanab o‘tdi. Shartnomaning ishlab
chiqilgan bo‘limlarini BMT ga taqdim etish rejalashtirilgan. Shunday
qilib, tadqiqotchilar va xalqaro forumlar aniq loyihalarni taklif
qilmoqdalar, ammo BMT, Xalqaro elektraloqa ittifoqi

(XEI)

yoki

YUNESKO doirasida bu sohada bugungi kunda tizimli ishlar olib
borilmayapti. Shu bilan birga, xalqaro axborot xavfsizligining umumiy
kontseptsiyasining mintaqaviy va global darajalarni qamrab oladigan
monografik tadqiqotlari va uning huquqiy asoslarini rivojlantirish
muammolari mavjud emas.

Axborot komunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan

yuzaga kelgan xalqaro xavfsizlik muammolarini hal etish maqsadida
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 1998-yildan boshlab,
o‘zining har bir sessiyasida “Xalqaro xavfsizlik konteksida axborot va
kommunikatsiyalar sohasidagi rivojlanish” rezolyutsiyalarini qabul qildi.
Mazkur qarorlarning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, eng yangi axborot
texnologiyalari va telekommunikatsiyalarini rivojlantirish va joriy etish
borasida erishilayotgan salmoqli yutuqlar ijobiy bilan bir qatorda, salbiy
oqibatlarni ham keltirib chiqardi. Shu bilan birga, ijobiy natijalar, ya’ni
butun insoniyat uchun yangi imkoniyatlar paydo bo‘lishi yaqqol ko‘zga
tashlanadi. Biroq, BMT Bosh Assambleyasi ushbu texnologiyalar va
vositalar xalqaro barqarorlik va xavfsizlikni saqlash maqsadlariga zid
bo‘lgan maqsadlarda ishlatilishi mumkin bo‘lgan yangi texnologiyalar va
obyektlardan xavotirda ekanligini bildirdi va davlatlar infratuzilmasi
yaxlitligiga salbiy ta'sir ko‘rsatishi mumkinligini ta’kidlab o‘tdi va
fuqarolik va harbiy sohada ularning xavfsizligiga zarar etkazish
ehtimolining katta ekanligiga alohida urg‘u berib o‘tdi. BMT Bosh
Assambleyasi 2003-yil 23-dekabrda “Kiberxavfsizlikning global
madaniyatini yaratish va muhim axborot tuzilmalarini himoya qilish
to‘g‘risida”gi 58/199-sonli rezolyutsiyasini qabul qildi. Unda muhim
axborot infratuzilmalarini himoya qilish elementlari, xususan, kiber

289

Rowland D, Macdonald E. Information Technology Law. Abingdon: Cavendish

Publishing Ltd; 2005

290

Reed C, Angel J, editors. Computer Law: Law and Regulation of Information Technology.

Oxford: Oxford University Press; 2007


background image

235

zaifliklar, tahdidlar va hodisalar haqida favqulodda ogohlantirish
tarmoqlariga ega bo‘lish, manfaatdor tomonlarning muhim axborot
infratuzilmalarining tabiati va ko‘lamini hamda ularni himoya qilishda har
birining o‘ynashi kerak bo‘lgan rolini tushunishlarini osonlashtirish uchun
xabardorlikni oshirish, infratuzilmalarni o‘rganish va ular o‘rtasidagi
o‘zaro bog‘liqlikni aniqlash, shu orqali bunday infratuzilmalarni himoya
qilishni kuchaytirish va bunday infratuzilmalarga etkazilgan zarar yoki
hujumlarning oldini olish, tekshirish va ularga javob berish maqsadida
muhim infratuzilma ma'lumotlarini almashish va tahlil qilish uchun davlat
va xususiy manfaatdor tomonlar o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirish va
hokazo. Eng muhim axborot tuzilmalarini himoya qilish elementlarining
tabiati shundan iboratki, agar ular ko‘rsatilgan bo‘lsa, ular xalqaro
shartnomaga kiritilishi mumkin

1

. Hozirgi vaqtda, BMT doirasida xalqaro

axborot xavfsizligini ta'minlashning institutsional mexanizmi va tizimi
yaratilgan. Davlatlar axborot xavfsizligi holatiga o‘z baholarini muntazam
ravishda taqdim etadilar, ular esa Bosh kotibning ma'ruzalariga kiritiladi
va xalqaro axborot xavfsizligi muammolari va ular bilan bog‘liq
tushunchalarning mohiyatini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Bu
axborot xavfsizligi bo‘yicha BMT ning ishlash mexanizmi hisoblanadi.

Yuqoridagi axborot xavfsizligini ta’minlashga oid xalqaro huquqiy

hujjatlarga nazar soladigan bo‘lsak, axborot xavfsizligini ta’minlash
nechog‘lik ustuvor ahamiyatga ega bo‘lgan masala ekanligiga guvoh
bo‘lamiz. Shundan kelib chiqib ilg‘or horij tajribasining ayrim jihatlarini
milliy qonunchilikka joriy qilish, bu sohaga oid ham huquqiy, ham
amaliy-tashkiliy chora tadbirlarni ko‘rish, mavjud huquqiy asoslarni
takomillashtirish,

axborot

telekomunikatsiya

sohasida

xalqaro

hamkorlikni yo‘lga qo‘yish darkor. Bugun har bir davlat global axborot
makonida o‘z xavfsizligini ta’minlashda ,avvalo ichki qonunchilik
mexanizmini yaratishi, mavjud huquqiy bo‘shliq va kamchiliklarni esa

1

Black SK. Telecommunications Law in the Internet Age. San Francisco: Morgan Kaufmann

Publishers; 2002 228


background image

236

xalqaro huquqiy normalarning tavsiyaviy harakterdagi hujjatlari va
normalarini tahlil etgan holda to‘ldirib borishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.

Неъматов, Жасур, and Бектурсун Муродкосимов. "Судлар

фаолиятини рақамлаштириш–Ўзбeкистоннинг халқаро рейтинглардаги
ўрнини яхшилашга хизмат қилади." Актуальные вопросы и перспективы
цифровизации судебно-правовой деятельности 1.01 (2022): 131-138.

А.Ф.АВАЗНИЯЗОВ

CCXCI

ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Согласно статье 44 закона Республики Узбекистан № 258-II «Об

исполнении судебных актов и актов иных органов» от 29 августа 2001
г.:

«Меры принудительного исполнения применяются при

предъявлении в установленном законом порядке надлежаще
оформленного

исполнительного

документа

и

принятии

государственным исполнителем постановления о возбуждении
исполнительного производства за исключением случаев исполнения
исполнительных документов в порядке упрощенного исполнительного
производства».

Значит, порядок применения мер принудительного исполнения

очень прост - это наличие исполнительного листа и принятия
исполнителем данного листа, то есть возбуждения исполнительного
производства. А основанием применения мер принудительного
исполнения выступает истечение 15 дневного срока добровольного
исполнения.

А видами мер принудительного исполнения являются

следующие:

«Мерами принудительного исполнения являются:
1)

обращение взыскания на денежные средства и иное

имущество должника;

2)

обращение взыскания на денежные средства и иное

CCXCI

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета

Библиографические ссылки

Неъматов, Жасур, and Бектурсун Муродкосимов. "Судлар фаолиятини рақамлаштириш–Ўзбeкистоннинг халқаро рейтинглардаги ўрнини яхшилашга хизмат қилади." Актуальные вопросы и перспективы цифровизации судебно-правовой деятельности 1.01 (2022): 131-138.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу