OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA PROFESSOR- О‘QITUVCHILARNI ILMIY FAOLIYATLARI UCHUN RAG‘BATLANTIRISHNING AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI YARATISH

Направления: Транспорт
Тип источника: Конференция
doi
 
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
Отрасль знаний
CC BY f
170-176
34
7
Поделиться
Xakimov, S., Shukurov, F., & Abdullayev, E. (2022). OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA PROFESSOR- О‘QITUVCHILARNI ILMIY FAOLIYATLARI UCHUN RAG‘BATLANTIRISHNING AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI YARATISH. Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте, 1(1), 170–176. https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-pp170-176
Shoyatbek Xakimov, Toshkent davlat transport universiteti

assistent

Farrux Shukurov, Toshkent davlat transport universiteti

assistent

Eldor Abdullayev, Toshkent davlat transport universiteti

assistent

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu maqolada ilmiy faoliyat bog‘liq bo‘lgan oliy ta’lim muassasasi bo‘limining ish jarayonlarini optimallashtirish uchun ko‘rilayotgan chora- tadbirlar yoritilgan. Jumladan, professor-o‘qituvchilarni ilmiy faoliyati uchun rag‘batlantirishning avtomatlashtirilgan tizimini yaratish haqida so‘z yuritilgan.

Похожие статьи


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

170

OLIY TA

’LIM MUASSASALARIDA PROFESSOR-

О‘QITUVCHILARNI ILMIY FAOLIYATLARI UCHUN

RA

G‘BATLANTIRISHNING AVTOMATLASHTIRILGAN

TIZIMINI YARATISH

Shoyatbek XAKIMOV,

assistent, Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent,

O‘zbekiston

Farrux SHUKUROV,

assistent, Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent,

O‘zbekiston

Eldor ABDULLAYEV,

assistent, Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent,

O‘zbekiston

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-pp170-176

Annotatsiya:

Ushbu maqolada ilmiy faoliyat bo

g‘liq bo‘lgan oliy ta’lim

muassasasi b

o‘limining ish jarayonlarini optimallashtirish uchun ko‘rilayotgan chora-

tadbirlar yoritilgan. Jumladan, professor-

o‘qituvchilarni ilmiy faoliyati uchun

ra

g‘batlantirishning avtomatlashtirilgan tizimini yaratish haqida so‘z yuritilgan.

Kalit s

o‘zlar.

Ma

’lumotlar bazasi, Web-texnologiya, OAK, Scopus, DGU, IAP,

October CMS

Mamlakatimiz istiqbolining eng dastlabki kunlaridanoq buyuk ma

’naviyatimiz va

qadriyatlarimizni qayta tiklash hamda yanada yuksaltirish, milliy ta

’lim-tarbiya tizimini

mustahkamlash, uni davr talablariga uy

g‘unlashtirish asosida jahon andozalari va

kо’nikmalari darajasiga olib chiqish maqsadlariga favqulodda katta ahamiyat berib
kelinmoqda. Bu о‘rinda, eng avvalo, 1992-yilda mustaqil respublikamizda ta’lim о‘rni,
vazifasi, huquqiy kafolatlarini belgilaydigan birinchi “Ta’lim tо‘g‘risida”gi qonun qabul
qilinganligini ta

’kidlab о‘tish maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa, sо‘nggi yillarda ta’limga

e

’tibor har qachongidan-da ortdi, ta’lim sohasida katta о‘zgarishlar amalga oshirildi,

bir qator qarorlar va farmonlar qabul qilindi. Jumladan, “О‘zbekiston Respublikasi oliy
ta

’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash tо‘g‘risi”da

Prezident Farmoni, “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari
tо‘g‘risida”gi Prezident Qarori qabul qilindi [1].

Ushbu farmon va qarorlarda men sizning e

’tiboringizni muhim bir bandga

qaratmoqchiman

– bu respublikadagi kamida 10 ta oliy ta’lim muassasasini xalqaro

e

’tirof etilgan tashkilotlar (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times

Nigher Education yoki Academic Ranking of World Universities) reytingining birinchi
1000 ta о‘rindagi oliy ta’lim muassasalari rо‘yxatiga, shu jumladan, О‘zbekiston Milliy
universiteti va Samarqand davlat universitetini birinchi 500 ta о‘rindagi oliy ta’lim
muassasalari rо‘yxatiga kiritish vazifasi qо‘yilganligi. Shu band asosida mazkur oliy
ta

’lim muassasalarini davlat tomonidan qо‘llab-quvvatlashning zamonaviy

mexanizmlarini joriy etishni nazarda tutuvchi chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi.

Yuqorida ta

’kidlangan xalqaro reyting tashkilotlarida kuchli universitetlar

reytingini tuzishda ularning akademik nufuzi, ish beruvchilar о‘rtasidagi nufuzi,
о’qituvchilar va talabalar miqdori mutanosibligi, professor-о‘qituvchilarning ilmiy


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)


171

faolligi, ilmiy maqolalarning о’qilishi, ularga nisbatan berilgan iqtiboslar soni, xorijiy
о’qituvchi va xodimlar hamda talabalar ulushi va shu kabi boshqa muhim jihatlar asos
qilib olinadi. Shu sababdan kо‘plab oliy ta’lim muassasalarida professor-
о’qituvchilarning ilmiy faolligi (ilmiy maqolalari, monografiyalari, patentlari) uchun
qо’shimcha haq tо’lanish tizimi yо‘lga qо‘yildi. Shu tizim orqali professor-
о’qituvchilarga xalqaro jurnallarda chop etilgan har bir ilmiy maqolalari, ilmiy
yangiliklari uchun mukofot mabla

g‘lari tо’lab kelinmoqda. Lekin oliy ta’lim

muassasalarida kо‘plab professor-о‘qituvchilar ishlashini va ular har yili о‘nlab-yuzlab
maqolalar yozishlarini hisobga olsak, ularni saralash, xalqaro e

’tirof etilgan

jurnallarga kirish yoki kirmasligini aniqlash, ilmiy maqola va patentlarning har biriga
mualliflari soniga, sifatiga qarab haq tо‘lash, tо‘langan mablag‘lar hisobotini yuritishda
bir qancha qiyinchiliklar yuzaga kelganligi sababli bizda ushbu tizimni
avtomatlashtirishga ehtiyoj tu

g‘ila boshladi [2, 6].

Ushbu maqolada professor-

о‘qituvchilarga ularning ilmiy maqolalari, mualliflik

patentlarini kо‘rib chiqish, ularga qо‘shimcha haq tо‘lash hamda jami yozilgan
maqolalar, tasdiqlangan patentlar, ilmiy ishlar va ularga tо‘langan mablag‘lar
hisobotlarini yurituvchi avtomatlashtirilgan tizim yaratish taklif qilinmoqda. Ushbu
tizim kо‘p foydalanuvchili bо‘lishi uchun veb-platforma asosida yaratish maqsadga
muvofiq, chunki hozirgi kunda barcha odamlar internet tarmo

g‘iga ulangan hamda

biz yaratgan dasturdan foydalanish uchun alohida dasturni yuklab olishi shart emas,
shunchaki ixtiyoriy brauzerga kirib kerakli veb-adresga murojaat qilishi kifoya qiladi.

Veb-platformaning umumiy ishlash sxemasi quyidagi rasmda keltirilgan

(1-rasm).

1-rasm. Veb-platformaning ishlash sxemasi.

Tizimga kirish

R

o‘yxatdan o‘tish

Professor-

o‘qituvchining

shaxsiy kabineti

Yangi maqola yoki patent

hisobotlarini kiritish

Faqatgina

o‘zining

muallifligidagi maqolalar va

patentlar haqidagi

ma

’lumotlarni ko‘rish

Ilmiy b

o‘lim kabineti

Hisobotlarni k

o‘rish va

mabla

g‘ ajratish

Qa

’bul qilindi

Rad etildi (izoh)

Izohni

o‘qish,

hisobotni

o‘zgartirish

va qayta yuborish

Buxgalteriya

Umumiy

hisobotlar

Login va parolni kiritish


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

172

Sxemadan k

o‘rinib turibdiki, foydalanuvchi o‘zining shaxsiy kabineti orqali har

qanday

o‘ziga tegishli bo‘lgan ma’lumotlarni ixtiyoriy vaqtda ko‘rib turishi, o‘zgartirishi,

ilmiy b

o‘limga yuborishi, ulardan javob olishi mumkin. Bu esa ortiqcha qog‘ozbozlikka

chek q

o‘yilishi hamda ish jarayonining tez va sifatli bo‘lishiga olib keladi.

Dasturning administrator qismi veb-ilovaga ma

’lumotlar kiritish, o‘chirish, veb-

ilova [3] strukturasi, dizaynini

o‘zgartirish kabi funksiyalarni bajarish imkoniga ega.

Administrator qismi login va parol bilan himoyalangan b

o‘lib, undan faqat tegishli

xodim foydalanishi mumkin (2-rasm).

2-rasm. Tizimda administrator oynasiga kirish.

Ushbu sahifa ilmiy b

o‘lim xodimining asosiy ishchi oynasi bo‘lib, foydalanuvchi

tizimga kirgach,

o‘zining shaxsiy ma’lumotlarini o‘zgartira olishi, profiliga rasm

joylashtira olishi, login va parolini yangilashi mumkin (3-rasm).

3-rasm. Tizimning administrator qismi.

Yuqoridagi rasmdan k

o‘rinib turibdiki, administrator sahifasi quyidagi asosiy

qismlardan iborat: fakultet va kafedralar; status; jurnallar; sozlash.

Fakultet va kafedralar sahifasida, avvalambor, xodim ushbu ta

’lim

muassasasida mavjud fakultetlar va ularning tarkibiga kiruvchi kafedralar strukturasi,
nomlari haqidagi ma

’lumotlarni kiritishi zarur bo‘ladi. Ushbu sahifada kafedra va

fakultet ma

’lumotlarini kiritishdan tashqari ularni bir-biriga biriktirish, o‘zgartirish,

qidirish, saralash imoniyatlari ham yaratilgan [4]. Bundan tashqari, umumiy summalar
haqidagi ustunlar mavjud b

o‘lib, ushbu raqamlar fakultetga yoki kafedraga biriktirilgan

OAK va Scopus maqolalar, patentlar uchun ajratilgan umumiy mabla

g‘larning joriy


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)


173

vaqtga nisbatan holati haqida ma

’lumotlar beradi. Bu orqali semestr bo‘yicha yoki yil

b

o‘yicha har bir kafedra xodimlariga qancha mablag‘ berilganligi haqidagi hisobotlarni

avtomatik ravishda olish imkoniyatiga ega b

o‘lamiz.

Status

sahifasida

professor-

o‘qituvchilar yuborgan hisobotlar holatini

belgilashda foydalaniladigan holatni kiritish,

o‘zgartirish hamda ushbu statuslarni

o‘chirish imkoniyatlari mavjud.

Eng asosiy jurnallar sahifasida uchta alohida-alohida menyu mavjud. Bular:

OAK, Scopus, DGU va IAP. Ushbu sahifada Oliy attestatsiya komissiyasi r

o‘yxatiga

kiruvchi jurnallarda chop etilgan maqolalar haqida maqola nomi, mualliflarining t

o‘liq

ism-shariflari, qaysi davlatda nashr qilinishi, nashr etilgan jurnal nomi, soni, sahifa
raqami hamda professor-

o‘qituvchisining kafedrasi, fakulteti haqidagi ma’lumotlarni

kiritish va maqolani pdf faylda ham yuklash va ochib k

o‘rish mumkin.

Scopus maqolalar sahifasida professor-

o‘qituvchilar tomonidan xalqaro va

respublika Scopus jurnallarda chop etilgan maqolalar haqidagi hisobotlar haqida
ma

’lumotlar olish, Scopus jurnallarda chop etilgan maqolalar hisoboti, maqola nomi,

mualliflarning ism-shariflari, jurnal nomi, jurnalning ISNN raqami, elektron manzili,
qaysi davlatda nashr etilganligi va boshqa ma

’lumotlarni o‘z ichiga oladi.

DGU va IAP sertifikatlar sahifasida esa professor-

o‘qituvchilar tomonidan

olingan DGU patentlar va IAP sertifikatlar haqidagi ma

’lumotlarni kiritish, ko‘rish,

saralash, izlash,

o‘zgartirish va o‘chirish imoniyatlari mavjud. DGU va IAP sertifikatlar

hisobotlari, patentning

o‘zbek va rus tilidagi nomlari, mualliflari, registratsiya raqami,

elekron nusxasi, professor-

o‘qituvchining kafedrasi haqidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga

oladi.

Yuqorida k

o‘rsatib o‘tilgan imkoniyatlardan ko‘rinib turibdiki, administrator

sahifasi ilmiy b

o‘lim xodimi ishlashi uchun juda qulay tarzda yaratilgan.

Foydalanuvchi qismi platformaning, asosan, professor-

o‘qituvchilari uchun

m

o‘ljallangan sahifasidan iborat bo‘lib, u quyidagi qismlardan tashkil topgan:

menyular paneli; fakultetlar b

o‘yicha maqola va sertifikatlar soni; OAK maqolalar

hisobotlari; Scopus maqolalar hisobotlari; DGU/API sertifikatlar hisobotlari;
foydalanuvchi sahifasi; platformadan foydalanish uchun videoq

o‘llanma [5].

Veb-platformaning asosiy sahifasida bu platformaning vazifasi haqidagi

ma

’lumotlar, joriy vaqt holatiga ko`ra fakultetlar bo‘yicha maqola va sertifikatlar soni

haqidagi hisobotlar, dasturdan foydalanish uchun videoq

o‘llanmadan tashkil topgan

(4-rasm).
4-rasm. Asosiy sahifa.


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

174

Bundan tashqari, foydalanuvchi hech qanday r

o‘yxatdan o‘tmasdan, ortiqcha

ovoragarchiliklarsiz ushbu oliy ta

’lim muassasasida hozirgi vaqtgacha chop etilgan

va hisobotlari topshirilgan maqolalar, sertifikatlar, ularning ilmiy b

o‘lim tomonidan

qabul qilinganligi yoki rad etilganligi haqidagi ma

’lumotlarni maqolalar va sertifikatlar

sahifasidan olishi va foydalanishi mumkin.

Dasturda har bir foydalanuvchi

o‘z shaxsiy kabineti orqali ilmiy bo‘limga kerakli

hisobotlarni yuborish imkoniyatiga ega b

o‘lishi mumkin. Buning uchun tizimga kirish

talab etiladi. Tizimga kirish uchun maxsus login va parol kiritiladi va “Kirish” tugmasi
bosiladi. Agar sizda login va parol mavjud b

o‘lmasa, ro‘yxatdan o‘tish orqali shaxsiy

login va parolingizni yaratishingiz mumkin. Buning uchun t

o‘liq ism, familiya,

sharifingiz, e-mail adresingiz haqidagi ma

’lumotlarni kiritishingiz talab etiladi

(5-rasm).

5-rasm. Professor-

o‘qituvchi shaxsiy kabinetiga kirish oynasi.

Professor-

o‘qituvchi shaxsiy kabineti orqali faqatgina o‘zigagina tegishli bo‘lgan

hisobotlarni k

o‘rish va yangi hisobotlarni yuborish imkoniyatiga ega bo‘ladi. (6-rasm)

6-rasm. Professor-

o‘qituvchi shaxsiy kabineti.

Hisobotlar administrator sahifasida k

o‘rsatib o‘tilgani kabi 3 qismga bo‘linadi:

OAK maqolalar, Scopus maqolalar va DGU/API sertifikatlar. Professor-

o‘qituvchi


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)


175

hisobotlarni yuborishi uchun quyidagi rasmda keltirilgan ma

’lumotlarni to‘liq shaklda

kiritishi va faylni yuklashi talab etiladi.[6] Agar ilmiy b

o‘lim ushbu hisobotda biror

kamchilikni aniqlasa, buni izohlar qismida yozadi va ushbu hisobot uchun “Rad etildi”
statusini tanlaydi. Hisobot “Rad etildi” statusida turgan bo‘lsa, foydalanuvchi izohni
o‘qishi va izohda yozilgan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida hisobotni tahrirlash
sahifasiga

o‘tishi va qaytadan yuborishi mumkin bo‘ladi (7-rasm).

7-rasm. Hisobotlarni qayta tahrirlash oynasi.

O‘ylaymizki, ushbu veb-platforma ilmiy bo‘lim xodimlari va professor-

o‘qituvchilar ish jarayonini ancha osonlashtirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Ushbu loyihani amalga oshirishda veb-ilovalarni yaratish texnologiyalari,

dasturlash tillarining xilma-xil turlari bilan t

o‘liq tanishib, hayotda tatbiq etish usullari

bilan

o‘rganib chiqildi. Qisqacha qilib aytganda, loyihada oliy ta’lim muassasalarining

ilmiy b

o‘limi hisobotlarini avtomatik ravishda shakllantirib borishni ta’minlovchi veb-

platformasini yaratishga va bu orqali barcha foydalanuvchilarga: ilmiy b

o‘lim xodimlari

va professor-

o‘qituvchilar uchun qulayliklar yaratish hamda ular o‘rtasida o‘zaro fikr

almashish imkoniyatiga ega b

o‘lgan platformani yaratishga erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RО’YXATI:

1.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017–2021-yillarda O‘zbekiston

Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor y

o‘nalishi bo‘yicha Harakatlar

strategiyasini “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga
oshirishga oid davlat dasturi t

o‘g‘risida 02.03.2020dagi PF–5953-sonli Farmoni.

2. Guliamova M.K., & Aliev R.M. (2021). Database Concept, Relevance and

Expert Systems. Scientific and Educational Areas Under Modern Challenges, 2021,
PP. 125

–127. Cheboksari: SCC “Interaktiv plus”.

3. Tokhirov E., Aliev R. Improving the braking distance of the train before level

crossing // InterConf.

– 2020.

4. Gulamov J., Shukurov F., Shokhidayeva Sh. Automated information system

for inventory accounting of a car depot warehouse // JournalNX-2021.


background image

“Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте” АВРИИТТ-2021

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 24-25 ноября 2021 года)

176

5. Nurmukhamedov T., Shukurov F., Khakimov Sh. Information technologies for

forecasting car depot inventory using correlation analysis // JournalNX-2021.

6. R. Aliev Analysis of controlling the state of track sections on lines with speed

and high-speed train traffic German International Journal of Modern Scienc

e № 14,

2021.

– PP. 57–58.


ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА ЮКЛАРНИ ТАШИШДА ЮК

ЖЎНАТУВЧИЛАРНИНГ БУЮРТМАНОМАЛАРИГА МУВОФИҚ

АМАЛГА ОШИРИШ ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИ

Мухамадазиз РАСУЛМУХАМЕДОВ,

ф.-м.ф.н., доцент, Тошкент Давлат транспорт университети

Транспортда ахборот тизимлари ва технологиялари кафедра мудири

E-mail: mrasulmuxamedov@list.ru

Дилмурод ЭГАМБЕРДИЕВ,

Тошкент давлат транспорт университети 2-курс магистранти

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-pp176-180

Аннотация:

Мақолада ҳисоб-китоб картасини расмийлаштириш ва

унгача бўлган жараёнлар кетма-кетлиги ёритилган. Шунингдек, ҳисоб-

китоб картасининг веб-дастурини яратиш учун фойдаланилаётган

дастурлар ва дастурлаш таъминотлари келтирилган.

КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси суверенлигини сиёсий ва иқтисодий жиҳатдан

мустаҳкамлаш ва жаҳон ҳамжамиятининг тўлақонли аъзоси бўлмоқ учун
транспорт хизматини юқори даражада ривожлантириш лозим.

Бу транспортни ва ,авваламбор, мамлакатнинг барча ҳудудларини ягона

давлат бутунлиги сифатида боғловчи ишончли, барқарор, иқтисодий жиҳатдан
самарали бўлган темир йўл транспортининг устувор ривожланишини талаб
этади.

Ўзининг кўп томонлама устунликлари эвазига темир йўллар келажакда

иқтисоднинг барқарор ривожланишини, мамлакат миқёсида ички ва ташқи
интеграцион алоқаларни, туризмни, аҳоли бандлиги масалаларини ва бошқа
хил ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал этишда асосий ролни бажаришга
қодир бўлади.

Маҳаллий товарлар ва хизматларнинг сифатли ва рақобатбардошлигини

ошириш, иқтисодий мустақилликни мустаҳкамлашни таъминлаш каби устувор
мақсадларга эга бўлган ижтимоий йўналтирилган иқтисодиётни шакллантириш
учун кенг кўламли иқтисодий ислоҳотлар олиб борилмоқда.

Ҳозирги вақтда “Ўзбекистон темир йўллари” Акциядорлик жамиятининг

корхоналари ва тузилмавий бўлинмалари молиясини ташкил этишга транспорт
ишлаб чиқаришнинг тармоқ хусусиятлари катта таъсир кўрсатади.

Библиографические ссылки

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021-yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida 02.03.2020dagi PF-5953-sonli Farmoni.

Guliamova M.K., & Aliev R.M. (2021). Database Concept, Relevance and Expert Systems. Scientific and Educational Areas Under Modern Challenges, 2021, PP. 125-127. Cheboksari: SCC “Interaktiv plus”.

Tokhirov E., Aliev R. Improving the braking distance of the train before level crossing // InterConf. - 2020.

Gulamov J., Shukurov F., Shokhidayeva Sh. Automated information system for inventory accounting of a car depot warehouse // JournalNX-2021.

Nurmukhamedov T., Shukurov F., Khakimov Sh. Information technologies for forecasting car depot inventory using correlation analysis // JournalNX-2021.

R. Aliev Analysis of controlling the state of track sections on lines with speed and high-speed train traffic German International Journal of Modern Science № 14, 2021. - PP. 57-58.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу