Содержание заданий, используемых при повышении профессиональной компетентности студентов-медиков на английском языке

CC BY f
480-483
0
0
Поделиться
Дастенова, Ф. (2023). Содержание заданий, используемых при повышении профессиональной компетентности студентов-медиков на английском языке. Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке, 1(1), 480–483. https://doi.org/10.47689/XXIA-TTIPR-vol1-iss1-pp480-483
Ф Дастенова, Каракалпакский Государственный Университет им. Бердаха

Докторант

Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ingliz tili keng qo’llaniladigan professional kontekstlarda talabalarni tayyorlashga qaratilgan til o’rganish dasturlarining maqsadi EFL (Ingliz tili chet tili sifatida) bo’yicha talabalarning professional malakasini rivojlantirishdir. EFL talabalari duch keladigan eng muhim muammolardan biri ularning kasbiy malakasini rivojlantirishda autentik materiallar va tajribalarning etishmovchiligidir. Tadqiqotlar shuni ko’rsatdiki, autentik materiallar bilan shug’ullanish professional kontekstlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega o’quvchilar odatda yaxshi professional kompetentsiyaga ega bo’ladi [1].


background image

XXI CENTURY RENAISSANCE IN THE PARADIGM OF SCIENCE,

EDUCATION AND TECHNOLOGY INNOVATIONS

480

TIBBIYOT TALABALARINING INGLIZ TILIDAGI PROFESSIONAL

KOMPETENSIYASINI OSHIRISHDA QO’LLANILADIGAN VAZIFALAR

MAZMUNI

Dastenova F.A.

Nukus, Uzbekistan

Doktorant, Berdaq nomidagi Qoraqolpoq Davlat Universiteti

e-mail

: firuzadastenova@gmail.com

+998938898585

Ingliz tili keng qo’llaniladigan professional kontekstlarda talabalarni tayyorlashga

qaratilgan til o’rganish dasturlarining maqsadi EFL (Ingliz tili chet tili sifatida) bo’yicha
talabalarning professional malakasini rivojlantirishdir. EFL talabalari duch keladigan eng
muhim muammolardan biri ularning kasbiy malakasini rivojlantirishda autentik
materiallar va tajribalarning etishmovchiligidir. Tadqiqotlar shuni ko’rsatdiki, autentik
materiallar bilan shug’ullanish professional kontekstlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega
o’quvchilar odatda yaxshi professional kompetentsiyaga ega bo’ladi [1].

Shuning uchun til o’rganish dasturlarida o’quvchilarning o’z kasbiy mahoratini

oshirish uchun ingliz tilida so’zlashuvchilar bilan ish bilan bog’liq muloqotlarda ishtirok
etishi uchun imkoniyatlar yaratishga e’tibor qaratish lozim.

Talabalarning kasbiy malakasini oshirishi usullaridan biri, tadqiqotlar bo’yicha, til

o’rganish dasturlariga texnologiyani kiritish samarali natiyja beradi. Masalan, onlayn
resurslar va raqamli asboblardan foydalanish o’quvchilarga haqiqiy materiallar bilan
ishlashga va professional kontekstdagi til ko’nikmalarini amaliyotda qo’llash
imkoniyatini berishi mumkin [4]. Biroq, texnologiyadan faqatgina an’anaviy o’qitish
usullarini almashtirish sifatida emas, balki samarali va to’g’ri foydalanishni ta’minlash
muhimdir. Ko’plab tadqiqotlar shuni ko’rsatdi, talabalarning kasbiy malakasini oshirish
maqsadida til va mazmunni o’rgatish birgalikda olib borilishi lozim [3]. Bunday
yondashuv muayyan kasbiy sohalar doirasida til ko’nikmalarini o’rgatish zaruriyatin
tug’diradi va talabalarning kelajakdagi kasbi uchun zarur bo’lgan asosiy til va muloqot
qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradi.

Ingliz tili xalqaro aloqa qilishda, shu jumladan tibbiyot sohsida ham dominant

tilga aylandi. Shunday qilib, tibbiyot talabalari bemorlar, hamkasblar va dunyo bo’ylab
sog’liqni saqlash mutaxassislari bilan samarali muloqot qilish uchun ingliz tilidagi
malakasini yuqori darajada rivojlantirishlari kerak. Biroq, chet tilini o’rganish tibbiyot
talabalari uchun cheklangan vaqt, juda ko’p miqdorda vazifalar bajarish kerakligi, bir
vaqtning oz’ida ham tilni, ham mazmunini o’zlashtirish zarurati kabi juda ko’p
qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun tibbiyot talabalarining EFL kontekstida
professional kompetensiyani oshirishga yordam beradigan samarali til o’rgatish
strategiyalarini ishlab chiqish juda muhimdir.

Til o’rgatishga va tibbiy ta’limga integrallashgan yondashuv bu maqsadga

erishishning samarali yo’lidir. Ushbu yondashuv tibbiyot ta’limini o’zlashtirish bilan
birga ingliz tili ko’nikmalarini rivojlantirishga ahamiyat bergan holda tilni o’qitishni
tibbiyot bilan birlashtirishni o’z ichiga oladi. Integrallashgan yondashuvning muhim
tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi:


background image

XXI CENTURY RENAISSANCE IN THE PARADIGM OF SCIENCE,

EDUCATION AND TECHNOLOGY INNOVATIONS

481

1) Til va tibbiy mazmun: Til o’qitishning tibbiy ta’lim bilan integratsiyalashuvi til

va tibbiy tarkibni bir vaqtning o’zida rivojlantirishni talab qiladi. Bu shuni anglatadiki, til
alohida emas, balki tibbiy mazmun kontekstida o’qitiladi;

2) Hamkorlik: Integratsiyalashgan yondashuv til o’qituvchilari va tibbiyot

o’qituvchilari o’rtasidagi hamkorlikni talab qiladi. Til o’qituvchilari tibbiyot
mazmunidagi va tibbiyot o’qituvchiari til materiallarini ishlab chiqarishda ishtirok
etishlari kerak;

3) Autentik materiallar: Integratsiyalashgan yondashuv tibbiy jurnallar, darsliklar

va videolar kabi haqiqiy tibbiy materiallardan foydalanishga urg’u beradi. Ushbu
materiallar talabalarga ularning til ko’nikmalarini rivojlantirish uchun zarur bo’lgan
haqiqiy tibbiy til bilan tanishish imkonini beradi;

4) Til o’rganishga sharoyitlar yaratsh: Bu kuyidagilarni o’z ichiga olishi mumkin:

ingliz tili to’garaklari, tayyorgarlik kurslati, lingafon honalari.

Tibbiy ingliz tilini o’qitish tamoyillari kommunikativ kompetentsiyani

rivojlantirishga katta ahamiyat beradi.Tibbiy ingliz tilini o’rgatishda quyidagi
tamoyillarga e’tibor qaratish lozim:

Kontekstualizatsiya: Tibbiy ingliz tilini tibbiy vaziyatlar kontekstida o’rgatish

kerak. Bu tilning alohida emas, balki haqiqiy tibbiy vaziyatlar kontekstida o’rgatilishini
anglatadi.

Interaktiv ta’lim: Tibbiy ingliz tilini interfaol usullar, masalan, rolli o’yinlar,

amaliy tadqiqotlar va simulyatsiyalar yordamida o’rgatish kerak. Bu usullar talabalarni
ingliz tilidan kommunikativ tarzda foydalanishga undaydi.

Integratsiyalashgan yondashuvning afzalliklari va muammolari:
Tibbiy ingliz tilini o’qitishda integratsiyalashgan yondashuvning afzalliklari

quyidagilarni o’z ichiga oladi: Til ko’nikmalarning rivojlanishi natiyjasida tibbiy
amaliyot uchun zarur bo’lgan til ko’nikmalar va kasbiy kompetensiya oshadi, tibbiyot
mutaxassislari, bemorlar va va chet el hamkasblar bilan aloqa qilish imkoniyatlari
yaratiladi.

Integratsiyalashgan yondashuvning muammolari quyidagilardan iborat: Til

o’rgatishning tibbiy ta’lim bilan integratsiyasi qo’shimcha vaqtni talab qiladi, bu esa
tig’iz o’quv dasturida qiyin bo’lishi mumkin. Til o’qitishning tibbiy ta’lim bilan
integratsiyasini qo’shimcha manbalar va til o’qituvchilarini ko’proq talab qiladi.

EFL kontekstida tibbiyot talabalarining kasbiy malakasini rivojlantirish uchun

quyidagi tamoyillar to’plami taklif qilingan:

1. Til va mazmunning integratsiyasi: Tibbiy ta’lim talabalarga bir vaqtning o’zida

ikkalasini ham o’rganish imkonini beradigan tarzda til va tarkibni birlashtirishi kerak.Til
o’rgatish tibbiy kontekst ga mos bo’lishi kerak va tibbiy muassasalarda samarali muloqot
qilish uchun zarur bo’lgan til ko’nikmalarini rivojlantirishga e’tibor qaratish kerak.

2. Vazifaga asoslangan ta’lim: Tibbiyot talabalari tibbiy kontekstda ingliz tilidan

foydalanishni talab qiladigan real hayotdan olingan vazifalarga asoslangan ta’lim bilan
shug’ullanishlari kerak. Bu yondashuv talabalarga til ko’nikmalarini rivojlantirishga
yordam beradi va shu bilan birga tibbiyot sohasida amaliy tajribaga ega bo’ladi.

3. O’quvchilarning avtonomligi: Tibbiyot talabalari o’zlari uchun mas’uliyatni o’z

zimmalariga olishga o’rganishga va mustaqil til o’rganish strategiyalarini ishlab
chiqishga rag’batlandirilishi kerak . Bunday yondashuv o’quvchilarda motivatsiya


background image

XXI CENTURY RENAISSANCE IN THE PARADIGM OF SCIENCE,

EDUCATION AND TECHNOLOGY INNOVATIONS

482

uyg’onib, ularning faolligi hamda ularga umrbod ta’lim olish uchun zarur bo’lgan o’z-
o’zini boshqarish ko’nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi mumkin.

4. Formativ (shakllantiruvchi) baholash: Tibbiy ta’lim o’quv jarayoni davomida

o’quvchilarning til ko’nikmalari va mazmuniy bilimlari haqida fikr-mulohazalarni
bildiruvchi formativ baholashni o’z ichiga olishi kerak. Bu yondashuv talabalarga
bilimlarini yanada mustahkamlash kerak bo’lgan qismlarini aniqlashga yordam beradi va
o’qituvchilarga o’quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirish uchun o’qitish
strategiyalarini moslashtirishga yordam beradi.

Ushbu maqolada keltirilgan tamoyillar (metodologiya) tibbiy ta’limda muhim

ahamiyatga ega. Birinchidan, tibbiyot o’qituvchilari tibbiyot talabalarining o’ziga xos
ehtiyojlariga moslashtirilgan til o’rgatish strategiyalarini ishlab chiqishlari kerak.
Ikkinchidan, til va mazmunni talabalarga bir vaqtning o’zida ikkalasini ham o’rganish
imkonini beradigan tarzda birlashtirilgan tibbiy ta’limni ishlab chiqish kerak.
Uchinchidan,tibbiy ta’lim talabalarga amaliy, tibbiyot sohasida real tajriba bilan
ta’minlaydigan vazifaga asoslangan ta’limga yo’naltirilishi kerak. To’rtinchidan, tibbiy
ta’lim o’quvchilarning mustaqilligini rag’batlantirishi kerak, bu esa o’quvchilarning
motivatsiyasi va faolligini oshirish hamda o’z-o’zini boshqarish ko’nikmalarini
rivojlantirishga yordam berishi mumkin.Va nihoyat, tibbiy ta’lim talabalarning o’quv
jarayoni davomida til ko’nikmalari va bilimiga berilgan fidbekni o’z ichiga oluvchi
formativ baholashni o’z ichiga olishi kerak.

EFL talabalari uchun til o’rganish dasturlarida professional kompetensiyani

rivojlantirish muhim maqsaddir. Haqiqiy tajribalar uchun imkoniyatlarni taqdim etish, til
va kontentni o’qitishni birlashtirish va texnologiyani o’z ichiga olish talabalarning kasbiy
mahoratini oshirishga yordam beradi. Tibbiyot talabalarining EFL kontekstida kasbiy
kompetensiyasini rivojlantirish til va mazmunning integratsiyasini, vazifaga asoslangan
ta’limni, o’quvchilarning mustaqilligi va formativ baholashni talab qiladi.Ushbu
tamoyillar tibbiy ta’lim uchun muhim ahamiyatga ega va tibbiyot talabalariga tibbiyot
sohasida samarali muloqot qilish uchun zarur bo’lgan til ko’nikmalarini rivojlantirishga
yordam berishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdulaziz S.S., Alqahtani M.S. Enhancing the English language proficiency of EFL
students in Saudi Arabia: An empirical investigation. Journal of Language Teaching and
Research, 12(2), 2021, p. 328 ‒ 340.
2. Alemi M., Amini M.R. The impact of authentic materials on Iranian EFL learners’
reading comprehension ability. Journal of Language Teaching and Research, 12(3), 2021,
p. 663 ‒ 670.
3. Liu H. The integrated approach to teaching English for specific purposes in China: The
status quo and future prospects. Theory and Practice in Language Studies, 10(4), 2020, p.
332‒338.
4. Nawar H. Integrating technology into English as a foreign language classrooms:
Challenges and solutions. Education and Information Technologies, 26(4), 2021, p. 3579
‒ 3601.


background image

XXI CENTURY RENAISSANCE IN THE PARADIGM OF SCIENCE,

EDUCATION AND TECHNOLOGY INNOVATIONS

483

5. Xue L., Xiong X. Integrating language and content instruction in English for specific
purposes: A review of research. Journal of Language Teaching and Research, 11(4),
2020, p. 223‒235.
6. Al-Khairy G., Al-Khairy A. Challenges of teaching English for medical purposes: The
perceptions of teachers and students. Journal of Taibah University Medical Sciences,
12(6), 201. p. 7545 ‒ 550.
7. Sarsenbaeva Z.J. Pedagogical Peculiarities of forming linguocultural competence of
higher education students in Karakalpakstan. EPRA International Journal of
Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal Volume: 7|Issue. 2021, p. 161
‒ 166.
8. Sarsenbaeva Z., Uteshova Z. Principles of Teaching Karakalpak Students English
Speech Etiquette. Humanising Language Teaching. 2022, №. 4.
9.

Atashova F. D., Seytniyazova G. M. DEVELOPING COMMUNICATIVE

COMPETENCE

OF

ESP

LEARNERS

ESP

ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ

КОММУНИКАТИВ

КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ

РИВОЖЛАНТИРИШ

//Mental

Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2022. – Т. 2022. – №. 2. – С. 38-50.
10. Atashova F. D., Ashirov D. XORIJIY TILLARNI O ‘QITISHDA
MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVINING AHAMIYATI //Educational
Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 239-242.
11. Atashova F. D., Konisov G. U. THE CONCEPT OF COMPETENCE APPROACH
IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE ЧЕТ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА
КОМПЕТЕНЦИЯ ЁНДАШУВИ ТУШУНЧАСИ //Mental Enlightenment Scientific-
Methodological Journal. – 2022. – Т. 2022. – №. 2. – С. 24-37.
12. Atashova F., Konratbaeva E. CULTURE SHOCK AS THE BARRIER OF
PERSONAL DEVELOPMENT IMPACTS PSYCHOLOGY OF PEOPLE //WORLD
SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS. – 2019. – С. 172-174.


Библиографические ссылки

Abdulaziz S.S., Alqahtani M.S. Enhancing the English language proficiency of EFL students in Saudi Arabia: An empirical investigation. Journal of Language Teaching and Research, 12(2), 2021, p. 328 ‒ 340.

Alemi M., Amini M.R. The impact of authentic materials on Iranian EFL learners’ reading comprehension ability. Journal of Language Teaching and Research, 12(3), 2021, p. 663 ‒ 670.

Liu H. The integrated approach to teaching English for specific purposes in China: The status quo and future prospects. Theory and Practice in Language Studies, 10(4), 2020, p. 332‒338.

Nawar H. Integrating technology into English as a foreign language classrooms: Challenges and solutions. Education and Information Technologies, 26(4), 2021, p. 3579 ‒ 3601. 5. Xue L., Xiong X. Integrating language and content instruction in English for specific purposes: A review of research. Journal of Language Teaching and Research, 11(4), 2020, p. 223‒235.

Al-Khairy G., Al-Khairy A. Challenges of teaching English for medical purposes: The perceptions of teachers and students. Journal of Taibah University Medical Sciences, 12(6), 201. p. 7545 ‒ 550.

Sarsenbaeva Z.J. Pedagogical Peculiarities of forming linguocultural competence of higher education students in Karakalpakstan. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal Volume: 7|Issue. 2021, p. 161 ‒ 166.

Sarsenbaeva Z., Uteshova Z. Principles of Teaching Karakalpak Students English Speech Etiquette. Humanising Language Teaching. 2022, №. 4.

Atashova F. D., Seytniyazova G. M. DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE OF ESP LEARNERS ESP ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2022. – Т. 2022. – №. 2. – С. 38-50.

Atashova F. D., Ashirov D. XORIJIY TILLARNI O ‘QITISHDA MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVINING AHAMIYATI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 239-242.

Atashova F. D., Konisov G. U. THE CONCEPT OF COMPETENCE APPROACH IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE ЧЕТ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА КОМПЕТЕНЦИЯ ЁНДАШУВИ ТУШУНЧАСИ //Mental Enlightenment Scientific-

Methodological Journal. – 2022. – Т. 2022. – №. 2. – С. 24-37.

Atashova F., Konratbaeva E. CULTURE SHOCK AS THE BARRIER OF PERSONAL DEVELOPMENT IMPACTS PSYCHOLOGY OF PEOPLE //WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS. – 2019. – С. 172-174.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов