O'zbekistonda davlat boshqaruvini modernizatsiyalash jarayonlari(2022-2026)

CC BY f
101-105
0
0
Поделиться
Сафаров, Б. (2023). O’zbekistonda davlat boshqaruvini modernizatsiyalash jarayonlari(2022-2026) . Узбекистан – стратегия 2030 с точки зрения молодых ученых: экономика, политика и право, 1(1), 101–105. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/strategy-2030-young-scientists/article/view/28697
Бекзод Сафаров, Университет Мировой Экономики и Дипломатии
Студент 3 курса факультета социальных наук
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Maqolada OZbekistonda davlat boshqaruv jarayonlari va korporativ boshqaruv tizimi haqida soZ boradi. 2022-2026-yillarda davlat boshqaruvini modernizatsiya qilishga asosan ishlarga to’xtalib o’tilgan.


background image

148

O'ZBEKISTONDA DAVLAT BOSHQARUVINI MODERNIZATSIYALASH

JARAYONLARI(2022-2026)

Safarov Bekzod Mirzo Ulugbek nomidagi OZbekiston

Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya:

Maqolada OZbekistonda davlat boshqaruv jarayonlari

va korporativ boshqaruv tizimi haqida soZ boradi. 2022-2026-yillarda davlat

boshqaruvini modernizatsiya qilishga asosan ishlarga to’xtalib o’tilgan.

Kalit

so’zlar:

mas’uliyati

cheklangan jamiyat, tamoyillar,

diversifikatsiya, korporativ kodeks, strategik boshqarish.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlardan

ko‘zlanayotgan asosiy maqsad mulkiy xilma-xillik asosida iqtisodiy faoliyatni

yanada jadallashtirish, mulklarni davlat tasarrufidan chiqarib, nodavlat

sektorga o’tkazish va shu orqali turli o’z-o’zini boshqaruvchi xususiy iqtisodiy

xo’jalik birliklarini vujudga keltirish ekanligi bugungi kunda hech kimga sir

emas. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bunday iqtisodiy islohotlarning

muvaffaqiyati ko’p jihatdan davlat tasarrufidan chiqarilgan mulklarni samarali

tarzda qayta harakatga keltirish, qo‘shma korxonalar tuzish, korxonalarni

aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirish, ayniqsa, kichik hamda xususiy

tadbirkorlikni rivojlantirishga bog’liqdir. Shu asosda davlat tasarrufidagi

aksariyat korxona va tashkilotlarni aksionerlik jamiyatlariga aylantirish orqali

iqtisodiyotning korporativ boshqariluvchi bo’g’inlarini tashkil etishga alohida

ahamiyat qaratilmoqda.

Darhaqiqat, keyingi yillarda iqtisodiyotning mutlaqo yangi tarmoqlariga

asos solish, ayniqsa, ularni boshqarish uslublarini zamonaviylashtirishga

ustuvor ahamiyat berilmoqda. Aktsiyadorlik jamiyatlarini rivojlantirish

strategiyasi va samarali boshqarish borasida O‘zbekiston Respublikasi

Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi

O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi muhimdir[1]. Davlatimiz rahbari


background image

149

majlisda ana shu haqda to‘xtalib, korporativ boshqaruv tizimidagi prinsip va

yondashuvlarni tubdan o‘zgartirishimiz uning haqiqiy bozor munosabatlariga

mos kelishini ta’minlash hamda konservativ qarashlardan voz kechishda

katta hissa bo‘lganligini, lekin butun dunyoda aktsiyadorlik jamiyatlarini tashkil

etish va ishni korporativ tarzda boshqarish asosiy usul, deb topilgan bir

paytda bizda bu borada amalga oshirilayotgan ishlar qoniqarli emasligiga,

hali oldinda bajarilishi lozim bo‘lgan vazifalar ham talaygina ekanligiga

alohida urg‘u berdi. Korporativ usul bozor iqtisodiyotiga o‘tishning muhim

sharti ekanligi, bu borada rivojlangan davlatlar tajribasini o‘rganish hayotiy

zaruratligi, ayniqsa, sohaga puxta bilimga ega bo‘lgan zamonaviy menejment

hamda marketing usullarini amalda qo‘llay oladigan yosh mutaxassislarni jalb

etish masalalari dolzarb ekanligi aytib o‘tildi.

Bugungi kunda mustaqil Markaziy Osiyo davlatlaridan biri bo‘lgan

O‘zbekiston korporativ boshqaruv tizimini isloh qilish va takomillashtirishga

rahbarlik qildi va islohotlar dasturini amalga oshirish natijasida mamlakat

korporativ boshqaruv tizimiga sezilarli o‘zgarishlar kiritildi. Ta’kidlash lozimki,

O‘zbekistonda korporativ boshqaruv islohotlari jadal sur’atlar bilan amalga

oshirilayotgan bo‘lsa ham, korporativ boshqaruv tizimida bir qator hal

etilmagan muammolar yuzaga keldi. Eng asosiy muammo - davlat asosiy

aktsiyador bo‘lgan aktsiyadorlik jamiyatlari. Korporativ boshqaruvni yanada

rivojlantirish zarurati, uning yordamida ijobiy natijalarga erishish mumkinligi

bilan bog'liq:

kompaniyaning investitsiya jozibadorligini oshirish;

moliyaviy resurslarni uzoq muddatli sarmoyalashga tayyor

investorlarni jalb qilish;

faoliyat samaradorligini oshirish;

bank kreditlarini olish xarajatlarini kamaytirish;

korxonaning bozor qiymatini oshirish;

kapital bozorlariga kirishni osonlashtirish;


background image

150

kompaniyaning obro'si va obro'sini yaxshilash.

Bundan tashqari, tashkilot amaliyotida korporativ boshqaruvning

asosiy tamoyillarini joriy etish va faol ravishda qo'llash bevosita iqtisodiy

samara berishi mumkin. Mavjud korporativ boshqaruv tizimini

takomillashtirish orqali mahalliy biznes tuzilmalari o'z aktsiyalari narxiga

qo'shimcha mukofot puli olishni kutishlari mumkin, ularning miqdori 20 dan

50% gacha o'zgarib turadi [14].

Respublikamizda

bugungi

kunda

qo‘llanilayotgan

asosiy

tamoyillarning negizida xalqaro tan olingan andozaviy tamoyillar yotadi.

Aksiyadorlik

jamiyatining

boshqaruv

tizimi

korporativ

boshqaruv

tamoyillarining amalga oshishini ta’minlashi zarur. Afsuski, bugungi kunda

mavjud muammolardan biri, ko‘pchilik aksiyadorlik jamiyatlarining rahbariyati

va mеnеjеrlari tomonidan biznesni korporativ boshqarish bo‘yicha ilg‘or xorijiy

tajribani yetarli darajada o‘rganilmaganligi, shuningdek mazkur muammo

nazorati hamda korxona faoliyatini boshqarish organlari tomonidan kompleks

yondashuvning yo‘qligi kooperatsiya jarayonlariga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Mazkur nazorat va boshqaruv organlari aksiyadorlik jamiyatlarini boshqarish

jarayonlarini realizatsiya qilishning o‘ziga xos tomonlarini yetarlicha hisobga

olmayaptilar. Yuqorida bayon etilganlardan shu xulosa kelib chiqadiki,

bugungi kunda korporativ boshqaruvning barcha mamlakat kompaniyalari

uchun qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan yagona modeli mavjud emas. Ko‘plab

rivojlangan va o‘tish davri iqtisodiyotiga asoslangan mamlakatlar turli

modellarning alohida qismlarini kombinatsiyalash variantidan foydalanadi.

Xulosa qilib aytganda, biznes yuritish sharoitlarini yaxshilash, qulay

ishbilarmonlik muhitini shakllantirishga qaratilgan davlat siyosati va

mamlakatdagi mavjud to‘laqonli raqobat muhitidagi kurash milliy firmalarni

sifat va narx jihatdan ustunlikka erishish uchun ishlab chiqarishni

modernizatsiya qilish va texnik qayta qurollantirishga undaydi. Bu orqali

innovatsion texnologiyalar va zamonaviy ilmiy yutuqlarni ishlab chiqarishga

jadal joriy etilishi, ishlab chiqarish tarkibini diversifikatsiya qilinishiga


background image

151

erishiladi. Ichki bozordagi raqobat kurashida toblangan firma o‘z tajribasini

raqobat yanada kuchliroq bo‘lgan xalqaro bozorda qo‘llaydi. Ichki kurash

qanchalik og’ir kechgan bo‘lsa, bu firma xalqaro bozorda muvaffaqiyatga

erishish imkoniyati shunchalik katta bo‘ladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib,

respublikamizda to‘laqonli raqobat muhitini shakllantirish va ishlab chiqarishni

modernizatsiya

qilish,

shuningdek,

milliy

mahsulotlarimizni

raqobatbardoshligini yanada oshirish bo‘yicha ushbu chora-tadbirlarni

amalga oshirish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi

PF 60-sonli farmoni “2022-2026 yillarga mo’ljallangan Yangi O‘zbekistonning

taraqqiyot strategiyasi”.

2. Mirziyoev Sh. “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy

javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak”.

Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiyiqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari

va 2017 yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor

yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan

majlisidagi ma’ruza, 2017 yil 14 yanvar.

3.

Yuldashev, S. H., & Xakimov, S. (2022). ABOUT VIBRATION

ARISING FROM RAILWAY TRANSPORT.

Science and Innovation, 1(5},

376-379.

4.

Хакимов, С., Абдуназаров, А., & Шаропов, Б. (2022). БИНО

ВА

ИНШООТЛАР

ЗИЛЗИЛАБАРДОШЛИГИНИНГ

НАЗАРИЙ

АСОСЛАРИ.

Journal of Advanced Research and Stability, 2

(9), 215-218.

5.

Хакимов, С. (2022). ТОННЕЛЛАР ҚАЗИШНИНГ САМАРАЛИ

УСУЛЛАРИ ВА УЛАРНИ КАМЧИЛИКЛАРИ.

Journal of Advanced Research

and Stability, 2

(9), 219-222.

6.

Rasuljon o’g’li, K. S.,

& Muhammadjanovna, K. F. (2023).

Advantages and disadvantages of using steel reinforcements and composite


background image

152

reinforcements in building structures.

Amaliy va fundamental tadqiqotlar

jurnali\ journal of applied and fundamental research, 2

(6), 1-5.

7.

O‘g‘Li, S. B. X., & O‘g‘Li, M. F. R. (2022). Quyosh energiyasidan

foydalanib turar joy binolari qurishning istiqboli tomonlari.

Механика и

технология,

(Спецвыпуск 1), 145-149.

8.

Мухамедов, Д.,

& Махмудов, Ф. (2023). Обоснование

параметров катков агрегата для посева озимой пшеницы в междурядия

хлопчатника.

International Bulletin of Applied Science and Technology, 3

(5),

478-483.

9.

Шаропов, Б. Х. Ў., Ўғли, M. Ф. Р., & Акбаралиев, Х. Х. Ў. (2022).

Қуёш энергиясидан фойдаланиб биноларни энергия самарадорлигини

ошириш тадбирлари.

Механика и технология, 2(7),

186-191.

10.

Шухратджон Б. и Факсриддин М. (2023). Показатели

эффективности в сельском хозяйстве.

11.

Фахриддин М. и Сайфуллаевич К.К. (2023). Влияние длины

привода параллелограммного механизма устройства измерения

рабочей глубины почвобрабатывающих машин на точность измерения

рабочей глубины.

12.

Исраилова, Зарина. "Понятие «эффективность» и его

критерии в деятельности депутатов представительного органа

государственной власти на местах." in Library 19.4 (2019): 59-63.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF 60-sonli farmoni “2022-2026 yillarga mo’ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”.

Mirziyoev Sh. “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak”. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiyiqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017 yil 14 yanvar.

Yuldashev, S. H., & Xakimov, S. (2022). ABOUT VIBRATION ARISING FROM RAILWAY TRANSPORT. Science and Innovation, 1(5}, 376-379.

Хакимов, С., Абдуназаров, А., & Шаропов, Б. (2022). БИНО ВА ИНШООТЛАР ЗИЛЗИЛАБАРДОШЛИГИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Journal of Advanced Research and Stability, 2(9), 215-218.

Хакимов, С. (2022). ТОННЕЛЛАР ҚАЗИШНИНГ САМАРАЛИ УСУЛЛАРИ ВА УЛАРНИ КАМЧИЛИКЛАРИ. Journal of Advanced Research and Stability, 2(9), 219-222.

Rasuljon o’g’li, K. S., & Muhammadjanovna, K. F. (2023). Advantages and disadvantages of using steel reinforcements and composite reinforcements in building structures. Amaliy va fundamental tadqiqotlar jurnali journal of applied and fundamental research, 2(6), 1-5.

O‘g‘Li, S. B. X., & O‘g‘Li, M. F. R. (2022). Quyosh energiyasidan foydalanib turar joy binolari qurishning istiqboli tomonlari. Механика и технология, (Спецвыпуск 1), 145-149.

Мухамедов, Д., & Махмудов, Ф. (2023). Обоснование параметров катков агрегата для посева озимой пшеницы в междурядия хлопчатника. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(5), 478-483.

Шаропов, Б. Х. Ў., Ўғли, M. Ф. Р., & Акбаралиев, Х. Х. Ў. (2022). Қуёш энергиясидан фойдаланиб биноларни энергия самарадорлигини ошириш тадбирлари. Механика и технология, 2(7), 186-191.

Шухратджон Б. и Факсриддин М. (2023). Показатели эффективности в сельском хозяйстве.

Фахриддин М. и Сайфуллаевич К.К. (2023). Влияние длины привода параллелограммного механизма устройства измерения рабочей глубины почвобрабатывающих машин на точность измерения рабочей глубины.

Исраилова, Зарина. "Понятие «эффективность» и его критерии в деятельности депутатов представительного органа государственной власти на местах." in Library 19.4 (2019): 59-63.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов