O‘zbekistonning ichki siyosiy taraqqiyot trendlari va tashqi siyosat masalalari

CC BY f
135-144
0
0
Поделиться
Норкулов , О. (2023). O‘zbekistonning ichki siyosiy taraqqiyot trendlari va tashqi siyosat masalalari . Узбекистан – стратегия 2030 с точки зрения молодых ученых: экономика, политика и право, 1(1), 135–144. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/strategy-2030-young-scientists/article/view/28702
Огабек Норкулов , Университет Мировой Экономики и Дипломатии
Студентка 2 курса
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Biz bugun globallashayotgan dunyoda yashayotgan ekanmiz, ushbu qaltis vaziyatlarda davlat tomonidan ichki va tashqi siyosat olib borishning bir qancha mashaqqatlari borligini anglab yetganmiz. Unda o'zining hududida oqilona siyosat yuritish, xalqning farovonligi va davlatining ravnaqi haqida qayg'urish bu hukumat va undagi rahbarlar oldidagi asosiy masala hisoblanadi. Bu kabi masalalarga to'g'ri yechim topish va unga to'g'ri yo'nalish bera olish bu biroz mushkul ishdir. Shuningdek, bugungi kunda xalqaro munosabatlarda sodir bo'layotgan turli xil qarama- qarshiliklar va mintaqaviy muammolarni biz uchun dolzarb masala emas deb o'zimizni ishontirib yurishimiz ham kerak emas. Aksincha, bu kabi ahamiyatli muammolarga yanada kuchliroq e'tiborimizni qaratgan holda o'zimizni tashqi siyosatdagi o'rnimiz va rolimizni oshirib olishimiz kerakdir. Ushbu maqolada tadqiqotchi asosiy e'tiborini bugungi O'zbekistonning ichki siyosatda olib borayotgan turli xil taraqqiyot yo'llariga va keng qamrovli tashqi siyosatdagi asosiy va dolzarb bo'lgan masalalariga urg'u bergan.

Похожие статьи


background image

182

O‘ZBEKISTONNING ICHKI SIYOSIY TARAQQIYOT TRENDLARI VA

TASHQI SIYOSAT MASALALARI

Norqulov Og'abek Sharofiddin o'g'li

JIDU, XM fakulteti 2-bosqich talabasi

e-mail: ogabeknorqulov3@gmail.com

Annotatsiya.

Biz bugun globallashayotgan dunyoda

yashayotgan ekanmiz, ushbu qaltis vaziyatlarda davlat tomonidan ichki va

tashqi siyosat olib borishning bir qancha mashaqqatlari borligini anglab

yetganmiz. Unda o'zining hududida oqilona siyosat yuritish, xalqning

farovonligi va davlatining ravnaqi haqida qayg'urish bu hukumat va undagi

rahbarlar oldidagi asosiy masala hisoblanadi. Bu kabi masalalarga to'g'ri

yechim topish va unga to'g'ri yo'nalish bera olish bu biroz mushkul ishdir.

Shuningdek, bugungi kunda xalqaro munosabatlarda sodir bo'layotgan

turli xil qarama- qarshiliklar va mintaqaviy muammolarni biz uchun dolzarb

masala emas deb o'zimizni ishontirib yurishimiz ham kerak emas.

Aksincha, bu kabi ahamiyatli muammolarga yanada kuchliroq e'tiborimizni

qaratgan holda o'zimizni tashqi siyosatdagi o'rnimiz va rolimizni oshirib

olishimiz kerakdir. Ushbu maqolada tadqiqotchi asosiy e'tiborini bugungi

O'zbekistonning ichki siyosatda olib borayotgan turli xil taraqqiyot yo'llariga

va keng qamrovli tashqi siyosatdagi asosiy va dolzarb bo'lgan

masalalariga urg'u bergan.

Kalit so‘zlar

: Sovet davri, Inson huquqlari, Yoshlar siyosati, Ayollar

qadri, Yangi ta'lim tizimi, Taraqqiyot strategiyasi-2030, Mintaqaviy suv

resurslari, Tashqi siyosatdagi o'rni, Xalqaro Immigratsiya, Sanksiyalar,

Transport-logistika va tashqi savdo faoliyati.

Bugungi O'zbekiston Respublikasi o'zining turli xil ichki siyosiy

qarashlari va ichki siyosiy taraqqiyot trendlariga ega desak mubolag'a

bo'lmaydi. Bizga ma'lumki O'zbekiston necha ming yillik tarixga ega

mamlakat, ammo mustamlakachilik siyosati tufayli chor Rossiyasining


background image

183

ta'siriga tushib qolib 1991-yil undan ozod bo'lish uchun bu juda katta

mashaqqat va mehnat talab qiladi desam ham adashmagan bo'laman.

Buyuk tariximiz ila ulkan davrni bosib o'tish ham har kimning, har qaysi

davlatning ham qo’lidan kelavermaydi. Shuni hisobga olish kerakki,

O'zbekiston 1991-yil 31-avgustda SSSR dan ozod bo'lib, o'zining siyosiy

qarashlari va siyosiy yo'nalishlari orqali yosh mustaqil davlat bo'lishiga

qaramasdan, o'zining ichki va tashqi siyosatda dadil qadam tashlamoqda

va bugungi kunda o'z mintaqasida siyosiy o'ringa egadir. O'zbekiston

mustaqil bo'lgandan so'ng necha yillar davomida sovet davri sarqitlari bilan

kurashib keldi va bu hozirgacha davom etmoqda. SSSR parchalangach,

Rossiya siyosiy elitasi SSSRning ta'sirini saqlab qolish kerak degan g'oya

asosida sobiq sovet davlatlari uchun Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi

(MDH)ga asos soldi. Ushbu mintaqaviy tashkilot orqali o'zining ta'sir

kuchiga ega bo'lib qolishni asosiy maqsad qilib qo'ydi. Albatta 1990-

yillarda bu ish berdi. Ya'ni Markaziy Osiyo mintaqasi va Sharqiy Yevropa

davlatlari shuningdek Kavkaz davlatlari ham Rossiya ta'sirida bo'lib

qolishdi. Ammo XXI asrning boshlaridan bu tashkilot o'zining mavqeyini

tushirib yubordi. Chunki Ukraina va Gruziya 2008-yilda bu tashkilotdan

chiqib ketishi MDH uchun katta zarba bo'ldi. Chunki barcha uchun yagona,

kuchli tashkilot sifatida ko'rilgan MDH aslida qanday ekanligini ko'rsatib

qo'ydi. Shunday bo'lishiga qaramasdan O'zbekiston o'zining siyosiy yo'lida

dadil olg'a qadam tashlashda davom etdi. O'zbekiston ham davlatning

asosiy tamoyillarini shakllantirish ya'ni davlatning asosini 4 ta tamoyil

tashkil etadi bular, harbiy ,iqtisod, mafkura va geografik hududlardir, yosh

mustaqil davlat ham Shularni birin ketin amalga oshira boshladi. Yangidan

mustaqil bo'lgan yosh mamlakatlarda (sobiq sotsialistik mamlakatlar va

SSSR tarkibidagi respublikalar) Iqtisodiy islohotlari 2 yo‘nalishda bordi: 1)

milliy mustaqillikni iqtisodiy jihatdan ta’minlashni ko‘zlagan islohotlar; 2)

rejali iqtisodiyotdan bozor tizimiga o‘tishga qaratilgan, ya’ni bozor

islohotlari yo‘nalishlarida amalga oshirildi. Birinchi yo‘nalish bo‘yicha milliy


background image

184

pulni muomalaga kiritish, mustaqil bank, byudjet va soliq tizimlarini joriy

etish, bojxona xizmatini tashkil qilish va milliy iqtisodiy chegaralarni

o‘rnatish, ichki chegaralar tuzilmasini o‘zgartirish kabilar amalga oshirildi.

Ikkinchi yo‘nalish bo‘yicha mulkni xususiylashtirish va davlat tasarrufidan

chiqarish, bozor infratuzilmasini yaratish, rejali davlat narxlaridan erkin

bozor narxlariga o‘tish, agrar sohadagi o‘zgarishlar, tashki iqtisodiy

faoliyatni bozor talablariga mos ravishda qayta qurish, monopoliyalarni

cheklash, chetdan kapital kiritishni rag‘batlantirish kabi chora tadbirlar joriy

etildi. Iqtisodiy islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilyabdi va davom

etyabdi, iqtisodiyotni erkinlashtirishni ta’minlaydi. Iqtisodiy islohotlarga

umumiylik va milliylik xos. Ularning umumiyligi — Iqtisodiy islohotlar

yo‘nalishlarining bir xil bo'lishi va yagona bozor tizimining qaror topishidir.

Milliylik har bir mamlakatning o‘ziga xos sharoitini hisobga olish va shunga

qarab islohot tamoyillarini qollashdan iborat. O‘zbekistonda 1991—2002-

yillar davomida amalga oshirilgan Iqtisodiy islohotlar tanlangan milliy

modelga binoan o'tkazildi va bu jarayon davom etmoqda[1]. Bugungi

kunda mamlakatimizda Inson huquqlariga alohida e'tibor qaratmoqda.

Aslida mustaqillikka erishganimizdan so'ng inson huquqlariga asosiy

e'tiborimizni qaratganmiz ya'ni 2008-yil jinoyatchilar uchun o'lim jazosining

bekor qilishi ushbu taraqqiyot yo'nalishi uchun asosiy qadamdir. Yana

bugungi kunda tergov jarayonlarida og'riqli usullardan foydalanish qat'iyan

man etilishi va har bir jinoyatchining o'zini erkinligi mavjudligi ham yangi

Konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan. Yana bir ichki siyosiy yo'nalish bu

Yoshlar siyosatidir. O'zbekiston yosh mamlakat, aniqrogl yoshlar

mamlakati deya e'tirof etilgan. Ya'ni bugungi kunda O'zbekiston aholisining

50-60 foizini yoshlar tashkil etadi. Shu munosabat bilan, Yoshlarga e'tibir

yosh mustaqil davlat uchun asosiy o'rinda turadi. Bugungi kungacha

yoshlarga doir ko'plab qarorlar, farmonlar va farmoyishlar berilgan.

Shuningdek Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 19-sentyabr kuni

BMT Bosh Assambleyasining 72- sessiyasidagi nutqlarida yoshlar


background image

185

masalasi alohida to‘xtalib, “Yoshlarning ongu tafakkurini ma’rifat asosida

shakllantirish va tarbiyalash eng muhim vazifa ekanligi, ekstremistik

faoliyat va zo‘ravonlik bilan bog‘liq jinoyatlarning aksariyati 30 yoshga

yetmagan yoshlar tomonidan sodir etilayotganligi, bugungi dunyo yoshlari

- son jihatidan butun insoniyat tarixidagi eng yirik avlod ekanligi,

sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib

kamolga yetishi bilan bogliqligi, shuningdek bizning asosiy vazifamiz -

yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratish,

zo‘ravonlik g'oyasi “virusi” tarqalishining oldini olishdan iboratligi”, ta’kidlab

o‘tganligi ham ushbu yoshlar siyosatiga berilayotgan e'tibordan

dalolatdir[2]. Yana O'zbekistonda tashkil etilayotgan ixtisoslashtirilgan va

prezident maktablaridagi o'qish sistemasi ham yuqori sifatda tashkil

etilgani. Bu ta'lim tizimini dunyoga andoza sifatida olib chiqish mumkin

degan fikrlarni ham eshitganmiz. Undan tashqari Prezidentimiz har bir

tashkilot yigllishlarida yoshlar forumlari, xalqaro konferensiyalarini tashkil

etish kerak, degan tashabbus bilan doimiy chiqishi ham biz yoshlar uchun

o'ziga xos shijoat va ko'tarinki ruhni beradi. Shuni ham ta’kidlab o'tish

darkor deb bildim ya'ni vatanimizda yashayotgan ayollarga ular xohlagan

barcha shart-sharoitlar mavjuddir. Mamlakatimizda ayollarga bo‘lgan

yuksak hurmat-e’tibor va

g‘amxo’rlikning amaliy isboti sifatida keyingi yillarda xotin-qizlarning

jamiyat hayotidagi ro‘li va ta’sirini kuchaytirish, ularning huquqiy,

ijtimoiy, iqtisodiy va ma’naviy manfaatlarini

himoya qilishga

qaratilgan 80 dan ortiq milliy va xalqaro hujjatlar qabul qilinganini alohida

qayd etish lozim. Xattoki bu ish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilib, 1999-

yil esa «Ayollar yili», 2001-yil «Ona va bola yili» deb e’lon qilindi.

O‘zbekiston 1995-yilda Markaziy Osiyoda birinchi bo‘lib Xotin-qizlar

kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi

Konvensiyani ratifikatsiya qilib, undagi mezonlarni amaliyotga joriy eta

boshlagan. Bu haqida gapirganda, Xalqaro bolalar jamg‘armasi


background image

186

UNICEFning Sharqiy Yevropa, Boltiqbo‘yi va Mustaqil davlatlar

Hamdo‘stligi mamlakatlari bo‘yicha ofisi onalik va bolalikni muxofaza qilish

borasidagi dasturlarni joriy qilishda O‘zbekistonni mintaqadagi namuna

deb tan olganini qayd etish lozim. Eng asosiy ichki siyosiy yo'nalish bu

barcha sohalarni o'ziga qamrab olgan va 2030-yilgacha barcha

maqsadlarga yetishish uchun tashlangan asosiy qadam bu Taraqqiyot

Strategiyasi-2030dir. Bu taraqqiyot strategiyasi 7 ta yo'nalishdan tashkil

topgan va har bir ma'lum bir ichki siyosatdagi yo'nalishini belgilab oladi.

Misol uchun 7 ta yo'nalishning mazmunlari:

1. Erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlat

barpo etishdir;

2. Adolat va qonun ustuvorligini mustahkamlash, inson qadr-

qimmatini ta'minlash;

3. Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish uchun tuzilgan rejalar;

4. Sifatli ta'lim-tarbiya masalasi doimiy e'tibor markazida bo'lishi

uchun qilingan ishlar;

5. Ma'naviy-Ma'rifiy sohalarni rivojlantirish;

6. Global muammolarga milliy va mintaqaviy darajada yechim

toppish;

7. Mamlakatda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash va xalqaro

hamkorlikni rivojlantirish.

Ushbu milliy va mintaqaviy yo‘nalishlar mamlakatimiz taraqqiyoti

uchun belgilab olinganidan so'ng 2030-yilgacha barchasini maksimal

darajada amalga oshirish uchun davlatimiz rahbari tomonidan har bir

rahbarga vazifalar yuklatilgan.

Bugungi kunda tashqi siyosatda olib borilayotgan ko'p tomonlama

diplomatik jarayonlar O‘zbekistonning oxirgi paytlardagi tashqi siyosiy

faolligini yuzi bo'lib xizmat qilmoqda desam adashmagan bo'laman. Undan

tashqari bugungi globallashayotgan zamonda yashayotgan ekanmiz bir

mintaqadagi bir muommo o'sha mintaqadagi barcha davlatlarga bevosita


background image

187

yoki bilvosita ta'sir qiladi. Aynan o'sha mintaqalardan biri Markaziy

Osiyodir. Markaziy Osiyoda sodir bo'layotyan siyosiy, ijtimoiy va ekologik

muommolarning barchasi beshta mamlakat uchun qaysidir darajada ta'sir

qilishi mumkin. Misol uchun, Bugungi kunda O‘zbekiston tashqi

siyosatidagi, nafaqat O'zbekiston balki butun Markaziy Osiyo davlatlari

oldidagi eng dolzarb masala mintaqadagi suv tanqisligi bo'lib turibdi.

Markaziy Osiyoning asosiy suv resursi hisoblangan Amudaryo va

Sirdaryoning qurib borishi va Markaziy Osiyo davlatlarining suvdan oqilona

foydalana olmayotganligi bilan bir qatorda Afg‘oniston defaktosi Tolibon

hukumatining qarori bilan Amudaryodan Balx viloyatini suv bilan ta'minlash

uchun qurilayotgan Qo'shtepa kanali kabi masalalar asosiyligini saqlab

qolgan. Ushbu Qo'shtepa masalasi O'zbekistonni eng katta xavotirga solib

turganligini inkor qila olmaymiz. Ushbu global masalaga oqilona yechim

topish uchun O'zbekiston hukumati qo'lidan keladigan barcha yechimlarni

taklif qila olish kerak. Tashqi siyosatdagi keyingi masala bu

O'zbekistonning tashqi siyosatdagi o'rni va pozitsiyasidir. Aynan bugun

ko'p qutbli dunyoda yashayotgan ekanmiz har bir davlat o'z mintaqasida

yetakchi o'rin va pozitsiyani egallash uchun harakat qilishini inkor etish

mumkin emas. Tashqi siyosatdagi o'zining to'g'ri pozitsiyasini ko'rsata olish

va ko'p tomonlama diplomatik harakatlarga zarar keltirmagan holda

amalga oshirishi zarurdir. Undan tashqari 2012-yil qabul qilingan tashqi

siyosat konseptsiyasi asosida tashqi siyosiy faoliyatni yo'lga qo'yish ham

o'zining to'g'ri siyosiy faoliyati uchun asos vazifasini bajaradi. Aynan ushbu

konseptsiya asosida O'zbekiston oldidagi eng dolzarb masala bu Markaziy

Osiyo mintaqasida amalga oshirilayotgan diplomatik aloqalardir,

diplomatik munosabatlarni yo'lga qo'yish va do'stona diplomatiyani amalda

joriy etishdir[3]. Har bir davlatning asosini xalq tashkil etadi, davlatsiz xalq

bo'lishi mumkin ammo xalqsiz davlat bo'lishi mumkin emas ekan, demak,

asosiy masalalardan biri bu xorijda istiqomat qilayotgan yoki tahsil

olayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini himoya qilishdir. Xalqaro


background image

188

Migratsiya huquqiy tamoyillari asosida migratsion ishlarni to'g'ri tashkil

etish bu Tashqi ishlar vazirligi oldidagi dolzarb masalalardan biridir.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi tomonidan

2022-yil 22-fevral kuni qabul qilingan “Tashqi mehnat migratsiyasi

to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunini ko‘rib chiqib, O‘zbekiston

Respublikasi

Konstitutsiyasining 84-moddasiga

va

“O‘zbekiston

Respublikasi Oliy Majlisining Senati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi

Konstitutsiyaviy Qonunining 24-moddasiga muvofiq O‘zbekiston

Respublikasi Oliy Majlisining Senati qaror qabul qilishi ham aynan

migratsion jarayonlarga hukumat va parlamentning e'tibori yuqori darajada

ekanligini hisobga olish darkor[4]. Undan tashqari migratsiya maslaalari

yuzasidan Tashqi Mehnat Migratsiya agentligi ham bugungi kunda xalq

uchun qonuniy

migratsiyani amalga oshirishni yo'lga qo'yib kelmoqda. Ushbu tashqi

siyosiy masalaga bejizga men sanskiyalarni ham hisobga olmadim. Chunki

O'zbekiston hukumatining tashqi siyosatdagi asosiy muommosi bo'lishga

da’vogar masaladir. Chunki Rossiya-Ukraina urushi asnosida Postsovet

davlatlariga Rossiya bilan savdo salohiyatini uzish va Rossiyaga qo'yilgan

sanksiyalarga qo'shilishni talab qilishi bu sanksiya masalalari jiddiy masala

ekanligini ko'rsatib o'tadi. Undan tashqari O'zbekistonning asosiy savdo

sherigi hisoblangan Rossiya Federatsiyasiga qarshi sanksiyalarga

qo'shilmasligi yuz foiz aniq deb bilamiz. Aynan qo'shilmaganligi uchun ham

G'arb davlatlari tomonidan sanksiyalarga tushib qolish ehtimoli

yuqoriligicha qolib ketmoqda. O'zbekistonning bugungi transport-logistika

siyosatidagi o'rni bag'oyatda katta hisoblanadi. Chunki mamalakat asosiy

transport-logistika yo'nalishida tranzit vazifasini bajarib keladi. Aynan

ushbu tranzit rolidan oqilona foydalanib o'zining tashqi savdo salohiyatini

oshirib olishi bu keyingi o'rinlardagi muhokamaga muhtoj masaladir.

Bugungi kunda O'zbekiston hukumati tomonidan bevosita ishtiroki asosida

qurilayotgan transport-logistika karidorlari mavjud. 2023-yil Sian shahrida


background image

189

bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo + Xitoy sammitida - Qirg'iziston-O'zbeksiton"

temiryo'li haqida qo'shma memorandum imzolanib kelgandi. Bu

temiryo'lining ahamiyatli tomoni ushbu temiryo'l liniyasi Rossiya bilan

umuman tutashmagan holda Turkiya orqali Yevropaga eksport-import

salohiyatini belgilab beradi. Yaqinda 5-6 noyabrda Qozoglston poytaxti

Ostona shahrida bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar sammitida O'zbekiston

Respublikasi tomonidan Turkiy davlatlar yangi karidor ochishi kerak

ekanligini taklif bergani ham ushbu sohada O'zbekiston yuqori salohiyatga

ega ekanligini ko'rishiimiz mumkin[5]. Undan avvalgi yilda esa aniqrogl

O'zbekiston mezbonligida Turkiy Davlatlat Tashkilotining Samarqand

sammitida Turkiy davlatlar o'rtasida temiryo'l liniyasi qurib bitkazilgani

haqida ma'lumotlar olgan edik[6].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistoning bugungi kundagi

ichki va tashqi siyosati qaysidir ma'noda davlatlarga o'rnak bo'la oladi.

Albatta ichki siyosatda ba'zi kamchilik kuzatilmoqda ammo ushbu

kamchiliklarga "Taraqqiyot Strategiyasi-2030" orqali yechim topishga va

xalqni qiynayotgan masalarga hukumatimiz to'g'ri yechim topa oladi degan

umiddamiz. Ammo Tashqi siyosatdagi faoliyatga yuzlanadigan bo'lsak, bu

taqsinga loyiq chunki bugungi globallashayotgan dunyoda o'zining tashqi

siyosiy pozitsiyasini bildirish, migratsion jarayonlarga to‘g‘ri yechim topish,

asosiy va global muammo bo'lib turgan mintaqaviy suv tanqisligiga aniq va

har tomonlama foydali bo'lgan yechim topa olishimizga ishonaman. Tashqi

savdo faoliyati uchun foydali hisoblangan Transport-logistika sohasiga

qaratilayotgan alohida e'tiborni ham inobatga olishimiz kerak. Undan

tashqari turizm sohasida O'zbekistonning ildam qadamlar tashlayotgani

sabab ham bugungi kunda Samarqand Butunjahon Turizm Tashkiloti

(UNWTO) tomonidan butunjahon turizm poytaxti deb e'tirof etilganligi ham

bejiz emas.


background image

190

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.

Karimov

I.A.

O’zbekiston

iqtisodiy

islohotlarini

chuqurlashtirish yo’lida. Toshkent: << O'zbekiston>> 1995-yil - 17- 28-

betlar

2.

Mirziyoyev Sh. BMT Bosh Assambeliyasining 72-

sessiyasidagi

nutqi. New-York: 2017-yil

19-sentyabr

https://uzbekistan.org.ua/uz/siyosat/5110-o-zbekiston-prezidenti-

shavkat-mirziyoyev-bmt-bosh-assambleyasining-72-sessiyasida- nutq-so-

zladi-2.html

3. O’zbekiston Respublikasi Tashqi Siyosast Konseptsiyasi.

Toshkent: 2012-yil https://lex.uz/docs/-5189655

4. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis. Tashqi mehnat

migratsiyasi

to’g’risidagi

qarori.

Toshkent:

2022-yil

https://lex. uz/ru/docs/-6200186

5. Mirziyoyev Sh. Turkiy davlatlar sammitida so’zlagan

nutqidan/

Ostona:

2023-yil

5-6-noyabr

https://www.youtube.com/live/E6MKKC3z80Y?si=KQpYZqjDE9rsUi D1

6. Turkiy Davlatlar Tashkiloti sammiti. Samarqand: 2022-yil 11-12-

noyabr

https://www.youtube.com/live/jpo0fX1IQSw?si=CQmuk5-

MkEZgWAHr

7. Kadirova, Nargiza Rashitovna. "ANALYSIS OF IMMUNITY

BASED ON THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS

WITHIN THE CONTEXT OF THE NATIONAL INTERESTS OF THE

REPUBLIC OF UZBEKISTAN." International Journal of Legal Studies

(IJOLS) 4.2 (2018): 441-455.

8. МИРХАМИДОВА,

Маҳиннора.

"ЎЗБЕКИСТОН

РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ФОРС КЎРФАЗИ МИНТАҚАСИДАГИ АРАБ

ДАВЛАТЛАРИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ

РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ." ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ 2.3

(2021): 108-114.


background image

191

9. Khamdamova,

Shirin.

"НОРМОТВОРЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕСТНЫХ

КЕНГАШЕЙ

КАК

ОДИН

ИЗ

МЕХАНИЗМОВ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ." Theoretical & Applied Science 4 (2020): 73-76.

10. Исраилова,

Зарина.

некоторых

в

опросах

конституционной реформы опыт Узбекистана." in Library 1.1 (2023):

40-45.

Библиографические ссылки

Karimov I.A. O’zbekiston iqtisodiy islohotlarini chuqurlashtirish yo’lida. Toshkent: << O'zbekiston>> 1995-yil - 17- 28-betlar

Mirziyoyev Sh. BMT Bosh Assambeliyasining 72- sessiyasidagi nutqi. New-York: 2017-yil 19-sentyabr https://uzbekistan.org.ua/uz/siyosat/5110-o-zbekiston-prezidenti- shavkat-mirziyoyev-bmt-bosh-assambleyasining-72-sessiyasida- nutq-so-zladi-2.html

O’zbekiston Respublikasi Tashqi Siyosast Konseptsiyasi. Toshkent: 2012-yil https://lex.uz/docs/-5189655

O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis. Tashqi mehnat migratsiyasi to’g’risidagi qarori. Toshkent: 2022-yil https://lex. uz/ru/docs/-6200186

Mirziyoyev Sh. Turkiy davlatlar sammitida so’zlagan nutqidan/ Ostona: 2023-yil 5-6-noyabr https://www.youtube.com/live/E6MKKC3z80Y?si=KQpYZqjDE9rsUi D1

Turkiy Davlatlar Tashkiloti sammiti. Samarqand: 2022-yil 11-12-noyabr https://www.youtube.com/live/jpo0fX1IQSw?si=CQmuk5- MkEZgWAHr

Kadirova, Nargiza Rashitovna. "ANALYSIS OF IMMUNITY BASED ON THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS WITHIN THE CONTEXT OF THE NATIONAL INTERESTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." International Journal of Legal Studies (IJOLS) 4.2 (2018): 441-455.

МИРХАМИДОВА, Маҳиннора. "ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ФОРС КЎРФАЗИ МИНТАҚАСИДАГИ АРАБ ДАВЛАТЛАРИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ." ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ 2.3 (2021): 108-114.

Khamdamova, Shirin. "НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ КЕНГАШЕЙ КАК ОДИН ИЗ

МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ." Theoretical & Applied Science 4 (2020): 73-76.

Исраилова, Зарина. "О некоторых в опросах конституционной реформы опыт Узбекистана." in Library 1.1 (2023): 40-45.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов