O‘zbek va ingliz tillarida yuklamalarning qiyosiy tadqiqi

12
5
Поделиться
Хайдаров B. (2022). O‘zbek va ingliz tillarida yuklamalarning qiyosiy tadqiqi. Переводоведение: проблемы, решения и перспективы, (1), 371–373. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/translation_studies/article/view/6148
Бекзод Хайдаров, Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti

 magistranti

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus