Ingliz va o‘zbek tillaridagi nutq leksik birliklarining semantik va funksional xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish

7
3
Поделиться
Мадиёрова M. (2022). Ingliz va o‘zbek tillaridagi nutq leksik birliklarining semantik va funksional xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish . Переводоведение: проблемы, решения и перспективы, (1), 385–386. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/translation_studies/article/view/6154
Мадинабону Мадиёрова, O‘zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti

magistranti

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus