Моделирование оптического векторного анализатора на основе двухдиапазонной модуляции и вынужденного рассеяния Бриллюэна в программной среде Optisystem

CC BY f
29-33
3
Поделиться
Кушаров, З., & Борибоев, Т. (2023). Моделирование оптического векторного анализатора на основе двухдиапазонной модуляции и вынужденного рассеяния Бриллюэна в программной среде Optisystem. Информатика и инженерные технологии, 1(1), 29–33. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/computer-engineering/article/view/25026
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ikki diapazonli optik modulyatsiya va stimulyatsiya qilingan Brillouin tarqalishiga asoslangan optik vektor analizatori, shuningdek, OptiSystem dasturiy muhitida uni simulyatsiya qilish imkoniyati ko'rib chiqiladi.

Похожие статьи


background image

29

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Alisher T., Asrorjon U. APPLICATION AND RESULTS OF ARTIFICIAL

INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN EDUCATION //International Journal of
Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 28-30.

2. Botteghi, N., Sirmacek, B., Mustafa, (2020). On reward shaping for mobile

robot navigation: a reinforcement learning and SLAM based approach.

3. Norqo'ziyev, Q. (2023). MOBIL ROBOTLAR UCHUN YO'LNI

REJALASHTIRISH ALGORITMI. Research and implementation.

4.

Tojiyev A., Mamatkulova U., Tojiyev S. THE USE OF ELECTRONIC

CONTROLLED TESTS IN COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION
TECHNOLOGIES

EDUCATION

//Евразийский

журнал

академических

исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Special Issue. – С. 231-234.

5. Ghosh, S., Panigrahi, P. K., and Parhi, D. R. (2017). Analysis of FPA and BA

meta-heuristic controllers for optimal path planning of mobile robot in cluttered
environment. IET Sci. Measure. Technol.

6. Ulashev A., Tojiyev A. METHODS FOR PREPARING GEOMETRIC

OBJECTS USING FLASH SOFTWARE //International Scientific and Practical
Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. – 2023.


OPTISYSTEM DASTURIY MUHITIDA IKKI DIAPAZONLI

MODULYATSIYA VA STIMULYATSIYA QILINGAN BRILLOUIN

TARQALISHIGA ASOSLANGAN OPTIK VEKTOR ANALIZATORINI

SIMULYATSIYA QILISH

i.f.n., dots. Kusharov Zoxid Keldiyorovich

“ALFRAGANUS UNIVERSITY” NOTT, O‘zbekiston

Bo‘riboyev Tolibjon Mirali o‘g‘li

“ALFRAGANUS UNIVERSITY” NOTT, O‘zbekiston

kzk_71@bk.ru

Annotatsiya

: Ikki diapazonli optik modulyatsiya va stimulyatsiya qilingan

Brillouin tarqalishiga asoslangan optik vektor analizatori, shuningdek, OptiSystem
dasturiy muhitida uni simulyatsiya qilish imkoniyati ko'rib chiqiladi.

Kalit soʻzlar

: Optikvektor, analizator, modulyatsiya, VRB, stimulyatsiya,

p-fazali siljishliar, Bragg panjarasi, modellashtirish, OptiSystem.

Qurilmani ishlab chiqarish va tizim dizayni uchun zarur bo'lgan optic

komponentlarning amplitudasi va fazaviy xususiyatlarini o'lchash uchun sizga keng
tarmoqli kengligi va yuqori aniqlikdagi optic vector analizatori (OVA) kerak.

Mavjud ishlanmalarning asosiy kamchiliklari:

1)

Fazali siljish va interferometriya usullarining kamchiligi ularning past

aniqligidir[1-3].

2)

Optik bitta yon tarmoqli modulyatsiyasiga (OSM) asoslangan OBA sinovdan

o'tkazilayotgan qurilmaning bir tomonini skanerlash uchun faqat bitta yon tarmoqlidan


background image

30

foydalanishi mumkin. OOM yuqori tartibli yon chiziqlarni rag'batlantiradi, bu esa
yuqori buzilishlarga olib kelishi mumkin[4,5,]. OOMga asoslangan OOM misollariga
quyidagilar kiradi: stimulyatsiyalangan Brillouin scattering (SBS) yordamida
tozalangan OOM keng polosali va to'lqin uzunligi sozlanishi OOMga asoslangan
yuqori aniqlikdagi OAO [3].

3)

Ikki tomonlama optic modulyatsiyaga (ODM) asoslangan OVAda ± 1-tartibli

yon chiziqlar optic tashuvchi tomonidan uziladi, bir xil chastotada RF signallarini
ishlab chiqarish, bu ikki yon chiziq tomonidan uzatiladigan chastota xususiyatlarini
farq qilmaydi. Ushbu taxalluslash muammosini hal qilish uchun optic muhiti kkita
tarmoqqa bo'linadi, ulardan biriga chastota siljishi kiritiladi. Biroq, buyon dashuvni
optic yo'l ajratish natijasida hosil bo'lgan katta fazali shovqin tufayli faza
xususiyatlarini o'lchash uchun foydalanish mumkin emas [2]. ODM va VRB asosidagi
OVA ning maqsadi ODM ga asoslangan OVA ning kamchiliklarini bartarafetishdir.
Keling, ODM va VRB asosidagi OVAni ko'rib chiqaylik (1-rasm).

1-rasm.(a) ODM va VRB asosidagi OVA ning sxematik diagrammasi. (b)

Turli nuqtalardagi signal spektrlari. PLI – sozlanishilazer manbai; RP –

polarizatsiya regulyatori; MMC - Mach-Zehnder modulyatori; VU – erbiy qo'shilgan
tolali kuchaytirgich; OMV - birrejimli tola; TU – sinovostidagi qurilma; PD -
fotodetektor; PF – tarmoqli o'tkazuvchanfiltr; FAD - faza-amplitudadetektori; RF -
radio chastotasi; SG – mahalliyosilator signali. [4] manbadan moslashtirilgan.

Taklif etilayotgan dizayndagi asosiy component ikki portli Mach-Zehnder

modulyatori (DP-MZM) bo'lib, u bitta sub-MZM va ikkita sobit yon chiziqda chastota
o'zgaruvchan ikkita yon polosani hosil qiladi boshqa sub-MMCda to'lqin uzunlikdagi
yon chiziqlar. Keyin FBG qo'zg'almas to'lqin uzunlikdagi yon tasmasini bostirish va
boshqa qattiq to'lqin uzunlikdagi yon tasmasini kuchaytirish uchun kiritiladi, shunda
qolgan qismi chastotani o'zgartiruvchi tashuvchi sifatida xizmat qilishi mumkin. Faza
xarakteristikalarini aniq o'lchash mumkin, chunki chastotani o'zgartiruvchi tashuvchi
va o'zgaruvchan yon chiziqlar jismoniy jihatdan ajratilmagan[4]. OptiSystem dasturiy
muhitida analizatorni simulyatsiya qilaylik. OptiSystem dasturiy ta'minot to'plamida
FBS hodisasini amalga oshirish imkonsiz bo'lganligi sababli, o'ngtomonning o'zgarmas
to'lqin uzunligi bilan bostirilishi Bragg tolalipanjara yordamida amalga oshirildib
siljishi bilan (2-rasm) [6].


background image

31

2-rasm. Optisystem dasturiy muhitida qurilganas simetrik ODM va p-FBG ga

asoslangan OVA sxemasi

Boshqarish nuqtalarida sxemani modellashda spektrlarolingan (3-a, b, c-rasmlar):
3-a) To'rt chastotali signalni olish uchun biz mos ravishda 30 gigagertsli va 5

gigagertsli chastotalarga sozlangan ikkita sinusoidal kuchlanish generatori bilan birga
ikkita ketma-ket ulangan elektro-optik modulyatoridan foydalanamiz. Birinchisining
chiqishidan signal spektri elektro-optik modulyatori.background image

32

3-b) ikki juft garmonik komponentlar uchun teng amplitudali va bir xil farq

chastotali to'rt chastotali simmetrik signalni olganimiz. Keyinchalik, signal
kuchaytirgich va sirkulyator orqali VRBga o'tadi.Nol kontur siljishida FBG orqali
o'tgandan keyin aks ettirilgan signalning spektri.

3-c) Foto detektorlarning chiqishlarida har bir kanalning komponent signallari

amplitudalarining farq signallari hosil bo'ladi.

Keyinchalik o'lchangan maydon parametridagi o'zgarishlarni aniqlash uchun RF

hududida qayta ishlanishi mumkin. Bunday signallarni hosil qiladigan amplituda
chastotaviy kanalardagi maydonlarga e’tibor qaratadi va uzunlik diapazonini o’lash
ham mumkin.

Sinovqilingan FBG ningamplituda-chastotavafaza-chastotaxarakteristikalari ham

olingan (4-rasm).

4-rasm. Sinovdan o'tgan FBG ning amplituda-chastota va faza-chastota

xarakteristikalari

Ikki diapazonli optic modulyatsiya va stimulyatsiya qilingan Brillouin

tarqalishiga asoslangan optic vector analizatori ko'rib chiqildi. OptiSystem dasturiy
ta'minot to'plamida FBG hodisasini amalga oshirishning iloji yo'qligi sababli,
modellashtirish paytida o'ng tomonning o'zgarmas to'lqin uzunligi bilan bostirilishi
FBG yordamida p siljishi bilan amalga oshirildi. ODM ga asoslangan OVA ning
kamchiliklari uning faza xususiyatlarini o'lchash uchun ishlata olmasligi shakliday
o'qqilindi.


background image

33

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.

Morozov O. G., Papazjan S.G., Sahabutdinov A. Zh. Foton-Express 2019.

№6(158). Pp.79-80.

2.

NiemiT.,UusimaaM.,Ludvigsen

H.IEEEPhotonicsTechnologyLetters.2001.Vol. 13,№12. pp.1334-1336.

3.

Van Wiggeren G.D., Motamedi A.R., Baney D.M. IEEEP hotonics

Technology Letters. 2003.Vol. 15,№2.pp.263-265.

4.

QingT., LiS., XueM., PanS. OpticsLetters 2016.Vol.41,№15.pp.3671-3674.

5.

XueM., PanS.L., Gu X.W., Zhao Y. J. Journal ofthe OpticalSociety of

America B 30 2013.Vol.30, №4.pp.

9

28-933.

6.

Morozov O. G., Nureev I. I., Sakhabutdinov A. J. Ultrahigh

resolution optical

vectoranal yzers// Photonics-2020. -Vol.7, №14.


SUN’IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN BING INTERNET QIDIRUV

TIZIMI

Risqaliyev Jaxongir Dadajon o‘g‘li,

Abdiraximov Amriddin Abdiraximovich

Ichki ishlar vazirligi Malaka oshirish instituti

jaxongir.tmi93@gmail.com

Annotatsiya:

Axborot

texnologiyalari

rivojlangan

asrda

insonlarni

qiziqtirayotgan ma’lumotlarni qisqa fursatlarda topish hamda aniq natijalar olish
ehtiyoji ortmoqda. Bunda albatta internet qidiruv tizimlaridan foydalanish eng maqbul
tanlovdir. Qidiruv tizimlari yordamida turli veb-saytlardan kerakli ma’lumotlarni
sanoqli soniyalar ichida qidirish va ulardan foydalanish mumkin bo‘ladi. Albatta,
internet tarmog‘ida turli xil ko‘rinishda axborotlar ko‘plab topiladi. Bu esa axborotlar
ichidan kerakli bo‘lgan ma’lumotlarni topish muammosini keltirib chiqaradi.
Foydalanuvchi ma’lumotlarni izlayotganda mavjud internet qidiruv tizimlarini
imkoniyatlarini bilish juda muhim hisoblanadi.

Kalit so‘zlar:

Bing qidiruv tizimi, sun’iy intellekt, ChatGPT.


Microsoft Bing (Bing nomi bilan tanilgan) - Microsoft kompaniyasiga tegishli

veb-qidiruv tizimidir (1-rasm). Bing qidiruv tizimlari ichida bozor ulushi bo‘yicha
dunyoda Google qidiruv tizimidan keyin ikkinchi o‘rinda turadi [1]. Googlening
soyasida qolib ketayotganiga qaramay, Microsoft o‘zining qidiruv taklifini

1-rasm. Bing qidiruv tizimi interfeysi

Библиографические ссылки

Morozov O. G., Papazjan S.G., Sahabutdinov A. Zh. Foton-Express 2019. №6(158). Pp.79-80.

NiemiT.,UusimaaM.,Ludvigsen H.IEEEPhotonicsTechnologyLetters.2001.Vol. 13,№12. pp.1334-1336.

Van Wiggeren G.D., Motamedi A.R., Baney D.M. IEEEP hotonics Technology Letters. 2003.Vol. 15,№2.pp.263-265.

QingT., LiS., XueM., PanS. OpticsLetters 2016.Vol.41,№15.pp.3671-3674.

XueM., PanS.L., Gu X.W., Zhao Y. J. Journal ofthe OpticalSociety of America B 30 2013.Vol.30, №4.pp.928-933.

Morozov O. G., Nureev I. I., Sakhabutdinov A. J. Ultrahigh ‐ resolution optical vectoranal yzers// Photonics-2020. -Vol.7, №14.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов