O‘zbek milliy cholg‘u asboblarini tarjimadagi roli

9
1
Поделиться
Тураев A. (2022). O‘zbek milliy cholg‘u asboblarini tarjimadagi roli . Переводоведение: проблемы, решения и перспективы, (1), 85–86. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/translation_studies/article/view/6008
Алишер Тураев, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

o‘qituvchi, Ingliz tili tarjima nazaryasi kafedrasi

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus