O‘zbek tilidan ingliz tiliga aforizmlarni tarjima qilishga oid muammolar

8
6
Поделиться
Юсупова S. . (2022). O‘zbek tilidan ingliz tiliga aforizmlarni tarjima qilishga oid muammolar . Переводоведение: проблемы, решения и перспективы, (1), 182–183. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/translation_studies/article/view/6043
Шохиста Юсупова, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

1-kurs magistr talabasi

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus