Sinxron tarjima tarixi va uning hayotimizdagi o‘rni

46
9
Поделиться
Тошбоев M. (2022). Sinxron tarjima tarixi va uning hayotimizdagi o‘rni. Переводоведение: проблемы, решения и перспективы, (1), 201–205. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/translation_studies/article/view/6055
Махмуджон Тошбоев, O‘zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti

1-kurs Magistratura bo‘limi Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjima yo‘nalishi

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus