She’riy tarjimada shakl va ohang masalalari

10
7
Поделиться
Султонова D. (2022). She’riy tarjimada shakl va ohang masalalari. Переводоведение: проблемы, решения и перспективы, (1), 374–376. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/translation_studies/article/view/6149
Дилдора Султонова, O‘zbekiston davlat jahon tillari universitetiм

 magistratura bo‘limi Qiyosiy tilshunoslik va lingvistik tarjimashunoslik yo‘nalishi 2-kurs talabasi.

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus