Ijtimoiy-siyosiy matnlarning paralingvistik janr xususiyatlari

14
5
Поделиться
Шодиева G. (2022). Ijtimoiy-siyosiy matnlarning paralingvistik janr xususiyatlari. Переводоведение: проблемы, решения и перспективы, (1), 401–403. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/translation_studies/article/view/6163
Гузаль Шодиева, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik 1-guruh magistranti 

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus