O‘zbek tilini xorijiy til sifatida online usulida o‘qitish: aqsh indiana universiteti misolida

  • Indiana Universiteti Central Eurasian Studies Department Dunyo Mamlakatlarini O‘rganish Instituti School of Global and International Studies Markaziy Yevro-Osiyo Fakulteti Indiana University
9
8
Поделиться
Малик H. (2022). O‘zbek tilini xorijiy til sifatida online usulida o‘qitish: aqsh indiana universiteti misolida. Переводоведение: проблемы, решения и перспективы, (1), 427–429. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/translation_studies/article/view/6180
Ходжаев Малик, Indiana Universiteti Central Eurasian Studies Department Dunyo Mamlakatlarini O‘rganish Instituti School of Global and International Studies Markaziy Yevro-Osiyo Fakulteti Indiana University

USA O‘zbek Tili Katta O‘qituvchisi 

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus