1948-1996-yillarda Koreya Respublikasining rivojlanish strategiyasi

CC BY f
245-253
0
0
Поделиться
Худойназарова, Б. (2023). 1948-1996-yillarda Koreya Respublikasining rivojlanish strategiyasi. Узбекистан – стратегия 2030 с точки зрения молодых ученых: экономика, политика и право, 1(1), 245–253. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/strategy-2030-young-scientists/article/view/28745
Бегоим Худойназарова, Университет Мировой Экономики и Дипломатии
Студентка 2 курса химического факультета
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ikkinchi jahon urushidan so‘ng, 35 yillik yapon mustamlakasidan ozod bo‘lgan Koreya ikkiga bo‘linadi. Garchi Koreya Respublikasi Koreya Xalq Demokratik Respublikasidan qashshoqroq bo‘lgan bo‘lsada bugungi kunda jahonning eng rivojlangan davlatlaridan biridir. Mazkur maqolaning maqsadi Koreya Respublikasining tarixini tahlil qilish va rivojlanish strategiyasini o‘rganib chiqishdan iborat. Maqolaning ilmiy va amaliy dolzarbligiana shu strategiyalar qanchalik samarali bo‘lganini baholashdan iborat. Bunda tarixiy, induksiya, deduksiya, event- tahlil va taqqoslash metodlaridan foydalanilgan. Koreya Respublikada yuqori elita va harbiy hukumatning o‘zaro kelishuv, davlatning iqtisodga aralashuvi, va ta’limga bo‘lgan e’tibor asosiy rivojlanish faktorlaridan edi. Maqolaning ilmiy ahamiyati qo‘llanilgan usullarni o‘rganib chiqishdan iborat. Bu soha vakillari va erkin izlanuvchilar uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Похожие статьи


background image

1948-1996-YILLARDA KOREYA RESPUBLIKASINING RIVOJLANISH

STRATEGIYASI

Xudoynazarova Begoyim Jahon

iqtisodiyoti va diplomatiya universitetisi

XIM fakulteti 2-kurs talabasi E-mail:

xudaynazarovabegoyim@gmail.com

Annotatsiya.

Ikkinchi jahon urushidan so‘ng, 35 yillik yapon

mustamlakasidan ozod bo‘lgan Koreya ikkiga bo‘linadi. Garchi Koreya

Respublikasi Koreya Xalq Demokratik Respublikasidan qashshoqroq bo‘lgan

bo‘lsada bugungi kunda jahonning eng rivojlangan davlatlaridan biridir.

Mazkur maqolaning maqsadi Koreya Respublikasining tarixini tahlil qilish va

rivojlanish strategiyasini o‘rganib chiqishdan iborat. Maqolaning ilmiy va

amaliy dolzarbligiana shu strategiyalar qanchalik samarali bo‘lganini

baholashdan iborat. Bunda tarixiy, induksiya, deduksiya, event- tahlil va

taqqoslash metodlaridan foydalanilgan. Koreya Respublikada yuqori elita va

harbiy hukumatning o‘zaro kelishuv, davlatning iqtisodga aralashuvi, va

ta’limga bo‘lgan e’tibor asosiy rivojlanish faktorlaridan edi. Maqolaning ilmiy

ahamiyati qo‘llanilgan usullarni o‘rganib chiqishdan iborat. Bu soha vakillari va

erkin izlanuvchilar uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so’zlari.

Koreya Respublikasi, AQSh, Yaponiya, ta’lim, harbiy

hokimiyat, chaebol.

Kirish.

2-jahon urushidan so‘ng ko‘plab davlatlar hali hanuz o‘zini o‘nglay

olmayotgan; iqtisodiy barqarorlikka, xalqaro maydonda siyosiy tenglikka

erisha olmayotgan bir paytda, Koreya Respublikasi bundan mutlaq o‘zgacha

ko‘rinish kasb etib kelmoqda. Shu o‘rinda bu mamlakatni Sharqiy Osiyoning

“Iqtisodiy mo‘jizasi” deb e’tirof etish o‘rinlidir [1]. Mazkur maqolaning maqsadi

1948-1966-yillar

mobaynida

Koreya

Respublikasining

rivojlanish

strategiyasini bosqichma-bosqich o‘rganishdan iborat, bunda maqola obyekti

davrlarni o‘z ichiga olgan. Maqolada mamlakat rivojlanishi

328


background image

329

yo‘lida qo‘llangan dasturlar qanchalik nafliligi yoritib berilgan. “Davlat bozor

iqtisodiyotiga aralashishi kerakmi?” savoliga Koreya Respublikasi misolida

javob olingan. Maqolada ko‘plab xorijiy iqtisodchilarning fikrlari aks ettirilgan,

xususan, Jae-Saung Shim, Moosung Lee and Michael.J.Seth va boshqalar.

Maqolada event-tahlil va tarixiy metodlardan foydalanilgan.

Mustaqillikning dastlabki yillari

Koreya xalqi 35 yillik mustamlakadan so‘ng mustaqillikka erishdi, va

kelgusi iqtisodiy va siyosiy re’jalar nomutanosibligi sababidan ikkiga bo‘lindi

bunda mamlakatning shimoliy qismida joylashgan Koreya Xalq Respublikasini

Sobiq Sovet Ittifoqi va Xitoy qo‘llab quvvatlagan bo’lsa, janubdagi Koreya

Respublikasiga Amerika Qo‘shma Shtatlari yelkadosh bo‘ldi edi. O‘tkan yillar

mobaynida mamlakatning shimoliy qismida Yaponiya sanoatlashtirishga

iqtisoslashtirganligi sababli Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Koreya

Respublikasiga nisbatan sanoat sohasida ko‘proq rivojlangan edi, xolbuki bu

ishlab chiqarish faqangina Yaponiya uchun bo‘lib, Koreya xalqi

ekspulutatsiyasidan bo‘lak hech narsa emas edi. 1948-yil 15-avgust sanasida

Koreya Respublikasi mustaqilligiga erishdi va dastlabki yillarda deyarli

rivojlanish kuzatilmadi. Yuqorida ta’kidlab o‘tilganidek u sanoatdan uzoqda,

asosan qishloq xo‘jaligiga mutahasislashgan davlat edi. Ammo bu zayilda

iqtisodiyotni olib borib tez sonli ortib borayotkan aholi ehtiyojlarini qondirib

bo‘lmasdi. Bundan tashqari Yaponiyadan ajralib chiqqach, vataniga qaytib

ketgan ko‘plab malakali mutahasislarni va o‘qituvchilarni yo‘qotgan Koreya

kuchli kadrlar yetishmovchiligiga duch keldi [2]. Va bu vaziyat 1950-yilda

Shimoliy Koreya hujumidan so‘ng yanada keskinlashdi, Koreyalar aro urush

1953-yilga qadar davom etdi.

Rivojlangan davlatlar yondashuvi.

Tarixdan ko‘plab iqtisodchilar davlatning iqtisodiyotga aralashishini

qoralaydi, misol tariqasida Adam Smitning “Ko‘rinmas qo‘l” nazariyasini

aytishimiz mumkin. Bunda u bozor o‘zining mexanizmlari, talab, taklif, narx va

raqobat orqali o‘zini o‘zi boshqaradi deydi va hozirgi kunda ham rivojlangan


background image

330

davlatlarning deyarli hammasida erkin bozor munosabatlarini ko‘rishimiz

mumkin. Ammo iqtisodiyot jar yoqasida turgan bir paytda bu samarali usul

emas edi. Chunki bunday davrda aholining is’temol qobiliyati, ishlab

chiqaruvchilarning ishlab chiqarish imkoniyati juda pas bo‘ladi[3]. 1945-yil

AQShdagi Buyuk Depressiya davridan ham aynan davlatning aralashuvini

qo‘llab quvvatlovchi Keynschilik g‘oyalari bilangina bu holatdan chiqib ketilgan.

Mustaqillikka erishgan Koreya Respublikasining ham iqtisodiyotiga ana

shunday oqilona davlat aralashuvi juda zarur edi, va bu islohotlar harbiy

hukumat tomonidan amalga oshirildi. Janubiy Koreyaning iqtisodiy yuksalishi,

uning jadal sanoatlashuvi va iqtisodiy o‘sish sur‘ati 1960-yildan boshlandi [2].

Harbiy hukumatning o‘tkazgan asosiy islohatlar bu yer taqsimlanishi va

ta’limdagi o‘zgarishlardir. U Koreya urushi arafasida 1950-yilda yer islohotini

o‘tkazadi bunda 1944-yilda 64%yer 3%aholi qo‘lida bo‘lgan bo‘lsa, 1956-yilga

kelib 18% yer 6% aholiga qo‘lida yig‘iladi. Bu esa yirik mulkdorlar sinfini

kamaytirib yangi tadbirkorlar sinfini yaratdi va ishsizlikka yechim bo‘ldi.

Yerlarning katta qismi maktablar qurishga sarflanadi. Oddiy dehqonlar esa

tadbirkorlar bilan hamkorlikda ish yurita boshladi. Bundan tashqari 1945-1960-

yillarda boshlang‘ich ta’limga qamrab olish 3 barobar, o‘rta maktablar 8

baravar va oliy ta’lim bilam qamrab olish 10 barobar oshgan. 1960-yilga kelib

boshlang‘ich maktab yoshidagi bolalarning 96 foizi maktabda o‘qirdi [4].

Bundan ma’lumki endilikda o‘qimishli kadrlar soni bir necha baravar ko‘payadi.

Bu o‘zgarishlar koreys xalqi hayotini bir muncha barqarorlashtirdi.

Yirik bizneslar

Mustaqillikning ilk yillaridanoq Amerika Qo‘shma Shtatlari Koreya

Respublikasiga ko‘plab amaliy va moddiy yordam berib kelgan va tabiiyki

buning natijasida Koreya iqtisodiyoti qaysidir ma’noda AQShga suyanib

qolgan edi. Buni hushlamagan harbiy hukumat vaziyatni yumshatish uchun

optimal yechim topishdi. Iqtisodiy holatdan ma’lumki Koreya qashshoq va

korrupsiyaga o‘ta boy davlat edi, va harbiy hukumat ana shunday korrupsiya

o‘chog‘ini yo‘q qilishga harakat qildi. Natijada mamlakatning 51 nafar kuchli


background image

331

mansabdorlari va tadbirkorlari hibsga olindi, ular orasida mamlakatning eng

boy tadbirkori Lee Byung Chull ham bor edi, mansabdorlar jarima

to‘laganlaridan so‘ng davlat bilan faol hamkorlikda ishlay boshladi. Bunda ular

o‘zlarining bor bilimlari va ko‘nikmalarini iqtisodiyotni rivojlantirishga

sarfladilar. O‘sha paytdagi harbiy hukumat boshlig‘i Park Chung Hee ulardan

13tasini iqtisodiy tiklanish qo‘mitasiga biriktirdi va ularga rahbar sifatida Leeni

tayinladi. Bu harakatlar bilan harbiy hukumat va tadbirkor elita orasida

hamkorlik yo‘lga qo‘yildi [2].

Davlatda iqtisodiyotini yaxshilash uchun dastlabki 5 yillik re’ja ishlab

chiqildi. Bu re’ja Iqtisodiy re’jalashtirish kengashi (Economic Planning Board)

tomonidan yaratilgan boratildi. Unga ko‘ra davlat

Past foizli kreditlar berdi.

Tijorat banklarni milliylashtirdi.

Kreditlar ustidan nazorat qildi.

Ushbu dastlabki besh yillik re’jani Koreya iqtisodining cho‘qqiga chiqishi

deb bilishadi. Dasturga ko‘ra 1962-1966-yillardagi iqtisodiy o‘sish ko‘rsatgichi

7.1%ni tashkil etishi kerak edi, va bu ko‘rsatkich ko‘plab amerikalik

iqtisodchilar tomonidan juda yuqori ko‘rsatgich deb ta’riflanishiga qaramay

o‘sha yili o‘sish 8.9% foiz bilan hatto re’jadagidanda yuqori bo‘ldi. Buning

asosiy sabablaridan biri import mahsulotlardan ko‘ra ko‘proq eksport

mahsulotlariga e’tibor berish, yengil sanoatni rivojlantirish orqali eksportni

ko‘paytirishda edi [2].

Tashqi siyosat

Park Chung Hee boshqaruvi davrida iqtisodiyotda tashqi ta’sirdan

qochish kuzatilgan, sababi uning iqtisodiy g‘oyalari millatchilik asoslangan,

hamda Koreya Respublikasi avtonomiyaga erishishi istagida edi. Dastlabki

yillarda u to‘g‘ridan-to‘g‘ri tashqi investitsiyani ham cheklab qo‘ydi, ammo

birozdan keyin, ko‘plab iqtisodchilar fikriga ko‘ra bu siyosatni yumshata

boshladi. 1966-yilda chet el kapitalini jalb qilish to‘g‘risidagi qonunga ko‘ra

xorijiy menejerlarni daromad solig‘idan ozod qildi, soliq ta’tillarini taqdim etdi


background image

332

va davlatga sarmoya kiritish tartiblarini soddalashtirdi. Park qanchalik

avtonomiyaga intilganiga qaramay Koreya iqtisodiyoti AQShga uzviy bog‘liq

edi. Asta sekinlik bilan Vashington ham to‘g‘ridan to‘g‘ri texnik yordam berishni

kamaytirdi ammo Koreya va AQSh munosabatlari o‘sha o‘sha qoldi. Ehtimol,

Koreya asosiy eksportori sifatida AQShni yo‘qotishni istamadi va u bilan

siyosiy va harbiy aloqalarni davom ettirdi. Misol tariqasida Park Vetnamdagi

amerikaliklarni yordam berish maqqsadida 300000 askar yuborgani va

evaziga AQShdan Vetnam, Amerika va boshqa ittifoqchilariga Tovar va

xizmatlar yetkazib berishini so‘radi. Natijada Vetnamda Amerika uchun qurilish

va transport masalasida juda nafli bo‘lgan Hyundai va shunga o‘xshash

firmalar ochildi.

Janubiy Koreya uchun Yaponiya bilan bo‘lgan aloqalar ham juda

muhim edi. Yaponiyaning yana mustamlakachilik qilishidan qo‘rquv 1965-

yilda Park Tokio bilan munosabatlarni yaxshilashga sabab bo‘ldi. Yaponiya

kapitali va texnikasi, va Koreyadagi arzon ishchi kuchi ajoyib hamkorlik edi.

Shartnomaga ko‘ra ular orasida Tovar ayrboshlash kelgusi 10yil ichida o‘n

barobar oshdi, 1962-1979-yillarda esa xorijiy texnologiyaning 60% izini

Koreyaga olib kirdi.

Chaebollar

Bundan tashqari Koreya iqtisodiyotida yana bir katta mexanizm bor edi

bular

chaebollar.

Ular o‘z ichiga bir qancha sho‘ba korxonalarini oladigan

oilaviy katta bizneslar hisoblanadi. Har yili davlat firma va kompaniyalar

o‘rtasida raqobatni shakllantirish maqsadida 30ta ana shunday eng

rivojlangan va iqtisodiyotga ko‘p hissa qo‘shayotkan kompaniyalarni aniqlaydi

va ularning filyallari ro‘yxatini chiqaradi. Davlatning vazifasi “Monopoly

Regulation and Fair Trade Act” asosida monopoloyaga qarshi kurashishni

ham o‘z ichiga oladi.


background image

333

Chaebols: The Korean Business Groups

□ Top 5%

ИТорб-30%

Cheabollar Koreya bozorida juda katta aktorlar hisoblanadi sababi

ularning nafaqat ichki balki tashqi bozordagi ulushi ham juda katta hisoblanadi.

Qolaversa ular YalM ga ham katta ta’sir ko‘rsatadi. Yuqoridagi grafikda 1985-

2000-yillarda chaebollarning YaIMga qo‘shgan hissasi foizlarda ko‘rsatilgan.

Ko‘rishimiz mumkinku 1995-yilda 16% bilan eng yuqori natijaga erishilgan.

Bunda 6foiz eng rivojlangan 5ta Chaebollar tomonidan qo‘shilgan va qolgan

25ta kompaniyaning qo‘shgan hissasi 10%ni tashkil etadi. Yillar davomida

Koreya va jahon bozorida o‘z o‘rnini hech kimga bermay eng yuqori natijalar

ko’rsatib kelayotkan o‘sha Chaebollar esa Samsung, LG, Hyundai, Daewoo va

SK edi [5].

Umumiy iqtisodiy o‘sish


background image

334

1960-2009-yillardagi eksport va import tovarlar haqida ma’lumot [6].

Statistikaga e’tibor bersak o‘sish qay darajada katta bo‘lganiga aniq

bo‘lishimiz mumkin. Binobarin, Koreyada 30yil ichida saqlanib qolgan o‘rtacha

o‘sish foizi 8ni tashkil etadi xolbuki ko‘plab rivojlangan davlatlarda bu

ko‘rsatkich 1%dan 3%gacha bo‘ladi. 1962 yilda eksport $55million bo‘lgan

bo‘lsa, 1996 yilga kelib $130 milliardga yetdi, import tovarlar esa

$420milliondan $150 milliardga ko‘paydi. Ko‘rinib turibdiki endilikda 1996 yilga

kelib eksport tovarlar hajmi 236barobar oshgan va natijada yillik o‘sish 27%ni

tashkil etgan. YaIM ishlab chiqarish sektori ulushi esa 16.4%dan 28.5%ga

ko‘tarilgan[3].

Ta’lim

1960-yillarda dunyoning eng qashshoq mamlakatlaridan biri bo‘lgan

Janubiy Koreyaning 1996-yil Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti

(OECD-the Organization for Economic Cooperation and Development)ga a’zo

bo‘lishida va bugungi yutuqlariga erishishida Ta’limning hissasi katta deb

hisoblaydi Michael.J.Seth [7]. Koreya Respublikasidagi ta’lim tizimi yuqoridan

emas balki eng quyi pog‘onalardan ya’ni maktablardan boshlab rivojlantirib

kelingan. Maktablardagi qat’iy ta’lim intizom, malakali o‘qituvchilar, va

o‘quvchilar orasidagi kuchli raqobat nafaqat ularning bilimli bo‘lishiga balki

kapitalistik sanoatlashtirilgan ijtimoiy hayotga ham o‘z o‘rinlarini topishlariga

%

S

h

a

re

o

f

G

D

P


background image

335

yordam beradi [7]. Bir qarashda bu ko‘zga ko‘rinmasada ta’lim Koreyaning

rivojlanish strategiyasida katta o‘rinlarni egallaydi [2].

Xulosa

Umumiy olganda Koreya Respublikasi 1948-1996-yillarda yuksak

rivojlangan iqtisodiyotga, hayotidan mamnun ish bilan ta’minlangan aholiga va

kuchli ta’lim olgan yetuk kadrlarga ega bo’ldi. Uning bunday qisqa muddatda

erishgan muvaffaqiyati tarixda kam kuzatilad. Shu bois boshqa davlatlar ham

ularning strategiyalaridan andoza ola boshladi. Ana shunday strategiyalar

sifatida quyidagilarni sanab o’tishimiz mumkin.

Birinchidan, davlatning bozor iqtisodiyotiga oqilona aralashuvi, bozorda

raqobatni keltirib chiqarishi.

Ikkinchidan, harbiy hukumatning yuqori elitadan to‘g‘ri foydalanishi.

Uchinchidan, ta’limga katta etibor berilishi va ta’lim dargohlarida qat’iy

tartiblar bilan ijtimoiy muhit shakllanishi.

Bularning bari, neoklassik g‘oyalarga asoslangan bo‘lib, Koreya xalqi

hayotini jadal sur’atlarda rivojlantirgan, va o‘z o‘rnida boshqa davlatlar uchun

namuna bo‘la oladigan iqtisodiy o‘sish yo‘lini shakllantiradi.

Adabiyotlar ro’yxati

1. Daron Acemoglu and James Robinson,

“Why nations fail”,

New-

York: Crown Business, 2012, pp. 109.

2. Michael.

J.Seth,

Oxford

University

Press

2017.https://oxfordre.com/asianhistory/display/10.1093/acrefore/97801902

77727.001.0001 /acrefore-9780190277727-e-271

3. Jae Seung Shim and Moosung Lee,

“The Korean Economic

System: Government, Big Business and Financial Institutions”,

Ashgate, 2008,

pp. 21-26.

4. Oh Seok Gon and Park Tae Gyun,

“Suggestions for New

Perspectives on the Land Reform in South Korea”

Seoul Journal of

Korean Studies 26.1 (2013): 1-23; and Cho Jae Hong,

“Post-1945 Land


background image

336

Reforms and Their Consequences in South Korea”

(PhD diss., Indiana

University, 1964).

5. Sea-Jin Chang, Financial Crisis and Transformation of

Korean Business Groups (The rise and fail of chaebols), Cambridge

university press, 2003, pp. 23-28.

6.

https://www.researchgate.net/figure/South-Korea-exports-and-

imports-as-share-of-GDPSource-World-Development-

Indicators fig3 254413458

7. Michael.J.Seth,

“Educational fever”,

University of Hawaii Press,

Honolulu and Center for Korean Studies, University of Hawaii, pp.3-4.

8. кызы МУСТАФАЕВА, Наджиба Ильгар. "К 70-ЛЕТИЮ

ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА." Московский журнал

международного права 106.1 (2018): 35-43.

Библиографические ссылки

Daron Acemoglu and James Robinson, “Why nations fail”, New- York: Crown Business, 2012, pp. 109.

Michael. J.Seth, Oxford University Press 2017.https://oxfordre.com/asianhistory/display/10.1093/acrefore/97801902 77727.001.0001 /acrefore-9780190277727-e-271

Jae Seung Shim and Moosung Lee, “The Korean Economic System: Government, Big Business and Financial Institutions”, Ashgate, 2008, pp. 21-26.

Oh Seok Gon and Park Tae Gyun, “Suggestions for New Perspectives on the Land Reform in South Korea” Seoul Journal of Korean Studies 26.1 (2013): 1-23; and Cho Jae Hong, “Post-1945 Land Reforms and Their Consequences in South Korea” (PhD diss., Indiana University, 1964).

Sea-Jin Chang, Financial Crisis and Transformation of Korean Business Groups (The rise and fail of chaebols), Cambridge university press, 2003, pp. 23-28.

https://www.researchgate.net/figure/South-Korea-exports-and- imports-as-share-of-GDPSource-World-Development- Indicators fig3 254413458

Michael.J.Seth, “Educational fever”, University of Hawaii Press, Honolulu and Center for Korean Studies, University of Hawaii, pp.3-4.

кызы МУСТАФАЕВА, Наджиба Ильгар. "К 70-ЛЕТИЮ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА." Московский журнал международного права 106.1 (2018): 35-43.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов