Chet tilini oʻqitishda innovatsion madaniyatni shakllantirish masalalari

CC BY f
601-603
89
9
Поделиться
Косимова, Н., & Эшбекова, Л. (2022). Chet tilini oʻqitishda innovatsion madaniyatni shakllantirish masalalari. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 601–603. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5363
Н Косимова, Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

stajyor – oʻqituvchisi

Л Эшбекова, Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Psixologiya  fakulteti ―Filologiya va tillarni o`qitish yo`nalishi talabasi 

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu maqolada chet tilini o`qitishda innovatsion madaniyatni shakllantirish masalalari ko'rilgan bo'lib bunda mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so‘ng, chet tillarini òrgatishga va òrganishga bo‘lgan qiziqishi oshdi, yosh avlod uchun ko‘plab imkoniyatlar yaratib berilganligi yoritilgan.

Похожие статьи


background image

601

The teacher is the one who inspires his students, stimulates their curiosity, raises their interest
and encourages them to speak in English.

REFERENCES:

1.

Krashen, S. T.D, Terrell. The Natural approach. Language acquisition in the classroom.

London: Prentice Hall International, 1988, http://sdkrashen.com;

2.

Ricardo San Martín Vadillo, ―Make them think and speak in English‖, Encuentro.

Revista de Investigación e Innovación en el aula de idiomas, 9, 1997, https://dialnet.unirioja.es;

3.

Cook, V.J. 1983. ―What should language teaching be about?‖. ELT Journal, 37/3:229-

34;

4.

―Thinking for speaking‖, interview of Dan Slobin in Qualia, 2005;

5.

Colorincolorado, selecting vocabulary words to teach English Language Learners.

http://www.colorincolorado.org/content/vocab.php

.

6.

M.M.Juraev, The theoretical bases of activities in the English language interactive

method: the history of activities

7.

M.M.Juraev, The Problems of Working at a System of Exercises for Teaching

Vocabulary

8.

M.M.Juraev, The using of interactive methods at school classes and some ideas for

interactive teaching.

CHET TILINI OʻQITISHDA INNOVATSION MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

MASALALARI

Qosimova N.

Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universitetining

Jizzax filiali stajyor – oʻqituvchisi

Eshbekova L.

Oʻzbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali ―Psixologiya‖

fakulteti ―Filologiya va tillarni o`qitish‖ yo`nalishi talabasi

Annotatsiya:

Ushbu maqolada chet tilini o`qitishda innovatsion madaniyatni

shakllantirish masalalari ko'rilgan bo'lib bunda mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so‘ng,
chet tillarini òrgatishga va òrganishga bo‘lgan qiziqishi oshdi, yosh avlod uchun ko‘plab
imkoniyatlar yaratib berilganligi yoritilgan.

Kalit soʻzlar:

chet tili, integratsiya, darslik, texnologiya, qobiliyat, internet, muloqot,

madaniyatlararo kompetentsiya, kommunikativ qobiliyat.


Hozirgi vaqtda aloqa, interaktivlik, muloqotning haqiqiyligi, madaniy sharoitda tilni

o'rganish, ta'limning avtonomligi va insonparvarligi masalalariga ustuvor ahamiyat berilmoqda.
Ushbu tamoyillar madaniyatlararo kompetentsiyani kommunikativ qobiliyatning tarkibiy qismi
sifatida rivojlantirishga imkon beradi. Chet tillarni o'qitishning yakuniy maqsadi chet tilidagi
muhitda erkin yo'nalishni va turli vaziyatlarda etarli darajada javob berish qobiliyatini
o'rgatishdir, ya'ni. aloqa. Bugungi kunda Internet resurslaridan foydalangan holda yangi usullar
an'anaviy chet tillarini o'qitishga qarshi. Chet tilida muloqotni o'rgatish uchun siz materialni
o'rganishni rag'batlantiradigan va etarli xulq-atvorni rivojlantiradigan haqiqiy, haqiqiy hayotiy
vaziyatlarni yaratishingiz kerak (ya'ni aloqa haqiqiyligi printsipi deb ataladi). Yangi
texnologiyalar, xususan Internet ushbu xatoni tuzatishga harakat qilmoqda. Kommunikativ
yondashuv - bu materialni ongli ravishda anglashga va u bilan ishlash usullariga, muloqotga
psixologik va lingvistik tayyorgarlikni yaratishga qaratilgan muloqotni simulyatsiya qiluvchi
strategiya. Foydalanuvchi uchun Internetda kommunikativ yondashuvni amalga oshirish ayniqsa
qiyin emas. Kommunikativ vazifa talabalarga muammo yoki savolni muhokama qilish uchun
taklif qilishi kerak, talabalar nafaqat ma'lumot almashadilar, balki ularni baholaydilar. Ushbu


background image

602

yondashuvni o'quv faoliyatining boshqa turlaridan ajratib olishga imkon beradigan asosiy mezon
- talabalar o'z fikrlarini shakllantirish uchun mustaqil ravishda lisoniy birliklarni tanlashidir.
Kommunikativ yondashuvda Internetdan foydalanish juda yaxshi rag'batlantiriladi: uning
maqsadi o'quvchilarga bilim va tajribalarini to'plash va kengaytirish orqali chet tilini o'rganishga
qiziqishdir.

Internet-resurslardan foydalangan holda chet tillarini o'rgatishning asosiy talablaridan biri

bu darsda o'zaro ta'sirni yaratishdir, bu odatda metodikada interaktivlik deb nomlanadi.
Interaktivlik - bu "nutq vositalari yordamida kommunikativ maqsad va natijadagi sa'y-
harakatlarni birlashtirish, muvofiqlashtirish va to'ldirish". Haqiqiy tilni o'rgatish orqali Internet
nutq qobiliyatlari va ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi, shuningdek lug'at va
grammatikani o'rgatishda samimiy qiziqish va shuning uchun samaradorlikni ta'minlaydi.
Interaktivlik nafaqat hayotdan real vaziyatlarni yaratibgina qolmay, balki talabalarni chet tilida
ularga munosib javob berishga majbur qiladi. O'quvchilarga yo'naltirilgan ta'limni
ta'minlaydigan texnologiyalardan biri bu ijodkorlik, bilim faoliyati va mustaqillikni rivojlantirish
usuli sifatida loyiha uslubidir. Loyihalarning tipologiyasi xilma-xil. Loyihalarni monoproyektlar,
jamoaviy, og'zaki nutq, aniq, yozma va Internet-loyihalarga bo'linishi mumkin. Haqiqiy
amaliyotda ko'pincha tadqiqot loyihalari, ijodiy, amaliyotga yo'naltirilgan va informatsion
belgilar mavjud bo'lgan aralash loyihalar bilan shug'ullanish kerak. Loyiha ishi tilni o'rganishda
ko'p qirrali yondashuv bo'lib, o'qish, tinglash, gapirish va grammatikani qamrab oladi. Loyiha
usuli talabalarning faol mustaqil fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi va ularni birgalikdagi
tadqiqot ishlariga yo'naltiradi. Mening fikrimcha, loyiha asosida o'qitish bolalarni hamkorlik
qilishga o'rgatishi, hamkorlik qilishni o'rganish esa o'zaro yordam va hamdardlik qobiliyati kabi
axloqiy qadriyatlarni tarbiyalaydi, ijodkorlikni shakllantiradi va talabalarni faollashtiradi.
Umuman olganda, loyihani o'qitish jarayonida o'qitish va tarbiyaning ajralmasligi kuzatiladi.

Chet tili o‘rganuvchilariga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlaydigan texnologiyalardan biri bu

ijodkorlik, bilim faoliyati va mustaqillikni rivojlantirish usuli sifatida innovatsion madaniyat
bitiruv ish uslubidir;

- O‘zaro muloqotni monoproyektlar, jamoaviy, og'zaki nutq, aniq, yozma va Internet-

loyihalarga bo'linishi mumkin. Haqiqiy amaliyotda ko'pincha tadqiqot loyihalari, ijodiy,
amaliyotga yo'naltirilgan va informatsion innovatsion belgilar orqali tahlil qilish;

- Bitiruv ishi tilni o'rganishda ko'p qirrali yondashuv bo'lib, o'qish, tinglash, gapirish va

grammatikani qamrab oladi. Ushbu biriruv ishi talabalarning faol mustaqil fikrlashini
rivojlantirishga yordam beradi va ularni birgalikdagi tadqiqot ishlariga yo'naltiradi.Chet tilini
o'qitish jarayonida o'qitish va tarbiyaning ajralmasligida alohida urg‘u berish.

Xorijiy tillar jarayonida loyiha usuli deyarli har qanday mavzu bo'yicha dastur materiallari

doirasida ishlatilishi mumkin. Loyihalar ustida ishlash tasavvur, fantaziya, ijodiy fikrlash,
mustaqillik va boshqa shaxsiy fazilatlarni rivojlantiradi.

Kommunikativ yondashuv - bu materialni ongli ravishda anglashga va u bilan ishlash

usullariga, muloqotga psixologik va lingvistik tayyorgarlikni yaratishga qaratilgan muloqotni
simulyatsiya qiluvchi strategiya. Foydalanuvchi uchun Internetda kommunikativ yondashuvni
amalga oshirish ayniqsa qiyin emas. Kommunikativ vazifa talabalarga muammo yoki savolni
muhokama qilish uchun taklif qilishi kerak, talabalar nafaqat ma'lumot almashadilar, balki ularni
baholaydilar. Ushbu yondashuvni o'quv faoliyatining boshqa turlaridan ajratib olishga imkon
beradigan asosiy mezon - talabalar o'z fikrlarini shakllantirish uchun mustaqil ravishda lisoniy
birliklarni tanlashidir. Kommunikativ yondashuvda Internetdan foydalanish juda yaxshi
rag'batlantiriladi: uning maqsadi o'quvchilarga bilim va tajribalarini to'plash va kengaytirish
orqali chet tilini o'rganishga qiziqishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1.A.V. Mogilev Internet maktabga keladi , Voronej, VGPU, 2001 yil.


background image

603

2.A.B. Antopolskiy , T.S. Markarova , E.A. Danilina Raqamli kutubxonalarni yaratish va

faoliyatining huquqiy va texnologik muammolari. - M.: INITs "Patent" , 2008.

3.Belkova M. M. Ingliz tili darslarida axborot kompyuter texnologiyalari // Maktabda

ingliz tili. 2008 yil, №.

4.Belyaeva L.A., Ivanova N.V. PowerPoint taqdimoti va uning chet tillarini o'qitishdagi

imkoniyatlari // Inostr. Maktabdagi tillar. 2008 yil, № 4.

5.Bershadskiy, M. Axborot kompetensiyasi.//Xalq ta'limi. - 2009 yil - 4-son. - 139-bet
6.Bogorditskaya V.N., Xrustaleva L.V. Proc. Ingliz Tillar: 8 ta katak uchun. maktab

Chuqur bilan Stud. Ingliz Yaz. 4-nashr - M.: 2001 yil

7.Braun, D.R. Axborot savodxonligini rivojlantirish uchun muammolarni hal qilish modeli:

integratsiyalashgan yondashuv.// Maktabda kutubxona - 2006. - № 22 b. 6 - 11

8.V.B. Popov Internet texnologiyalari va ta'limni rivojlantirish Voronej, VSPU, 2001 yil.


TEACHING THE ENGLISH LANGUAGE WITH MODERN TECHNOLOGIES

Rustamova Z.Z.

Jizzakh branch of National University of Uzbekistan,

Psychology Department, 1st year student

Annotation

: At the present time the study of English is mainly connected to modern

technologies, students are also learning new languages and teachers prefer to use new modern
technologies in foreign language teaching these days, the reason why almost all language
learners are studying easily complex and complicated languages with advanced technologies.

Researchers over the past years have proven the positive effects of using information and
communication technology in learning. This research work considers the digital nature of
modern students associated with educational technologies and their importance in learning
English through the medium best known to modern students. A review of related literature with a
sole purpose of measuring the recent research trends on the contributions of innovative
technology towards English language learning and teaching.

Keywords

: Foreign lands, teaching methods, authentic interaction, favourable context,

educational institutions, mode of communication, technological advancements, contributions of
innovative technology.


In this modern world where everything is connected with technologies and internet,

especially learning English. It is not only new technical means, but also a new forms and
methods of teaching, new approach to learning. The main goal that we set for ourselves, using
modern technologies in learning a foreign language it's to demonstrate how technology can be
effectively used to get better the quality of teaching foreign language for students. Technology
has been used to mutually help and progress learning language. Technology continues to grow in
importance as a tool to help teachers facilitate language learning for their learners.

Using technology to connect to foreign lands and display how natives of that country live

allows students to see and experience the language they are learning in an interactive and real
life manner. Technology tools give teachers additional resources to reach learners with different
strengths and needs. It gives learners numerous opportunities to use the language with others to
be able to apply using the language. Following this, the advance of modern technology has
unprecedentedly altered every feature of our life, including education. Governances from around
the globe have secured abundant consequence to technology accomplishment in erudition,
investing considerable funds in education to ameliorate information technology configuration
and systems and also, support increased accsess to educational technology. Obviously, It has
become an irrevocable trend for amalgamate forefront technology in education. It can be seen
that teachers at various teaching levels are required to be qualified in utilizing innovation in

Библиографические ссылки

A.V. Mogilev Internet maktabga keladi, Voronej, VGPU, 2001 yil.

А.В. Antopolskiy , T.S. Markarova , E.A. Danilina Raqamli kutubxonalami yaratish va faoliyatining huquqiy va texnologik muammolari. - M.: INITs "Patent", 2008.

Belkova M. M. Ingliz tili darslarida axborot kompyuter texnologiyalari // Maktabda ingliz tili. 2008 yil, №.

Belyaeva L.A., Ivanova N.V. PowerPoint taqdimoti va uning chet tillarini o'qitishdagi imkoniyatlari // Inostr. Maktabdagi tillar. 2008 yil, № 4.

Bershadskiy, M. Axborot kompetensiyasi.//Xalq ta'limi. - 2009 yil - 4-son. - 139-bet

Bogorditskaya V.N., Xrustaleva L.V. Proc. Ingliz Tillar: 8 ta katak uchun. maktab Chuqur bilan Stud. Ingliz Yaz. 4-nashr - M.: 2001 yil

Braun, D.R. Axborot savodxonligini rivojlantirish uchun muammolami hal qilish modeli: integratsiyalashgan yondashuv.// Maktabda kutubxona - 2006. - № 22 b. 6 - 11

V.B. Popov Internet texnologiyalari va ta'limni rivojlantirish Voronej, VSPU, 2001 yil.

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов