Sql va nosql ma’lumotlar bazalaridan foydalanish holatlari

Направления: Транспорт
Тип источника: Конференция
doi
 
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
CC BY f
42-45
20
10
Поделиться
Гафаров, Н., Азимов, А., & Ташметов, Т. (2022). Sql va nosql ma’lumotlar bazalaridan foydalanish holatlari. Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте, 2(2), 42–45. https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp42-45
Н Гафаров, Ташкентский государственный университет путей сообщения

Ассистент

А Азимов, Ташкентский государственный университет путей сообщения

Ассистент

Т Ташметов, Ташкентский государственный университет путей сообщения

Ассистент

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu  maqolada  ma’lumotlar  bazalari  haqida  muhokama qilinadi. SQL va NoSQL ma’lumotlar bazalari nima ekanligini tushunishga harakat qilamiz  va  ular  orasidagi  asosiy  farqlari,  qо‘llanilish  soxalari,  qay  tartibda  ishlash masalalari tanishtirib о‘tilgan.

Похожие статьи


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

42

SQL VA NOSQL MA

’LUMOTLAR BAZALARIDAN

FOYDALANISH HOLATLARI

N.Y.

G‘afforov,

Assistent, Toshkent Davlat Transport Universyteti,

mrgaffarov28@gmail.com

A.A. Azimov,

Assistent, Toshkent Davlat Transport Universyteti

azimovabdulhay1915@gmail.com

T.Sh. Tashmetov,

Assistent, Toshkent Davlat Transport Universyteti

tima260491@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp42-45

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma

’lumotlar bazalari haqida muhokama

qilinadi. SQL va NoSQL ma

’lumotlar bazalari nima ekanligini tushunishga harakat

qilamiz va ular orasidagi asosiy farqlari, q

о‘llanilish soxalari, qay tartibda ishlash

masalalari tanishtirib

о‘tilgan.

Kalit s

о‘zlar: Ma’lumotlar bazasi, Relyatsion, SQL, NoSQL.


Annotation
: This article discusses databases. We will try to understand what

SQL and NoSQL databases are and introduce the main differences between them,
areas of application, and how they work.

Keywords: Database, Relational, SQL, NoSQL.

Kirish

Informatsion t

еxnologiyalarning rivojlanishi va axborot oqimlarining tobora

ortib borishi, insoniyatni

o‘z vaqtida ma’lumotlarni qayta ishlash choralarining yangi

usullarini izlab topishga undamoqda [1-4]. Ma

’lumotlarni saqlash, uzatish va qayta

ishlash uchun ma

’lumotlar bazasi (MB)ni yaratish [3], so‘ngra undan kеng

foydalanish bugungi kunda dolzarb b

o‘lib qolmoqda [5]. Yaxshi ishlab chiqilgan

ma

’lumotlar bazasi dasturiy ta’minot loyihalari ishlashiga ta’sir qiluvchi eng muhim

komponentlardan biridir [6]. Shu sababli, k

o‘plab dasturiy ta’minot arxitektorlari

ma

’lumotlarni boshqarishning ko‘plab yondashuvlarini o‘rganib chiqdilar, bu

yondashuvlarning qaysi biri ma

’lum stsenariylarda ishlayotganini va qaysi biri

ishlamasligini aniqlashga harakat qilishdi [7].

T

o‘g‘ri ma’lumotlar bazasi arxitekturasini tanlash, odatda, SQL va NoSQL

o‘rtasida, relatsion va norelatsion bo‘lmagan ma’lumotlar bazalarini tanlashga to‘g‘ri
keladi [8]. Ushbu maqolada ma

’lumotlar bazalari haqida qisqacha ma’lumot

beramiz, SQL va NoSQL ma

’lumotlar bazalari nima ekanligini tushunishga harakat

qilamiz va ular orasidagi asosiy farqlarni bilib olamiz [9].

Asosiy qism:

Ma

’lumotlar bazasi dasturning markaziy bloki bo‘lib, dasturning

turli komponentlariga tegishli barcha ma

’lumotlarni o‘z ichiga oladi. Ma’lumotlarga

quyidagilarni misol qilishimiz mumkin, konfiguratsiya ma

’lumotlari, dasturning o‘zi

haqidagi ma

’lumotlar, foydalanuvchilar haqidagi ma’lumotlar, foydalanuvchilarga

tegishli ma

’lumotlar bo‘lishi mumkin. Agar biz ma’lumotlar bazalarining mohiyatini

yanada rasmiyroq tasvirlashga harakat qilsak, biz quyidagilarni olamiz:


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

43

Ma

’lumotlar bazasi

– bu tashkil etilgan ma’lumotlarni saqlaydigan

kompyuterlashtirilgan tizim. Ma

’lumotlarga oson kirishni ta’minlash uchun

m

o‘ljallangan ma’lumotlarning uyushgan to‘plami. Ma’lumotlar bazasini boshqarish

uchun ma

’lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (DBMS, Database Management

Systems, DBMS) q

o‘llaniladi.

Ma

’lumotlar bazalari odatda ikki turga bo‘linadi:

Norelyatsion

– NoSQL.

Relyatsional

– SQL.

SQL

Ma

’lumotlar bazalari ma’lumotlarni boshqarish, qayta ishlash, saqlash,

yangilash va

o‘chirish uchun strukturaviy so‘rovlar tilidan (SQL) foydalanadi.

Relyatsion ma

’lumotlar bazasi boshqarish tizimlarida ma’lumotlarni jadval

k

o‘rinishida saqlanadi. Jadval ma’lumotlar bazasining asosiy birligi bo‘lib,

ma

’lumotlarni saqlaydigan qatorlar va ustunlardan iborat [10].

NoSQL

ma

’lumotlar bazasi bu SQL bo‘lmagan yoki aloqador bo‘lmagan

ma

’lumotlar bazasi. Bu ma’lumotlarni saqlash va olish uchun relyatsion ma’lumotlar

bazalarining jadval munosabatlari yondashuviga muqobil taqdim etadi. NoSQL
ma

’lumotlar bazalarida ma’lumotlarni saqlash uchun jadvallar ishlatilmaydi. U

odatda katta hajmdagi ma

’lumotlarni, shuningdek real vaqtda onlayn ilovalarni

saqlash uchun ishlatiladi.

Endi

biz

ma

’lumotlarni

saqlashning

relyatsion

va

norelyatsion

yondashuvlarining k

o‘plab turli tomonlarini o‘rganishimiz mumkin. Ularni turli

k

o‘rsatkichlar bo‘yicha solishtirish vaqti keldi.

Masshtablash

SQL: Vertikal miqyosda. Ya

’ni, yanada kuchli serverlardan foydalanish orqali

unumdorlikni oshirish orqali. SQL ma

’lumotlar bazalarini masshtablash NoSQL

ma

’lumotlar bazalariga qaraganda qiyinroq.

NoSQL: gorizontal ravishda

o‘lchaydi. Ya’ni, mavjud, ishlatilgan tugunlarga

q

o‘shimcha tugunlarni qo‘shish orqali. Bu masshtabni soddalashtiradi – agar kerak

b

o‘lsa, siz tezda tizimning imkoniyatlarini oshirishingiz va kamaytirishingiz mumkin.

Bu shuningdek, NoSQL ma

’lumotlar bazasi egasi o‘z imkoniyatlarini deyarli cheksiz

ravishda oshirishi mumkinligini anglatadi.

Moslashuvchanlik

SQL: Ushbu ma

’lumotlar bazalari foydalanuvchiga ko‘p moslashuvchanlikni

bermaydi. Ular bilan ishlash uchun avvalo ma

’lumotlar bazasi sxemasini

loyihalashtirish kerak. Agar siz tizimga ba

’zi o‘zgarishlar kiritishingiz kerak bo‘lsa,

masalan, yozuvlarga yangi xususiyat ustun q

o‘shsangiz, har bir qatorga ushbu

ustunni q

o‘shishingiz kerak bo‘ladi. Bu resurs talab qiladigan va ko‘p vaqt talab

qiladigan operatsiya.

NoSQL: Bu texnologiya SQL qaraganda ancha moslashuvchanlikni

ta

’minlaydi. Bu yerda qat’iy ustunlar soni yo‘q, NoSQL ma’lumotlar bazalarini yangi

ma

’lumotlar sxemalariga moslashtirish juda oson. Bundan tashqari, dasturchi

oldindan ma

’lumotlar bazasi sxemasini yaratishi shart emas. Bu NoSQL asosidagi

tizimlarni ta

’minlashni tezlashtiradi. Agar ma’lum bir loyiha etarli darajada murakkab

ma

’lumotlar sxemalarini talab qilsa, ushbu texnologiyadan foydalanish qo‘shimcha

vaqt xarajatlariga olib kelishi mumkin.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

44

Ma

’lumotlar tuzilishi

SQL: ma

’lumotlar jadvallarda saqlanadi. Har bir ob’ektning o‘z jadvali bor,

ular relyatsion mexanizmlar yordamida bir-biri bilan bo

g‘langan. “Relational

ma

’lumotlar bazasini boshqarish tizimi” atamasi shundan kelib chiqadi.

NoSQL: ma

’lumotlar SQL ma’lumotlar bazasidan foydalanishga qaraganda

k

o‘proq yondashuvlar yordamida saqlanadi. Xususan, kalit-qiymat ma’lumotlar

bazasi, hujjatga y

o‘naltirilgan ma’lumotlar bazasi, ustunlar ma’lumotlar bazasi,

grafik ma

’lumotlar bazasi kabi ma’lumotlarni saqlash usullari mavjud.

Ma

’lumotlar yaxlitligini ta’minlaydigan talablar to‘plami

SQL: Ushbu ma

’lumotlar bazalari ACID talablariga javob beradi.

ACID qisqartmasi Atomicity (atomicity), Consistency (Consistency), Isolation
(izolyatsiya) va Durability (ishonchlilik).

NoSQL: Ushbu ma

’lumotlar bazalari CAP teoremasi talablariga javob beradi.

CAP qisqartmasi Consistency (Mustahkamlik), Availability (Mavjudligi) va Partition
Tolerance (qatlamlarga chidamlilik) degan ma

’noni anglatadi.

Foydalanish holatlari

SQL: SQL ma

’lumotlar bazalari odatda keng ko‘lamli vazifalar uchun

m

o‘ljallangan. Ular ancha eski tizimlarda, katta va murakkab so‘rovlarni

bajarishingiz kerak b

o‘lgan murakkab ma’lumotlarni nazorat qilishni talab qiladigan

ilovalarda q

o‘llaniladi. Bunday ma’lumotlar bazalari ko‘pincha moliya sektorida ham

q

o‘llaniladi, chunki bunday ma’lumotlar bazalarida amalga oshiriladigan

operatsiyalar ACID talablariga qat

’iy javob beradi [3].

NoSQL: NoSQL ma

’lumotlar bazalarini universal deb ham atash mumkin,

lekin ular haqiqatan ham turli tuzilmalarga ega b

o‘lgan turli ma’lumotlar manbalari

bilan ishlaydigan ilovalarda q

o‘llaniladi. Bular IoT ilovalari, o‘yinlar va boshqalar

b

o‘lishi mumkin. Agar biz yuqorida aytib o‘tgan har xil turdagi NoSQL ma’lumotlar

bazalaridan foydalanish variantlarini k

o‘rib chiqsak, biz quyidagilarni olamiz:

Hujjatga y

o‘naltirilgan ma’lumotlar bazalari: vazifalarning keng doirasi.

Kalit-qiymatli ma

’lumotlar bazalari: katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta

ishlash, bu yerda ma

’lumotlarni qidirish uchun oddiy so‘rovlar qo‘llaniladi (masalan,

keng k

o‘lamli tizimlarda sessiyalarni boshqarish).

Ustunli ma

’lumotlar bazalari: bashorat qilinadigan so‘rovlar naqshlari bilan

katta hajmdagi ma

’lumotlarni qayta ishlash (ro‘yxatga olish, IoT).

Grafik ma

’lumotlar bazalari: tegishli ma’lumotlar o‘rtasidagi munosabatlarni

tahlil qilish va k

o‘rish (firibgarlikni aniqlash, tavsiya qiluvchi tizimlar).

Xulosa

SQL va NoSQL ma

’lumotlar bazalarining imkoniyatlari va foydalanish

holatlarini

o‘rganib chiqdik va ularning asosiy farqlarini tahlil qildik. SQL ma’lumotlar

bazalari strukturalashgan va NoSQL ma

’lumotlar bazalari kabi moslashuvchan

emas. Ammo ular bir xillik va aniq ma

’lumotlar sxemalarini talab qiladigan

ma

’lumotlar bilan ishlashni tashkil qilish uchun juda yaxshi. Boshqa tomondan,

NoSQL ma

’lumotlar bazalari ancha moslashuvchan bo‘lib, turli stsenariylarda turli

xil ma

’lumotlar tuzilmalari bilan ishlash imkonini beradi. Ishonchim komilki, ushbu

yondashuvlarning har biri

o‘z sohasida ustundir. Ya’ni, umumiy taqqoslashda,

“biri boshqasidan yaxshiroq” degan so‘zlarda hech qanday ma’no yo‘q. Bularning
barchasi muayyan vaziyatga bo

g‘liq.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

45

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR R

O‘YXATI:

1. Sh. Nazirov, A. Ne

’matov, R. Qobulov, N. Mardonova; Mas’ul muharrir

Sh. Nazirov:

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta-maxsus ta’lim vazirligi, O‘rta

mazsus kasb-hunar ta

’limi markazi. – T.: “Sharq”, 2007. – 200 b.

2.

Фаулер М., Садаладж П.Дж. NoSQL. Методология разработки

нереляционных баз данных; пер. с англ. М.: ИГ «Диалектика-Вильямс»,
2019.

– C. 192.

3. Aliev R.M., Aliev Marat Mukhamedovich, Tokhirov E.T. Improvement

sensors of system crossing signalization and reduction delays at level crossings //
Монография / Международный центр научного партнерства «Новая Наука»,
2022,

– C. 110.

4.

Мартишин С.А.,

Симонов В.Л.,

Храпченко М.В.

Базы

данных.

Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа для проектирования
информационных систем. М.: ИД «Форум», 2019. – C. 368.

5. Aliev R.M., Tokhirov E.T., Aliev M.M. The Mathematical Model of the

Sensor for Monitoring the State of the Track Section with Current Receivers //
International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE).

– 2020. – Т.

8.

– №. 5. – С. 5634–5637.

6. Aliev M. et al. Four-pole rail coefficients of the jointless track circuit in the

presence of one of the ends track circuit insulating joints // Chemical Technology,
Control and Management.

– 2019. – Т. 2019. – №. 4. – С. 89–92.

7. Aliev R., Aliev M. Algorithm for Determining the Optimal Length of the Rail

Line by Current Automatic Locomotive Signaling // International Conference
TRANSBALTICA: Transportation Science and Technology.

– Springer, Cham,

2021.

– С. 363–374.

8. Xalmedova L, Aliev R. Using new site templates based on ms sharepoint //

Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на
транспорте. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 17–20.

9. Gulyamova M., Aliev R. MYSQLni Ishlab Chiqish va Boshqarish Vositalari

//

Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий

на транспорте. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 196–198.

10. R.M. Aliev, E.T. Tokhirov, M.M. Aliev Mode Choice Model of Movement in

Different Modes Наука, Общество, Образование в современных условиях:
монография / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и
Просвещение». – 2022. – C. 160.

Библиографические ссылки

Sh. Nazirov, A. Ne’matov, R. Qobulov, N. Mardonova; Mas’ul muharrir Sh. Nazirov: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta-maxsus ta’lim vazirligi, O‘rta mazsus kasb-hunar ta’limi markazi. - T.: “Sharq”, 2007. - 200 b.

Фаулер M., Садаладж П.Дж. NoSQL. Методология разработки нереляционных баз данных; пер. с англ. М.: ИГ «Диалектика-Вильямс», 2019.-С. 192.

Aliev R.M., Aliev Marat Mukhamedovich, Tokhirov E.T. Improvement sensors of system crossing signalization and reduction delays at level crossings // Монография I Международный центр научного партнерства «Новая Наука», 2022,-С. 110.

Мартишин С.А., Симонов В.Л., Храпченко М.В. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа для проектирования информационных систем. М.: ИД «Форум», 2019. - С. 368.

Aliev R.M., Tokhirov Е.Т., Aliev M.M. The Mathematical Model of the Sensor for Monitoring the State of the Track Section with Current Receivers // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). - 2020. - T. 8. - №. 5. - C. 5634-5637.

Aliev M. et al. Four-pole rail coefficients of the jointless track circuit in the presence of one of the ends track circuit insulating joints // Chemical Technology, Control and Management. - 2019. - T. 2019. - №. 4. - C. 89-92.

Aliev R., Aliev M. Algorithm for Determining the Optimal Length of the Rail Line by Current Automatic Locomotive Signaling // International Conference TRANSBALTICA: Transportation Science and Technology. - Springer, Cham, 2021.-C. 363-374.

Xalmedova L, Aliev R. Using new site templates based on ms sharepoint // Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте. - 2022. - Т. 1. - №. 1. - С. 17-20.

Gulyamova М., Aliev R. MYSQLni Ishlab Chiqish va Boshqarish Vositalari // Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте. - 2022. - Т. 1. - №. 1. - С. 196-198.

R.M. Aliev, E.T. Tokhirov, M.M. Aliev Mode Choice Model of Movement in Different Modes Наука, Общество, Образование в современных условиях: монография / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». - 2022. - С. 160.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу