Datchiklardan olingan ma’lumotlarni ma’lumotlar bazasidan mobil ilova yoramida o‘qish, uzatish va qayta ishlash

Направления: Транспорт
Тип источника: Конференция
doi
 
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
CC BY f
132-137
15
7
Поделиться
Алиев, Р., Хакимов, Ш., & Гуламов, Ж. (2022). Datchiklardan olingan ma’lumotlarni ma’lumotlar bazasidan mobil ilova yoramida o‘qish, uzatish va qayta ishlash. Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте, 2(2), 132–137. https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp132-137
Р Алиев, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

Ш Хакимов, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

Ж Гуламов, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Ushbu maqolada mobil ilova yordamida ma’lumotlar bazasidan ma’lumotlarni  o‘qish,  qayta  ishlash  va  uzatish  jarayonlari  C#  dasturlash  tilini o‘rganish ma’lumotlari misolida ko‘rib chiqilgan. Buning uchun java dasturlash tilida mobil ilova yaratilgan, MySQL ma’lumotlar bazasida ma’lumotlar to‘ldirilgan va ilova yordamida ushbu ma’lumotlar bazasi boshqarilgan.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

132

DATCHIKLARDAN OLINGAN MA

’LUMOTLARNI

MA

’LUMOTLAR BAZASIDAN MOBIL ILOVA YORAMIDA

O‘QISH, UZATISH VA QAYTA ISHLASH

Aliev R.M.,

Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

“Transportda axborot tizimlari va texnologiyalar” kafedrasi

Xakimov Sh.,

Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

“Transportda axborot tizimlari va texnologiyalar” kafedrasi

Gulamov J.N.,

Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent,

O‘zbekiston “

Transportda axborot tizimlari va texnologiyalar

” kafedrasi

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp132-137

Annotatsiya: Ushbu maqolada mobil ilova yordamida ma

’lumotlar bazasidan

ma

’lumotlarni o‘qish, qayta ishlash va uzatish jarayonlari C# dasturlash tilini

o‘rganish ma’lumotlari misolida ko‘rib chiqilgan. Buning uchun java dasturlash tilida
mobil ilova yaratilgan, MySQL ma

’lumotlar bazasida ma’lumotlar to‘ldirilgan va ilova

yordamida ushbu ma

’lumotlar bazasi boshqarilgan.

Kalit s

o‘zlar: Ma’lumotlar bazasi, Web texnologiya, Mobil ilova, Android,

IOS, datchiklar, Controller.


C# ning kelib chiqishi 2000-yillarga borib taqaladi [1, 2].

O‘sha yillarda

Microsoft ushbu dasturlash tilini

o‘zlari uchun yaratshdi. Dastlab C#, JavaScript

bilan raqobatlashayotgan Java tillariga javob sifatida, ya

’ni Microsoftning talabiga

Java javob bera olamgani tufayli Microsoft Visual Studio 2002 bilan birglikda ishlab
chiqilgan til edi. C# va Java ham dastlabki davrlardan tan olinishi uchun
raqobatlashayotgan edi [3-5]. Darhaqiqat, bu ikkisi bir biridan ancha
k

o‘chirmachiliklar qildi, toki C# boshqa yo‘nalishga o‘tmaguniga qadar [6]. Shundan

s

o‘ng C# kompyuter uchun dasturlar ishlab chiqarish bo‘yicha xalqaro standart

sifatida tasdiqlandi va umumiy til infrastrukturasi bilan ishlatiladi [7].

Biz dasturni yaratishda fanlar uchun umumiy b

o‘la olishini, har qanday fan

yoki kitobni strukturasini dinamik yarata olish imkoniyatini saqlab qolishga harakat
qildik [8]. Ushbu web-platformadan har qanday

o‘quv qo‘llanmalar, elektron kitoblar

yaratishda foydalanish mumkin [9]. Dastur yuqorida aytib

o‘tilganidek, keyinchalik

ham uni rivojlantirish, dizaynlarini ixtiyoriy vaqtda

o‘zgartirish imkoniyatlarini bizga

taqdim eta oluvchi October CMS (Kontentlarni boshqarish tizimi) yordamida
yordamida yaratildi [10].

Dasturni yaratishda avvalambor, ma

’lumotlar bazasini shakllantirish talab

etiladi [11]. MySQL ma

’lumotlar bazasini boshqarish tizimida “readc#” nomli

ma

’lumotlar ombori yaratildi [12]. Shundan so‘ng October CMS dasturi o‘rnatildi va

ushbu ma

’lumotlar ombori bilan bog‘landi [13]. Natijada ma’lumotlar omborida

quyidagi jadvallar hosil b

o‘ldi.(1-rasm)


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

133

1-rasm.

“ReadC#” ma’lumotlar ombori tuzilishi

Fan mavzulari va boshqa ma

’lumotlar ma’lumotlar omborida quyidagi

k

o‘rinishda saqlab boriladi (2-rasm). Ushbu jadval o‘zida fan mavzusi, rejasi, kalit

s

o‘zlar va mavzu haqidagi batafsil ma’lumotlarni o‘zida saqlaydi [14].

2-rasm. Fan mavzulari ma

’lumotlarining shakllanishi


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

134

October CMS dasturining imkoniyatlaridan yana biri bu

o‘zining admin

paneliga ega ekanligidir [15]. Siz web-platformani yaratishda alohida admin panel
yaratishingiz shart emas. Foydalanuvchilarga login va parollar berishni va ularni
tizimga kirish va chiqishini nazorat qiluvchi maxsus funksiyaga ega. Bu esa sizni
ishingizni ancha tezlashtiradi. October CMS MVC (Model View Controller) tizimida
ishlaydi. Ya

’ni siz ma’lumotlar omboridagi ma’lumotlarni model sifatida o‘zlashtirib,

ularni kontroller yordamida tashqi dizaynga uzatishingiz mumkin. Ma

’lumotlar

omboridagi ikkita jadval ma

’lumotlarnini ikkita modelga: Category va Resourse

modellariga

o‘zlashtirib, mos ravishda Categories hamda Resourses kontrollerlariga

uzatamiz. Bu kontrollerni yangi jadval ma

’lumotlarini qo‘shish, o‘zgartirish va

o‘chirish imkonini beradi. October CMS admin panelida modelni saralash, qidirish,
k

o‘rinish, ko‘rinmaslik, bir sahifada chiquvchi o‘zgaruvchilar sonini belgilash

imkonini beruvchi maxsus funksiyalarga ega.

“Sortable” tugmasi orqali yangi oynaga o‘tib, yaratilgan fan mavzulari

strukturasi (ketma-ketligi) k

o‘rsatib chiqiladi. Bu vazifani oddiygina: mavzuni ustiga

sichqonchani olib kelib chap tomonini bosgan holda q

o‘yib yubormasdan tegishli

b

o‘lim ostiga joylashtirish orqali bajarish mumkin.

Yuqorida k

o‘rsatib o‘tilgan imkoniyatlardan faqatgina maxsus login va parolga

ega foydalanuvchilar foydalanishi mumkin. Ma

’lumotlar ishonchligigini saqlash

maqsadida faqatgina administratorga ushbu imkoniyatlar berilishi maqsadga
muvofiq. Boshqa foydalanuvchilar uchun esa maxsus, chiroyli dizaynga ega alohida
veb-sahifa yaratildi. Bu web sahifadan ixtiyoriy foydalanuvchilar foydalanishi
mumkin. Veb sahifa umumiy k

o‘rinishi quyidagi rasmda ko‘rsatilgan (3-rasm).

3-rasm. Veb-sahifa k

o‘rinishi

Foydalanuvchi ixtiyoriy mavzuni tanlash orqali shu mavzuga tegishli

ma

’lumotlarni ko‘ra olish imkoniyatiga ega.

Yuqoridagi rasmdan k

o‘rinib turibdiki, bu sahifada yillik o‘quv adabiyotlari

rejasi va uning hozirgi kunda qay darajada bajarilganligi haqidagi ma

’lumotlarni

olishimiz mumkin.

O‘quv adabiyoti rejasi bajarilgan yoki bajarilmaganligi jadvalda


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

135

s

o‘zlar orqali (“Reja” yoki ”Topshirildi”), ularni vaqt bo‘yicha holati esa ranglar

yordamida: (yashil

– topshirish uchun hali vaqt bor; sariq – joriy oyda topshirilishi

kerak; qizil

– topshirish uchun kech qolindi; qip-qizil – topshirish muddatidan bir yil

o‘tib ketti, ko‘k – reja bajarildi; ) ko‘rsatib o‘tilgan. Bundan tashqari ushbu sahifada
qidiruv oynasi ham mavjud b

o‘lib, uning yordamida ro‘yhatdegi adabiyotlarni

saralash mumkin. Sahifamizdagi

“prev” va ”next” tugmalari yordamida esa avvalgi

va keyingi b

o‘limlar sahifalariga o‘tish mumkin.

Yuqoridagi web ilovani java dasturlash tili yordamida mobil ilovaga aylantiramiz.

Bu yerda biz

“readC#.loc” veb-sayti uchun ariza yaratdik. Ushbu ilovani yaratish orqali

biz oddiy amallarni bajarish orqali veb-saytni Android ilovasiga qanday aylantirish
mumkinligini bilib olamiz. Siz ushbu kontseptsiyani shaxsiy veb-saytingiz uchun ham
ishlatishingiz va yangi narsalarni

o‘rganishingiz mumkin.

Ushbu ilovada biz veb-saytning turli portallaridan qanday foydalanishimiz va

ularni android ilovamizda fragmentlar sifatida k

o‘rsatishimiz mumkinligini bilib olamiz.

Ushbu ilovada Geeksforgeeks veb-saytining uchta portali

– Home, Practice va

Contribute ilovamizda fragmentlar sifatida ishlatiladi. Shunday qilib, veb-saytni ilovaga
aylantirish uchun jonli misolni k

o‘rishingiz mumkin. Ushbu kerakli ishni bajarish uchun

WebView kontseptsiyasi q

o‘llaniladi. Ushbu maqolada nima qilishimiz haqida

tasavvurga ega bo

‘lish uchun namunaviy video quyida keltirilgan. E’tibor bering, biz

ushbu loyihani

Java

tilidan foydalangan holda amalga oshirdik.

4 rasm. Mobil ilova ko

‘rinishi

Mobil ilovani qulaylik tarafi shundaki, hozirgi kunda deyarli barcha insonlar

o‘zlarining shaxsiy mobil qurilmasiga ega va mobil qurilma barchaning ajralmas
b

o‘lagiga aylanib qolmoqda. Biror kitobni yoki darslikni mobil ilova ko‘rinishida

berilishi esa, bu ma

’lumotlardan ko‘proq odamlar foydalanishini ta’minlaydi.

Foydalanuvchi o

‘zining mobil telefoni orqali c# dasturlash tili mavzularini o‘qishi,

o

‘zlashtirishi mumkin.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

136

5 rasm. Fan mavzulari ko

‘rinishi

O

‘ylaymizki, ushbu ilova c# dasturlash tilini o‘rganuvchilar uchun juda muhim

vosita bo

‘lib xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, axborot texnologiyalarining har qanday

hayot faoliyat jarayonlarga kirib kelishi bu inson mehnatidagi unumdorlikni oshiribgina
qolmay balki uning salomatligi va so

g‘lom mehnat sharoitlarida ishlashiga o‘z hissasini

q

o‘shadi. Xodimlarning ishlarini osonlashtirishga, o‘zaro aloqani ta’minlashga, vaqtni

tejashga va ish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR R

O‘YHATI:

1.

О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20-apreldagi N P

Q

–2909-sonli “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari tо‘g‘risida”gi qarori.

2. Guliamova M.K., & Aliev R.M. (2021). Database Concept, Relevance and

Expert Systems. Scientific and Educational Areas Under Modern Challenges,
2021, PP. 125

–127. Cheboksari: SCC “Interaktiv plus”.

3. Tokhirov E., Aliev R. Improving the braking distance of the train before

level crossing // InterConf.

– 2020.

4. Gulamov J., Shukurov F., Shokhidayeva Sh. Automated information

system for inventory accounting of a car depot warehouse // JournalNX

– 2021.

5. Nurmukhamedov T., Shukurov F., Khakimov Sh. Information technologies

for forecasting car depot inventory using correlation analysis // JournalNX

– 2021.

6. R. Aliev Analysis of controlling the state of track sections on lines with

speed and high-speed train traffic German International Journal of Modern Science
№14. – 2021. – PP. 57–58.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

137

7. Aliev R. Method for Optimizing Speed and High-Speed Routes with Semi-

Automatic Blocking //

XIV International Scientific Conference “INTERAGROMASH

2021

”. – Springer, Cham, 2022. – PP. 339–345.

8. Matvaliyev D., Aliev R. Development of a Program and Algorithm for

Determining the Resource of Relays of Automatic and Telemechanics in Railway
Transport // Universum:

технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 11(104).

9.

Матвалиев Д., Алиев Р.М. Development оf аn Algorithm аnd Program оn

Mysql to Create a Database to Control the Turnover of Railway Automation Relays
// Universum:

технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 11(104).

10.

Алиев Р.М., Алиев М.М., Хакимов Ш.Х., Тохиров Э.Т. Методы

расчёта

коэффициентов

рельсового

четырехполюсника

бесстыковых

рельсовых цепей. Фундаментальная и Прикладная Наука: Состояние и
Тенденции Развития: Монография / [Алиев М.М. и др.]. – Петрозаводск: МЦНП
«Новая наука», 2022. – C. 537.

11. Tashmetov K.Sh., Aliev R.M., Aliev M.M. Expert system for diagnosing

faults railroad switch of automation and telemechanic systems //AIP Conference
Proceedings.

– AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 030083.

12. Aliev R., Aliev M. Methods calculation for station tonal rail circuits with

current receiver // Transportation Research Procedia.

– 2022. – Т. 63. – С. 401–411.

13. Tokhirov E.T., Aliev R.M., Aliev M.M. Modern Means and Methods for

Monitoring the Condition of Track Sections //

Наука, Общество, Технологии:

проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. – 2022. –
С. 186–203.

14. Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Methods of Monitoring the Condition

of Track Sections

Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы

взаимодействия в современном мире: монография / [Абакирова Э.М. и др.]. –
Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – C. 438.

15. Aliev R., Aliev M., Tokhirov E. Analysis, development of a model and

an algorithm in the concept of the growth of tone jointless rail circuits //
Transportation Research Procedia.

– 2022. – Т. 63. – С. 178–186.

Библиографические ссылки

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20-apreldagi N P Q-2909-sonli “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.

Guliamova M.K., & Aliev R.M. (2021). Database Concept, Relevance and Expert Systems. Scientific and Educational Areas Under Modern Challenges, 2021, PP. 125-127. Cheboksari: SCC “Interaktiv plus”.

Tokhirov E., Aliev R. Improving the braking distance of the train before level crossing // InterConf. - 2020.

Gulamov J., Shukurov F., Shokhidayeva Sh. Automated information system for inventory accounting of a car depot warehouse // JournaINX - 2021.

Nurmukhamedov T., Shukurov F., Khakimov Sh. Information technologies for forecasting car depot inventory using correlation analysis // JournaINX - 2021.

R. Aliev Analysis of controlling the state of track sections on lines with speed and high-speed train traffic German International Journal of Modern Science №14.-2021.-PP. 57-58.

Aliev R. Method for Optimizing Speed and High-Speed Routes with Semi-Automatic Blocking // XIV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2021”. - Springer, Cham, 2022. - PP. 339-345.

Matvaliyev D., Aliev R. Development of a Program and Algorithm for Determining the Resource of Relays of Automatic and Telemechanics in Railway Transport// Universum: технические науки: электрон, научн. журн. 2022. 11(104).

Матвалиев Д., Алиев Р.М. Development of an Algorithm and Program on Mysql to Create a Database to Control the Turnover of Railway Automation Relays // Universum: технические науки: электрон, научн. журн. 2022. 11(104).

Алиев Р.М., Алиев М.М., Хакимов Ш.Х., Тохиров Э.Т. Методы расчёта коэффициентов рельсового четырехполюсника бесстыковых рельсовых цепей. Фундаментальная и Прикладная Наука: Состояние и Тенденции Развития: Монография / [Алиев М.М. и др.]. - Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. - С. 537.

Tashmetov K.Sh., Aliev R.M., Aliev M.M. Expert system for diagnosing faults railroad switch of automation and telemechanic systems //AIP Conference Proceedings. - AIP Publishing LLC, 2022. - T. 2432. - №. 1. - C. 030083.

Aliev R., Aliev M. Methods calculation for station tonal rail circuits with current receiver // Transportation Research Procedia. - 2022. - T. 63. - C. 401-411.

Tokhirov E.T., Aliev R.M., Aliev M.M. Modern Means and Methods for Monitoring the Condition of Track Sections // Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. - 2022. -С.186-203.

Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Methods of Monitoring the Condition of Track Sections Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: монография / [Абакирова Э.М. и др.]. -Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. - С. 438.

Aliev R., Aliev М., Tokhirov Е. Analysis, development of a model and an algorithm in the concept of the growth of tone jointless rail circuits // Transportation Research Procedia. - 2022. - T. 63. - C. 178-186.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу