Диагностика и эпизоотический статус эймерий кроликов в некоторых районах Ферганской области

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
23-29
0
0
Поделиться
Хушназаров, А., Ахмадалиев, Н., & Давлатов, Р. (2024). Диагностика и эпизоотический статус эймерий кроликов в некоторых районах Ферганской области. in Library, 2(2), 23–29. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/32562
Алишер Хушназаров, Ветеринарный научно-исследовательский институт

Xushnazarov Alisher Xudoyberdi o'g'li 1993 yil Samarqand viloyati Narpay tumanida ziyoli oilada davallud topgan ma'lumoti oliy. 2016 yilda Samarqand qishloq xo'jalik institutinining Veterinariya fakultetini tugatgan. 2018 yilda Samarqand veterinariya meditsinasi institutining Parazitologiya ta'lim yo'nalishi bo'yicha magistraturani tamomlagan. Bir muddat O'zbekiston yoshlar ittifoqining SamVM instituti yetakchisi lavozimida faoliyat yuritgan. 2018-2021 o'quv yillarida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining tegishli kafedralarida assistent o'qituvchi lavozimida pedagogik faoliyatini olib borgan.  2021 yilada 03.00.06-zoologiya ixtissosligi bo'yicha Stajyor tadqiqotchilik bo'yicha tahsil olgan. 2021-2023 yillarda esa ushbu oliygohda ushbu ta'lim shefri bo'yicha (PhD) doktoranturani tugatgan.

Bugungi kunda Respublikamizda jadal rivojlanib borayotgan Q/Xning kichik tarmog'i bo'lgan Quyonchilik yo'nalishida ilmiy izlanishlarini olib bormoqda.

Veterinariya ilmiy tadqiqot-instituti Kichik ilmiy xodimi Alisher Xushnazarovning qishloq xo'jalik hayvonlarini asrash, saqlash, parvarishlash, ayrim kasalliklarini diagnostika qilish, davolash va ushbu tarmoqdagi mavjud muammo, kamchiliklarni bartaraf qilishga tegishli 50 dan ortiq O'quv uslubiy qo'lanma, tavsiyanoma, maqola va tezislar muallifi.

Н Ахмадалиев, Ветеринарный научно-исследовательский институт
магистрат
Р Давлатов, Ветеринарный научно-исследовательский институт
v.f.d., professor
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В данной статье обследованы кролики в хозяйствах, специализирующихся на современном кролиководстве Ферганского города и Коштепинского района Ферганской области, на эймероз и представлены сведения о масштабах и интенсивности зараженности в хозяйствах этих районов.


background image

ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ

http://www.newjournal.org/

Выпуск журнала №-44
Часть–3 Май –2024

23

2181-3187

UDK:616-093:636.92

FARG‘ONA VILOYATINING AYRIM TUMANLARIDA QUYON

EYMERIOZINING DIAGNOSTIKASI VA EPIZOOTIK HOLATI

Axmadaliyev N.T. –

magistrant

1

,

Xushnazarov A.X. –

kichik ilmiy xodim

2

,

Davlatov R.B. –

v.f.d., professor

1

.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,

chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

1

,

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

2

.

Annotatsiya.

Ushbu maqolada Farg‘ona viloyatining Farg‘ona shahri va

Qo‘shtepa tumanlaridagi zamonaviy quyonchilikka ixtisoslashgan xo‘jaliklardagi
quyonlar eymeroz uchun tekshirishlardan o‘tkazilgan va ushbu tumanlardagi
xo‘jaliklarda invaziyaning

ekstensivlik va intensivlik holati bo‘yicha ma’lumotlar

bayon qilingan.

Kalit so‘zlar.

Quyon

,

eymerioz, eymeriya, protozoa, apicomplexa, sporozoa,

coccidiida, ootsista, invaziya, Darling usuli, ekstensivlik, intensivlik.


Kirish.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi PQ-120-

son qarorida O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini
rivojlantirish bo‘yicha 2022 - 2026-yillarga mo‘ljallangan dasturi tasdiqlangan bo‘lib,
mamlakatda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni ko‘paytirish hisobiga oziq-
ovqat xavfsizligini ta’minlash, ishlab chiqarishning zamonaviy usullarini keng joriy
etish, bu orqali qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish, kooperatsiya munosabatlarini
rivojlantirish, chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini davlat tomonidan qo‘llab-
quvvatlash, shuningdek, mazkur sohada zamonaviy axborot-kommunikatsiya
texnologiyalari va ilm-fan yutuqlaridan samarali foydalanishni tashkil etish
maqsadida: chorvachilik sohasi va uni tarmoqlarining joriy holati tahlil qilinganda
bugungi kunda respublikamizda 254 ta quyonchilik xo‘jaligi faoliyat yuritayotganligi
ilg‘or xorijiy tajriba asosida chorvachilik sohasining quyonchilik tarmoqlarida ishlab
chiqarilayotgan mahsulotlar salmog‘ini oshirish; quyon go‘shti mahsulotlarining ichki
va tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirish hamda mahalliy mahsulotlarni
xalqaro sifat talablariga moslashtirish; quyon go‘shtining tavsiya etilgan minimal
iste’mol normalarini qayta ko‘rib chiqish, shuningdek, aholining sog‘lom ovqatlanish
madaniyatini oshirish; quyonchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish hamda
kooperatsiya tizimi asosida mahsulot ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish. Ushbu
ustuvor yo‘nalishlar doirasida respublikamizda sifatli quyon go‘shtini iste’mol qilish
darajasini ko‘tarish hamda umumiy go‘sht mahsulotlari hajmida uning ulushini
oshirish nazarda tutilgan va ijrosi bo‘yicha barcha mas’ul tashkilot va korxonalarning
faoliyatini jadallashtirish talab etilgan.

Dasturni amalga oshirishdan kutilayotgan natijalar quyonchilik tarmog‘ini

rivojlantirish yo‘nalishida: quyon go‘shtini yetishtirish hajmi 100 tonnadan 23 ming
tonnaga yetkazish aholi jon boshiga quyon go‘shtini iste’mol qilish hajmini 3
kilogrammdan oshirishga imkoniyat yaratadi; quyon boqishni ilmiy asosda yo‘lga


background image

ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ

http://www.newjournal.org/

Выпуск журнала №-44
Часть–3 Май –2024

24

2181-3187

qo‘yish maqsadida respublika hududlarida quyonchilik naslchilik xo‘jaliklarini tashkil
etish va naslli quyonlar bosh sonini ko‘paytirish choralarini ko‘rish; go‘sht
yo‘nalishidagi quyon zotlarini mahalliy sharoitga moslashtirish va ixtisoslashgan
quyonchilik bo‘rdoqichilik xo‘jaliklarini tashkil etish hisobiga kooperatsiya tizimini
joriy etish va qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish choralarini ko‘rish; ilm-fan va ishlab
chiqarishni tizimli asosda uzviy integratsiyalashtirish, innovatsion texnologiyalarni
amaliyotga keng joriy etish, quyonchilik tarmog‘ida yuqori malakali mutaxassislarga
bo‘lgan joriy va istiqboldagi ehtiyojni hisobga olgan holda kadrlar tayyorlash, ularning
malakasini oshirish maqsadida o‘quv-uslubiy qo‘llanma va amaliy tavsiyalar
tayyorlash, chop etish zaruriyati mavjud.

Mavzuning

dolzarbligi.

Ayni

paytda

quyonlarning

kasallanishida,

maxsuldorligining kamayib ketishida parazitar kasalliklarning salmog‘i ham sezilarli
darajada ta’sir qilmoqda, bunga asosiy sabab quyonchilik bilan shug‘ullanuvchilarning
malakasini yetishmasligi, veterinariya mutaxassislarining jalb etilmaganligi,
zoogigyena va sanitariya qoidalariga rioya etmaslik, parazitar kasalliklarga qarshi
rejali profilaktika choralari ko‘rilmasligidir.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash dolzarb vazifa hisoblangan hozirgi davrda

quyonchilik tarmog‘ini ham samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu
dolzarb vazifani bajarishda quyonlarda uchraydigan kasalliklarni oldini olish va
samarali davolash usullarini joriy etish ushbu tarmoq uchun ishlab chiqarishdagi
zarurat hisoblanadi. Chunki so‘nggi yillarda Respublikamizda quyonlarning parazitar
va boshqa kasalliklari ilmiy izlanuvchilar tomonidan deyarli o‘rganilmagan.

Tadqiqotning maqsadi

. Farg‘ona viloyatining Farg‘ona shahri va Qo‘shtepa

tumanlarida ko‘paytirilayotgan naslli (Hycole zotli) quyonlar orasida eymeriozni
diagnostikasi hamda epizootologik holatini o‘rganishdan iborat.

Tadqiqot ob’ekti va uslublari.

Tadqiqotlar Farg‘ona viloyatining Farg‘ona

shahri va Qo‘shtepa tumanlaridagi shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo‘jaliklari,
“Halol quyon naslli chorvasi” MChJ hamda “Vodiy naslli quyonlari” MChJ larida
ko‘paytirilayotgan turli yoshdagi spontan (tabiiy) zararlangan quyonlarda olib borildi.
Tadqiqotlarda quyonlardan olingan tezak namunalarini tekshirishda Darling usulidan
foydalanildi.

Muammoning urganilganlik darajasi.

Quyon eymeriozining qo‘zg‘atuvchisi

sistematika bo‘yicha

Protozoa

hayvonot olamiga,

Apicomplexa

tipiga,

Sporozoa

sinfiga,

Coccidiida

turkumiga,

Eimeriidae

oilasiga,

Eimerinae

kichik oilasiga va

Eimeria

avlodiga mansub. Ushbu koksidiyalar turlaridan biri

Eimeria stiedae

quyon

jigarida parazitlik qiladi va eymeriozni keltirib chiqaradi, boshqa turlari

E.perforans,

E.media, E. magna, E.irresidua

lar esa ichakda parazitlik qilib, patologik jarayon uzoq

vaqt davom etadi (30-50 kun).

Barcha sporalilar kabi quyon eymeriozi ham uchta taraqqiyot davrini boshdan

kechiradi: 1 davr – shizogoniya yoki jinssiz ko‘p marta bo‘linish yo‘li bilan ko‘payish;
2 davr – gametogoniya yoki jinsiy ko‘payish; 3 davr – sporogoniya yoki jinssiz
ko‘payish yo‘li bilan sporozoitlar hosil qilish va ularni bir xo‘jayin ishtirokida
rivojlanuvchilarida tashqi muhit taassurotidan himoya qiluvchi spora hosil qilish
davrlari bilan ko‘payadi.


background image

ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ

http://www.newjournal.org/

Выпуск журнала №-44
Часть–3 Май –2024

25

2181-3187

Eymeriyalarni hayvon ozganizmida joylashuviga bog‘liq ravishda quyon

eymerozining uch shakli farqlanadi: 1. Ichak, 2. Jigar, 3. Aralash shakllari. Amaliyotda
invaziyaning aralash shakli muhim o‘rin tutadi. Kasallikning boshlanishida quyonning
ichaklari zararlanib, keyinchalik jigari invaziyalanadi va natijada aralash shakl
boshlanadi. Invaziyaning yashirin davridan keyin quyonchalar loxaslanadi,
odatdagidek harakatchanligi yo‘qolib, qornini yerga berib yotadi. Ishtahasi pasayib,
ozuqa yemay qo‘yadi. Qorin bo‘shlig‘i shishadi va og‘riq beradi, axlati suyuqlashib,
bazan shilliq va qon aralash bo‘ladi. Kasal quyonlar o‘sishdan qoladi, oriqlaydi, jun
qoplami hurpayib turadi. Siydik ajralishi tezlashadi. Ba’zan so‘lak ajralish kuchayib,
burun shilliq pardasi kataral yallig‘lanadi va kon’yuktivit rivojlanadi. Jigarda
yallig‘lanish jarayonlarini boshlanishi bilan organizm nimjonlashib, quyon tashqi
muhitga e’tiborsiz bo‘lib qoladi va uzoq yotadi. Ishtahasi yo‘qoladi, qorni shishgan
bo‘lib, o‘ng tomonini bosib ko‘rganda og‘riq sezadi. Ko‘rinarli shilliq pardalari
sarg‘ayadi, oyoqlari va bo‘yin mushaklari shol bo‘lib, qaltiray boshlaydi, so‘ngra esa
7-10 kunda nobud bo‘ladi.

Tadqiqot usullari va natijalari.

Tadqiqotlarimiz Farg‘ona viloyatining Farg‘ona

shahri va Qo‘shtepa tumanlarida o‘tkazildi. Ilmiy tadqiqot davomida eksperimental,
mikroskopik va statistik usullardan foydalanildi. Kasallikka gumon qilingan va
kasallangan quyonlarning 3-5 gr tezak namunasi suv bilan zichlik darajasi yarim suyuq
holatga kelguncha aralashtirildi, sentrifuga probirkalariga suzildi va 1-2 daqiqa
davomida sentrifuganing 1000-1500 tezlik/min davomida sentrafuga qilindi. Suyuqlik
qismi to‘kib tashlandi, cho‘kmaga glitserin va osh tuzining to‘yingan eritmasidan teng
miqdorda tayyorlangan aralashmadan qo‘shildi, sentrifuga probirkasi yaxshilab
chayqatilib, qaytadan 2 daqiqa davomida 1000-1500 tezlik/minutda sentrafuga qilindi.
Suyuqlik yuzasiga qalqib chiqqan eymeriya ootsistalari simli ilmoq bilan olinib,
buyum oynasiga qo‘yilib, mikroskopda tekshirildi. Tekshirilgan quyonlarning tezak
namunasida eymeriya ootsistalari mavjudligi aniqlandi.

1-jadval.

Quyon eymeriozini koprologik tekshirish natijalari

Xo‘jalik nomi

Quyonlar

bosh soni

Tekshirish

usuli

Invaziyaning

ekstensivligi

soni

foyizi

“Halol quyon

naslli chorvasi” MChJ

125

koprologik

36

28,8

“Vodiy naslli

quyonlari” MChJ

355

koprologik

24

6,2


Ushbu jadval ma’lumoti bo‘yicha “Halol quyon naslli chorvasi” MChJ da

parvarishlanayotgan 125 bosh quyonlarning 36 boshida eymeriyalar bilan
zararlanganligi tekshiruv natijasida aniqlanib, invaziyaning ekstensivligi 28,8% ni
tashkil qildi.

Qo‘shtepa tumanidagi “Vodiy naslli quyonlari” MChJ da ko‘paytirilayotgan 355

bosh quyonlarning 24 boshi eymerioz bilan kasallanganligi koprologik usul yordamida
aniqlanib invaziyaning ekstinsivligi 6,2 % ni tashkil etdi.


background image

ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ

http://www.newjournal.org/

Выпуск журнала №-44
Часть–3 Май –2024

26

2181-3187

Tadqiqot natijalariga ko‘ra kasallikni ikki hududdagi tarqalish holati, saqlash

sharoiti,

oziqlantirish

va

profilaktika

tadbirlarini

rejali

amalga

oshirish

ko‘rsatkichlariga bog‘liq bo‘lib, “Vodiy naslli quyonlari” MChJ da oxirgi zamonaviy
texnologiyalardan unumli foydalanganlik va oziqlantirish uchun boyitilgan
qo‘shimchalari mavjud oziqa berilganligi, profilaktika maqsadida eymerostatik
vositalardan foydalanilganligi natijasida kasallik ko‘rsatgichi nisbatan past
ko‘rsatkichda bo‘lsa, “Halol quyon naslli chorvasi” MChJ esa invaziya ekstensivligi
yuqori ko‘rsatkichda qayd etildi, chunki ushbu MChJ quyonxonasida asrash uchun
yetarli

gigiyenik

qulayliklar

yaratilmaganligi,

profilaktika

maqsadida

eymerostatiklarni qo‘llamaslik va oziqlantirish uchun sifatli omuxta yemdan
foydalanilmaganligi asosiy sabab hisoblanadi.

Xulosa.

Ushbu tadqiqot bo‘yicha olingan ma’lumotlarga ko‘ra “Halol quyon

naslli chorvasi” MChJ da parvarishlanayotgan 125 bosh quyonlarning 36 boshida
eymeriyalar bilan zararlanganligi tekshiruv natijasida aniqlanib, invaziyaning
ekstensivligi 28,8 % ni Qo‘shtepa tumanidagi “Vodiy naslli quyonlari” MChJ da
ko‘paytirilayotgan 355 bosh quyonlarning 24 boshi eymerioz bilan kasallanganligi
koprologik usul yordamida aniqlanib invaziyaning ekstinsivligi 6,2 ni tashkil etdi.

Adabiyotlar

1. Akhmadaliev, N. T., Khushnazarov, A. K., & Davlatov, R. B. (2023).

EPIZOOTOLOGY OF RABBIT EYMEROSIS.

2. Ахмадалиев, Н. Т., Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023). ҚУЁН

ЭЙМЕРОЗИНИНГ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ.

3. Berdiyevich, D. R., Khudoiyberdi, K. A., & Ilhomovna, K. M. (2022).

Epizootology of eimeriosis (coccidiosis) of rabbits, treatment and preventive
measures.

Ann For Res

,

65

, 602-607.

4. Davlatov, R. B., & Khushnazarov, A. K. (2024). Diagnosis and

chemoprophylaxis of rabbit eymeriosis. In E3S Web of Conferences (Vol. 480, p.
03020). EDP Sciences.

5. Davlatov, R. B., & Khushnazarov, A. X. (2022). TREATMENT AND

PREVENTIVE

MEASURES

OF

THE

EPISOTOLOGY

OF

RABBIT

EMERIOSIS. SCIENTIFIC JOURNAL OF AGROBIOTECHNOLOGY AND
VETERINARY MEDICINE, 181-184.

6. Давлатов, Р., & Хушназаров, А. (2022). Эпизотология эймериоза

(кокцидоза) кроликов, лечение и профилактика. in Library, 22(4).

7. Ergashov, S. I., Khushnazarov, A. X., & Davlatov, R. B. (2023). DRUGS

WIDELY USED IN THE TREATMENT OF EMERIOSIS IN RABBITS. Journal of
new century innovations, 22(3), 58-64.

8. Ergashov, S. I., Xushnazarov, A. X., & Davlatov, R. B. (2023). QUYONLAR

EYMERIOZNI

DAVOLASHDA

KENG

QO

‘LLANILADIGAN

PREPARATLAR.

Journal of new century innovations

,

22

(3), 58-64.

9. Эшкораев, А., Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Развитие,

эпизотология, лечение и профилактика эмериоза кроликов. in Library, 1(1), 65-
71.


background image

ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ

http://www.newjournal.org/

Выпуск журнала №-44
Часть–3 Май –2024

27

2181-3187

10. Khushnazarov, A., Rayimkulov, I., & Eshkoraev, A. (2023). METHODS OF

KEEPING RABBITS IN MODERN CAGES. Eurasian Journal of Medical and Natural
Sciences, 3(1 Part 2), 52-57.

11. Khushnazarov, A., & Davlatov, R. B. (2022). Rabbit eimeriozin in treatment

vazuril of the drug efficiency. Library, 22(2), 173-174.

12. Khushnazarov, A. H., Rayimkulov, I. H., Eshkoraev, A. M., & Davlatov, R.

B.

(2023).

CHEMIOPROPHYLAXIS

OF

EMERIOZINING

IN

RABBIT. SCHOLAR, 1(2), 56-62.

13. Khushnazarov, A. K., Khushnazarova, M. I., & Isokulova, Z. K. (2023).

EIMERIOCID

DRUGS

KUYONG

EIMERIOSYS

KOLLASH. Innovative

Development in Educational Activities, 2(1), 138-143.

14. Khushnazarov, A., Urokova, M., & Kurbonova, M. (2021). Kuyonlarni

emeriozdan asraylik. Library, 21(1), 44-47.

15. Khushnazarov, A. X. (2022). OBZOR LITERATURNYX DANNYX PO

KHIMIOTERAPII

I

KHIMIOPROPHYLAKTIKI

EYMEROZA

KROLIKOV. Journal of PEDAGOGS, 23(2), 83-86.

16. Khudoyberdievich, K. A., Khushnazarova, M. I., & Isokulova, Z. X. (2022).

PREVALENCE, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF RABBIT
EMERIOSIS. RESEARCH AND EDUCATION, 1(9), 245-249.

17. Khushnazarov, A., Khabibulaev, S. L., Rakhmatova, U., Orlova, G. I.,

Tolibova, F. T., & Khushnazarova, M. I. (2022). Quyonchilik xo’jaliklarini
eymeriozdan asrash. Library, 22(2), 5-8.

18. Khushnazarov, A., & Davlatov, R. (2022). Rabbit eimeriozin in treatment new

of eimeriostatic efficiency.

19. Khushnazarov, A., Urokova, M., & Kurbonova, M. (2021). Rabbits from

eimeria Let's protect.

20. Khushnazarov, A. K., Eshkoraev, A. M., Akhmadaliev, N. T., & Davlatov, R.

B. (2023). EPIZOOTOLOGICAL DIAGNOSTIC AND PREVENTIVE DATA OF
EIMERIOSIS IN RABBITS. Innovations in Technology and Science Education, 2(7),
1068-1080.

21. Khushnazarov, A. K., & Davlatov, R. B. (2023). DIAGNOSTICS OF

RABBIT EMERIOSIS.

Journal of new century innovations

,

22

(3), 72-77.

22. Khushnazarov, A. K., Eshkorayev, A. M., & Davlatov, R. B. (2023).

DEVELOPMENT,

EPISOTOLOGY,

TREATMENT

AND

PREVENTIVE

MEASURES

OF

EMERIOSIS

IN

RABBITS.

Journal

of

new

century

innovations

,

22

(3), 65-71.

23. Khushnazarov, A. K., Eshkoraev, A. M., Akhmadaliev, N. T., & Davlatov, R.

B. (2023). EPIZOOTOLOGICAL DIAGNOSTIC AND PROPHELACTIC DATA OF
RABBIT EIMERIOSIS.

Innovations in Technology and Science Education

,

2

(7),

1068-1080.

24. Khushnazarov, A., & Davlatov, R. (2022). Quyon eymeriozini davolashda

yangi eymeriostatikning samaradorligi. Library, 22(1), 28-29.

25. Мухаммадиев, У. И., Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023).

BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RABBITS. KEEPING AND FEEDING
TECHNOLOGY.


background image

ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ

http://www.newjournal.org/

Выпуск журнала №-44
Часть–3 Май –2024

28

2181-3187

26. Urokova, M., Akramova, M., & Khushnazarov, A. X. (2021). Rabbits

eimeriozin of treatment efficient methods. Library, 21(2), 115-117.

27. Urokova, M., Akramova, M., & Khushnazarov, A. K. (2021). Quyonlar

eymeriozini davolashning samarali usullari. Library, 21(2), 115-117.

28. Урокова, М., Акрамова, М., & Хушназаров, А. Х. (2021). Quyonlar

eymeriozini davolashning samarali usullari.

29. Урокова, М., Акрамова, М., & Хушназаров, А. Х. (2021). Эффективные

методы лечения эмериозоза у кроликов. in Library, 21(2), 115-117.

30. Раимкулов, И., Хушназаров, А., & Эшкораев, А. (2023). Способы

кормления кроликов в современных клетках. in Library, 1(1), 52-57.

31. Раимкулов, И., Хушназаров, А., Эшкораев, А., & Давлатов, Р. (2023).

Химиопрофилактика эмериоза кроликов. in Library, 1(1), 56-62.

32. Расулов, У., Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Диагностика и

эпизоотология эмериоза кроликов. in Library, 1(2), 366-368.

33. Хушназаров, А., Урокова, М., & Курбонова, М. (2021). Защитим

кроликов от эймерий. in Library, 21(1), 44-47.

34. Хушназаров, А., Хабибулаев, С. Л., Рахматова, У., Орлова, Г. И.,

Толибова, Ф. Т., & Хушназарова, М. И. (2022). Защита кроликоферм от
эймериоза. in Library, 22(2), 5-8.

35. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. Б. (2022). Эффективность вазурила при

лечении эймериоза кролика. in Library, 22(2), 173-174.

36. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Эпизототическая ситуация по

эмериозому кролика в пастдаргомском и ургутском районах. in Library, 22(1), 31-
32.

37. Хушназаров, А., Эшкораев, А., Ахмадалиев, Т., & Давлатов, Р. (2023).

Эпизоотологические диагностические и профелактические данные эймериоз
кроликов. in Library, 1(1), 1068-1080.

38. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Эффективность нового

эмиериостатического препарата в лечении эймериоза кроликов. in Library, 22(1),
28-29.

39. Хушназаров, А. Х., Урокова, М., & Курбонова, М. И. (2021). Эмериоз

кроликов и его профилактика. in Library, 21(2), 126-129.

40. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Распространение и

патологоанатомическая диагностика эмериоза кроликов. in Library, 1(1), 15-17.

41. Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023). HISTORY AND

SYSTEMATIC STATUS OF THE STUDY OF RABBIT EYMEROSIS.

42. Хушназаров, А., Урокова, М., & Курбонова, М. (2021). Қуёнларни

эймериоздан асрайлик. Library, 21(1), 44-47.

43. Хушназаров, А. Х., Хушназарова, М. И., & Исоқулова, З. Х. (2023).

Эймериоцид препаратларни қуён эймериозида қўллаш.

Innovative Development in

Educational Activities

,

2

(1), 138-143.

44. Хушназаров, А. Х., Райимкулов, И. Х., Эшқораев, А. М., & Давлатов, Р.

Б. (2023). Қуён эймериозининг кимёпрофилактикаси.

SCHOLAR

,

1

(2), 56-62.


background image

ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ

http://www.newjournal.org/

Выпуск журнала №-44
Часть–3 Май –2024

29

2181-3187

45. Хушназаров, А., Райимкулов, И., & Эшқораев, А. (2023). ЗАМОНАВИЙ

КАТАКЛАРДА ҚУЁНЛАРНИ БОҚИШ УСУЛЛАРИ.

Евразийский журнал

медицинских и естественных наук

,

3

(1 Part 2), 52-57.

46. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Қуён эймериозини даволашда

янги эймериостатикнинг самарадорлиги.

Library

,

22

(1), 28-29.

47. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. Б. (2022). Quyon eymeriozini davolashda

vazuril preparatining samaradorligi.

Library

,

22

(2), 173-174.

48. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Пастдарғом ва ургут туманларида

қуён эймериозининг эпизоотик ҳолати.

Library

,

22

(1), 31-32.

49. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Қуён эймериозининг тарқалиши

ва патологоанатомик ташҳиси.

Library

,

1

(1), 15-17.

50. Хушназаров, А. Х., Урокова, М., & Курбонова, М. И. (2021). Rabbits are

eymeriosis and its prevention.

Library

,

21

(2), 126-129.

51. Хушназаров, А. Х., Урокова, М., & Курбонова, М. И. (2021). Эмериоз

кроликов и его профилактика.

in Library

,

21

(2), 126-129.

52. Хушназаров, А., Хабибулаев, С. Л., Рахматова, У., Орлова, Г. И.,

Толибова, Ф. Т., & Хушназарова, М. И. (2022). Quyonchilik xo’jaliklarini
eymeriozdan asrash.

Library

,

22

(2), 5-8.

53. Хушназаров, А. (2023). Дифференциальная диагностика эймерии

кроликов и колибактериоза.

in Library

,

1

(2), 53-50.

54. Хушназаров, А. (2023). История и систематическое состояние изучения

эмероза кроликов (обзор литературы).

in Library

,

1

(2), 16-19.

55. Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Эпизотология и меры лечения

эмериоза кроликов.

in Library

,

22

(4), 11-13.

56. Хушназаров, А. (2021). Эймериозная болезнь кроликов (на основе

анализа литературы).

in Library

,

21

(4), 24-25.

57. Хушназаров, А. (2021). Разработка требования к периоду разработки

(анализ литературы).

in Library

,

21

(2), 7-8.

Библиографические ссылки

Akhmadaliev, N. T., Khushnazarov, A. K., & Davlatov, R. B. (2023). EPIZOOTOLOGY OF RABBIT EYMEROSIS.

Ахмадалиев, Н. Т., Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023). ҚУЁН ЭЙМЕРОЗИНИНГ ЭПИЗООТОЛОГИЯСИ.

Berdiyevich, D. R., Khudoiyberdi, K. A., & Ilhomovna, K. M. (2022). Epizootology of eimeriosis (coccidiosis) of rabbits, treatment and preventive measures. Ann For Res, 65, 602-607.

Davlatov, R. B., & Khushnazarov, A. K. (2024). Diagnosis and chemoprophylaxis of rabbit eymeriosis. In E3S Web of Conferences (Vol. 480, p. 03020). EDP Sciences.

Davlatov, R. B., & Khushnazarov, A. X. (2022). TREATMENT AND PREVENTIVE MEASURES OF THE EPISOTOLOGY OF RABBIT EMERIOSIS. SCIENTIFIC JOURNAL OF AGROBIOTECHNOLOGY AND VETERINARY MEDICINE, 181-184.

Давлатов, Р., & Хушназаров, А. (2022). Эпизотология эймериоза (кокцидоза) кроликов, лечение и профилактика. in Library, 22(4).

Ergashov, S. I., Khushnazarov, A. X., & Davlatov, R. B. (2023). DRUGS WIDELY USED IN THE TREATMENT OF EMERIOSIS IN RABBITS. Journal of new century innovations, 22(3), 58-64.

Ergashov, S. I., Xushnazarov, A. X., & Davlatov, R. B. (2023). QUYONLAR EYMERIOZNI DAVOLASHDA KENG QO ‘LLANILADIGAN PREPARATLAR. Journal of new century innovations, 22(3), 58-64.

Эшкораев, А., Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Развитие, эпизотология, лечение и профилактика эмериоза кроликов. in Library, 1(1), 65-

10. Khushnazarov, A., Rayimkulov, I., & Eshkoraev, A. (2023). METHODS OF KEEPING RABBITS IN MODERN CAGES. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 3(1 Part 2), 52-57.

Khushnazarov, A., & Davlatov, R. B. (2022). Rabbit eimeriozin in treatment vazuril of the drug efficiency. Library, 22(2), 173-174.

Khushnazarov, A. H., Rayimkulov, I. H., Eshkoraev, A. M., & Davlatov, R. B. (2023). CHEMIOPROPHYLAXIS OF EMERIOZINING IN RABBIT. SCHOLAR, 1(2), 56-62.

Khushnazarov, A. K., Khushnazarova, M. I., & Isokulova, Z. K. (2023). EIMERIOCID DRUGS KUYONG EIMERIOSYS KOLLASH. Innovative Development in Educational Activities, 2(1), 138-143.

Khushnazarov, A., Urokova, M., & Kurbonova, M. (2021). Kuyonlarni emeriozdan asraylik. Library, 21(1), 44-47.

Khushnazarov, A. X. (2022). OBZOR LITERATURNYX DANNYX PO KHIMIOTERAPII I KHIMIOPROPHYLAKTIKI EYMEROZA KROLIKOV. Journal of PEDAGOGS, 23(2), 83-86.

Khudoyberdievich, K. A., Khushnazarova, M. I., & Isokulova, Z. X. (2022). PREVALENCE, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF RABBIT EMERIOSIS. RESEARCH AND EDUCATION, 1(9), 245-249.

Khushnazarov, A., Khabibulaev, S. L., Rakhmatova, U., Orlova, G. I., Tolibova, F. T., & Khushnazarova, M. I. (2022). Quyonchilik xo’jaliklarini eymeriozdan asrash. Library, 22(2), 5-8.

Khushnazarov, A., & Davlatov, R. (2022). Rabbit eimeriozin in treatment new of eimeriostatic efficiency.

Khushnazarov, A., Urokova, M., & Kurbonova, M. (2021). Rabbits from eimeria Let's protect.

Khushnazarov, A. K., Eshkoraev, A. M., Akhmadaliev, N. T., & Davlatov, R. B. (2023). EPIZOOTOLOGICAL DIAGNOSTIC AND PREVENTIVE DATA OF EIMERIOSIS IN RABBITS. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1068-1080.

Khushnazarov, A. K., & Davlatov, R. B. (2023). DIAGNOSTICS OF RABBIT EMERIOSIS. Journal of new century innovations, 22(3), 72-77.

Khushnazarov, A. K., Eshkorayev, A. M., & Davlatov, R. B. (2023). DEVELOPMENT, EPISOTOLOGY, TREATMENT AND PREVENTIVE MEASURES OF EMERIOSIS IN RABBITS. Journal of new century innovations, 22(3), 65-71.

Khushnazarov, A. K., Eshkoraev, A. M., Akhmadaliev, N. T., & Davlatov, R. B. (2023). EPIZOOTOLOGICAL DIAGNOSTIC AND PROPHELACTIC DATA OF RABBIT EIMERIOSIS. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1068-1080.

Khushnazarov, A., & Davlatov, R. (2022). Quyon eymeriozini davolashda yangi eymeriostatikning samaradorligi. Library, 22(1), 28-29.

Мухаммадиев, У. И., Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023). BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RABBITS. KEEPING AND FEEDING TECHNOLOGY.

Urokova, M., Akramova, M., & Khushnazarov, A. X. (2021). Rabbits eimeriozin of treatment efficient methods. Library, 21(2), 115-117.

Urokova, M., Akramova, M., & Khushnazarov, A. K. (2021). Quyonlar eymeriozini davolashning samarali usullari. Library, 21(2), 115-117.

Урокова, М., Акрамова, М., & Хушназаров, А. Х. (2021). Quyonlar eymeriozini davolashning samarali usullari.

Урокова, М., Акрамова, М., & Хушназаров, А. Х. (2021). Эффективные методы лечения эмериозоза у кроликов. in Library, 21(2), 115-117.

Раимкулов, И., Хушназаров, А., & Эшкораев, А. (2023). Способы кормления кроликов в современных клетках. in Library, 1(1), 52-57.

Раимкулов, И., Хушназаров, А., Эшкораев, А., & Давлатов, Р. (2023). Химиопрофилактика эмериоза кроликов. in Library, 1(1), 56-62.

Расулов, У., Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Диагностика и эпизоотология эмериоза кроликов. in Library, 1(2), 366-368.

Хушназаров, А., Урокова, М., & Курбонова, М. (2021). Защитим кроликов от эймерий. in Library, 21(1), 44-47.

Хушназаров, А., Хабибулаев, С. Л., Рахматова, У., Орлова, Г. И., Толибова, Ф. Т., & Хушназарова, М. И. (2022). Защита кроликоферм от эймериоза. in Library, 22(2), 5-8.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. Б. (2022). Эффективность вазурила при лечении эймериоза кролика. in Library, 22(2), 173-174.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Эпизототическая ситуация по эмериозому кролика в пастдаргомском и ургутском районах. in Library, 22(1), 31-32.

Хушназаров, А., Эшкораев, А., Ахмадалиев, Т., & Давлатов, Р. (2023). Эпизоотологические диагностические и профелактические данные эймериоз кроликов. in Library, 1(1), 1068-1080.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Эффективность нового эмиериостатического препарата в лечении эймериоза кроликов. in Library, 22(1), 28-29.

Хушназаров, А. Х., Урокова, М., & Курбонова, М. И. (2021). Эмериоз кроликов и его профилактика. in Library, 21(2), 126-129.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Распространение и патологоанатомическая диагностика эмериоза кроликов. in Library, 1(1), 15-17.

Хушназаров, А. Х., & Давлатов, Р. Б. (2023). HISTORY AND SYSTEMATIC STATUS OF THE STUDY OF RABBIT EYMEROSIS.

Хушназаров, А., Урокова, М., & Курбонова, М. (2021). Қуёнларни эймериоздан асрайлик. Library, 21(1), 44-47.

Хушназаров, А. Х., Хушназарова, М. И., & Исоқулова, З. Х. (2023). Эймериоцид препаратларни қуён эймериозида қўллаш. Innovative Development in Educational Activities, 2(1), 138-143.

Хушназаров, А. Х., Райимкулов, И. Х., Эшқораев, А. М., & Давлатов, Р. Б. (2023). Қуён эймериозининг кимёпрофилактикаси. SCHOLAR, 1(2), 56-62.

Хушназаров, А., Райимкулов, И., & Эшқораев, А. (2023). ЗАМОНАВИЙ КАТАКЛАРДА ҚУЁНЛАРНИ БОҚИШ УСУЛЛАРИ. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(1 Part 2), 52-57.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Қуён эймериозини даволашда янги эймериостатикнинг самарадорлиги. Library, 22(1), 28-29.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. Б. (2022). Quyon eymeriozini davolashda vazuril preparatining samaradorligi. Library, 22(2), 173-174.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Пастдарғом ва ургут туманларида қуён эймериозининг эпизоотик ҳолати. Library, 22(1), 31-32.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2023). Қуён эймериозининг тарқалиши ва патологоанатомик ташҳиси. Library, 1(1), 15-17.

Хушназаров, А. Х., Урокова, М., & Курбонова, М. И. (2021). Rabbits are eymeriosis and its prevention. Library, 21(2), 126-129.

Хушназаров, А. Х., Урокова, М., & Курбонова, М. И. (2021). Эмериоз кроликов и его профилактика. in Library, 21(2), 126-129.

Хушназаров, А., Хабибулаев, С. Л., Рахматова, У., Орлова, Г. И., Толибова, Ф. Т., & Хушназарова, М. И. (2022). Quyonchilik xo’jaliklarini eymeriozdan asrash. Library, 22(2), 5-8.

Хушназаров, А. (2023). Дифференциальная диагностика эймерии кроликов и колибактериоза. in Library, 1(2), 53-50.

Хушназаров, А. (2023). История и систематическое состояние изучения эмероза кроликов (обзор литературы). in Library, 1(2), 16-19.

Хушназаров, А., & Давлатов, Р. (2022). Эпизотология и меры лечения эмериоза кроликов. in Library, 22(4), 11-13.

Хушназаров, А. (2021). Эймериозная болезнь кроликов (на основе анализа литературы). in Library, 21(4), 24-25.

Хушназаров, А. (2021). Разработка требования к периоду разработки (анализ литературы). in Library, 21(2), 7-8.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов