Dorivor tirnoqgul – calendula officinalis l. Ning botanik tasnifi

CC BY f
271-273
295
108
Поделиться
Махамматкулов, Ш., & Оралов, А. (2022). Dorivor tirnoqgul – calendula officinalis l. Ning botanik tasnifi. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 271–273. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5318
Шахзод Махамматкулов, Ozbekiston Milliy univesitetining Jizzax filiali ―Biotexnalogiya yonalish

talabasi

Абдуманнон Оралов, Ozbekiston Milliy univesitetining Jizzax filiali―Biotexnalogiya kafedrasi

katta oqituvchisi

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Osimlik tarkibi 7,6–7,8 mg% karotin (karatanoidlarning umumiy miqdori savatchaning tilsimon chetki gullar tarkibida 3% ni tashkil etadi), 0,62–0,4 efir moyi, 0,33–0,88% flavanoidlar (kversetin, izoramnetin, izokversetin va boshqalar) kumarinlar (eskuletin, skopoletin, umbelliferon), 3,44% smolalar, 4% gacha shilliq, 10,4–11,2 oshlovchi moddalar, 19% gacha achchiq modda kalenden, 6,84% olma, pentadetsid va oz miqdorda salitsilat kislotalar, triterpen diollar (arnidiol va faradiol), triterpen saponi–kalendulozid hamda alkaloidlar boladi.

Похожие статьи


background image

271

Bu tadqiqotlar AQSh va Kanadada eng jadal rivojlangan, bu yerda oddiy bug'doy donidagi oqsil
miqdori 0,5-3,0%ga oshgan. (Shewry, 2007). "Don tarkibidagi oqsillarning umumiy miqdori"
xususiyati poligenik ekanligini ko'rsatdi. Uning namoyon bo'lishiga atrof-muhit sharoitlari kuchli
ta'sir ko'rsatadi, ammo gibrid bo'linadigan populyatsiyalarda oqsil miqdori yuqori bo'lgan ota-
onadan farq qiladigan shakllar aniqlanadi. Bu shakllarning avlodlaridagi oqsil tarkibini u bilan
teskari o'tish orqali ko'paytirish mumkin (Dorofeev va boshqalar, 1972, 1987; Jonson va
boshqalar, 1985 [3]

Don tarkibidagi oqsil miqdori va hosildorlik o'rtasida salbiy korrelyatsiya aniqlandi, bu

esa bir vaqtning o'zida ikkala belgini ko'paytirish uchun tanlovni murakkablashtiradi. Shu
sababli, shuningdek, belgining murakkab poligenik tabiati va tashqi omillar ta'sirida kuchli
o'zgaruvchanligi tufayli bug'doy donidagi oqsil tarkibining yanada sezilarli o'sishiga erishish
mumkin bo'ladi.[4] Hozirgi vaqtda bug'doy xromosomalarining deyarli hammasida don
tarkibidagi oqsil miqdoriga ta'sir qiluvchi katta va kichik lokuslar ko'p (Balyan va boshqalar,
2013; McIntosh va boshqalar, 2013). Lokuslar epistatik o'zaro ta'sirlarda ishtirok etadi va
fenotipik namoyon bo'lishida barqaror emas. Shuni ta'kidlash kerakki, XX asr oxirigacha yaxshi
yetishtirilmagan va yovvoyi bug'doy turlarining yuqori proteinli manbalari oqsil tarkibini
ko'paytirish uchun ko'p ishlatilmadi, ularning genetik xilma-xilligi potentsiali ochilmagan.

1 gektar yerga 250 kg urug‘ ekiladi navi Alekseyivich. O‘g‘itlardan 60 kg Azot 500kg

Ammafos 250 kg kaliy 270 kg sulfat organik og‘itlardan 20 tonna gòng sharbati.1gektardan 65-
70 sentner xosil olinadi.[5]

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1.

Balyan H.S., Gupta P.K., Kumar S., Dhariwal R., Jaiswal V., Tyagi S., Agarwal

P.,Gahlaut V., Kumari S. Genetic improvement of grain protein and other health-related
constituents of wheat grain. Plant Breeding. 2013. available at

http://wileyonlinelibrary.com

.

DOI 10.1111/pbr.12047.

2.

Dorofeev V.F., Udachin R.A., Semenova L.V., Novikova M.V., Grad- chaninova

O.D., Shitova I.P., Merezhko A.F., Filatenko A.A. Pshe- nitsy mira [World Wheats]. Leningrad,
Agropromizdat Publ., 1987.

3.

Dorofeev V.F., Yakubtsiner M.M., Semenova L.V., Rudenko M.I., Novikova M.V.,

Stepanova G.I., Okhotnikova T.V., Shitova I.P Vysokokachestvennye pshenitsy. Katalog.
Vypusk 86 [High-Quality Wheats. Catalog. Issue 86. Leningrad, 1972.

4.

Flyaksberger K. Grain protein in wheat globe. Sotsialisticheskoe ras- tenievodstvo =

Socialist Plant Industry. 1932; 1:15-31.

5.

Ivanov N.N. The chemical composition of the wheats of USSR. Results of

geographical experiments in 1923-1926. Trudy po prikladnoy botanike, genetike i selektsii =
Proceedings on Applied Botany, Genetics, and Breeding. 1928- 1929;XXI(4):47-320.

6.

Ivanov N.N. Problema belka v rastenievodstve [Protein Problem in Plant Industry].

Moscow; Leningrad, OGIZ-Selhozgiz Publ., 1947.


DORIVOR TIRNOQGUL – CALENDULA OFFICINALIS L. NING BOTANIK TASNIFI

Mahammatqulov Shaxzod Baxtiyor o‗g‗li

O‗zbekiston Milliy univesitetining Jizzax filiali

―Biotexnalogiya‖ yo‗nalish talabasi

O‗ralov Abdumannon Iskandarovich

O‗zbekiston Milliy univesitetining Jizzax filiali

―Biotexnalogiya‖ kafedrasi katta o‗qituvchisi

Annotatsiya:

O‗simlik tarkibi 7,6–7,8 mg% karotin (karatanoidlarning umumiy miqdori

savatchaning tilsimon chetki gullar tarkibida 3% ni tashkil etadi), 0,62–0,4 efir moyi, 0,33–


background image

272

0,88% flavanoidlar (kversetin, izoramnetin, izokversetin va boshqalar) kumarinlar (eskuletin,
skopoletin, umbelliferon), 3,44% smolalar, 4% gacha shilliq, 10,4–11,2 oshlovchi moddalar,
19% gacha achchiq modda kalenden, 6,84% olma, pentadetsid va oz miqdorda salitsilat
kislotalar, triterpen diollar (arnidiol va faradiol), triterpen saponi–kalendulozid hamda
alkaloidlar bo‗ladi.

Kalit so‗zlar:

Dorivor tirnoqgul, Kalendula, flavanoidlar, eskuletin, skopoletin,

umbelliferon.


Bizda, yovvoyi holda o‗smaydi.Manzarali o‗simlik sifatida Moldova, Ukraina,

Rossiyaning Yevropa qismining janubiy tumanlarida hamda Kavkazda, dorivor o‗simlik sifatida
esa Krasnador o‗lkasida, Poltava va Moskva viloyatlarida o‗stiriladi. Dorivor tirnoqgul MDH

davlatlarida va Markaziy Osiyo davlatlarida
manzarali va dorivor o‗simlik sifatida keng
miqyosida

o‗stirilmoqda.

Dorivor

tirnoqgul

(Calendula Officinalis L) Asteraceae oilasiga kiradi.
Tirnoqgul bir yillik, bo‗yi 30 –50 (ba‘zan 60) sm ga
yetadigan o‗t o‗simlik, ildizi shoxlangan o‗q ildiz.
Poyasi qattiq, tik o‗suvchi, asos qismidan boshlab
shoxlangan, qirrali bo‗lib, yuqori qismi bezli tuklar
bilan qoplangan. Tirnoqgul o‗q ildizli bo‗lib, 40 sm
ga yetadi, tuproqning 5–25 sm li qavatida yotiq
tarzda yaxshi tarmoqlangan. Barglari cho‗ziq –
teskari tuxumsimon, sertuk bo‗lib, poyasi bilan
shoxlarida bandi yordamida ketma–ket o‗rnashgan,

poyasining yuqori qismidagi barglari bandsiz, tuxumsimon. Gullari poyasi bilan shoxlari uchida
savatcha bo‗lib joylashgan. To‗pgulni diametri 2-5 sm Tilsimon gullari 2–3, ba‘zan 15 qator,
sariq, to‗q–sariq yoki zarg‗aldoq rangli bo‗ladi. Mevasi egilgan danak tarizda bo‗lib, savatchada
2–3 qator joylashgan, tashqi qator mevalari 2–3 sm uzunlikda bo‗lib, o‗rta va ichki qatordagi
danaklaridan rangi va marfologik belgilariga ko‗ra ajralib turadi, 100 dona danakini og‗irligi 8–
10 gr bo‗ladi. Mevasi pista urug‗lari bukilgan, yelka qismi tikanli yoki bo‗rtmali,iyun ba‘zan
may oyidan boshlab ,kech kuzgacha gullaydi,mevasi iyul oyidan boshlab yetiladi.[1]

Tirnoqgulning respublikamizning barcha tuproq-iqlim sharoitlarida ekib o‗stirish

mumkin. Lekin u unumdor va nam yetarli, mexanik tartibi o‘rtacha tuproqlarda yaxshi hosil
beradi.Tirnoqgulning yaxshi rivojlanishi, undan sifatli va mo‗l to‗pgullar yetishtirish maqsadida
ularni o‗g‗itlash, sug‗orish muddatlarini to‗g‗ri belgilash,zararkunanda va begona o‗tlarga qarshi
kurashga e‘tiborni qaratish lozim bo‗ladi.[5]

Dorivor tirnoqguldan tayyorlangan dorilar turli yaralar, stomatit, angina va boshqa tomoq

og‗rig‗i kasalliklarida og‗iz hamda tomoqni chayqash uchun ishlatiladi, shuningdek, gastirit,
me‘da va o‗n ikki barmoq ichakning yara kassaliklari hamda jigar kassaliklarni davolashda
qo‗llaniladi. Dorivor tirnoqgul ba‘zi rak kasalliklarida ishlatiladigan preparatlar tarkibiga ham
kiradi. Dorivor tirnoqguldan mikroblarga qarshi, qon tarkibini tozalovchi, tinchlantiruvchi va
dezinfeksiya qiluvchi, jarohatlangan qismlarini tiklovchi tasirga ega bo‗lgani uchun yiringli
yaralar, terining sovuq urgan hamda kuygan joylarini davolashda foydaliniladi. Dorivor
tirnoqgulning to‗pgulidan tayyorlangan damlamalari gipoternik kassaliklarning boshlang‗ich
davrlarida foyda beradi [2].

Xulosa o‗rnida shuni takidlash joyizki Dorivor tirnoqgulni O‗zbekiston sharoitida ekib

ko‘paytirish va plantatsiyalarini yaratish maqsadga muofiq bo‗lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Axmedov.O‗, Ergashev.A, Abzalov.A, Yo‗lchiyeva.M, Mustafakulov.D Dorivor

o‗simliklarni yetishtirish texnologiyasi Toshkent-2020 (191-196 betlar);


background image

273

2. Yoziev.l.X, Arabova.I.Z, Dorivor o‗simliklar (botanika tavsifi, geografik tarqalishi,

kimyoviy tarkibi va tabobatda hamda tibbiyotda ishlatilishi) Toshkent 2017 (44-45 betlar);

3. Berdiyev.E.T, Hakimova M.X, Maxmudova G.B, O‗rmon dorivor o‗simliklari

Toshkent – 2016 (235-236 betlar);

4. Xolmatov.H.X, Ahmedov.O‗.A, Musayeva.N.A, Farmakognoziya va Botanika asoslari

Toshkent 2017 (74-75 betlar);

5.Axmedov.E.T, Berdiyev.E.T, Dorivor o‗simliklarni yetishtirish texnologiyasi Toshkent

2017 (64 bet).


ELWENDIA CAPUSII (FRANCH.) PIMENOV & KLJUYKOV ЭКОЛОГИК -

ФИТОЦЕНОТИК ТАВСИФИ (ТУРКИСТОН ТИЗМАСИ)

Маматкулова И.Э., Абдураимов О.С

.

Ўқитувчи, Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали,

PhD (катта илмий ходим), ЎзР ФА Ботаника институти, Тошкент

Аннотация:

Мақолада Туркистон тоғ тизмасида тарқалган Elwendia

capusii (Franch.) Pimenov & Kljuykov экологик фитоценотик тавсифи келтирилган.
Тадқиқотлар давомида тур иштирок этган 10 та ўсимлик жамоалари ўрганилган.
Elwendia capusii мазкур жамоаларда фақатгина иштирокчи тур сифатида қайд этилган.

Калит сўзлар:

Elwendia capusii, фитоценология, экология, Туркистон тизмаси.

Фитоценоз (ўсимликлар жамоаси) деб муайян бир ҳудуддаги бир-бири билан ўзаро

боғланган, ташқи муҳит билан муносабати ва маълум бир таркиб ва тузилиши билан
характерланувчи ўсимликларнинг ҳар қандай йиғиндиси тушунилади[3].

Кейинги ўн йиллик давомида Туркистон тизмаси ва унга чегарадош бўлган

ҳудудларнинг флораси ва ўсимликлар қопламини ўрганишга бағишланган тадқиқотлар
сезиларли даражада ортди. Туркум вакилларининг Туркистон тоғ тизмаси ва унга ѐндош
бўлган худудларда тарқалиши борасидаги айрим маълумотлар Н.О. Сулаймонов[4], Л. А.
Ботирова [2], А.С. Эсанқулов [5], Д.Э.Азимовалар [1]томонидан келтирилган рўйхатларда
қайд этилган. Мазкур турнинг флора таркибида учраши борасидаги маълумотлар кўп қайд
этилган бўлиб, уларнинг ўсимлик жамоаларидаги мўллиги ҳамда қай даражада иштирок
этиши борасида маълумотлар етарлича эмас. Фақатгина Л.А.Ботирова [2] тадқиқотларида
Зоминсув ҳудудидаги айрим жамоалар хусусида сўз юритилган.

Тадқиқотларимиз давомида Туркистон тоғ тизмасида (Ўзбекистон) тарқалган

Elwendia capusiiиштирокидаги ўсимликлар жамоаси таҳлил қилинди (1-жадвал).

Библиографические ссылки

Axmedov.O‘, Ergashev.A, Abzalov.A, Yo‘lchiyeva.M, Mustafakulov.D Dorivor o‘simliklami yetishtirish texnologiyasi Toshkent-2020 (191-196 betlar);

Yoziev.l.X, Arabova.I.Z, Dorivor o‘simliklar (botanika tavsifi, geografik tarqalishi, kimyoviy tarkibi va tabobatda hamda tibbiyotda ishlatilishi) Toshkent 2017 (44-45 betlar);

Berdiyev.E.T, Hakimova M.X, Maxmudova G.B, O‘rmon dorivor o‘simliklari Toshkent - 2016 (235-236 betlar);

Xolmatov.H.X, Ahmedov.O‘.A, Musayeva.N.A, Farmakognoziya va Botanika asoslari Toshkent 2017 (74-75 betlar);

Axmedov.E.T, Berdiyev.E.T, Dorivor o‘simliklami yetishtirish texnologiyasi Toshkent 2017 (64 bet).

Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Byutivit - Натуральный продукт для женщин любого возраста Maksimus - Натуральный продукт, для бодрости и энергии Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Lactovita - Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab Hepagreen - Восстановление нормальной работы печени Doroflex - Восстановления подвижности суставов inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг All.Tube - Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды UMAR PROEKT - Комплексное проектирование SMARTY - Увеличение продаж вашей компании БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов