Здоровый скот - спокойная душа

inLibrary
Google Scholar
Журнал:
Выпуск:
CC BY f
9
0

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.
Поделиться
Элмуродов, Б., & Джаббаров, Ш. (2016). Здоровый скот - спокойная душа. in Library, 16(4), 9. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/33001
Бозорбой Элмуродов, Ветеринарный научно-исследовательский институт

Директор Научно-исследовательского ветеринарного института, профессор, доктор ветеринарных наук

Ш Джаббаров, Ветеринарный научно-исследовательский институт
кандидат ветеринарных наук.
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

В данной статье представлена ​​информация о здоровье домашних животных, мерах профилактики заболеваний.


background image

Тавсия

Ақолининг гўшт ва сут маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини тўла қондиришда

чорва қишловини муваффақиятли ўтказиш муҳим аҳамиятга эга.

Чорвачиликка ихтисослашган фермер ва шир- кат

хўжалиги мутахасскслари қиш фослида к,уйи- даги чора-
тадбирларни ўтказишга алоҳида эъти- бор бсришпари
моқсадга мувофикдир:

-

молхона, қўйхона ва парравдалар турадиган жой- лар

гематопиноз, бовиколёз, саркоптоз, псороптоз, рипицефалёз
касалликлари қўзғатувчиларига
қарши

инсектоакаринид

препаратлари яъни маҳаллий
ципер- метриннинг 25 фоизли
концентрат эмульсиясидан тай-
ёрланган 0,015-0,02% ли ишчи
эмульсия билан дезинсекция ва
дезакаризация қилиш лозим;

-

бўғоз сигир ва қўйлар

колибактериоз, сальмонеллёз ва
пастереллёз

касалликларига

қарши

кечикгирил-

масдан

тегишли

вакциналар

билан

йўриқномага асо- сан (биринчи
марта 2 мл, иккинчи марта 3 мл дан қўйлар ва биринчи марта
3 мл, иккинчи марта 5 мл дан қора- моллар (14 кун оралиғи
билан такроран) тери остита эмлаш зарур;

-

ўта хавфли брадзот ва энтеротоксемия касалликлари

олдини олиш учун қўйлар 1 мл да мускул орасига вакцина
билан эмланиши мақсадга мувофиқ;

’■қорамолларнинг фасциол- лёз ва дикроцелиоз

касаллик- ларининг олдини олиш ва да- волаш учун
альбендазол, аль

бен каби антител ьминтиклар билан йўриқномага асо- сан

қўлланилади.

Ҳайвонларни ўз вақтида тўғри ва сифатли озикдан-

тириш, ветеринария кўригидан яъни диспансериза- цияни
тўлиқ ва атрофлича, клиник курикдан ўтка- зиш, касал
молни ўз вақтида ажратиш, гўнгни чиқа- риш ва
зарарсизлантириш,

молхоналарни

дезинфекция,

дератизация қилиш, молхоналар зоогигиеник талабларга
жавоб беришини назорат қилиш, яйлов- ларни кўрикдан
ўтказиш, моцион ва озиқа баъзасини яхшилаш, сунъий
қочириш ишларини яхшилаш, ҳар кварталда диагностик
текширишлар режасини тузиш, молбоқарларни махсус
кийим-кечак, пойафзал ва шахсий гигиена предметлари
билан таъминлаш каби ишларни олиб бориш зарур.
Биринчи

ёрдам

кўрсатиш

мақсадида

жойлардаги

ветеринария пунктларини ветеринария препаратлари билан
(ветеринария биопре- паратлари, вакцина, қон зардоблари,
дезинфектант- лар ва антгельминтиклар билан) тўлиқ
таъминлаш чо- раларини кўриш лозим.

Чорвачилик комплексларидаги қорамолларни сақ- лаш,

кўпайтириш ҳамда турли касалликлардан асраш учун

қуйидаги тадбирларни амалта
ошириш тавсия этилади:

7.

Туекдари касалланган

ҳай- вонларни тирик вазнига
караб

гентамицин

ёки

окситетрацик-

"I

лин антибиотиги билан мус-

кул орасига 100 кг тирик ваз-
нига 5 млдан инеъкция қилиш,
туёкдарни 1:500 нис- батдаги
фурацилин эритмаси билан
эрталаб ва кечқурун ювиб
туришни ташкил этиш лозим.

8.

Соғлом қорамоллар

сақ- ланадиган жойларни 5%

формалин эритмаси билан дезинфекция қилиб, имконият
да-
ражасида тагини қуруқ сақлаш, соғинга олиб кириш ва
олиб чиқишда ишчилар молларнинг туёқларини за-
рарланишдан сақлаш чораларини кўриши зарур.

9.

Туғилган бузоқларни алоҳида ажратиш ва уларни

4 ой давомида она сути билан, 2 ой давомида эса она
сутидан тайёрланган абрат ичириш мақсадга мувофиқ.

Хориждан келтирилган молларни соглом сакдаш,

улардан олинадиган маҳсулотлар миқдорини ошириш
учун тўғри парваришлаш, сифатли зооветеринария хиз-
матларини ташкил этиш лозим.

Зоогигиеник талабларта мое молхона ва яйратиш

майдонлари тайёрланиши, уларнинг атрофи деворлар
билан ўралиб, кириш жойларида дезобаръерлар ўрна-
тилиши лозим.

Юқоридаги тадбирларни вақгида ва сифатли ўтка-

зишга эътибор берилган жойда чорва моллари касал-
ликлари олди олинади. Бу эса йил давомида аҳолини
гўшт ва сут маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлаш
имконини беради.

Ш.ДЖАББАРОВ,

вет.фан.номзоди

Б.ЭЛМУРОДОВ,

вет.фан.доктори

(Ветеринария илмий-тадқицот института)

№11.

O‘zBeklston qishloq xo‘jallgl

1. Қорамолларни тўйимли, витаминли озуқалар билан боқишда рационига витамин ва оқсилга бой бар- дани қўшиб

бериш зарур. Шунда қорамоллар иштаҳа- сини очиб ҳазм системасини тиклайди ва сути кўпая- ДИ.


2 Молларни ўз вақгида ветеринария кўригидан ўгка- зиб туриш доимо эътиборда бўлиши зарур.
3.

Молхоналарни ва моллар яйраб юрадиган жой- ларии гўнгдан тозалаш ва уни биотермик зарарланти- ришни

уюштириш.

4.

Фермага, умуман молхонага кириш жойларида дезобаръер ва дезаматларни ташкил этиш.

5.

Чорва моллари касалликлари одини олиш учун дезинфекция, дератизация ишларини ўтказиш.

6.

Яйратиш майдонларини мунтазам гўнгдан тозалаш, моллар туёқ ораларига нам гўнг тўпланишига йўл қуймаслик

зарур.

inLibrary — это научная электронная библиотека inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - ilmiy elektron jurnali yuridik va jismoniy shaxslarning in-Academy - Innovative Academy RSC MENC LEGIS - Адвокатское бюро SPORT-SCIENCE - Актуальные проблемы спортивной науки GLOTEC - Внедрение цифровых технологий в организации MuviPoisk - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Мультибрендовый онлайн шоп METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды SMARTY - Увеличение продаж вашей компании ELECARS - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане CHINA MOTORS - Купи автомобиль своей мечты! PROKAT24 - Прокат и аренда строительных инструментов