Avtoblokirovka va als qurilmalari va ularning samaradorligi nuqtai nazaridan ishonchliligi mezonlari

Направления: Транспорт
Тип источника: Конференция
doi
 
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
CC BY f
74-76
15
4
Поделиться
Алиев, Р., Алиев, М., & Хакимов, Ш. (2022). Avtoblokirovka va als qurilmalari va ularning samaradorligi nuqtai nazaridan ishonchliligi mezonlari. Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте, 2(2), 74–76. https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp74-76
Р Алиев, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

М Алиев, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

Ш Хакимов, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Hozirgi vaqtda temir yo‘l transportida avtoblokirovkaning har xil turlarini  qo‘llash  bo‘yicha  ko‘plab  yechimlar  mavjud,  xuddi  shu  narsa  avtomatik lokomotiv  signalizatsiyasini  joriy  qilish  bilan  sodir  bo‘lmoqda.  Maqolada  avtomat lokomotiv  signalizatsiyasi  bilan  umumiy  ishda  avtomatik  blokirovkalash qurilmalarining  samaradorligi  va  ularning  ishonchliligini  hisobga  olgan  holda muhokama  qilinadi.  Ikkala  tizim  ham  har  xil  ish  rejimiga  ega,  ammo  ikkala  tizim uchun  ma’lumotlar  relslar  orqali  uzatiladi,  shuning  uchun  poyezdlarning  bir uchastkadan ma’lum vaqt davomida xavfsizlik talablariga rioya etgan holda o‘tishini ta’minlash uchun kompleks tizimning samaradorligi mezoni haqida savol tug‘iladi.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

74

AVTOBLOKIROVKA VA ALS QURILMALARI

VA ULARNING SAMARADORLIGI NUQTAI NAZARIDAN

ISHONCHLILIGI MEZONLARI

Aliyev R.M.,

Toshkent davlat transport universitety

“Transportda axborot tizimlari va texnilogiyalar” kafedrasi

Aliyev M.M.,

Toshkent davlat transport universitety

“Transportda axborot tizimlari va texnilogiyalar” kafedrasi

Xakimov Sh.X.,

Toshkent davlat transport universitety

“Transportda axborot tizimlari va texnilogiyalar” kafedrasi

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp74-76

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda temir y

o‘l transportida avtoblokirovkaning har xil

turlarini q

o‘llash bo‘yicha ko‘plab yechimlar mavjud, xuddi shu narsa avtomatik

lokomotiv signalizatsiyasini joriy qilish bilan sodir b

o‘lmoqda. Maqolada avtomat

lokomotiv

signalizatsiyasi

bilan

umumiy

ishda

avtomatik

blokirovkalash

qurilmalarining samaradorligi va ularning ishonchliligini hisobga olgan holda
muhokama qilinadi. Ikkala tizim ham har xil ish rejimiga ega, ammo ikkala tizim
uchun ma

’lumotlar relslar orqali uzatiladi, shuning uchun poyezdlarning bir

uchastkadan ma

’lum vaqt davomida xavfsizlik talablariga rioya etgan holda o‘tishini

ta

’minlash uchun kompleks tizimning samaradorligi mezoni haqida savol tug‘iladi.

Kalit s

o‘zlar: avtoblokirovka, avtomatik lokomotiv signalizatsiyasi, poyezd,

mezon.


Kirish

Avtomatik blokirovkalash moslamalari va ALS kompleksining eng t

o‘liq

ishlashi ishlash k

o‘rsatkichlari yordamida tavsiflanishi mumkin [1, 2]. Kengroq qilib

aytganda samaradorlik murakkab tizimdan foydalanishning maqsadga muvofiqlik
darajasining

o‘ziga xos xususiyatidir [3, 4]. Biroq, murakkab qurilmalar to‘plamini

k

o‘rib chiqayotganda, ko‘pincha ushbu qurilmalarning haqiqiy ishlashi sifatini

miqdoriy baholash qiziqtiriladi [5]. Murakkab tizimning ishlash sifati k

o‘rsatkichi

ishlash samaradorligi deb ataladi [6].

Murakkab tizim samaradorligining mezoni uning funksiyalari sifatini miqdoriy

tavsiflovchi

o‘lchovdir [7]. Avtomatik blokirovkalash moslamalari va ALSning birlamchi

kompleksi samaradorligining mezonlaridan biri unga yuklangan vazifani bajarish
ehtimoli b

o‘lishi mumkin, bu poezdning harakat xavfsizligini ta’minlagan holda ma’lum

bir vaqtda uchastkadan

o‘tishi uchun shart-sharoitlarni ta’minlashni anglatadi [8].

Bu mezonni poyezdning uchastka b

o‘ylab harakatlanish vaqtining matematik

kutilmasining qiymati bilan ham miqdoriy jihatdan ifodalash mumkin [9, 10, 12].

Asosiy holat

Avtomatik blokirovkalash moslamalari va ALS kompleksining muammosiz

ishlashi bilan poezdlarning uchastka b

o‘ylab harakatlanish vaqti jadvalda

k

o‘rsatilgandek bo‘ladi [11]. Kompleksning alohida qurilmalari ishdan chiqqan


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

75

taqdirda, y

o‘lning haqiqatda bo‘sh uchastkalarida to‘siqlar to‘g‘risida noto‘g‘ri

ma

’lumotlar lokomotivga uzatiladi, bu esa tezlikni pasayishiga yoki poezdning

t

o‘xtab qolishiga olib keladi [12]. Bunda poezdning temir yo‘l uchastkasi bo‘ylab

haqiqiy harakat vaqti harakat jadvalida k

o‘rsatilgan vaqtga nisbatan ortadi [13].

B

o‘limdagi haqiqiy harakat vaqtining qiymati poezd uchastkada bo‘lganida

avtomatik blokirovkalash moslamalari va ALS majmuasida yuzaga keladigan
nosozliklar soniga bo

g‘liq [14]. Yuqorida aytib o‘tilganidek, poezd uchastkadan

o‘tganda, avtomatik blokirovkalash moslamalari va ALS to‘plamining ishlashi n ta
y

o‘l signalizatsiya qurilmalari va bitta lokomotiv moslamalarining xizmat ko‘rsatish

qobiliyatiga bo

g‘liq [15-17]. Shunday qilib, avtomatik blokirovkalash moslamalari va

ALS kompleksining samaradorligi n signallarning umumiy sonidan m signalni
o‘tkazishda yo‘l va lokomotiv qurilmalarining normal ishlashi P_mn ehtimolligi,
shuningdek, poezd n signallari orqali

o‘tayotganda yo‘l va lokomotiv qurilmalarining

normal ishlashi holatlari soni M(m) matematik taxmini bilan tavsiflanishi mumkin.

Yuqorida k

o‘rib chiqilgan samaradorlik mezonlari poezdning uchastka bo‘ylab

ma

’lum bir sayohat vaqtini bajarish nuqtai nazaridan avtomatik blokirovkalash

moslamalari va ALSning ishlash sifatini tavsiflaydi. Amalda bu mezonlardan
poezdlar qatnovi jadvalini tuzish va tahlil qilishda foydalanish mumkin, buning
uchun marshrutning terminal stansiyalariga yetib kelish vaqti qat

’iy nazorat qilinadi.

𝑃

𝑔𝑟

kursi jadvalini bajarish ehtimoli, avtomatik blokirovkalash moslamalari va ALS

𝐸

𝑔𝑟

ishlash samaradorligi va

𝑇

𝑧𝑥

b

o‘limi bo‘ylab sayohat vaqtining chegarasi

quyidagi tenglamalar bilan

o‘zaro bog‘lanishi mumkin.

𝑃

𝑔𝑟

= 𝑓(𝐸

𝑔𝑟

, 𝑇

𝑧𝑥

)

.

Xulosa

Ushbu tenglamadan kelib chiqadiki, jadvalni bajarish ehtimolini oshirish

uchun uchastka b

o‘ylab harakatlanish vaqtidagi marjani oshirish kerak, chunki bu

avtomatik blokirovkalash moslamalari va ALS ishlamay qolish ehtimoli tufayli
yuzaga kelgan kechikishlarni qoplaydi.


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR R

O‘YXATI:

1. Xalmedova L, Aliev R. Using new site templates based on ms sharepoint //

Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на
транспорте. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 17–20.

2.

Алиев Р.М. и др. Методы Расчёта Коэффициентов Рельсового

Четырехполюсника Бесстыковых Рельсовых Цепей // Фундаментальная и
Прикладная наука: состояние и тенденции развития. – 2022. – С. 60–75.

3. Aliev R.M. & Aliev M.M. Mathematical model of the sensor for controling

the condition of the track section with an adaptive receiver at the free condition of
the controlled section Journal of Physics: Conference Series this link is disabled,
2021, 1973(1), 012021

4. Gulyamova M., Aliev R. Mysqlni Ishlab Chiqish va Boshqarish Vositalari //

Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на
транспорте. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 196–198.

5. R.M. Aliev, E.T. Tokhirov, M.M. Aliev Mode Choice Model of Movement in

Different Modes Наука, Общество, Образование в современных условиях:
монография / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и
Просвещение». – 2022. – C. 160.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

76

6. Aliev R. Model Coordinate System of Interval Regulation Train Traffic //

International Conference on Computational Techniques and Applications.

Springer, Singapore, 2022.

– С. 459–467.

7.

Алиев Р.М. Концепция разработки бесстыковых рельсовых цепей //

Интерактивная наука. – 2021. – №. 6. – С. 56–57.

8. Tokhirov E.T., Aliev R.M., Aliev M.M. Modern Means and Methods for

Monitoring the Condition of Track Sections //

Наука, Общество, Технологии:

проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. – 2022. –
С. 186–203.

9. Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Methods of Monitoring the Condition

of Track Sections Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы
взаимодействия в современном мире: монография / [Абакирова Э.М. и др.]. –
Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – C. 438.

10. Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Solution to Security on Rail

Transportation with the Help of a Database Наука, Общество, Технологии:
проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: монография /
[Абакирова Э.М. и др.]. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – C. 438.

11. Arkatov V.S. Rail chains of main railways / V.S. Arkatov, A.I. Bazhenov,

N.F. Kotlyarenko.

– M.: Transport, 1992. – P. 384.

12. Aliev R. Trends in Improving Sensors for Controlling the Condition of

Track Sections E3S Web of Conferences this link is disabled, 2021, 264, 05045.

13. Gregor Theeg, Sergej Vlasenko Railway Signalling & Interlocking.

International Compendium. Editors: A DVV Media Group publication. Eurailpress,
2009.

– P. 448.

14. Aliev R. A Rail line model with distributed parameters of track circuit //

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.

– IOP Publishing,

2021.

– Т. 1152. – №. 1. – С. 01.2018.

15. Aliev R.M., Tokhirov E.T., Aliev M.M. The Mathematical Model of the

Sensor for Monitoring the State of the Track Section with Current Receivers //
International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE).

– 2020. –

Т. 8. – №. 5. – С. 5634–5637.

16. Aliev M. et al. Four-pole rail coefficients of the jointless track circuit in the

presence of one of the ends track circuit insulating joints // Chemical Technology,
Control and Management.

– 2019. – Т. 2019. – №. 4. – С. 89–92.

17. Aliev R., Aliev M. Algorithm for Determining the Optimal Length of the

Rail Line by Current Automatic Locomotive Signaling // International Conference
TRANSBALTICA: Transportation Science and Technology.

– Springer, Cham,

2021.

– С. 363–374.

18. Aliev R., Aliev M. Determination of the Reliability of Using Computing

in Automation and Telemechanic Systems // 2021 International Conference
on Information Science and Communications Technologies (ICISCT).

– IEEE,

2021.

– С. 1–4.

Библиографические ссылки

Xalmedova L, Aliev R. Using new site templates based on ms sharepoint // Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте. - 2022. - Т. 1. - №. 1. - С. 17-20.

Алиев Р.М. и др. Методы Расчёта Коэффициентов Рельсового Четырехполюсника Бесстыковых Рельсовых Цепей // Фундаментальная и Прикладная наука: состояние и тенденции развития. - 2022. - С. 60-75.

Aliev R.M. & Aliev M.M. Mathematical model of the sensor for controling the condition of the track section with an adaptive receiver at the free condition of the controlled section Journal of Physics: Conference Series this link is disabled, 2021, 1973(1), 012021

Gulyamova M., Aliev R. Mysqlni Ishlab Chiqish va Boshqarish Vositalari // Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте. - 2022. - Т. 1. - №. 1. - С. 196-198.

R.M. Aliev, E.T. Tokhirov, M.M. Aliev Mode Choice Model of Movement in Different Modes Наука, Общество, Образование в современных условиях: монография / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». - 2022. - С. 160.

Aliev R. Model Coordinate System of Interval Regulation Train Traffic // International Conference on Computational Techniques and Applications. -Springer, Singapore, 2022. - C. 459-467.

Алиев P.M. Концепция разработки бесстыковых рельсовых цепей И Интерактивная наука. - 2021. - №. 6. - С. 56-57.

Tokhirov Е.Т., Aliev R.M., Aliev M.M. Modern Means and Methods for Monitoring the Condition of Track Sections И Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. - 2022. -С. 186-203.

Aliev R.M., Aliev М.М., Tokhirov E.T. Methods of Monitoring the Condition of Track Sections Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: монография / [Абакирова Э.М. и др.]. -Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. - С. 438.

Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Solution to Security on Rail Transportation with the Help of a Database Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: монография / [Абакирова Э.М. и др.]. - Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. - С. 438.

Arkatov V.S. Rail chains of main railways I V.S. Arkatov, A.I. Bazhenov, N.F. Kotlyarenko. - M.: Transport, 1992. - P. 384.

Aliev R. Trends in Improving Sensors for Controlling the Condition of Track Sections E3S Web of Conferences this link is disabled, 2021, 264, 05045.

Gregor Theeg, Sergej Vlasenko Railway Signalling & Interlocking. International Compendium. Editors: A DVV Media Group publication. Eurailpress, 2009. - P. 448.

Aliev R. A Rail line model with distributed parameters of track circuit // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - IOP Publishing, 2021. -T. 1152. — №. 1.-C. 01.2018.

Aliev R.M., Tokhirov E.T., Aliev M.M. The Mathematical Model of the Sensor for Monitoring the State of the Track Section with Current Receivers // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). - 2020. -T. 8. - №. 5. - C. 5634-5637.

Aliev M. et al. Four-pole rail coefficients of the jointless track circuit in the presence of one of the ends track circuit insulating joints // Chemical Technology, Control and Management. - 2019. - T. 2019. - №. 4. - C. 89-92.

Aliev R., Aliev M. Algorithm for Determining the Optimal Length of the Rail Line by Current Automatic Locomotive Signaling // International Conference TRANSBALTICA: Transportation Science and Technology. - Springer, Cham, 2021.-C. 363-374.

Aliev R., Aliev M. Determination of the Reliability of Using Computing in Automation and Telemechanic Systems // 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). - IEEE, 2021.-C. 1-4.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу