O‘zbekiston temir yo‘l transportidagi innovatsion axborot texnologiyalari tahlili

Направления: Транспорт
Тип источника: Конференция
doi
 
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
CC BY f
128-131
19
6
Поделиться
Алиева, С., Алиев, Р., & Алиев, М. (2022). O‘zbekiston temir yo‘l transportidagi innovatsion axborot texnologiyalari tahlili. Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте, 2(2), 128–131. https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp128-131
С Алиева, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

Р Алиев, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

М Алиев, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Annotatsiya:  Maqolada  monitoring  va  kuzatish  uchun  asosiy  axborot tizimlari  muhokama  qilinadi,  yuk  tashishning  ishonchliligi  uchun  foydalaniladi, shuningdek,  O‘zbekiston  temir  yo‘lida  qo‘llaniladigan  dasturiy  ta’minot.  Tahlil natijasida  harakatlanuvchi  tarkibni  tez  va  aniq  nazorat  qilish  uchun  yanada zamonaviy avtomatlashtirilgan yechimlarni joriy etish zarurligi aniqlandi.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

128

O‘ZBEKISTON TEMIR YO‘L TRANSPORTIDAGI INNOVATSION

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TAHLILI

Alieva S.G.,

Toshkent davlat transport universitety “Transportda axborot tizimlari

va

texnilogiyalar” kafedrasi

Aliev R.M.,

Toshkent davlat transport universitety “Transportda axborot tizimlari

va texnilogiyalar” kafedrasi

Aliev M.M.,

Toshkent davlat transport universitety

“Transportda axborot tizimlari

va texnilogiyalar

” kafedrasi

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp128-131

Annotatsiya: Maqolada monitoring va kuzatish uchun asosiy axborot

tizimlari muhokama qilinadi, yuk tashishning ishonchliligi uchun foydalaniladi,
shuningdek,

O‘zbekiston temir yo‘lida qo‘llaniladigan dasturiy ta’minot. Tahlil

natijasida harakatlanuvchi tarkibni tez va aniq nazorat qilish uchun yanada
zamonaviy avtomatlashtirilgan yechimlarni joriy etish zarurligi aniqlandi.

Kalit s

o‘zlar: tizim, kuzatish, monitoring, tashish


Oʻzbekiston Respublikasida temir yoʻl transporti xalq xoʻjaligining eng muhim

tarmogʻi boʻlib, u aholi hayotini taʼminlashning asosiy jarayonlarida ishtirok etadi [1].
Hozirgi vaqtda ushbu transport turida yuk va y

o‘lovchilarni tashish hajmi boshqa

transport turlari bilan amalga oshiriladigan tashish hajmidan oshib ketadi [2]. Shu
munosabat bilan aholi va tashilayotgan yuklarning xavfsiz harakatlanishini
ta

’minlash maqsadida transportni ta’minlash sifati birinchi o‘ringa chiqadi [3].

Temir y

o‘l transportining samarali faoliyat ko‘rsatishi modernizatsiya va

innovatsion rivojlanish y

o‘liga o‘tish, milliy iqtisodiyotning barqaror o‘sishi uchun

shart-sharoitlar yaratishda beqiyos rol

o‘ynaydi, iqtisodiyot va transport tizimida

xavfsizlikni ta

’minlash uchun shart-sharoit yaratishga xizmat qiladi [5-7]. Temir yo‘l

transportining holati va sifatiga nafaqat mamlakatni yanada ijtimoiy-iqtisodiy
rivojlantirish istiqbollari va fuqarolarning transportga b

o‘lgan ehtiyojlarini samarali

ta

’minlash, balki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash uchun shart-sharoitlar

yaratish ham bo

g‘liqdir [8, 9].

Temir y

o‘l transporti sohasida yuzaga kelgan muammolarni tahlil qilish

mamlakatimizning keyingi ijtimoiy-iqtisodiy

o‘sishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga

ega b

o‘lgan quyidagi asosiy jihatlarni aniqlash imkonini berdi:

– temir yo‘l transportining asosiy fondlarini yangilash zarurati;
– temir yo‘l transporti xavfsizligini oshirish zarurati;
– investitsiya resurslarining etishmasligi;
– temir yo‘l transporti uskunasining amortizatsiyasi;
– umuman sanoatda beparvo munosabat [3].
Rivojlanish jarayonida temir y

o‘l tashiladigan yuklarning ishonchliligi va

xavfsizligini ta

’minlash, shuningdek, yuqori sifatli yo‘lovchi tashishni ta’minlash

uchun maxsus talablarni shakllantirishni talab qildi. Yuk va b

o‘sh yuklarning o‘z


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

129

vaqtida yetkazib berilmaganligi sababli korxonalarda poyezdlar va jihozlar ishlamay
qolishi, ishlab chiqarish k

o‘rsatkichlari kamayishi mumkin. Tashish samaradorligi va

ishonchliligi k

o‘rsatkichlariga harakatlanuvchi tarkibning harakatini o‘z vaqtida

nazorat qilish va kuzatib borish orqali erishish mumkin [2].

Eng keng tarqalgan temir y

o‘l transporti monitoringi tizimlari – o‘qlarni

hisoblash tizimlari, y

o‘l sxemalari, harakat sensorlari, harakatlanuvchi tarkibning

harakatini real vaqt rejimida kuzatishni ta

’minlaydigan sun’iy yo‘ldosh tizimlari.

Bundan tashqari, temir y

o‘l transportining joylashuvi, harakat tezligi,

rejalashtirilgan hududdan kirish yoki chiqish haqida ma

’lumotlar mavjud.

Transport xizmatlarining asosiy faoliyati:
– yo‘lning rejasi va profilini, erning kesmalarini qurish tuvallar;
– ob’ektlarni ta’mirlash va ta’mirlash, qurilishni loyihalash;
– ish rejalarini tayyorlash va ularning monitoringini olib borish;
– yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan favqulodda vaziyatlarni bashorat qilish va

boshqalar.

Temir y

o‘l transportining GАS (geo-axborot tizimi) – bu temir yo‘l transporti

ob

’ektlarini inventarizatsiya qilish, loyihalash va boshqarish bo‘yicha yuqoridagi

vazifalarni hal qilishni t

o‘liq ta’minlay oladigan axborot va boshqaruvning

avtomatlashtirilgan tizimi [10-12].

Biroq, sun

’iy yo‘ldosh monitoringi tizimlari va geografik axborot tizimlaridan

foydalanish harakatlanuvchi tarkibning asosiy parametrlarini aniqlamasdan, faqat
fazoviy koordinatalarini kuzatish imkonini beradi.

Har bir vagonni aniq belgilash va uning asosiy texnik xususiyatlarini aniqlash,

shuningdek, vagonning holati haqida t

o‘liq ma’lumot olish muhimdir.

Temir y

o‘lda amalga oshirilayotgan asosiy jarayonlarni boshqarish

avtomatlashtirilgan taqdirdagina sifatli va samarali transport xizmatlari samarali
b

o‘lishi mumkin. Shu sababli, hozirgi vaqtda temir yo‘l transportini boshqarishning

yaxlit avtomatlashtirilgan tizimini (TYTBAT) joriy etish zarurati paydo b

o‘ldi.

TYTBAT

– bu kompyuter texnikasi, dasturiy ta’minot, telekommunikatsiya va

iqtisodiy va matematik usullarning kombinatsiyasidan iborat tizimdir [14].

TYTBAT, shuningdek, harakatlanuvchi tarkibni avtomatik

o‘qish va

avtomobillarni televizor bilan tanib olish texnologiyalarini joriy qiladi va hozirda
intensivlik va yuqori tezlikdagi uchastkalar uchun mikroprotsessorli ovozli chastotali
trek sxemalari va RFID texnologiyalari joriy etilmoqda [4].

Harakatlanuvchi harakat tarkibini avtomatik

o‘qish texnologiyasida butun

harakat tarkibi har bir avtomobil haqida ma

’lumot olib yuruvchi kodlangan bort

datchiklari (KBD) bilan jihozlangan.

Televizion tizim

o‘tayotgan poezd vagonlarining yon yuzalari va ramkalarining

video tasvirlarini

o‘qiydi. Videotasvirlar tanib olish serveriga uzatiladi, u yerda

ixtisoslashtirilgan dasturiy ta

’minot yordamida qayta ishlanadi va avtomobil raqamlari

bilan tan olinadi. Tan olish natijalari operatorning ish stantsiyasiga uzatiladi, u erda
ular asosiy ma

’lumotlar bilan taqqoslanadi va nomuvofiqliklar ro‘yxati tuziladi.

Akslarni hisoblash tizimlari va poezdlar harakatini avtomatik boshqarish

tizimlaridan foydalanishga q

o‘shimcha ravishda, bunday tizimdan foydalanish

harakatlanuvchi tarkibni monitoring qilish va hisobga olish funktsiyalarini sezilarli
darajada yaxshilashi mumkin, ammo tarkib t

o‘g‘risidagi ma’lumotlarni tanib olish

sifatini t

o‘liq ta’minlamaydi, bu ularni tuzatish uchun ko‘p vaqt talab qiladi.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

130

Yuqorida k

o‘rib chiqilgan tizimlar harakatlanish bosqichida harakatlanuvchi

tarkibni hisobga olishni amalga oshiradi. Hozirgacha harakatlanuvchi tarkibni
shakllantirish t

o‘g‘risidagi ma’lumotlarni kiritish poezdlarni foydalanishdan chiqarish

va nazorat qilish bilan shu

g‘ullanadigan stansiyalarning xodimlari tomonidan qo‘lda

kiritiladi.

Shunday qilib, temir y

o‘l transportida mavjud monitoring va kuzatuv tizimlari

tahlili poyezdlarning haqiqiy tarkibini tez va aniq nazorat qilish uchun yanada
zamonaviy avtomatlashtirilgan yechimlar zarurligini k

o‘rsatdi.

Bugungi kunga kelib, eng zamonaviy tizimlar mikroprotsessorli y

o‘l sxemalari

va mikroprotsessor

o‘qlarini hisoblash tizimlaridir. Harakatlanuvchi tarkibni optimal

va samarali hisobga olish uchun radiochastota identifikatsiyasidan foydalanish,
RFID texnologiyasidan q

o‘shimcha foydalanish (avtomatik identifikatsiya kodda

kodlangan ma

’lumotlarni avtomatik ravishda tan oladi, shifrlaydi, qayta ishlaydi,

uzatadi va qayd etadi) eng maqbul hisoblanadi. t

o‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqaga muhtoj

b

o‘lmasdan ob’ekt haqida ma’lumot olish. Ma’lumotni o‘qish va yozish mumkin

b

o‘lgan masofalar bir necha millimetrdan bir necha metrgacha o‘zgarishi mumkin.

Ushbu texnologiya etarlicha ishonchli, bardoshli, yuqori

o‘qish tezligiga ega va

o‘qilgan ma’lumotlarning yuqori darajadagi xavfsizligini ta’minlaydi [15]. Bunday
identifikatsiyalash usulidan foydalanish harakatlanuvchi tarkibning parametrlari
t

o‘g‘risida ma’lumotni hisobdan chiqarish va kiritish uchun sarflangan vaqtni sezilarli

darajada qisqartiradi, q

o‘l ishlarini bajaradigan xodimlar sonini kamaytiradi va

murakkab avtomatlashtirish tizimlariga texnik xizmat k

o‘rsatish va joriy etish

xarajatlarini kamaytiradi.


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR R

O‘YXATI:

1. Matvaliyev D., Aliev R. Development of a Program and Algorithm for

Determining the Resource of Relays of Automatic and Telemechanics in Railway
Transport // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 11(104).

2.

Матвалиев Д., Алиев Р.М. Development оf аn Algorithm аnd Program оn

Mysql to Create a Database to Control the Turnover of Railway Automation Relays
// Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 11(104)

3.

Алиев Р.М., Алиев М.М., Хакимов Ш.Х., Тохиров Э.Т. Методы расчёта

коэффициентов рельсового четырехполюсника бесстыковых рельсовых
цепей. Фундаментальная и Прикладная Наука: Состояние и Тенденции
Развития: Монография / [Алиев М.М. и др.]. – Петрозаводск: МЦНП «Новая
наука», 2022. – C. 537.

4. Tashmetov K.Sh., Aliev R.M., Aliev M.M. Expert system for diagnosing

faults railroad switch of automation and telemechanic systems // AIP Conference
Proceedings.

– AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 030083.

5. Aliev R., Aliev M. Methods calculation for station tonal rail circuits with

current receiver // Transportation Research Procedia.

– 2022. – Т. 63. – С. 401-411.

6. Tokhirov E.T., Aliev R.M., Aliev M.M. Modern Means and Methods for

Monitoring the Condition of Track Sections //

Наука, Общество, Технологии:

проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. – 2022. –
С. 186–203.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

131

7. Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Methods of Monitoring the Condition

of Track Sections Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы
взаимодействия в современном мире: монография/ [Абакирова Э.М. и др.]. –
Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – C. 438.

8. Aliev R., Aliev M., Tokhirov E. Analysis, development of a model and an

algorithm in the concept of the growth of tone jointless rail circuits // Transportation
Research Procedia.

– 2022. – Т. 63. – С. 178–186.

9. Aliev R., Aliev M. Algorithm for Determining the Optimal Length of the Rail

Line by Current Automatic Locomotive Signaling // International Conference
TRANSBALTICA: Transportation Science and Technology.

– Springer, Cham,

2021.

– С. 363–374.

10. Aliev R., Toshmetov K. Telecontrol of the expert system of automatic

traffic control //

Актуальные вопросы развития инновационно-информационных

технологий на транспорте. – 2021. – Т. 2021. – С. 20–22.

11.

Чесноков В.С.,

Ярушина М.И.

Геоинформационные

системы

железнодорожного транспорта // М-лы VII Международн. Студенческой
электронной

научной

конференции

«Студенческий

научный

форум»

URL: http://www.scienceforum.ru/2015/1351/12096 (дата обращения: 01.10.2021).

12.

Основные

принципы

организации

АСУЖТ.

СЦБИСТ-

железнодорожный форум. [Электронный ресурс]. URL: http://scbist.com/
wiki/11389-osnovnye-principy-organizaci-asuzht.html.

13.

Радиочастотная идентификация: новые возможности известной

технологии / Электроника: наука, технология, бизнес. -2006.– Ne 2.- С. 10-19.

14.

Рыжук Н.В. Логистика новых реалий. Цифровой сервис //

Инновационные технологии на железнодорожном транспорте: труды
ХХIV Всероссийской научно-практической конференции (25-27 ноября 2020 г.
Красноярск) / КрИЖТ ИрГУПС; отв. ред. В.С. Ратушняк. Красноярск, 2020.
Ч. 1. С.109-111

15. Aliev R. Method for Optimizing Speed and High-Speed Routes with Semi-

Automatic Blocking //

XIV International Scientific Conference “INTERAGROMASH

2021

”. – Springer, Cham, 2022. – С. 339–345.

Библиографические ссылки

Matvaliyev D., Aliev R. Development of a Program and Algorithm for Determining the Resource of Relays of Automatic and Telemechanics in Railway Transport// Universum: технические науки: электрон, научн. журн. 2022. 11(104).

Матвалиев Д., Алиев Р.М. Development of an Algorithm and Program on Mysql to Create a Database to Control the Turnover of Railway Automation Relays // Universum: технические науки: электрон, научн. журн. 2022. 11(104)

Алиев Р.М., Алиев М.М., Хакимов Ш.Х., Тохиров Э.Т. Методы расчёта коэффициентов рельсового четырехполюсника бесстыковых рельсовых цепей. Фундаментальная и Прикладная Наука: Состояние и Тенденции Развития: Монография / [Алиев М.М. и др.]. - Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. - С. 537.

Tashmetov K.Sh., Aliev R.M., Aliev M.M. Expert system for diagnosing faults railroad switch of automation and telemechanic systems // AIP Conference Proceedings. - AIP Publishing LLC, 2022. - T. 2432. - №. 1. - C. 030083.

Aliev R., Aliev M. Methods calculation for station tonal rail circuits with current receiver // Transportation Research Procedia. - 2022. - T. 63. - C. 401-411.

Tokhirov E.T., Aliev R.M., Aliev M.M. Modern Means and Methods for Monitoring the Condition of Track Sections // Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. - 2022. -С. 186-203.

Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Methods of Monitoring the Condition of Track Sections Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: монография/ [Абакирова Э.М. и др.]. -Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. - С. 438.

Aliev R., Aliev М., Tokhirov Е. Analysis, development of a model and an algorithm in the concept of the growth of tone jointless rail circuits // Transportation Research Procedia. - 2022. - T. 63. - C. 178-186.

Aliev R., Aliev M. Algorithm for Determining the Optimal Length of the Rail Line by Current Automatic Locomotive Signaling // International Conference TRANSBALTICA: Transportation Science and Technology. - Springer, Cham, 2021.-C. 363-374.

Aliev R., Toshmetov K. Telecontrol of the expert system of automatic traffic control // Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте. - 2021. - Т. 2021. - С. 20-22.

Чесноков В.С., Ярушина М.И. Геоинформационные системы железнодорожного транспорта // М-лы VII Международн. Студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» URL: http://www.scienceforum.ru/2015/1351/12096 (дата обращения: 01.10.2021).

Основные принципы организации АСУЖТ. СЦБИСТ-железнодорожный форум. [Электронный ресурс]. URL: http://scbist.com/ wiki/11389-osnovnye-principy-organizaci-asuzht.html.

Радиочастотная идентификация: новые возможности известной технологии / Электроника: наука, технология, бизнес. -2006 - Ne 2.- С. 10-19.

Рыжук Н.В. Логистика новых реалий. Цифровой сервис И Инновационные технологии на железнодорожном транспорте: труды XXIV Всероссийской научно-практической конференции (25-27 ноября 2020 г. Красноярск) / КрИЖТ ИрГУПС; отв. ред. В.С. Ратушняк. Красноярск, 2020. Ч. 1. С.109-111

Aliev R. Method for Optimizing Speed and High-Speed Routes with Semi-Automatic Blocking // XIV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2021”. - Springer, Cham, 2022. - C. 339-345.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу