Mysql dasturida algoritm va dasturi ishlab chiqish, temir yo‘llarni avtomatish relelarini boshqarish uchun ma’lumotlar bazasini yaratish

Направления: Транспорт
Тип источника: Конференция
doi
 
inLibrary
Google Scholar
Выпуск:
CC BY f
87-92
9
2
Поделиться
Алиев, Р., & Матвалиев, Д. (2022). Mysql dasturida algoritm va dasturi ishlab chiqish, temir yo‘llarni avtomatish relelarini boshqarish uchun ma’lumotlar bazasini yaratish. Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте, 2(2), 87–92. https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp87-92
Р Алиев, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

Д Матвалиев, Ташкентский государственный транспортный университет

Кафедра "Информационные системы и технологии на транспорте"

0
Цитаты
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Аннотация

Maqolada temir yo‘l tarmog‘i korxonasida ma’lumotlar bazasini boshqarish mavzusi, ya’ni temir yo‘l avtomatlashtirish va telemexanika elementlarini qabul  qiluvchi  va  ularga  xizmat  ko‘rsatadigan  asbob-uskunalar,  bu  yerda  yo‘l uchastkalari  holatini  boshqaruvchi  eng  muhim  qurilma  (element)  relesi,  temir  yo‘l avtomatlashtirish  relelarini  ta’mirlash  va  ularga  xizmat  ko‘rsatish  bo‘yicha zamonaviy  sharoitlarda  ma’lumotlar  bazasini  yaratish  algoritmi  ishlab  chiqildi  va dastur yozildi.

Похожие статьи


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

87

MYSQL DASTURIDA ALGORITM VA DASTURI ISHLAB

CHIQISH, TEMIR Y

O‘LLARNI AVTOMATISH RELELARINI

BOSHQARISH UCHUN MA

’LUMOTLAR BAZASINI YARATISH

R.M. Aliev,

Toshkent davlat transport universitety “Transportda axborot tizimlari

va texnilogiyalar” kafedrasi

D.A. Matvaliyev,

Toshkent davlat transport universitety “Transportda axborot tizimlari

va

texnilogiyalar” kafedrasi

DOI:

https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-0-1-v2-pp87-92

Annotatsiya: Maqolada temir y

o‘l tarmog‘i korxonasida ma’lumotlar bazasini

boshqarish mavzusi, ya

’ni temir yo‘l avtomatlashtirish va telemexanika elementlarini

qabul qiluvchi va ularga xizmat k

o‘rsatadigan asbob-uskunalar, bu yerda yo‘l

uchastkalari holatini boshqaruvchi eng muhim qurilma (element) relesi, temir y

o‘l

avtomatlashtirish relelarini ta

’mirlash va ularga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha

zamonaviy sharoitlarda ma

’lumotlar bazasini yaratish algoritmi ishlab chiqildi va

dastur yozildi.

Kalit s

o‘zlar: temir yo‘lni avtomatlashtirish, rele, temir yo‘l sanoati, algoritm,

dastur.


MySQL

– bu relyatsion ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi (“RMBBT”) [1].

U k

o‘pgina zamonaviy veb-saytlar va veb-servislar tomonidan katta hajmdagi

ma

’lumotlarni saqlash va olish uchun qulay va tezkor yechim sifatida ishlatiladi [2].

MySQL ma

’lumotlar bazasida saqlanishi mumkin bo‘lgan elementlarning oddiy

misoli, bo

g‘langan parol bilan (xavfsizlik uchun shifrlangan), foydalanuvchi

r

o‘yxatdan o‘tgan sanasi va tashriflar soni va hokazolar bilan saytda ro‘yxatdan

o‘tgan foydalanuvchi nomi [3] bo‘lishi mumkin. MySQL-ga ko‘plab vositalar
yordamida ham kirish mumkin [4]. U bilan PHP (PHP Hypertext Preprocessor)
skript tili orqali osongina bo

g‘lanishi mumkin, uning asosiy maqsadi veb-sahifani

mijozning mashinasiga yetkazib berishdan oldin serverdagi HTMLni manipulyatsiya
qilishdir [5]. Foydalanuvchi PHP orqali ma

’lumotlar bazasiga so‘rovlar yuborishi

mumkin, bu ma

’lumotlar bazasiga/ma’lumotlar bazasidan ma’lumotlarni kiritish,

qidirish va manipulyatsiya qilish imkonini beradi [6].

Yana bir “ItemTbl” jadvali, bu bizning buyumlarimizni saqlashimiz mumkin

b

o‘lgan Item Table.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

88

Figure 2

private void FillCategory()
{
try
{
Con = new SqlConnection(Program.connStr);
if (Con.State != ConnectionState.Open)
Con.Open();
string query = "select * from Category";
SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(query, Con);
SqlCommandBuilder builder = new SqlCommandBuilder(sda);
var ds = new DataSet();
sda.Fill(ds);
CatCh.DataSource = ds.Tables[0];
CatCh.ValueMember = "Id";
CatCh.DisplayMember = "Name";
}
catch (Exception Ex)
{
errorLabel.Text = Ex.Message;
errorLabel.Visible = true;
}
finally
{
if (Con != null && Con.State != ConnectionState.Closed)
{
Con.Close();
Con = null;
}
}
}

XAMPP-ni

o‘rnatganingizdan so‘ng mashqlarni qanday bajarish kerak, siz

borishga tayyorsiz [7]. XAMPP boshqaruv panelini (odatda C:/xampp/ da)
ochishingiz va MySQL-ni ishga tushirishingiz kerak [8, 9]. Bugun siz mashq
qiladigan mashqlardagi ma

’lumotlar bazasi IT ta’lim dasturidagi boshqa ma’lumotlar

bazasi kurslarida q

o‘llaniladigan ma’lumotlar bazasidir. Ma’lumotlar bazasi St Giles


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

89

Surgery deb nomlangan jarrohlik uchun m

o‘ljallangan [10-12]. Ushbu ma’lumotlar

bazasida

bemorlar,

shifokorlar,

qabulxonalar

va

uchrashuvlar

haqidagi

ma

’lumotlarni saqlash uchun 4 ta jadval mavjud. 2-rasmda ma’lumotlar bazasining

sxematik diagrammasi k

o‘rsatilgan. Rasmda, shuningdek, har bir jadvaldagi jadval

nomlari (tblPatient, tblDoctors, tblReceptionist va tblAppointment) va maydon
nomlari (yoki ustunlar) k

o‘rsatilgan. Shuningdek, u har bir maydon uchun

ma

’lumotlar turini ko‘rsatadi (qo‘shimcha ma’lumot uchun 4.1-bo‘limga qarang).

Rasmdagi havolalar asosiy va xorijiy kalit munosabatlarini aks ettiradi. Birinchi bir
nechta mashqlar SQL bayonotini yozish uchun phpMyAdmin-dan qanday
foydalanishni va uning

o‘rniga uning GUI-dan qanday foydalanishni ko‘rsatadi.

Unga boshqa foydalanuvchi yordamida ulansangiz yaxshi b

o‘ladi. Siz

phpMyAdmin-dan foydalanib MySQL foydalanuvchilarini yaratishingiz mumkin, bu
esa Foydalanuvchilar yorli

g‘ini, so‘ngra Foydalanuvchi qo‘shish-ni bosing.

Foydalanuvchi nomi, parol va takroriy parolni kiriting. Shuningdek, ushbu kurs
maqsadi uchun uy egasi mahalliy ekanligini k

o‘rsatishingiz kerak. Sahifaning pastki

qismida siz foydalanuvchiga berilishi/bekor etilishi mumkin b

o‘lgan barcha

ruxsatlarni topasiz. Kerakli hisob ma

’lumotlarini tanlagandan so‘ng, Foydalanuvchi

q

o‘shish tugmasini bosing. phpMyAdmin foydalanuvchini tashlab yuborish yoki

tahrirlash imkonini beradi. Buni qanday qilishni "Foydalanuvchilar" yorli

g‘ida

topishingiz mumkin. Bundan tashqari, SQL yordamida foydalanuvchini q

o‘shishingiz

yoki

o‘chirishingiz mumkin.

Figure 3

Boshqa “BillTbl” jadvali, bu BillTbl bo‘lib, u yerda biz o‘z narsalarimizni

boshqarishimiz mumkin.

Misol uchun, quyidagi ikkita bayonotda mahalliy MySQL foydalanuvchisi

“sqluser” paroli “test” qo‘shiladi. Ikkinchi bayonot foydalanuvchini tashlab yuboradi.Figure 4


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

90

Ushbu kitobda berilgan har qanday sintaksisda biz bayonotning ixtiyoriy

qismiga murojaat qilish uchun [.] dan foydalanamiz. Misol uchun, yuqoridagi
bayonotda (Foydalanuvchi nomini [, foydalanuvchi_nomi] tashlab q

o‘ying)

[, foydalanuvchi_nomi] qismi ixtiyoriy va uni

o‘tkazib yuborish mumkin. Agar siz

bayonotga ixtiyoriy bandlardan birini kiritsangiz, [kvadrat qavs] belgilarini yozmang.

2. NATIJA VA XULOSA
Kodlash qismi.

O‘z omborimizni yaratish

Dasturni ishga tushirganimizda oyna ostida.

Ombor haqida asosiy ma

’lumotlar

Figure 5

3. It

’s coding part

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace Warehouse
{


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

91

public partial class Splash : Form
{
public Splash()
{
InitializeComponent();
}
int startPost = 0;
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
startPost += 1;
Myprogress.Value = startPost;
PercentageLbl.Text = startPost + "%";
if (Myprogress.Value == 100)
{
Myprogress.Value = 0;
timer1.Stop();
Login log = new Login();
log.Show();
this.Hide();
}
}
private void Splash_Load(object sender, EventArgs e)
{
timer1.Start();
}
}
}
Bu yerda bizning birinchi qismimiz tugaydi va endi u boshqa asosiy qismlarga

aylanadi.

Oyna yuklangandan s

o‘ng boshqa oyna paydo bo‘ladi (pastda).

C# dasturlash tizimi va MySQL ma

’lumotlar bazasini boshqarish tizimi

asosida buyurtmalarni bajarish uchun Axborot tizimi ishlab chiqilgan. Har bir
foydalanuvchi yoki dasturning boshqa yaratuvchisi ushbu dasturning imkoniyatlarini
kengaytirishi, undan keng foydalanishi va boshqa ishlab chiquvchilarga tavsiya
qilishi mumkin.


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR R

O‘YXATI:

1. Xalmedova L, Aliev R. Using new site templates based on ms sharepoint //

Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на
транспорте. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 17–20.

2.

Алиев Р.М. и др. Методы расчёта коэффициентов рельсового

четырехполюсника бесстыковых рельсовых цепей //фундаментальная и
прикладная наука: Состояние и тенденции развития. – 2022. – С. 60–75.

3. Aliev R.M. & Aliev M.M. Mathematical model of the sensor for controling

the condition of the track section with an adaptive receiver at the free condition of
the controlled section Journal of Physics: Conference Series this link is disabled,
2021, 1973(1), 01.2021.


background image

«Актуальные вопросы развития инновационно-

информационных технологий на транспорте» АВРИИТТ-2022

I-

Республиканская научно-техническая конференция

(Ташкент, 21-22 ноября 2022 года)

92

4. Gulyamova M., Aliev R. MYSQLni ishlab chiqish va boshqarish vositalari //

Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на
транспорте. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 196–198.

5. R.M. Aliev, E.T. Tokhirov, M.M. Aliev Mode choice model of movement in

different modes

наука, Общество, образование в современных условиях:

монография / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и
Просвещение». – 2022. – C. 160.

6. Aliev R. Model Coordinate System of Interval Regulation Train Traffic //

International Conference on Computational Techniques and Applications.

Springer, Singapore, 2022.

– С. 459–467.

7.

Алиев Р.М. Концепция разработки бесстыковых рельсовых цепей //

Интерактивная наука. – 2021. – №. 6. – С. 56–57.

8. Tokhirov E.T., Aliev R.M., Aliev M.M. Modern means and methods for

monitoring the condition of track sections //

Наука, общество, технологии:

проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. –
2022.

– С. 186–203.

9. Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Methods of monitoring the condition

of track sections наука, Общество, технологии: Проблемы и перспективы
взаимодействия в современном мире: монография/ [Абакирова Э.М. и др.]. –
Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – C. 438.

10. Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Solution to security on rail

transportation with the help of a database наука, общество, технологии:
проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: монография/
[Абакирова Э.М. и др.]. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – C. 438.

11. Arkatov V.S. Rail chains of main railways / V.S. Arkatov, A.I. Bazhenov,

N.F. Kotlyarenko.

– M.: Transport, 1992, – P. 384.

12. Aliev R. Trends in Improving Sensors for Controlling the Condition of

Track Sections E3S Web of Conferences this link is disabled, 2021, 264, 05045.

13. Gregor Theeg, Sergej Vlasenko Railway Signalling & Interlocking.

International Compendium. Editors: A DVV Media Group publication. Eurailpress,
2009,

– P. 448.

Библиографические ссылки

Xalmedova L, Aliev R. Using new site templates based on ms sharepoint // Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте. - 2022. - Т. 1. - №. 1. - С. 17-20.

Алиев Р.М. и др. Методы расчёта коэффициентов рельсового четырехполюсника бесстыковых рельсовых цепей //фундаментальная и прикладная наука: Состояние и тенденции развития. - 2022. - С. 60-75.

Aliev R.M. & Aliev M.M. Mathematical model of the sensor for controling the condition of the track section with an adaptive receiver at the free condition of the controlled section Journal of Physics: Conference Series this link is disabled, 2021, 1973(1), 01.2021.

Gulyamova M., Aliev R. MYSQLni ishlab chiqish va boshqarish vositalari // Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте. - 2022. - Т. 1. - №. 1. - С. 196-198.

R.M. Aliev, E.T. Tokhirov, M.M. Aliev Mode choice model of movement in different modes наука, Общество, образование в современных условиях: монография / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». - 2022. - С. 160.

Aliev R. Model Coordinate System of Interval Regulation Train Traffic // International Conference on Computational Techniques and Applications. -Springer, Singapore, 2022. - C. 459-467.

Алиев P.M. Концепция разработки бесстыковых рельсовых цепей // Интерактивная наука. - 2021. - №. 6. - С. 56-57.

Tokhirov Е.Т., Aliev R.M., Aliev M.M. Modern means and methods for monitoring the condition of track sections // Наука, общество, технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. -2022.-С. 186-203.

Aliev R.M., Aliev М.М., Tokhirov E.T. Methods of monitoring the condition of track sections наука, Общество, технологии: Проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: монография/ [Абакирова Э.М. и др.]. -Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. - С. 438.

Aliev R.M., Aliev M.M., Tokhirov E.T. Solution to security on rail transportation with the help of a database наука, общество, технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире: монография/ [Абакирова Э.М. и др.]. - Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. - С. 438.

Arkatov V.S. Rail chains of main railways I V.S. Arkatov, A.I. Bazhenov, N.F. Kotlyarenko. - M.: Transport, 1992, - P. 384.

Aliev R. Trends in Improving Sensors for Controlling the Condition of Track Sections E3S Web of Conferences this link is disabled, 2021, 264, 05045.

Gregor Theeg, Sergej Vlasenko Railway Signalling & Interlocking. International Compendium. Editors: A DVV Media Group publication. Eurailpress, 2009, - P. 448.

inLibrary — это научная электронная библиотека UACD - Антикоррупционный дайджест Узбекистана inConference - научно-практические конференции inScience - Журнал Общество и инновации Gulyamov - Гулямов Саид Саидахрарович UZDA - Ассоциации стоматологов Узбекистана АСТ - Архитектура, строительство, транспорт. Open Journal System - Престиж вашего журнала в международных базах данных inDesigner - Разработка сайта - создание сайтов под ключ в веб студии. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil - Публикация статей и информации юридических и физических лиц по экономическому направлению. Журнал "Актуальные проблемы спортивной науки" MuviPoisk.net - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Megatorg - Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Pils - Интернет-аптека METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды Innovative Academy RSC - Услуги по публикации научных статей в журналах, включенных в список ВАК. SMARTY - Увеличение продаж вашей компании Еlecars - Электромобили в Ташкенте, Узбекистане China Motors - Купи автомобиль своей мечты! БИОАРТРОН - Здоровье и гибкость суставов Nicefit - Онлайн марафон Nice Fit с Чемпионкой Мира по фитнесу